Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
3748700000000000
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
706525652984485599346570765021854208133183560903339339689027
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
688826649458940621345872156203512414791645759542296994251737
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
519663801452062507844342631837396814770065173531135370752429
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1122042280353224008852664464544421151802447794678856207
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000000005417
 1. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 150559
 2. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 68597
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 58362
 4. Wydział Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 40638
 5. Przetargi
  Wyświetleń: 37916
 6. Wydział Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 36349
 7. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 21687
 8. Ogłoszenia o wynikach przetargów
  Wyświetleń: 20043
 9. Wydział Architektury, Budownictwa i Urbanistyki
  Wyświetleń: 19484
 10. Wydziały Starostwa
  Wyświetleń: 18292
 11. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 17514
 12. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 16624
 13. REKRUTACJA
  Wyświetleń: 15582
 14. Ogłoszenia o zawarciu umowy
  Wyświetleń: 12734
 15. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Wyświetleń: 12468
 16. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 11222
 17. Rejestry i ewidencje
  Wyświetleń: 10981
 18. Rada Powiatu
  Wyświetleń: 10198
 19. Godziny pracy Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 10035
 20. Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 8754
 21. Wybory 2014
  Wyświetleń: 8727
 22. Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 8717
 23. Zarząd Powiatu
  Wyświetleń: 8523
 24. Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku
  Wyświetleń: 8378
 25. Uchwały Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 8205
 26. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 7918
 27. Wydział Architektury, Budownictwa i Urbanistyki
  Wyświetleń: 7882
 28. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 7737
 29. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 7546
 30. Uchwały Rady Powiatu
  Wyświetleń: 7438
 31. Biuro Rzeczy Znalezionych
  Wyświetleń: 7370
 32. Protokoły z obrad Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 7348
 33. Strona główna
  Wyświetleń: 7282
 34. Wykaz dokumentów z zakresu ochrony środowiska
  Wyświetleń: 7274
 35. Wzory oświadczeń majątkowych
  Wyświetleń: 7131
 36. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Wyświetleń: 7118
 37. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 7117
 38. Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 7016
 39. Sekretarz Powiatu
  Wyświetleń: 6798
 40. Opłata skarbowa
  Wyświetleń: 6788
 41. Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 6783
 42. Powiatowy Rzecznik Konsumentów
  Wyświetleń: 6751
 43. Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 6678
 44. Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty
  Wyświetleń: 6601
 45. Pobierz programy
  Wyświetleń: 6533
 46. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku
  Wyświetleń: 6397
 47. Skarbnik Powiatu
  Wyświetleń: 6226
 48. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 6222
 49. Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku
  Wyświetleń: 6166
 50. Wykaz rzeczy znalezionych wg stanu na dzień 21 kwietnia 2017 roku
  Wyświetleń: 6131
 51. Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
  Wyświetleń: 6028
 52. Radcy Prawni
  Wyświetleń: 5952
 53. Dom Dziecka w Kłobucku
  Wyświetleń: 5865
 54. Zespół Szkół Nr 3 w Kłobucku
  Wyświetleń: 5856
 55. Wykaz aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 5811
 56. Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
  Wyświetleń: 5786
 57. Zespół Szkół Nr 2 im. ks. Jana Długosza w Kłobucku
  Wyświetleń: 5739
 58. Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 5608
 59. Skład Rady Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 5596
 60. Kodeks etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 5534
 61. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kłobuckiego na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 5433
 62. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 5391
 63. Zespół Szkół w Krzepicach
  Wyświetleń: 5370
 64. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 5339
 65. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 5338
 66. Statut Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 5293
 67. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 5278
 68. Wykaz wniosków zawierających informację o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 5230
 69. Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kłobucku
  Wyświetleń: 5149
 70. Akty prawne
  Wyświetleń: 5133
 71. Wykaz decyzji zawierających informację o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 5125
 72. Budżet
  Wyświetleń: 5082
 73. Uchwały Rady Powiatu - V kadencja: 2014 - 2018
  Wyświetleń: 4884
 74. Program ochrony środowiska z Planem gospodarki odpadami dla Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 4849
 75. Majątek
  Wyświetleń: 4810
 76. Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłobucku
  Wyświetleń: 4721
 77. Informacje z otwarcia ofert
  Wyświetleń: 4680
 78. Zgłoszenia budowlane
  Wyświetleń: 4673
 79. Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 4665
 80. Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
  Wyświetleń: 4618
 81. Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 4547
 82. Zarząd Powiatu
  Wyświetleń: 4530
 83. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 4516
 84. Wybory 2010
  Wyświetleń: 4449
 85. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Krzepicach
  Wyświetleń: 4429
 86. Strategia Rozwoju Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 4428
 87. Oświadczenia majątkowe Zarządu Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 4416
 88. Program Ekorozwoju Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 4268
 89. Uchwały Zarządu Powiatu - 2014 rok
  Wyświetleń: 4156
 90. Plan Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 4126
 91. Uchwały Rady Powiatu - IV kadencja: 2010 - 2014
  Wyświetleń: 3990
 92. XXI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 29 grudnia 2016 roku
  Wyświetleń: 3562
 93. Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu - V kadencja: 2014 - 2018
  Wyświetleń: 3526
 94. Informacje o wykonaniu budżetu Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 3449
 95. Uchwały Zarządu Powiatu - 2015 rok
  Wyświetleń: 3404
 96. Projekt pn. Wykwalifikowany absolwent, czyli zwiększenie potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku
  Wyświetleń: 3364
 97. Uchwały Zarządu Powiatu - 2017 rok
  Wyświetleń: 3282
 98. Rada Powiatu
  Wyświetleń: 3280
 99. Uchwały Rady Powiatu - II i III kadencja
  Wyświetleń: 3258
 100. Oświadczenie majątkowe Skarbnik Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 3214
 101. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 3189
 102. Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 3166
 103. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 rok
  Wyświetleń: 3145
 104. Wydział Inwestycji i Rozwoju
  Wyświetleń: 3133
 105. Zakład Obsługi Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 3108
 106. Oświadczenia majątkowe Sekretarza Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 3105
 107. Petycje
  Wyświetleń: 3068
 108. Zgłoszenia budowlane - 2017 rok
  Wyświetleń: 3061
 109. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 3016
 110. Ogłoszenia o zmianie umowy
  Wyświetleń: 2970
 111. Wydział Finansowy
  Wyświetleń: 2920
 112. XX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 14 listopada 2016 roku
  Wyświetleń: 2870
 113. Uchwały Zarządu Powiatu - 2016 rok
  Wyświetleń: 2785
 114. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg powiatowych Powiatu Kłobuckiego - 3 części
  Wyświetleń: 2760
 115. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 2712
 116. Wniosek - Marcin Pilśniak - budowa obory wraz z poczekalnią i hala udojową
  Wyświetleń: 2666
 117. Zapoznanie z aktami sprawy art. 10 Kpa obręb Miedźno działka nr 296 i nr 343
  Wyświetleń: 2637
 118. Wezwanie do stawienia się na gruncie w celu ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych, m. Szarki
  Wyświetleń: 2634
 119. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, obręb Popów
  Wyświetleń: 2620
 120. Zaproszenie do składania ofert - zlecenie operatu szacunkowego określania wartości rynkowej prawa własności nieruchomości, obręb Bór Zapilski
  Wyświetleń: 2598
 121. Informacja dotycząca obowiązków spoczywających na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych, związanych ze zbliżającym się sezonem zimowym
  Wyświetleń: 2523
 122. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 2522
 123. Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu - IV kadencja: 2010 - 2014
  Wyświetleń: 2507
 124. Oddział Administracyjno - Gospodarczy
  Wyświetleń: 2473
 125. Zawiadomienie dotyczące stawienia się w celu wyznaczenia punktów granicznych, nr działki 58/5, obręb Wąsosz Górny
  Wyświetleń: 2458
 126. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 2447
 127. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, obręb Łobodno
  Wyświetleń: 2431
 128. Oddział Kontroli Finansowej i Audytu
  Wyświetleń: 2413
 129. Uchwały Zarządu Powiatu - 2011 rok
  Wyświetleń: 2411
 130. Przetarg nieograniczony - Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2017/2018 na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 2400
 131. Ogłoszenie o zmianie umowy - Ścinka poboczy wraz z ich utwardzeniem kruszywem na drodze wojewódzkiej nr 491 i nr 492 na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 2396
 132. Informacja z otwarcia ofert - Prowadzenie szkoleń/kursów zawodowych dla uczestników projektu „Aktywna integracja powiatu kłobuckiego"
  Wyświetleń: 2383
 133. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie dot. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej, obręb Wręczyca Wielka działka nr 162
  Wyświetleń: 2379
 134. Uchwały Zarządu Powiatu - 2013 rok
  Wyświetleń: 2327
 135. Zawaidomienie o wznowieniu znaków granicznych / wyznaczeniu punktów granicznych oraz o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości, obręb Łobodno
  Wyświetleń: 2319
 136. Zapoznanie z aktami sprawy art. 10 Kpa obręb Miedźno działka 289/2
  Wyświetleń: 2302
 137. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 2291
 138. Harmonogram dyżurów Zarządu Powiatu w sprawach skarg i wniosków
  Wyświetleń: 2290
 139. Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa drogi powiatowej nr DP 2023 S Zawady – Mokra - Kłobuck w km 0+000 do 5+100 – etap 2
  Wyświetleń: 2283
 140. Uchwały Zarządu Powiatu - 2010 rok
  Wyświetleń: 2251
 141. Oddział Informatyki
  Wyświetleń: 2247
 142. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 2239
 143. Przetarg nieograniczony - Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2016/2017
  Wyświetleń: 2223
 144. Strategia Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego Województwa Śląskiego
  Wyświetleń: 2222
 145. Uchwały Zarządu Powiatu - 2012 rok
  Wyświetleń: 2220
 146. Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa drogi powiatowej nr 2018 S ul. Szkolna w Opatowie
  Wyświetleń: 2189
 147. Zawiadomienie dotyczące stawienia się w celu wyznaczenia punktów granicznych, obręb Lelity
  Wyświetleń: 2187
 148. XXII Sesja Rady Powiatu Kłobuckiego - 14 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 2169
 149. Modernizacja ewidencji gruntów w tym założenie ewidencji budynków i lokali dla gm. Przystajń (19 obrębów ewidencyjnych)
  Wyświetleń: 2140
 150. Ogłoszenie Starosty Kłobuckiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udostępnienia nieruchomości, obręb Więcki
  Wyświetleń: 2138
 151. Uchwały Zarządu Powiatu - 2009 rok
  Wyświetleń: 2125
 152. Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup wraz z dostawą, instalacją i konfiguracją sprzętu audiowizualnego wraz z oprogramowaniem
  Wyświetleń: 2123
 153. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Przebudowa drogi powiatowej nr DP 2023 S Zawady - Mokra - Kłobuck w km 0+000 do 5+100 - etap 2
  Wyświetleń: 2109
 154. Informacja z otwarcia ofert - Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimym 2016/2017
  Wyświetleń: 2104
 155. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa - 6 części
  Wyświetleń: 2093
 156. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych, działki 12/1, 12/2, obręb Puszczew
  Wyświetleń: 2069
 157. Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi powiatowej nr 2018 S ul. Szkolna w Opatowie
  Wyświetleń: 2062
 158. Uchwały Zarządu Powiatu - 2007 rok
  Wyświetleń: 2061
 159. Uchwały Zarządu Powiatu - 2008 rok
  Wyświetleń: 2057
 160. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie transportu publicznego
  Wyświetleń: 2031
 161. Dotyczy pracy Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 1995
 162. Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2014 rok
  Wyświetleń: 1990
 163. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zapytania ofertowego nr IR.272.3.11.2017 pn. Sprzedaż i dostawa sprzętu w celu doposażenia kompleksu pracowni CNC...
  Wyświetleń: 1978
 164. Zawiadomienie dot. stawienia się przy posesji Albertów 37 przy działce nr 231/1
  Wyświetleń: 1932
 165. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji
  Wyświetleń: 1929
 166. Komisje Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1922
 167. Uchwały Zarządu Powiatu - 2006 rok
  Wyświetleń: 1922
 168. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1912
 169. Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 1903
 170. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego z dnia 18 grudnia 2017 roku
  Wyświetleń: 1849
 171. Zgłoszenia budowlane - 2016 rok
  Wyświetleń: 1811
 172. Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych oraz przyjęciu przebiegu granic nieruchomości, obręb Ługi Radły
  Wyświetleń: 1810
 173. Skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Kłobucku
  Wyświetleń: 1804
 174. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
  Wyświetleń: 1782
 175. Przetarg nieograniczony - Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1776
 176. Informacja z otwarcia ofert - Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2017/2018
  Wyświetleń: 1768
 177. Informacja - parking strzeżony Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1767
 178. Decyzja o pozwoleniu na budowę obiektu mogącego oddziaływać na środowisko - stacja bazowa telefonii komórkowej PLUS-GSM
  Wyświetleń: 1753
 179. Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi powiatowej nr 2063 S ul. Podgaj w Wręczycy Wielkiej
  Wyświetleń: 1751
 180. Decyzja Głównego Inspektora Sanitarnego
  Wyświetleń: 1731
 181. Wykaz wniosków o pozwolenie na budowę
  Wyświetleń: 1729
 182. Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Kłobucku
  Wyświetleń: 1722
 183. Ogłoszenie o zamiarze wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 1705
 184. Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2013 rok
  Wyświetleń: 1700
 185. Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok
  Wyświetleń: 1690
 186. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
  Wyświetleń: 1684
 187. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, m. Nowiny
  Wyświetleń: 1682
 188. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 1679
 189. Wykaz decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 1675
 190. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 1672
 191. Przetarg nieograniczony - Prowadzenie szkoleń/kursów zawodowych dla uczestników projektu „Aktywna integracja powiatu kłobuckiego"
  Wyświetleń: 1672
 192. Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok
  Wyświetleń: 1669
 193. Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok
  Wyświetleń: 1653
 194. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Badanie sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zrowotnej w Kłobucku za 2016 rok
  Wyświetleń: 1640
 195. Darmowa pomoc prawna
  Wyświetleń: 1634
 196. Lista kandytatów spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektora w Wydziale Architektury, Budownictwa i Urbanistyki Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1631
 197. Informacja dotycząca przedsiębiorców wykonujących transport drogowy
  Wyświetleń: 1623
 198. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 1615
 199. Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2015 rok
  Wyświetleń: 1613
 200. Przetarg nieograniczony - Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Dziedzinowego wraz z pozyskaniem danych do świadczenia e-usług oraz dostawą niezbędnego sprzętu komputerowego i szkoleniami użytkowników 10 JST z obszaru Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1602
 201. Wojewódzki trening sprawności syren alarmowych
  Wyświetleń: 1600
 202. Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok
  Wyświetleń: 1596
 203. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla nieruchomości gruntowych położonych na terenie Powiatu Kłobuckiego - 7 części
  Wyświetleń: 1581
 204. Przetarg nieograniczony pn. Remont boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku
  Wyświetleń: 1569
 205. Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Kłobucku
  Wyświetleń: 1565
 206. Wycena nieruchomości - do wywłaszczenia na cele publiczne - pod drogi - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 1551
 207. Zawiadomienie do zapoznania się z aktami sprawy dot. zwrotu nieruchomości położonej w Częstochowie, obręb 829 oznaczonej jako działka nr 14/34 i nr 14/54
  Wyświetleń: 1551
 208. Samodzielne stanowisko do spraw zdrowia
  Wyświetleń: 1547
 209. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 494 od granicy województwa do granicy miasta na prawach powiatu Częstochowa
  Wyświetleń: 1543
 210. Zapoznanie z aktami sprawy art. 10 Kpa obręb Borowa działka nr 1046/2
  Wyświetleń: 1534
 211. Zgłoszenia budowlane - 2015 rok
  Wyświetleń: 1533
 212. Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa drogi powiatowej nr 2063S ul. Podgaj w Wręczycy Wielkiej
  Wyświetleń: 1527
 213. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zakup wraz z dostawą i instalacją sprzętu CNC i konwencjonalnego wraz z oprzyrządowaniem i akcesoriami
  Wyświetleń: 1522
 214. Nabór na wolne stanowisko Dyrektora Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Kłobucku
  Wyświetleń: 1514
 215. Skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Kłobucku
  Wyświetleń: 1511
 216. Decyzja o pozwoleniu na budowę obiektu mogącego oddziaływać na środowisko
  Wyświetleń: 1506
 217. Kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 1503
 218. Skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Kłobucku - Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie z dnia 6 października 2010 roku, Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie z dnia 2 listopada 2010 roku
  Wyświetleń: 1460
 219. Uchwała Nr 5/2014 Powiatowej Komisji Wyborczej w Kłobucku z dnia 13 października 2014 roku w sprawie skreślenia nazwiska kandydata na radnego Rady Powiatu w Kłobucku z zarejestrowanej listy kandydatów w wyborach do Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1436
 220. Decyzja o ustaleniu odszkodowania za działkę gruntu 289/2, obręb Miedźno
  Wyświetleń: 1432
 221. Informacja dotycząca zmiany ustawy o transporcie drogowym
  Wyświetleń: 1405
 222. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1391
 223. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, obręb Zawady
  Wyświetleń: 1375
 224. Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty i o ponownej ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1366
 225. Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2016 rok
  Wyświetleń: 1362
 226. Harmonogram dyżurów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1353
 227. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 1347
 228. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego z dnia 29 września 2010 roku - informacja o okręgach wyborczych
  Wyświetleń: 1345
 229. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg powiatowych Powiatu Kłobuckiego - 2 części
  Wyświetleń: 1338
 230. Stypendia dla uczniów i studentów
  Wyświetleń: 1333
 231. Zawiadomienie dotyczące stawienia się w celu wyznaczenia punktów granicznych, działka nr ewid. 283/1, 283/2 obręb Rybno
  Wyświetleń: 1331
 232. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku
  Wyświetleń: 1320
 233. Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Kłobucku z dnia 23 października 2014 roku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Kłobucku zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
  Wyświetleń: 1316
 234. Uchwała Nr 4/2014 Powiatowej Komisji Wyborczej w Kłobucku z dnia 13 października 2014 roku w sprawie skreślenia nazwiska kandydata na radnego Rady Powiatu w Kłobucku z zarejestrowanej listy kandydatów w wyborach do Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1313
 235. Decyzja o ustaleniu odszkodowania za działkę gruntu 296/1 i 343/1, obręb Miedźno
  Wyświetleń: 1311
 236. Informacje na temat projektów dofinansowywanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  Wyświetleń: 1306
 237. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 1305
 238. Informacja z otwarcia ofert - Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2017/2018 na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1304
 239. Wniosek - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Wilk - Ryszard Wilk - elektrownia wiatrowa
  Wyświetleń: 1302
 240. Zapytanie ofertowe - wycinka drzew w Krzepicach
  Wyświetleń: 1302
 241. Przetarg nieograniczony pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2023 S Zawady - Mokra - Kłobuck w km od 5+100 do 10+100"
  Wyświetleń: 1300
 242. Ogłoszenie o przetargu w formie licytacji na sprzedaż samochodu osobowego Fiat Tempra
  Wyświetleń: 1287
 243. Wniosek - Krzysztof Pilśniak - budowa obory z porodówką, budynek inwentarski
  Wyświetleń: 1284
 244. Wykonanie modernizacji osnowy poziomej III klasy na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 1279
 245. Ogłoszenie o punkcie informacjnym, w którym udzielane są informacje dotyczące zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym
  Wyświetleń: 1276
 246. Wniosek - Envun Paweł Jaroszek - zmiana sposobu użytkowania zakładu przerobu drewna
  Wyświetleń: 1276
 247. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia z powiatowego zasobu nieruchomości
  Wyświetleń: 1276
 248. Wyniki oceny w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie kłobuckim w 2017 roku
  Wyświetleń: 1257
 249. Otwarty Konkurs Ofert 2015
  Wyświetleń: 1236
 250. Nabór na wolne stanowisko w Wydziale Architektury, Budownictwa i Urbanistyki
  Wyświetleń: 1235
 251. Rokowania dot. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1234
 252. Informacja o wyniku postępowania - w sprawie wyznaczenia jednostek upoważnionych do prowadzenia parkingu strzeżonego, w sprawie wyznaczenia jednostek upoważnionych do usuwania pojazdów z dróg Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1230
 253. Nabór na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1226
 254. Przetarg nieograniczony - Remont boiska sportowego wraz z utworzeniem siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Nr 2 w Kłobucku
  Wyświetleń: 1224
 255. Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej o dyżurach pełnionych w dniach 15-16 listopada 2014 roku
  Wyświetleń: 1210
 256. Wybór Operatora sieci E-Region
  Wyświetleń: 1208
 257. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1204
 258. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: wycena nieruchomości - do wywłaszczenia na cele publiczne oraz do odszkodowania - pod drogi - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 1200
 259. Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu - Magazynier z obsługą wózków jezdniowych dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 1199
 260. Wezwanie do odbioru depozytu - rower typu górskiego - z dnia 26.11.2012 r.
  Wyświetleń: 1197
 261. Obwieszczenie Starosty Powiatu Kłobuckiego z dnia 5 września 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wyborców informacji o okręgach wyborczych, numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych
  Wyświetleń: 1194
 262. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2000 S Parzymiechy - Giętkowizna od km 0+000 do km 2+605 granica powiatu
  Wyświetleń: 1193
 263. XXVII Sesja Rady Powiatu Kłobuckiego - godz. 9:00, dnia 20 września 2017 r.
  Wyświetleń: 1193
 264. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udostępnienie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obręb Więcki działka nr 823
  Wyświetleń: 1193
 265. Przetarg nieograniczony - Przebudowa sieci dróg powiatowych Nr 2057 S, Nr 2058 S, Nr 2062 S, Nr 2061 S relacji Truskolasy – Zamłynie – Kuleje – Nowiny – Bór Zapilski – Piła I, Gmina Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 1180
 266. Ogłoszenie o naborze na wolne samodzielne stanowisko urzędnicze - radcy prawnego w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
  Wyświetleń: 1168
 267. IV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 4 lutego 2015 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 1167
 268. Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1158
 269. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa do celów prawnych
  Wyświetleń: 1149
 270. Otwarty Konkurs Ofert 2014
  Wyświetleń: 1139
 271. Zawiadomienie o wznowieniu znaków granicznych i wyznaczeniu punktów granicznych, obręb Łobodno
  Wyświetleń: 1139
 272. Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2017 rok
  Wyświetleń: 1130
 273. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, obręb Łobodno Zagórze
  Wyświetleń: 1130
 274. Przetarg nieograniczony - Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2046 S, nr 2049 S, relacji: Biała Górna – Lgota – Szarlejka – Kalej, Gmina Kłobuck i Gmina Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 1127
 275. Zmiana godzin pracy Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Krzepicach
  Wyświetleń: 1126
 276. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów w tym założenia ewidencji budynków i lokali, oraz aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla gminy Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 1122
 277. Wezwanie do odbioru depozytu - kluczyk wielofunkcyjny do samochodu typu scyzoryk z dnia 31.07.2013 r.
  Wyświetleń: 1121
 278. Wezwanie do odbioru depozytu - odzież damska w ilości 12 szt z dnia 18.04.2014 r.
  Wyświetleń: 1117
 279. Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości – operaty szacunkowe (4 zadania)
  Wyświetleń: 1112
 280. Przetarg nieograniczony pn. Remont drogi powiatowej nr 2039 S w m. Złochowice w km od 3+600 do 7+500
  Wyświetleń: 1109
 281. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Wycinka drzew przy ul. Ks. Skorupki 46 w Kłobucku
  Wyświetleń: 1108
 282. Zawiadomienie dot. oględzin w terenie oraz przedłużenia terminu w sprawie wygaśnięcia decyzji Starosty Kłobuckiego ROŚ.IV.6223-2/00008/09 z dnia 20 sierpnia 2009 r.
  Wyświetleń: 1108
 283. Zawiadomienie dot. stawienia się w celu wyznaczenia punktów granicznych. Gmina Przystajń, obręb Podłęże Szlacheckie, nr działki 411/1, 411/5
  Wyświetleń: 1107
 284. Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Kłobucku z dnia 2 listopada 2010 roku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Kłobucku zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku
  Wyświetleń: 1104
 285. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 1089
 286. Ogłoszenie Nr ROŚ.III.7620/6/09/11 z dnia 25.07.2011r. w sprawie Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1088
 287. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Podstawy obsługi komputera i kas fiskalnych z elementami autoprezentacji
  Wyświetleń: 1084
 288. Wezwanie do odbioru depozytu - klucze w ilosci 3 szt z dnia 18.02.2014 r.
  Wyświetleń: 1080
 289. Otwarty Konkurs Ofert
  Wyświetleń: 1078
 290. Otwarty konkurs ofert - powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie kłobuckim w 2016 roku
  Wyświetleń: 1078
 291. Wezwanie do odbioru depozytu - rower typu damka z dnia 21.10.2013 r.
  Wyświetleń: 1077
 292. Nabór na wolne stanowisko w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 1074
 293. Dotacja dla spółek wodnych
  Wyświetleń: 1068
 294. Przetarg nieograniczony na dokumentację geodezyjno- prawna z podziału nieruchomości ( 2 zadania)
  Wyświetleń: 1067
 295. Wezwanie do odbioru depozytu - telefon komórkowy z dnia 10.10.2013 r.
  Wyświetleń: 1066
 296. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie z dnia 26 listopada 2014 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1064
 297. Wezwanie do odbioru depozytu - rower typu górskiego - damka - z dnia 23.08.2012 r.
  Wyświetleń: 1057
 298. Wezwanie do obioru depozytu - rower typu damka z dnia 24.06.2015 r.
  Wyświetleń: 1056
 299. Konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku
  Wyświetleń: 1054
 300. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych w ramach zadania...
  Wyświetleń: 1054
 301. Nabór na 4 wolne stanowiska w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 1052
 302. Wezwanie do odbioru depozytu - rower typu damka z dnia 28.01.2015 r.
  Wyświetleń: 1052
 303. Wykonanie wyceny nieruchomości zajętych pod drogi
  Wyświetleń: 1049
 304. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru
  Wyświetleń: 1047
 305. Nabór na stanowisko urzędnicze - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
  Wyświetleń: 1047
 306. Zawiadomienie dotyczące stawienia się w celu wyznaczenia punktów granicznych, działka nr ewid. 101/1, obręb Zakrzew
  Wyświetleń: 1044
 307. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Wycena nieruchomości zajętych pod drogi - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 1042
 308. Decyzja o pozwoleniu na budowę obiektu mogącego oddziaływać na środowisko
  Wyświetleń: 1037
 309. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1036
 310. Wezwanie do odbioru depozytu - telefon komórkowy z dnia 27.01.2015 r.
  Wyświetleń: 1029
 311. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1028
 312. III Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 29 grudnia 2014 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 1024
 313. Przejrzysta Polska
  Wyświetleń: 1023
 314. Wezwanie do odbioru depozytu - portfel koloru czarnego wraz z zawartością z dnia 26.02.2015 r
  Wyświetleń: 1023
 315. Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Kasjera - w Wydziale Finansowym
  Wyświetleń: 1019
 316. Wezwanie do odbioru depozytu - pilarka spalinowa z dnia 23.02.2015 r
  Wyświetleń: 1019
 317. Modernizacja ewidencji gruntów dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1014
 318. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Usługa szkoleniowa w zakresie organizacji szkolenia: NOWOCZESNY SPRZEDAWCA dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 1012
 319. Dyżury Powiatowej Komisji Wyborczej w Kłobucku
  Wyświetleń: 1011
 320. Informacja
  Wyświetleń: 1009
 321. Zespół Szkół w Waleńczowie
  Wyświetleń: 1003
 322. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 1002
 323. Wniosek - Ryszard Winecki - budowa hali produkcyjno-magazynowej na terenie istniejącego zakładu tartacznego
  Wyświetleń: 1002
 324. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Usługa szkoleniowa w zakresie organizacji szkolenia: KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z WYMIANĄ BUTLI GAZOWYCH dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 1001
 325. Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2007 rok
  Wyświetleń: 997
 326. Nabór na wolne stanowisko kierownicze w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 997
 327. Wezwanie do odbioru depozytu - rower typu górskiego z dnia 14.01.2015 r.
  Wyświetleń: 997
 328. Przetarg nieograniczony na wykonanie audytu zewnętrznego projektów współfinansowanych z EFS dla PUP
  Wyświetleń: 994
 329. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków
  Wyświetleń: 994
 330. Ogłoszenia o zawarciu umowy
  Wyświetleń: 993
 331. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych dla Powiatowego Urzędu Pracy - 9 części
  Wyświetleń: 992
 332. Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu: prawo jazdy kat. C
  Wyświetleń: 992
 333. Wezwanie do odbioru depozytu - rower typu górskiego z dnia 6.11.2014 r.
  Wyświetleń: 992
 334. Wezwanie do odbioru depozytu - rower typu damka z dnia 05.07.2013 r.
  Wyświetleń: 991
 335. Zawiadomienie dotyczące stawienia się w celu wyznaczenia punktów granicznych, nr działki 231/1, obręb Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 991
 336. MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I ZAŁOŻENIE EWIDENCJI BUDYNKÓW I LOKALI
  Wyświetleń: 989
 337. Założenie mapy numerycznej w kroju sekcyjnym w układzie -65-
  Wyświetleń: 988
 338. Informacja o wynikach naboru kandydata na stanowisko urzędnicze radcy prawnego w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
  Wyświetleń: 986
 339. Zawiadomienie o przedłużeniu terminu oraz zapoznaniu się z dokumentacją w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód rzeki Pankówki w zbiorniku wodnym PANKI
  Wyświetleń: 985
 340. Nabór na wolne stanowisko w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 979
 341. Ogłoszenie dotyczące sprzedaży drewna z działki przy ul. Ks. Skorupki w Kłobucku
  Wyświetleń: 979
 342. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 979
 343. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/51/06
  Wyświetleń: 979
 344. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/45/06
  Wyświetleń: 974
 345. XXX Sesja Rady Powiatu Kłobuckiego - godz. 9:00, dnia 28 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 971
 346. Modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali dla części jednostki ewidencyjnej Lipie (15 obrębów ewidencyjnych)
  Wyświetleń: 970
 347. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/27/06
  Wyświetleń: 970
 348. Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 963
 349. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: wykonanie inwentaryzacji stanu technicznego szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 963
 350. II Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 14 grudnia 2010 roku
  Wyświetleń: 962
 351. III Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 29 grudnia 2010 roku
  Wyświetleń: 961
 352. Wezwanie do odbioru depozytu - rower typu górskiego z dnia 24.04.2012 r.
  Wyświetleń: 960
 353. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 957
 354. II Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 12 grudnia 2014 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 956
 355. Informacja Zarządu Powiatu w Kłobucku, o której mowa w art. 14 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
  Wyświetleń: 956
 356. Informacja dotycząca dnia 2 maja 2014 roku
  Wyświetleń: 953
 357. Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Kłobucku
  Wyświetleń: 952
 358. Informacja
  Wyświetleń: 951
 359. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/31/06
  Wyświetleń: 951
 360. Zawiadomienie dotyczące stawienia się w celu wyznaczenia punktów granicznych, obręb Nowa Wieś
  Wyświetleń: 951
 361. Informacja dotycząca zmian w zakresie wydawania kart parkingowych
  Wyświetleń: 943
 362. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 943
 363. Informacja
  Wyświetleń: 941
 364. Ogłaszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Kłobucku przy ul. Częstochowskiej, oznaczonej jako działka nr 3792/10
  Wyświetleń: 941
 365. IV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 10 lutego 2011 roku, godzina 11:00
  Wyświetleń: 938
 366. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/52/06
  Wyświetleń: 937
 367. I Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 1 grudnia 2010 roku, godzina 10:00
  Wyświetleń: 933
 368. Wezwanie do odbioru depozytu - rower typu damka z dnia 01.02.2013 r.
  Wyświetleń: 933
 369. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Termomodernizacja budynków Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku
  Wyświetleń: 932
 370. I Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 931
 371. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 931
 372. Wezwanie do odbioru depozytu - rama z roweru typu górskiego z dnia 10.05.2012 r.
  Wyświetleń: 931
 373. Przetarg nieograniczony "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1026 S Nowa Wieś - Ostrowy nad Okszą od km 0+000,00 do km 1+350,00, od km 1+600,00 do km 4+220, od 5+890 do km 6+320,00"
  Wyświetleń: 928
 374. Wezwanie do odbioru depozytu - rower typu damka z dnia 24.04.2012 r.
  Wyświetleń: 926
 375. Przetarg nieograniczony pn. Przeprowadzenie szkolenia kursu operatora koparko-ładowarki na rzecz uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku w ramach projektu pn. Energia kompetencji współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 922
 376. Informacja dotycząca zmian w zakresie wydawania kart parkingowych
  Wyświetleń: 920
 377. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-19/09 pn. Organizacja szkolenia - Spawanie metodą MAG (wykonywanie spoin pachwinowych)
  Wyświetleń: 920
 378. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/34/06
  Wyświetleń: 920
 379. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 917
 380. Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości – operaty szacunkowe (4 zadania)
  Wyświetleń: 917
 381. Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości – operaty szacunkowe ( 11 zadań )
  Wyświetleń: 916
 382. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 915
 383. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/21/06
  Wyświetleń: 915
 384. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 914
 385. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/49/06
  Wyświetleń: 913
 386. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 911
 387. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 910
 388. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Dojrzały pracownik współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 909
 389. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Termomodernizacja budynków Szpitala Rejonowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 907
 390. Wezwanie do odbioru depozytu - kluczyk wielofunkcyjny do samochodu typu scyzoryk z dnia 22.10.2015 r.
  Wyświetleń: 906
 391. Informacja Wydziału Architektury, Budownictwa i Urbanistyki
  Wyświetleń: 905
 392. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego
  Wyświetleń: 905
 393. Wykonanie wyceny nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 905
 394. Przetarg nieograniczony na Audyt zewnętrzny dwóch projektów Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach I Priorytetu: “Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej&#8221
  Wyświetleń: 903
 395. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/33/06
  Wyświetleń: 901
 396. Wykonanie posadzki w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku o powierzchni 225m
  Wyświetleń: 900
 397. Dofinansowanie wyprawki szkolnej 2012/2013
  Wyświetleń: 899
 398. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 899
 399. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 899
 400. Informacja o tymczasowych numerach telefonów
  Wyświetleń: 896
 401. Informacja Wydziału Architektury, Budownictwa i Urbanistyki
  Wyświetleń: 894
 402. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego
  Wyświetleń: 894
 403. Wezwanie do odbioru depozytu - rower typu składak z dnia 18.05.2012 r.
  Wyświetleń: 893
 404. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 890
 405. Informacja o wynikach naboru kandydata na stanowisko pracy w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 888
 406. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/47/06
  Wyświetleń: 888
 407. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/32/07 - Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursów: Sztuka Wizażu, Opiekun Domowy, Fryzjer, Podstawy Przedsiębiorczości dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 888
 408. Informacja - Starostwo Powiatowe nieczynne w Wigilię
  Wyświetleń: 887
 409. Nagrody w dziedzinie kultury
  Wyświetleń: 885
 410. Oferta inwestycyjna - budynek administracyjny Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 885
 411. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.I. 272-1/01/11 pn. System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego - E - usługi dla Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 885
 412. Przetarg nieograniczony na otwarcie i prowadzenie konta Funduszu Pracy wraz z dwoma subkontami dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 885
 413. Informacja o zmianie godzin pracy Starostwa Powiatowego w Kłobucku w dniu 18 kwietnia 2014 roku
  Wyświetleń: 884
 414. Wezwanie do obioru depozytu - portfel wraz z dokumentami z dnia 09.10.2015 r.
  Wyświetleń: 884
 415. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 883
 416. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/50/06
  Wyświetleń: 882
 417. Nabór na wolne stanowisko w Wydziale Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
  Wyświetleń: 881
 418. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Usługa udzielenia kredytu inwestycyjnego w wysokości 1.662.453 zł na dofinansowanie inwestycji wykonywanych przez Powiat Kłobucki
  Wyświetleń: 881
 419. Decyzja - Gmina Popów budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków
  Wyświetleń: 879
 420. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 879
 421. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 878
 422. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu: Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
  Wyświetleń: 878
 423. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego
  Wyświetleń: 877
 424. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 877
 425. Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok
  Wyświetleń: 876
 426. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej przeklasyfikowania gruntów (51 działek o łącznej pow. 7,1450 ha) na wniosek właścicieli w obrębie Jezioro, gm. Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 876
 427. Informacja o wynikach naboru kandydata na stanowisko pracy w Wydziale Edukacji, Kultury ...
  Wyświetleń: 875
 428. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/41/06
  Wyświetleń: 875
 429. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 872
 430. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr ROŚ.6341.2.011.2013.IV z dnia 13 maja 2013 roku
  Wyświetleń: 871
 431. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 871
 432. Wydział Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 871
 433. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 869
 434. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/03/06
  Wyświetleń: 869
 435. Nabór na wolne stanowisko w Wydziale Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
  Wyświetleń: 867
 436. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/17/06
  Wyświetleń: 867
 437. Informacja Wydziału Architektury, Budownictwa i Urbanistyki
  Wyświetleń: 866
 438. INNE INFORMACJE
  Wyświetleń: 866
 439. Ogłoszenie o znalezieniu kluczy z dnia 16.02.2012 r.
  Wyświetleń: 866
 440. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych w Krzepicach przy ul. A. Ryły 24a
  Wyświetleń: 865
 441. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/43/06
  Wyświetleń: 865
 442. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 864
 443. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 864
 444. Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2005 rok
  Wyświetleń: 862
 445. Informacja Wydziału Architektury, Budownictwa i Urbanistyki
  Wyświetleń: 862
 446. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 861
 447. XXV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 6 marca 2014 roku, godz. 9.00
  Wyświetleń: 860
 448. Informacja o zawieszeniu kursów w ramach linii komunikacyjnej nr 41079 Częstochowa - Panki
  Wyświetleń: 859
 449. Nabór na wolne stanowisko kierownicze w Zespole Szkół w Krzepicach
  Wyświetleń: 859
 450. Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu - Pracownik do prac remontowo-wykończeniowych dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 858
 451. Nabór na dwa wolne stanowiska w Wydziale Architektury, Budownictwa i Urbanistyki
  Wyświetleń: 856
 452. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 856
 453. Wniosek - GMINA POPÓW - budowa kanalizacji sanitarnej Zawady Kamieńszczyzna
  Wyświetleń: 856
 454. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Usługa szkoleniowa Trening kompetencji i umiejętności społecznych, indywidualne zajęcia z psychoterapeutą
  Wyświetleń: 855
 455. Informacja Wydziału Architektury, Budownictwa i Urbanistyki
  Wyświetleń: 853
 456. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 853
 457. Wezwanie do obioru depozytu - telefon komórkowy z dnia 15.09.2015 r.
  Wyświetleń: 853
 458. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 852
 459. Nabór na wolne stanowisko w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 851
 460. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
  Wyświetleń: 851
 461. Informacja o wyniku naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
  Wyświetleń: 850
 462. Informacja Wydziału Architektury, Budownictwa i Urbanistyki
  Wyświetleń: 850
 463. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 849
 464. Informacja o nowej lokalizacji Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 847
 465. Nabór na wolne stanowisko w Wydziale Architektury, Budownictwa i Urbanistyki
  Wyświetleń: 847
 466. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Termomodernizacja budynków Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku
  Wyświetleń: 847
 467. Nabór na wolne stanowisko w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 846
 468. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego
  Wyświetleń: 846
 469. IX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 29 grudnia 2011 roku, godz. 10:00
  Wyświetleń: 845
 470. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego
  Wyświetleń: 844
 471. Informacja o wynikach naboru kandydata na stanowisko pracy w Wydziale Edukacji, Kultury, Kultury
  Wyświetleń: 843
 472. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 843
 473. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego z dnia 25 listopada 2010 roku
  Wyświetleń: 842
 474. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 842
 475. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu: prawo jazdy kat. C
  Wyświetleń: 842
 476. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kłobucku przy ul. Staszica 12, oznaczonej jako działka nr 3607 o pow. 2357 m2
  Wyświetleń: 842
 477. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Wymiana instalacji c.o. wraz z montażem instalacji solarnej w obiekcie przy ul. Rómmla 4 w Kłobucku dz. nr 4350/128
  Wyświetleń: 840
 478. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/25/06
  Wyświetleń: 840
 479. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 839
 480. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/29/06
  Wyświetleń: 839
 481. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/48/06
  Wyświetleń: 839
 482. Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 838
 483. Ogłoszenie - Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 837
 484. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.673.4.017.2013.G z dnia 27 listopada 2013 roku
  Wyświetleń: 835
 485. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-10/09 pn. Termomodernizacja Szpitala Rejonowego w Krzepicach
  Wyświetleń: 834
 486. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/39/06
  Wyświetleń: 834
 487. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 833
 488. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 833
 489. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 833
 490. Decyzja o pozwoleniu na budowę obiektu mogącego oddziaływać na środowisko
  Wyświetleń: 832
 491. Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursów prawa jazdy kat. C, kat. C+E, kat. D, dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 832
 492. Drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kłobucku przy ul. Staszica 12, oznaczonej jako działka nr 3607 o pow. 2357 m²
  Wyświetleń: 830
 493. Nabór na wolne stanowisko w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 830
 494. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 830
 495. Skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Kłobucku
  Wyświetleń: 830
 496. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.I. 3432-12/10 pn. Usługa udzielenia kredytu inwestycyjnego - dwie części
  Wyświetleń: 828
 497. Informacja Starosty Kłobuckiego AB.c.7351/01/ 199 /08 z dnia 29 maja 2009 r.
  Wyświetleń: 827
 498. Informacja Wydziału Architektury, Budownictwa i Urbanistyki
  Wyświetleń: 827
 499. Nabór na dwa wolne stanowiska w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 826
 500. Obwieszczenie w sprawie założenia księgi wieczystej dla nieruchomości położonej w Izbiskach
  Wyświetleń: 826
 501. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/18/06
  Wyświetleń: 826
 502. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/23/06
  Wyświetleń: 826
 503. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/37/06
  Wyświetleń: 826
 504. II Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 823
 505. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 823
 506. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.12.2013.I pn. Remont mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2033 S w km 0+950 nad rzeką Pankówką
  Wyświetleń: 823
 507. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.I. 3432-14/09 pn. Termomodernizacja budynków Szpitala Rejonowego w Kłobucku mieszczących się przy ul. Wyszyńskiego 9 i ul. 11 listopada 5a. Etap II
  Wyświetleń: 822
 508. Świadczenie usług ubezpieczeniowych
  Wyświetleń: 822
 509. IV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 820
 510. IX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 11 września 2015 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 820
 511. OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU ZI.I. 3432/46/06
  Wyświetleń: 820
 512. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 819
 513. Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok
  Wyświetleń: 818
 514. Informacja o wynikach naboru na dwa wolne stanowiska referenta - w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 818
 515. IX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 818
 516. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z dnia 02.07.2015 r.
  Wyświetleń: 818
 517. Przetarg nieograniczony Nr IR.272.1.6.2014.III n. Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych masami bitumicznymi na gorąco
  Wyświetleń: 818
 518. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości nieruchomości za działkę gruntu, obręb Przystajń
  Wyświetleń: 817
 519. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr ROŚ.6341.2.012.2013.IV z dnia 14 maja 2013 roku
  Wyświetleń: 815
 520. Informacja o wynikach naboru kandydata na stanowisko urzędnicze referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 814
 521. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/19/06
  Wyświetleń: 814
 522. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/36/06
  Wyświetleń: 814
 523. Informacja Wydziału Architektury, Budownictwa i Urbanistyki - stacja bazowa telefonii komórkowej PLUS-GSM - Truskolasy
  Wyświetleń: 813
 524. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego z dnia 19 kwietnia 2010 roku
  Wyświetleń: 812
 525. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 812
 526. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/35/06
  Wyświetleń: 811
 527. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 810
 528. Lista kandytatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 809
 529. Nabór na wolne stanowisko w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 809
 530. Przetarg nieograniczony na bankową obsługę budżetu Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 809
 531. Lista kandytatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta w Wydziale Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
  Wyświetleń: 808
 532. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.8.2011.V pn: Remont dróg wojewódzkich po okresie zimowym
  Wyświetleń: 808
 533. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości będących we władaniu Skarbu Państwa do celów prawnych
  Wyświetleń: 808
 534. Lista kandytatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 806
 535. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.13.2013.I pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1027 S Ostrowy nad Okszą - granica powiatu (Kocin Stary): od km 0+000,00 do km 2+293,00
  Wyświetleń: 806
 536. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 805
 537. OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU ZI.I. 3432/42/06
  Wyświetleń: 805
 538. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego
  Wyświetleń: 804
 539. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.673.5.003.2013.G z dnia 18 kwietnia 2013 roku
  Wyświetleń: 803
 540. Ogłaszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem powierzchni użytkowej położonej w Kłobucku przy ul. Wieluńskiej 11
  Wyświetleń: 802
 541. Przetarg nieograniczony - Ścinka poboczy wraz z ich utwardzeniem kruszywem na drodze wojewódzkiej nr 491 i nr 492 na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 802
 542. Nabór na wolne stanowisko w Wydziale Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
  Wyświetleń: 801
 543. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.673.1.103.2013.B z dnia 8 lipca 2013 roku
  Wyświetleń: 801
 544. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/32/06
  Wyświetleń: 801
 545. Przetarg nieograniczony na dokumentację geodezyjno- prawna z podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 800
 546. Informacja o wynikach naboru kandydatów na 2 stanowiska pracy w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 797
 547. OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU ZI.I. 3432/50/06
  Wyświetleń: 797
 548. Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej powoływanej do oceny ofert na realizację zadań publicznych realizowanych przez Powiat Kłobucki w 2014 roku
  Wyświetleń: 795
 549. Informacja - utrudnienia w pracy Wydziału Komunikacji i Transportu w dniu 29 października 2010 roku
  Wyświetleń: 794
 550. Decyzja Nr ROŚ.6341.2.012.2013.IV z dnia 7 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego
  Wyświetleń: 793
 551. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego nr AB.673.1.103.2013.B z dnia 12.09.2013 r.
  Wyświetleń: 793
 552. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Usługa szkoleniowa Trening kompetencji i umiejętności społecznych, indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym
  Wyświetleń: 792
 553. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/05/05
  Wyświetleń: 792
 554. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.B.7351/05/71-1 /08 z dnia 5 grudnia 2008 r.
  Wyświetleń: 791
 555. Usługi szkoleniowe w zakresie organziacji kursu księgowość wspomagana komputerem
  Wyświetleń: 791
 556. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/05/06
  Wyświetleń: 788
 557. Przeklasyfikowanie zalesionych gruntów rolnych
  Wyświetleń: 788
 558. Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 787
 559. Decyzja - Jerzy Moskała - zmiana do decyzji 470 13 budowa elektrowni wiatrowej o mocy 850kW, kontenerowej stacji transformatorowej, linii kablowej nn i sn
  Wyświetleń: 786
 560. Ogłoszenie - dotyczące aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 786
 561. Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości – operaty szacunkowe (2 zadania)
  Wyświetleń: 786
 562. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego nr IR.272.1.14.2012.III pn. Sukcesywny zakup paliw płynnych do samochodów służbowych i sprzętu będących w użytkowaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 784
 563. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego Nr IR. 272.1.10.2013.III pn. Przeprowadzenie szkoleń na rzecz uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w ramach projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 784
 564. III Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 783
 565. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego
  Wyświetleń: 783
 566. Ogłoszenie o konsultacjach - dotyczy projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie uchwalenia "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu kłobuckiego"
  Wyświetleń: 782
 567. Ogłoszenie o wyniku postępowania na wycenę nieruchomości położonych w Kłobucku stanowiących własność Skarbu Państwa do celów ustalenia wartości odszkodowania za grunt zajęty pod drogę publiczną
  Wyświetleń: 782
 568. Przetarg nieograniczony pn. Świadczenie usług pocztowych na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
  Wyświetleń: 782
 569. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 781
 570. Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości – operaty szacunkowe (4 zadania)
  Wyświetleń: 781
 571. Przetarg nieograniczony nr. IR.272.1.30.2014 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych: część 1 – Kurs florystyczny z elementami decoupage, część 2 – Kurs spawania metodą TIG
  Wyświetleń: 781
 572. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.D 7332/06/33/09 z dnia 06 sierpnia 2009 r.
  Wyświetleń: 780
 573. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/26/06
  Wyświetleń: 780
 574. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Badanie sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za rok 2008
  Wyświetleń: 779
 575. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 779
 576. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.15.2013.V pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych - Kurs remontowo-wykończeniowy
  Wyświetleń: 778
 577. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego w budynku Starostwa Powiatowego w Kłobucku przy ul. Ks.I.Skorupki 46A
  Wyświetleń: 777
 578. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Otwarcie i prowadzenie konta Funduszu Pracy wraz z co najmniej dwoma subkontami dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 777
 579. Przetarg nieograniczony pn. Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych masami bitumicznymi na gorąco
  Wyświetleń: 775
 580. DECYZJA Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - gazociąg wysokiego ciśnienia Blachownia-Kłobuck
  Wyświetleń: 774
 581. Informacja o wyniku naboru na stanowisko główny ksiegowy w Zespole Szkół w Krzepicach
  Wyświetleń: 774
 582. Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu ZI.I. 3432/07/07 - „Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu: „Pracownik do prac remontowo-wykończeniowych” dla Powiatowego Urzędu Pracy”
  Wyświetleń: 774
 583. Nabór na wolne stanowisko w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 773
 584. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.B.7331/04/01-15/10/11 z dnia 22 listopada 2011 r.
  Wyświetleń: 772
 585. Informacja o utrudnieniach w pracy w Wydziale Komunikacji i Transportu w dniu 3 marca 2011 roku
  Wyświetleń: 771
 586. Przetarg nieograniczony na wykonanie nakładki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 492 na odcinku ul. 3 Maja i ul. 11 Listopada w Kłobucku
  Wyświetleń: 771
 587. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1 położonego w Krzepicach przy ul. A. Ryły 24
  Wyświetleń: 770
 588. Lista kandytatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 770
 589. Ankieta konsultacji społecznych listy projektów planowanych do realizacji w ramach Programu Rozwoju Subregionu Północnego
  Wyświetleń: 769
 590. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 769
 591. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/40/06
  Wyświetleń: 769
 592. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/25/05
  Wyświetleń: 769
 593. Polityka prywatności serwisu bip.klobuck.pl
  Wyświetleń: 769
 594. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.6740/04.66.2011.G z dnia 7 października 2011 roku
  Wyświetleń: 768
 595. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-21/09 pn. Usługa udzielenia kredytu inwestycyjnego w wysokości 1 069 042 zł na dofinansowanie inwestycji wykonywanych przez Powiat Kłobucki
  Wyświetleń: 768
 596. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego nr AB.673.4.017.2013.G z dnia 2 stycznia 2014 roku
  Wyświetleń: 766
 597. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/42/06
  Wyświetleń: 766
 598. XXVIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 26 czerwca 2014, godz. 9.00
  Wyświetleń: 766
 599. Informacja o nowym miejscu przyjmowania interesantów przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów
  Wyświetleń: 764
 600. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.B.7351/05/ 23-2 /09 z dnia 29 maja 2009 r.
  Wyświetleń: 764
 601. Organizacja szkolenia dla osób bezrobotnych: Kurs spawania metodą TIG
  Wyświetleń: 764
 602. Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 764
 603. Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu: Pracownik działu kadr i płac
  Wyświetleń: 763
 604. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.14.2011.III pn. Usługa udzielenia kredytu inwestycyjnego
  Wyświetleń: 762
 605. Obwieszczenie Sądu w sprawie regulacji stanu prawnego nieruchomości, obręb Gruszewnia, zajętej pod DK 43
  Wyświetleń: 759
 606. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.6740/01.176.2011.B z dnia 28 listopada 2011 r.
  Wyświetleń: 759
 607. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.A.7351/03/12-1/09 z dnia 20 lutego 2009 r.
  Wyświetleń: 759
 608. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej
  Wyświetleń: 759
 609. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze - Audytor Wewnętrzny - Kierownik Oddziału Kontroli Finansowej i Audytu w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
  Wyświetleń: 759
 610. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/46/06
  Wyświetleń: 759
 611. Zakup auta służbowego dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 759
 612. Obwieszczenie Wojewody Śląskiego SR/III/66131/65/07/08 z dnia 14 lipca 2008 r.
  Wyświetleń: 758
 613. Otwarty Konkurs Ofert 2013
  Wyświetleń: 758
 614. Przetarg nieograniczony pn. Dostawa węgla kamiennego typu eko-groszek w ilości 50 Mg
  Wyświetleń: 758
 615. Zakup i dostawa kopiarki cyfrowej formatu A3
  Wyświetleń: 758
 616. Informacja o wynikach naboru kandydata na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka im. J. Korczaka w Kłobucku
  Wyświetleń: 757
 617. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.11.2013.I pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2004 S Krzepice - Lipie na odcinkach: od km 1+050,00 do km 1+430,00 i od km 1+830,00 do km 5+050,00
  Wyświetleń: 757
 618. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.6740/01.176.2011.B z dnia 4 stycznia 2012 roku
  Wyświetleń: 756
 619. Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 756
 620. Konsultacje Programu współpracy na 2012 rok
  Wyświetleń: 755
 621. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/24/06
  Wyświetleń: 755
 622. Lista kandytatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko kierownicze w Zespole Szkół w Krzepicach
  Wyświetleń: 754
 623. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 754
 624. Przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania Oracle Database 9i Standard Edition dla 21 użytkowników nazwanych
  Wyświetleń: 754
 625. Przetarg nieograniczony na usługe udzielenia kredytu inwestycyjnego w wysokości 2.914.740,00 zł
  Wyświetleń: 754
 626. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.13.2012.III pn. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gm. Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 753
 627. Obwieszczenie Sądu w sprawie regulacji stanu prawnego nieruchomości, obręb Opatów
  Wyświetleń: 752
 628. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.15.2011.V - Usługa udzielenia kredytu inwestycyjnego w wysokości 324 260,00 zł
  Wyświetleń: 752
 629. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektów stypendialnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Budżetu Państwa, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.2 &#822
  Wyświetleń: 751
 630. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 750
 631. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 750
 632. OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU ZI.I. 3432/41/06
  Wyświetleń: 750
 633. Informacja o wynikach naboru kandydatów na stanowisko pracy w Wydziale Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
  Wyświetleń: 749
 634. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Kłobucku ul. Staszica 12 - działka nr 3607 obręb Kłobuck
  Wyświetleń: 749
 635. Przetarg publiczny w formie ustnej na sprzedaż sprzętu rolniczego po Zespole Szkół w Waleńczowie
  Wyświetleń: 749
 636. Decyzja - Schultz Seating Poland Sp. z o.o. - budowa hali magazynowej wraz z częścią socjalną i administracyjną oraz przebudowa hali produkcyjno-magazynowej
  Wyświetleń: 748
 637. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.9.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Droga do kwalifikacji
  Wyświetleń: 748
 638. Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych położonych w Kłobucku ul. Staszica 12
  Wyświetleń: 748
 639. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.14.2012.III pn. Sukcesywny zakup paliw płynnych do samochodów służbowych i sprzętu będących w użytkowaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 747
 640. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/38/06
  Wyświetleń: 747
 641. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.1.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Inwestuję w siebie
  Wyświetleń: 746
 642. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/14/07 - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej z podziału nieruchomości i regulacji stanów prawnych – 4 zadania
  Wyświetleń: 745
 643. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej z podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 745
 644. Zakup i dostawa materiałów biurowych – 2 zadania
  Wyświetleń: 745
 645. Dot. pozwolenia wodnoprawnego - przekroczenie rzeki Szarlejki w msc. Szarlejka
  Wyświetleń: 744
 646. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania pn. Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 744
 647. Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursów spawania współfinansowanych ze środków EFS – dwa zadania, dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 744
 648. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.B.7351/02/07-1/09 z dnia 25 lutego 2009 r.
  Wyświetleń: 743
 649. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/38/06
  Wyświetleń: 743
 650. Wykonanie wyceny nieruchomości - operaty szacunkowe (dwa zadania)
  Wyświetleń: 743
 651. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 742
 652. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.B.7331/05/03/08 z dnia 12 września 2008 r.
  Wyświetleń: 741
 653. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.17.2011.III pn. Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku przy ul. Zamkowej 6
  Wyświetleń: 741
 654. XVIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 741
 655. Ogłoszenie o wszczęciu postepowania Nr IR.272.1.5.2011.V pn: Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku Złochowice - Waleńczów - DK 43 - Brzezinki - Wilkowiecko - Danków
  Wyświetleń: 740
 656. Ogłoszeniu o wyniku I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 739
 657. Zaproszenie do składania ofert, obręb Krzepice
  Wyświetleń: 739
 658. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro
  Wyświetleń: 738
 659. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego AB.c. 7351/01/199/08 z dnia 27 lutego 2009 r.
  Wyświetleń: 737
 660. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany wewnętrznej instalacji c.o. i stolarki budowlanej w budynkach Szpitala Rejonowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 737
 661. V Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 26 lutego 2015 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 737
 662. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.28.2011.III pn. Przetworzenie mapy zasadniczej z postaci analogowej do postaci wektorowej ...
  Wyświetleń: 736
 663. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/22/06
  Wyświetleń: 736
 664. Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa do celów prawnych
  Wyświetleń: 736
 665. Wniosek o wydanie decyzji - Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Zabrzu - gazociąg wysokiego ciśnienia odcinek IV 4 na terenie gminy Kłobuck (Niwa-Skrzeszów)
  Wyświetleń: 735
 666. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego
  Wyświetleń: 734
 667. OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU ZI.I. 3432/22/06
  Wyświetleń: 734
 668. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Przebudowa Sali Gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym mieszczących się w kompleksie budynków Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku przy ul. Ks. Skorupki 46 Obręb Kłobuck Działka Nr 5722/3
  Wyświetleń: 734
 669. Informacja o zmianie godzin pracy Starostwa Powiatowego w Kłobucku w dniu 24 grudnia 2012 roku
  Wyświetleń: 733
 670. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.20.2012.III pn. Remont odcinka nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2014 S
  Wyświetleń: 733
 671. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego pn. Usługa przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Dojrzały pracownik współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 733
 672. Zakup i dostawa akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 733
 673. Przetarg nieograniczony pn. Dostawa węgla typu eko - groszek 30 ton
  Wyświetleń: 732
 674. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 731
 675. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 731
 676. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 730
 677. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/20/06
  Wyświetleń: 730
 678. Zakup 10 szt. niszczarek do papieru dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 730
 679. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 729
 680. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/28/06
  Wyświetleń: 729
 681. Wycena nieruchomości położonych w Kłobucku stanowiących własność Powiatu Kłobuckiego do celów zbycia, zadania 1 i 2
  Wyświetleń: 729
 682. XXIV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 30 grudnia 2013 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 729
 683. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania nr IR.III. 3432-15/09 pn. Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 728
 684. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.673.5.005.2017.G, m. Kamieńszczyzna, gm. Popów
  Wyświetleń: 728
 685. Informacja o wynikach naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 726
 686. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.6740/04.66.2011.G z dnia 7 października 2011 roku
  Wyświetleń: 726
 687. Ogłoszenie o naborze na dwa wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Architektury, Budownictwa i Urbanistyki
  Wyświetleń: 726
 688. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania przetargowego pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
  Wyświetleń: 725
 689. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-13/10 pn. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 725
 690. Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości – operaty szacunkowe ( 5 zadań )
  Wyświetleń: 725
 691. Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 725
 692. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.6740/04.66.2011.G z dnia 26 października 2011 roku
  Wyświetleń: 724
 693. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.B.7331/04/01-12/10/11 z dnia 30 maja 2010 roku
  Wyświetleń: 724
 694. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.15.2011.V - Usługa udzielenia kredytu inwestycyjnego w wysokości 324 260,00 zł
  Wyświetleń: 724
 695. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa - dwie części
  Wyświetleń: 723
 696. OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU ZI.I. 3432/19/06
  Wyświetleń: 723
 697. Lista kandytatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta w Wydziale Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 722
 698. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.7.2013.V pn. Wykonanie adaptacji typowego projektu Hali Sportowej 36x44 wraz z zaprojektowaniem łącznika oraz niezbędnej infrastruktury technicznej
  Wyświetleń: 722
 699. Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektów stypendialnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.2
  Wyświetleń: 722
 700. Informacja Zarządu Powiatu w Kłobucku, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
  Wyświetleń: 721
 701. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.V.272-1-04/11 p.n.: Remont ciągu dróg powiatowych nr 2004 S - 2006 S - 2007 S relacji Danków - Lipie - Albertów - Stanisławów - Lindów - Julianów
  Wyświetleń: 721
 702. Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursów spawania współfinansowanych ze środków EFS – dwa zadania, dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 721
 703. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.673.5.003.2013.G z dnia 8 lutego 2013 roku
  Wyświetleń: 720
 704. Przetarg nieograniczony na modernizację poziomej osnowy szczegółowej III klasy
  Wyświetleń: 720
 705. Informacja Starosty Kłobuckiego Nr AB.B.7351/02/07-4/09 z dnia 06.04.2009r.
  Wyświetleń: 719
 706. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.6740/04.66.2011.G z dnia 1 lutego 2012 roku
  Wyświetleń: 719
 707. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR. 272.1.32.2011.III pn. Otwarcie i prowadzenie konta Funduszu Pracy wraz z co najmniej trzema subkontami dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 719
 708. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości będących we władaniu Skarbu Państwa do celów prawnych
  Wyświetleń: 719
 709. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/51/06
  Wyświetleń: 718
 710. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.B.7331/05/03-3/08 z dnia 06 października 2008 r.
  Wyświetleń: 717
 711. Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej powoływanej do oceny ofert na realizację zadań publicznych realizowanych przez Powiat Kłobucki w 2015 roku
  Wyświetleń: 717
 712. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 717
 713. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.28.2012.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych
  Wyświetleń: 717
 714. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.37.2012.V pn. Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku przy ul. Ks. I. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck
  Wyświetleń: 717
 715. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-16/09 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych dla Powiatowego Urzędu Pracy - 3 części
  Wyświetleń: 716
 716. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2023 S Zawady - Mokra - Kłobuck w km od 5+100 do 10+100"
  Wyświetleń: 716
 717. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-07/09 pn. Usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego dla inwestycji pn.: Termomodernizacja Szpitala Rejonowego w Krzepicach
  Wyświetleń: 716
 718. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/13/06
  Wyświetleń: 716
 719. Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - Kasjera w Wydziale Finansowym, w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
  Wyświetleń: 715
 720. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.9.2011 pn: Modernizacja ewidencji gruntów w tym założenie ewidencji budynków i lokali, gm. Popów
  Wyświetleń: 715
 721. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-14/10 pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej w postaci mapy z projektem podziału nieruchomości Zalew Zakrzew w celu wydzielenia rzeki Biała Oksza
  Wyświetleń: 715
 722. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.17.2013.V pn. Sukcesywny zakup paliw płynnych do samochodów służbowych i sprzętu będących w użytkowaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 715
 723. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 715
 724. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Zakup opału w sezonie grzewczym 2008/2009 wraz z dostawą własnym transportem do Zespołu Szkół w Krzepicach ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 714
 725. Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi powiatowej nr 2053 S Przystajń-Kluczna-Kamińsko w km od 5+540,00 do km 6+560,00
  Wyświetleń: 714
 726. Informacja o wynikach naboru kandydatów na stanowisko pracy w Wydziale Architektury, Budownictwa i Urbanistyki
  Wyświetleń: 713
 727. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Oddziale Kontroli Finansowej i Audytu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 713
 728. Sporządzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej
  Wyświetleń: 713
 729. XLI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 12 października 2010 roku
  Wyświetleń: 713
 730. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko - Kierownicze Urzędnicze w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 712
 731. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.3.8.2012.III pn. Badanie sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku za rok 2012 r.
  Wyświetleń: 712
 732. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.6.2012.III pn. Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych masami bitumicznymi na gorąco
  Wyświetleń: 710
 733. Wezwanie do odbioru depozytu - telefony komórkowe 2 szt. wraz z akcesoriami z dnia 23.02.2016 r
  Wyświetleń: 710
 734. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 709
 735. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego z dnia 5 września 2008 r.
  Wyświetleń: 709
 736. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-09/09 pn. Usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego dla inwestycji pn.: Termomodernizacja Szpitala Rejonowego w Krzepicach
  Wyświetleń: 709
 737. Otwarty Konkurs Ofert 2011
  Wyświetleń: 709
 738. Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości – operaty szacunkowe (3 zadania)
  Wyświetleń: 709
 739. XLII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 3 listopada 2010 roku
  Wyświetleń: 709
 740. Informacja o godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kłobucku od dnia 11 sierpnia 2014 roku
  Wyświetleń: 708
 741. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.B.7351/05/ 23-4 /09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
  Wyświetleń: 708
 742. XX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 29 maja 2013 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 708
 743. Informacja o zmianie godzin pracy Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 707
 744. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.A.7351/ 03/12-4 /09 z dnia 15 maja 2009 r.
  Wyświetleń: 707
 745. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.31.2012.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych
  Wyświetleń: 707
 746. Ogłoszenie o wyniku postępowania IR.I. 3432/19/08
  Wyświetleń: 707
 747. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.272.1.20.2011.III pn. Usługa holowania pojazdów oraz holowania i parkowania pojazdów niebezpiecznych - dwie części
  Wyświetleń: 707
 748. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa - dwie części
  Wyświetleń: 707
 749. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za 2006 rok
  Wyświetleń: 707
 750. Ogłoszenie o konsultacjach dotyczących projektu Uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
  Wyświetleń: 706
 751. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) Nr IR.272.1.22.2011.III pn. Wynajem sprzętu sezonie 2011/2012 do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 1 w Kłobucku
  Wyświetleń: 706
 752. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-05/10 pn. Modernizacja ewidencji gruntów dla jednostki ewidencyjnej Opatów.
  Wyświetleń: 706
 753. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-23/09 on. Prace remontowe polegające na przekształceniu byłego budynku internatu na budynek administracyjny położony w Kłobucku przy ul. Skorupki 46.
  Wyświetleń: 706
 754. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/44/06
  Wyświetleń: 706
 755. Otwarty Konkurs Ofert 2013
  Wyświetleń: 706
 756. Informacja o zmianie godzin pracy Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 705
 757. Infromacja po I etapie naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Oddziale Kontroli Finansowej i Audytu w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
  Wyświetleń: 705
 758. Obwieszczenie Sądu Rejonowego w Częstochowie w sprawie założenia księgi wieczystej dla nieruchomości, obręb Libidza, działka 657/2
  Wyświetleń: 705
 759. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.11.2012.III pn. Przeprowadzenie zajęć z doradztwa indywidualnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w roku szkolnym 2011/2012
  Wyświetleń: 705
 760. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.26.2013.III pn. Ustawienie i demontaż zasłon przeciwśnieżnych w ciągu dróg wojewódzkich Nr 491, 492, 494 w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 705
 761. Ogłoszenie o zamówieniu - Organizacja szkolenia dla osób bezrobotnych pn. Pracownik ochrony osób i mienia
  Wyświetleń: 705
 762. Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu współfinansowanego z EFS w ramach SPO RZL Działanie 1.3 projekt p.n. „Nadzieja na jutro”: „PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 705
 763. Zaproszenie do składania ofert na wycene nieruchomości
  Wyświetleń: 705
 764. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.22.2012.III pn. Usługa organizacji staży/praktyk zawodowych na rzecz uczestników projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 704
 765. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/17/06
  Wyświetleń: 704
 766. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie z dnia 25 listopada 2014 roku
  Wyświetleń: 704
 767. Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę tablic rejestracyjnych
  Wyświetleń: 704
 768. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 703
 769. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze - Audytora Wewnętrznego - Kierownika Oddziału Kontroli Finansowej i Audytu w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
  Wyświetleń: 703
 770. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.33.2013.V pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych
  Wyświetleń: 703
 771. Ogłoszenie o wyniku postępowania zakup i dostawę wkładów drukujących, tonerów i akcesoriów komputerowych
  Wyświetleń: 703
 772. Rokowania dot. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 703
 773. Informacja dotycząca obowiązków spoczywających na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych w zakresie poddawania tych obiektów okresowym kontrolom m.in. instalacji gazowych oraz przewodów kominowych
  Wyświetleń: 702
 774. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.29.2011.III pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów, oprogramowania i urządzeń wielofunkcyjnych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 702
 775. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.31.2014 pn. Ścinka poboczy wraz z ich utwardzeniem na drodze wojewódzkiej Nr 492 i 494 oraz oczyszczenie rowów przydrożnych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 494
  Wyświetleń: 702
 776. XXXVI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 701
 777. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/09/06
  Wyświetleń: 700
 778. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i przedłużeniu terminu w sprawie zmiany decyzji Starosty Kłobuckiego ROŚ.IV.6223-2/03/10/11 z dnia 16 sierpnia 2011 r.
  Wyświetleń: 700
 779. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-06/09 pn. Usługa szkoleniowa w zakresie organizacji szkoleń - 3 części dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 699
 780. Przetarg nieograniczony - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2041 S relacji Hutka - Kłobuck, gm. Wręczyca Wielka i gm. Kłobuck
  Wyświetleń: 699
 781. XXXI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 699
 782. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie operatów szacunkowych w celu ustalenia odszkodowania
  Wyświetleń: 699
 783. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.I. 3432-09/10 pn. Prace remontowe polegające na przekształceniu byłego budynku internatu na budynek administracyjny położony w Kłobucku przy ul. Skorupki 46
  Wyświetleń: 698
 784. Ogłoszenie Starosty Kłobuckiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w gminach Popów, Kłobuck, Miedźno, Przystajń
  Wyświetleń: 698
 785. Konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie przyznawania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie
  Wyświetleń: 697
 786. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania nr IR 3432/12/08 - Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 697
 787. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.5.2013.III pn. Zakup fabrycznie nowego samochodu dostawczego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 697
 788. Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu - Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 697
 789. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/02/06
  Wyświetleń: 696
 790. Przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu Pierwszy Biznes dla PUP
  Wyświetleń: 696
 791. Informacja o nowej lokalizacji Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kłobucku.
  Wyświetleń: 695
 792. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.4.2013.III pn. Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych masami bitumicznymi na gorąco
  Wyświetleń: 695
 793. Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi powiatowej nr 2001 S Parzymiechy - Zbrojewsko w km od 3+200,00 do km 6+500,00 uszkodzonej w wyniku intensywnych opadów deszczu
  Wyświetleń: 695
 794. Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursów: Sztuka Wizażu, Opiekun Domowy, Fryzjer, Podstawy Przedsiębiorczości
  Wyświetleń: 695
 795. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego Nr IR.272.1.35.2012.III pn. Przeprowadzenie zajęć z doradztwa grupowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w roku szkolnym 2012/2013
  Wyświetleń: 693
 796. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej z podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 693
 797. Wezwanie do stawienia się na gruncie w celu ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych, m. Szarki
  Wyświetleń: 693
 798. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku
  Wyświetleń: 693
 799. Decyzja - Gmina Przystajń - rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku technologicznego stacji uzdatniania wody, budowa zbiornika bezodpływowego na środki chemiczne
  Wyświetleń: 692
 800. Informacja o utrudnieniach w pracy w Wydziale Komunikacji i Transportu w dniu 24 lutego 2011 roku
  Wyświetleń: 692
 801. Informacja z otwarcia ofert - Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2016/2017
  Wyświetleń: 692
 802. Przetarg nieograniczony pn. Zaciągięcie kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu Powiatu Kłobuckiego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Wyświetleń: 692
 803. Informacja po I etapie naboru na stanowisko Kasjera w Wydziale Finansowym
  Wyświetleń: 691
 804. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.18.2012.III pn. Sukcesywny zakup paliw płynnych do samochodów służbowych i sprzętu będących w użytkowaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 691
 805. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.13.2014 pn. "Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 492 w miejscowości Kłobuck"
  Wyświetleń: 690
 806. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania-Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gmin:Kłobuck,Krzepice, Lipie, Miedźno, Opatów, Panki, Popów, Przystajń, Wręczyca Wielka-łącznie ok. 5445 ha
  Wyświetleń: 690
 807. Przetarg nieograniczony na składniki majątku Zespołu Szkół w Waleńczowie
  Wyświetleń: 690
 808. Wykonanie wyceny nieruchomości - operat szacunkowy (dwa zadania)
  Wyświetleń: 690
 809. Wyniki Otwartego Konkursu Ofert
  Wyświetleń: 690
 810. XV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 29 sierpnia 2012 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 690
 811. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania przetargowego Nr IR. 272.1.21.2013.V pn. Przetworzenie arkuszy analogowej mapy zasadniczej do postaci numerycznej w celu ich wyłączenia z użytkowania
  Wyświetleń: 689
 812. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-32/08 pn. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 689
 813. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/37/06
  Wyświetleń: 689
 814. Kwalifikacja Wojskowa 2016
  Wyświetleń: 688
 815. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/20/05
  Wyświetleń: 688
 816. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postepowania przetargowego nr IR.272.1.45.2013.III pn. Usługa przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Dojrzały pracownik
  Wyświetleń: 687
 817. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR. 272.1.24.2011.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności nieruchomości Skarbu Państwa w trybie art. 172 ustawy Kodeks Cywilny
  Wyświetleń: 687
 818. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego Nr IR.272.1.3.2013.III pn. Przeprowadzenie zajęć z doradztwa indywidualnego dla ucziów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w roku szkolnym 2012/2013
  Wyświetleń: 687
 819. Informacja o wynikach naboru kandydata na stanowisko urzędnicze podinspektora - w Wydziale Architektury, Budownictwa i Urbanistyki w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
  Wyświetleń: 686
 820. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn: Udzielenie kredytu inwestycyjnego w wysokości 324 260,00 zł
  Wyświetleń: 686
 821. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-07/10 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu systemowego pn. Uwierz w siebie
  Wyświetleń: 686
 822. Decyzja - Robert Mańczyk firma PPHU FUNDAMENT - nadbudowa i przebudowa wiaty gospodarczej na magazyn odpadów stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji
  Wyświetleń: 685
 823. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Architektury, Budownictwa i Urbanistyki Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 685
 824. Lista kandytatów spełniających wymagania formalne na 2 stanowiska urzędnicze w Wydziale Architektury, Budownictwa i Urbanistyki Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 685
 825. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.12.2014 pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2039 S w miejscowości Złochowice poprzez wykonanie zatoki autobusowej"
  Wyświetleń: 685
 826. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/25/07 - Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 685
 827. XIX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 11 marca 2013 roku, godz. 10:00
  Wyświetleń: 685
 828. XVI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 685
 829. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
  Wyświetleń: 684
 830. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn: Wymiana parkietu w auli ZS w Krzepicach
  Wyświetleń: 684
 831. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.14.2013.I pn. Zakup fabrycznie nowego samochodu dostawczego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 684
 832. Ogłoszenie o wyniku postępowania nr IR.III. 3432-08/09
  Wyświetleń: 684
 833. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/10/05
  Wyświetleń: 684
 834. Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu: „Pracownik do prac remontowo-wykończeniowych” dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 684
 835. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.22.2011.III pn. Wynajem sprzętu w sezonie 2011/2012 do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 1 w Kłobucku
  Wyświetleń: 683
 836. Wniosek - Polska Społka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Zabrzu - stacja redukcyjno-pomiarowa I-go stopnia PIERZCHNO na terenie gminy Kłobuck
  Wyświetleń: 683
 837. XVIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 28 grudnia 2012 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 683
 838. XXIV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 683
 839. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Kasjera w Wydziale Finansowym w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
  Wyświetleń: 682
 840. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.6740.4.028.2015.D z dnia 22 czerwca 2015 r.
  Wyświetleń: 682
 841. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.6740/04.66.2011.G z dnia 5 stycznia 2012 roku
  Wyświetleń: 682
 842. Ogłoszenie o konsultacjach dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobucku pn. Uchwała Rady Powiatu Kłobucku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 682
 843. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.30.2011.III pn. Przygotowanie dokumenacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych
  Wyświetleń: 682
 844. Zaproszenie do składania ofert na opracowanie projektu scalenia gruntów obręb Krzepice
  Wyświetleń: 682
 845. Informacja dotycząca czasu pracy Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku w dniu 31 grudnia 2014 roku
  Wyświetleń: 681
 846. Informacja o wynikach naboru kandydata na stanowisko urzędnicze podinspektora - w Referacie Ewidencji, Gruntów i Budynków Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
  Wyświetleń: 681
 847. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania Nr IR.272.1.21.2011.III pn. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 681
 848. Usługa szkoleniowa w zakresie organizacji kursu współfinansowanego z EFS w ramach SPO RZL Działanie 1.3 projekt p.n. „Nadzieja na jutro”: „PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUERA I KAS FISKALNYCH”
  Wyświetleń: 681
 849. XXXII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 681
 850. Zaproszenie do składania ofert na sprzedaż zużytych tonerów i zbiorników z atramentem
  Wyświetleń: 681
 851. Zapytanie ofertowe na zakup materiałów dydaktycznych - książęk, podręczników szkolnych, druków i filmów dla placówek oświatowych powiatu kłobuckiego w ramach projektu systemowego pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 681
 852. Informacja o wynikach naboru kandydata na stanowisko urzędnicze referenta - w Wydziale Organizacyjnym w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
  Wyświetleń: 680
 853. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie z dnia 6 października 2010 roku - Powołanie Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 679
 854. Wezwanie do odbioru depozytu - banknot pieniężny, z dnia 04.04.2016 r.
  Wyświetleń: 679
 855. XXV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 679
 856. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania Nr IR.272.1.20.2012.III pn. Remont odcinka nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2014S
  Wyświetleń: 678
 857. OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU ZI.I. 3432/28/06
  Wyświetleń: 678
 858. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/04/07 - Świadczenie usług ubezpieczeniowych
  Wyświetleń: 677
 859. Wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 677
 860. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/17/06
  Wyświetleń: 676
 861. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/08/06
  Wyświetleń: 675
 862. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/36/06
  Wyświetleń: 674
 863. V Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 30 marca 2011 roku, godz. 10:00
  Wyświetleń: 674
 864. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.6740.4.028.2015.D z dnia 27 lipca 2015 roku
  Wyświetleń: 673
 865. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na na świadczenie w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2015r. na rzecz Starostwa Powiatowego w Kłobucku powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
  Wyświetleń: 673
 866. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.24.2013.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji administracyjnej w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami...
  Wyświetleń: 673
 867. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/01/06
  Wyświetleń: 673
 868. Przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości siedziby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kłobucku, położonej w Kłobucku przy ul. Wieluńskiej 11
  Wyświetleń: 673
 869. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.2.2013.III pn. Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół w Krzepicach przy ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 672
 870. Zakup i dostawa akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 672
 871. Zawiadomienie o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego
  Wyświetleń: 672
 872. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR. 272.1.10.2011.III pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - ORLIK 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w powiecie kłobuckim ...
  Wyświetleń: 671
 873. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/12/06
  Wyświetleń: 671
 874. V Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 671
 875. XXX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 671
 876. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Wykonanie Projektu Technicznego na zagospodarowanie terenu wraz z dojazdami na posesję przy ul. Skorupki 46 w Kłobucku
  Wyświetleń: 671
 877. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) na zakup fabrycznie nowego samochodu dostawczego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 670
 878. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej przeklasyfikowania gruntów (51 działek o łącznej pow. 7,1450 ha) na wniosek właścicieli w obrębie Jezioro gm. Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 670
 879. XII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 30 grudnia 2015 roku, godz. 10:00
  Wyświetleń: 670
 880. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 669
 881. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania Nr IR.I. 272-1/01/11 pn. System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego - E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 669
 882. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.4.2012.III pn. Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół w Krzepicach przy ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 669
 883. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/34/06
  Wyświetleń: 669
 884. Lista kandytatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 668
 885. Ogłoszenie dotyczące cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego ROŚ.IV.6223-2/03/10 z dnia 16.08.2011r.
  Wyświetleń: 668
 886. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania Nr IR.272.1.10.2011.III pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - ORLIK 2012
  Wyświetleń: 668
 887. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 668
 888. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.21.2012.III pn. Usługa organizacji szkoleń na rzecz uczniów szkół ponadgimnazjalnch w powiecie kłobuckim w ramach projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 668
 889. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym Nr IR.272.1.37.2012.V pn. Zakup wraz z dostawą opału do Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku przy ul. Ks. I. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck
  Wyświetleń: 668
 890. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III.3432-28/08 pn. Usługa szkoleniowa: Trening kompetencji i umiejętności społecznych, indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym
  Wyświetleń: 668
 891. Informacja dotycząca pracy Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 667
 892. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.26.2012.III pn. Usługa organizacji szkolenia - Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych dla osób bezrobotnych
  Wyświetleń: 667
 893. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.34.2012.III pn. Inwentaryzacja w terenie punktów poziomej osnowy szczegółowej III klasy (2775 punktów)
  Wyświetleń: 667
 894. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego Nr IR. 272.1.8.2013.III pn. Usługa przeprowadzenia staży/praktyk zawodowych na rzecz uczestników projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 666
 895. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/26/05
  Wyświetleń: 666
 896. VI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 21 czerwca 2011 roku, godz. 10:00
  Wyświetleń: 666
 897. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej, m. Zawady
  Wyświetleń: 666
 898. Informacja o unieważnieniu postępowania Nr IR.III. 3432-19/10 pn. Zakup i dostawa sprzetu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 665
 899. Informacja Wydziału Architektury, Budownictwa i Urbanistyki - stacja paliw i LPG z przyłączami, stacja diagnostyki oraz warsztat napraw samochodów z instalacjami - Popów
  Wyświetleń: 665
 900. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.36.2013.V pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych na terenie Gminy Panki
  Wyświetleń: 665
 901. Ogłoszenie o wynikach postępowania Nr IR.III.3432/22/08 pn. Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 665
 902. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/21/06
  Wyświetleń: 665
 903. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/27/07 - Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu: Księgowość wspomagana komputerem
  Wyświetleń: 665
 904. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/47/06
  Wyświetleń: 665
 905. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/50/06
  Wyświetleń: 665
 906. Otwarty Konkurs Ofert
  Wyświetleń: 665
 907. Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę serwera wolnostojącego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 665
 908. Informcja o unieważnieniu postępowania Nr IR.III. 3432-25/10 pn. Zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku - dotyczy części 1
  Wyświetleń: 664
 909. Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu ZI.I. 3432/10/07 - Wykonanie wyceny nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 664
 910. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-03/10 pn. Świadczenie usług Inżyniera projektu dla projektu System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 664
 911. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-28/10 pn. Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 664
 912. Ogłoszenie o znalezieniu roweru
  Wyświetleń: 664
 913. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR. 272.1.26.2011.III pn. Przeprowadzenie analizy geodezyjnej w celu aktualizacji zapisów w ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości drogowych położonych na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 663
 914. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.12.2012.III pn. Usługa transportu drogowego osób - uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 663
 915. Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu Nr - ZI.I.3432/03/08 na opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa - dwie części
  Wyświetleń: 663
 916. Otwarty Konkurs Ofert 2012
  Wyświetleń: 663
 917. XXIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 26 listopada 2013 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 663
 918. Drugi przetarg publiczny w formie ustnej na sprzedaż pługu zawieszonego po Zespole Szkół w Waleńczowie
  Wyświetleń: 662
 919. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/45/07 - Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 662
 920. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/49/06
  Wyświetleń: 662
 921. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych w Krzepicach przy ul. A. Ryły 24a
  Wyświetleń: 662
 922. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku – 3 zadania
  Wyświetleń: 662
 923. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego Nr IR. 272.1.1.2014.III . pn. Przeprowadzenie szkolenia - kursu operatora koparko-ładowarki na rzecz uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku w ramach projektu pn. Energia kompetencji
  Wyświetleń: 661
 924. Ogłoszenie o wynikach postępowania Nr IR 3432/17/08 pn Termomodernizacja budynków Szpitala Rejonowego w Kłobucku - Etap I - docieplenie przegród zewnętrznych
  Wyświetleń: 661
 925. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/10/06
  Wyświetleń: 661
 926. Ogłoszenie o wyniuku przetargu na zakup i dopstawę materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego
  Wyświetleń: 661
 927. Zaproszenie do składania ofert na wycenę nieruchomosci
  Wyświetleń: 661
 928. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /podpisaniu umowy/: postępowanie nr IR.V.272.1.04/11 - Remont ciągu dróg powiatowych nr 2004 S - 2006 S - 2007 S relacji Danków - Lipie - Albertów - Stanisławów
  Wyświetleń: 660
 929. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 272-1/02/11 pn. Zagospodarowanie terenu posesji przy ul. Skorupki 46 w Kłobucku
  Wyświetleń: 660
 930. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.25.2012.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 660
 931. Ogłoszenie o wyniku Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2005 roku
  Wyświetleń: 660
 932. Przetarg nieograniczony pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2013 S Popów- Brzózki w km 0+000 – 1+400, 1+700 - 2+353"
  Wyświetleń: 660
 933. XIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 18 maja 2012 roku, godz. 8:00
  Wyświetleń: 660
 934. XXXV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 660
 935. Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji szkolnego opiekuna grup w czasie wizyt studyjnych
  Wyświetleń: 660
 936. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-16/10 pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 659
 937. Przetarg nieograniczony - Remont boiska wraz z utworzeniem siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku
  Wyświetleń: 659
 938. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.18.III pn. Usługa holowania pojazdów oraz holowania i parkowania pojazdów niebezpiecznych - dwie części
  Wyświetleń: 658
 939. Ogłoszenie wstępnej selekcji kandydatów zgłaszających ofertę do naboru na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Kłobucku
  Wyświetleń: 658
 940. XXXIV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 658
 941. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-04/09 pn. Zakup opału w sezonie grzewczym 2009 wraz z dostawą własnym transportem do Zespołu Szkół w Krzepicach ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 657
 942. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-05/09 pn. Usługa szkoleniowa w zakresie organizacji szkolenia PRAWO JAZDY KAT. C i PRAWO JAZDY KAT. C+E dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 657
 943. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-19/10 pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 657
 944. Ogłoszenie o wyborze oferty - Wycena nieruchomości zajętych pod drogi - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 657
 945. VII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 657
 946. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania Nr IR.272.1.31.2011.III pn. Dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database 10 Standard Edition One
  Wyświetleń: 656
 947. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.30.2013.V pn. Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół w Krzepicach przy ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 656
 948. Ogłoszenie o wyborze oferty - Podstawy obsługi komputera i kas fiskalnych z elementami autoprezentacji
  Wyświetleń: 656
 949. Ogłoszenie o zamówieniu dot. postępowania przetargowego pn. Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 656
 950. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania 3432-35/08
  Wyświetleń: 656
 951. Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kłobucku przy ul. Staszica 12, oznaczonej jako działka nr 3607 o pow. 2357 m²
  Wyświetleń: 656
 952. Informacja o unieważnieniu postępowania Nr IR.I. 3432-11/10 pn. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 655
 953. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) Nr IR.272.1.12.2011.III pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 655
 954. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-20/09 pn. Przetworzenie mapy zasadniczej w postaci analogowej w numeryczną mapę zasadniczą
  Wyświetleń: 655
 955. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/24/07 - Wykonanie wyceny nieruchomości - operaty szacunkowe (dwa zadania)
  Wyświetleń: 655
 956. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/02/05
  Wyświetleń: 655
 957. Zaproszenie do składania ofert - wycena nieruchomości - Kłobuck, Panki
  Wyświetleń: 655
 958. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.10.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia zajęć z doradztwa grupowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w roku szkolnym 2011/2012
  Wyświetleń: 654
 959. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-17/10 pn. Dostawa i montaż klimatyzatorów naściennych i kasetonowych w pomieszczeniach parteru i II piętra w budynku Starostwa Powiatowego w Kłobucku ul. Skorupki 46.
  Wyświetleń: 654
 960. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.11.2012.III pn. Przeprowadzenie zajęć z doradztwa indywidualnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w roku szkolnym 2011/2012
  Wyświetleń: 654
 961. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych dla Powiatowego Urzędu Pracy - 5 części
  Wyświetleń: 653
 962. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.15.2012.III pn. Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół w Krzepicach przy ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 653
 963. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.9.2013.III pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
  Wyświetleń: 653
 964. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania 3432-38/08
  Wyświetleń: 653
 965. Wniosek - Firma Odlewnicza Józfe Terlecki sp. z o.o. - Rozbudowa istniejącego budynku produkcyjnego
  Wyświetleń: 653
 966. XXII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 12 września 2013 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 653
 967. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.19.2011.V - Wymiana parkietu w auli Zespołu Szkół w Krzepicach
  Wyświetleń: 652
 968. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/13/05
  Wyświetleń: 652
 969. Przetarg niograniczony na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych
  Wyświetleń: 652
 970. Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasów w kraju w latach 2015-2019
  Wyświetleń: 652
 971. XXVII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 652
 972. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego z dnia 13 września 2010 roku - w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę drogi gminnej w miejscowości Siekierowizna, gm. Przystajń
  Wyświetleń: 651
 973. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zamówienie uzupełniające na usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2013/2014 na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 651
 974. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) - IR 272.1.16.2011.V - Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2003 S na odcinku Parzymiechy - Lipie
  Wyświetleń: 651
 975. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania przetargowego pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia CNC zakres 3D + EDECAM na rzecz 4 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim
  Wyświetleń: 651
 976. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.15.2012.III pn. Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół w Krzepicach przy ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 651
 977. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego Nr IR.272.1.5.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia zajęć z doradztwa grupowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w roku szkolnym 2011/2012
  Wyświetleń: 651
 978. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-06/10 pn. Modernizacja ewidencji gruntów dla obrębu Płaczki w jednostce ewidencyjnej Popów
  Wyświetleń: 651
 979. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/30/06
  Wyświetleń: 651
 980. Wezwanie do odbioru depozytu - klucze w ilości 7 szt. - z dnia 17.10.2012 r.
  Wyświetleń: 651
 981. Zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 651
 982. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.32.2012.III pn. Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku - zamówienie uzupełniające
  Wyświetleń: 650
 983. Przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursów - kurs podstawy przedsiębiorczosci dla PUP
  Wyświetleń: 650
 984. Zaproszenie do wykonania operatów szacunkowych
  Wyświetleń: 650
 985. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.33.2011.III pn. Zakup i dostawa sprzętu, akcsoriów i oprogramowania komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 649
 986. Ogłoszenie o wyniku postępowania nr IR.3432-11/09 pn.: Pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych
  Wyświetleń: 649
 987. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-05/10 pn. Modernizacja ewidencji gruntów dla jednostki ewidencyjnej Opatów
  Wyświetleń: 649
 988. Przetarg nieograniczony na dokumentację geodezyjno- prawna z podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 649
 989. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-18/10 pn. Modernizacja ewidencji gruntów dla jednostki ewidencyjnej Panki
  Wyświetleń: 648
 990. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego Nr IR. 272.1.18.2013.III pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia - kurs obsługi wózków jezdniowych z uprawnieniami do wymiany butli gazowych
  Wyświetleń: 648
 991. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.8.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Inwestuję w siebie
  Wyświetleń: 648
 992. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego pn. Organizacja szkoleń dla bezrobotnych: część I - Operator sprzętu ciężkiego, część II - Pracownik ds. kadr i płac
  Wyświetleń: 648
 993. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/16/06
  Wyświetleń: 648
 994. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/28/07 - Sporządzeniu dokumentacji inwentaryzacyjnej budowlanej
  Wyświetleń: 648
 995. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.4.2013.III pn. Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych masami bitumicznymi na gorąco
  Wyświetleń: 647
 996. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-20/10 pn. Modernizacja sieci komputerowej w Wydziale GKN w siedzibie Sarostwa Powiatowego w Kłobucku.
  Wyświetleń: 647
 997. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.29.2013.V pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Pomysł na pracę współfinansowanego przez Unię Europejską...
  Wyświetleń: 647
 998. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.30.2012.III pn. Ustawienie i demontaż zasłon przeciwśnieżnych w ciągu dróg wojewódzkich Nr 491, 492, 494 w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 647
 999. Otwarty Konkurs Ofert
  Wyświetleń: 647
 1000. Wycena-określenie wartości nieruchomości zajętej pod drogę krajową i wojewódzką
  Wyświetleń: 647
 1001. Zaproszenie do składania ofert - dotyczy wykonania podziału geodezyjnego nieruchomości, obręb Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 647
 1002. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /podpisaniu umowy/ - postępowanie nr IR.272.1.5.2011.V - Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku Złochowice - Waleńczów - DK43 - Brzezinki -Wilkowiecko - Danków
  Wyświetleń: 646
 1003. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-01/10 pn. Organizacja szkolenia: Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych
  Wyświetleń: 646
 1004. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432/20/08
  Wyświetleń: 646
 1005. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/15/06
  Wyświetleń: 646
 1006. Zaproszenie do składania ofert na operaty szacunkowe
  Wyświetleń: 646
 1007. Informacja o wynikach naboru na dwa wolne stanowiska referenta - w Wydziale Architektury, Budownictwa i Urbanistyki Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 645
 1008. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na szczególne korzystanie z wód powierzchniowych rzeki Pankówki dla potrzeb zbiornika wodnego PANKI
  Wyświetleń: 645
 1009. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Referacie Ewidencji Gruntów i Budynków Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 645
 1010. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 645
 1011. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania przetargowego Nr IR.272.1.21.2012.III pn. Usługa organizacji szkoleń na rzecz uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim...
  Wyświetleń: 645
 1012. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /podpisaniu umowy/ - IR 272.1.13.2011.V - Wykonanie przeglądów rozszerzonych (pięcioletnich) dla 21 obiektów mostowych oraz przeglądów podstawowych (rocznych) dla 13 obiektów mostowych...
  Wyświetleń: 645
 1013. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 645
 1014. Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 645
 1015. Zakup i dostawę bonów towarowych do Starostwa Powiatowego w Kłobucku (CPV 22865000)
  Wyświetleń: 645
 1016. Zaproszenie do składania ofert - dotyczy wyceny niezabudowanej nieruchomości, obręb Łyżniaki
  Wyświetleń: 645
 1017. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego - postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - drogi łączącej ulicę Jagiełły w Miedźnie z drogą powiatową 2027S w Borowej .
  Wyświetleń: 644
 1018. Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu ZI.I. 3432/22/07 - Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursów spawania współfinansowanych ze środków EFS
  Wyświetleń: 644
 1019. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.3.2012.III pn. Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Skół Nr 3 w Kłobucku przy ul. Ks. I. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck
  Wyświetleń: 644
 1020. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.12.2013.I pn. Remont mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2033 S w km 0+950 nad rzeką Pankówką
  Wyświetleń: 644
 1021. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.34.2011.III pn. Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 644
 1022. XXXI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 644
 1023. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku – 3 zadania
  Wyświetleń: 644
 1024. Ogłoszenie o konsultacjach - dotyczy projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 643
 1025. Ogłoszenie o wyborze oferty IR.272.1.8.2011.V - Remont dróg wojewódzkich po okresie zimowym
  Wyświetleń: 643
 1026. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/25/06
  Wyświetleń: 643
 1027. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/31/07 - Wycena nieruchomości zajętych pod drogi - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 643
 1028. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/33/06
  Wyświetleń: 643
 1029. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/44/06
  Wyświetleń: 643
 1030. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku
  Wyświetleń: 643
 1031. Przetarg nieograniczony pn. Przetworzenie arkuszy analogowej mapy zasadniczej do postaci numerycznej w celu ich wyłączenia z użytkowania w ramach państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obszaru powiatu kłobuckiego - 3 części
  Wyświetleń: 643
 1032. Dot. postępowanie przetargowe Nr IR.272.1.17.2011.III pn. Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku przy ul. Zamkowej 6
  Wyświetleń: 642
 1033. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) Nr IR. 272.1.1.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia szkole dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Inwestuję w siebie
  Wyświetleń: 642
 1034. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.34.2013.V pn. Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów dla Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku, ul. Zamkowa 6, 42-100 Kłobuck
  Wyświetleń: 642
 1035. Ogłoszenie o wyborze oferty Nr ZI.I.3432/02/08 - dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 642
 1036. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/06/06
  Wyświetleń: 642
 1037. Przetarg na sprzęt i oprogramowanie komputerowe
  Wyświetleń: 642
 1038. Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
  Wyświetleń: 642
 1039. XVIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 642
 1040. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie operatu szacunkowego
  Wyświetleń: 642
 1041. Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu ZI.I. 3432/19/07 - Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursów spawania współfinansowanych ze środków EFS – dwa zadania
  Wyświetleń: 641
 1042. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr R.272.1.12.2011.III pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 641
 1043. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.36.2012.V pn. Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 641
 1044. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III.3432-21/08 pn. Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 641
 1045. Pracownia symulacyjna do nauczania technik CNC w Zespole Szkół nr 1 Kłobucku
  Wyświetleń: 641
 1046. Usługę udzielenia kredytu w wysokości 1 750 160,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 641
 1047. VI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 31 marca 2015 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 641
 1048. Obwieszczenie Sądu w sprawie regulacji stanu prawnego nieruchomości (obręb Kłobuck) zajętej pod DW491
  Wyświetleń: 640
 1049. Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej powoływanej do oceny ofert na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 640
 1050. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.1.2013.III pn. Usługa przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Dojrzały pracownik
  Wyświetleń: 640
 1051. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.2.2014.V pn. Organizacja szkolenia dla osób bezrobotnych pn. Pracownik ochrony osób i mienia
  Wyświetleń: 640
 1052. Ogłoszenie o znalezieniu kluczy
  Wyświetleń: 640
 1053. Ogłoszenie w sprawie Otwartego Konkursu Ofert 2011
  Wyświetleń: 640
 1054. XVII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 23 listopada 2012 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 640
 1055. Zapytanie ofertowe na zakup materiałów dydaktycznych - sprzętu fryzjerskiego dla placówek oświatowych powiatu kłobuckiego w ramach projektu systemowego pn. Mam zawód - mam pracę w regionie...
  Wyświetleń: 640
 1056. Informacja o unieważnieniu postępowania Nr IR.272.1.12.2011.III pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 639
 1057. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania Nr IR.272.1.7.2011.I pn. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 639
 1058. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.16.2012.III pn. Przebudowa części pomieszczeń parteru w budynku Starostwa Powiatowego
  Wyświetleń: 639
 1059. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.16.2011.V - Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2003 S na odcinku Parzymiechy - Lipie
  Wyświetleń: 639
 1060. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.21.2011.III pn. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 639
 1061. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.I. 3432-11/10 pn. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 639
 1062. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.16.2012.III pn. Przebudowa części pomieszczeń parteru w budynku Starostwa Powiatowego
  Wyświetleń: 639
 1063. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/14/06
  Wyświetleń: 639
 1064. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/07/05
  Wyświetleń: 639
 1065. Ogłoszenie wyniku rokowań dot. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 639
 1066. Przetarg nieograniczony na wykonanie aplikacji (modułu) zarządzającej dostępem do zgromadzonych danych zasobu PODGiK przez Wykonawców robót geodezyjnych
  Wyświetleń: 639
 1067. Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego w budynku Starostwa Powiatowego w Kłobucku przy ul. Ks. J. Skorupki 46A
  Wyświetleń: 639
 1068. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.12.2012.III pn. Usługa transportu drogowego osób - uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kłobuckiego w czasie wizyt studyjnych
  Wyświetleń: 638
 1069. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.9.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Droga do kwalifikacji
  Wyświetleń: 638
 1070. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.I. 3432-18/09 pn. Remont instalacji elektrycznych z uwzględnieniem instalacji TV w budynku Domu Dziecka im. Janusza Korczaka przy ul. 11-listopada 23 w Kłobucku
  Wyświetleń: 638
 1071. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/32/06
  Wyświetleń: 638
 1072. X Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 30 stycznia 2012 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 638
 1073. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /podpisaniu umowy/ - IR 272.1.11.2011.V Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 637
 1074. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Remont instalacji elektrycznych z uwzględnieniem instalacji TV w budynku Domu Dziecka im. Janusza Korczaka przy ul. 11-listopada 23 w Kłobucku
  Wyświetleń: 637
 1075. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.33.2011.III pn. Zakup i dostawa sprzętu, akcsoriów i oprogramowania komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 637
 1076. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-16/10 pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 637
 1077. Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu nr ZI.I. 3432/04/08 na wykonanie usługi modernizacji ewidencji gruntów
  Wyświetleń: 637
 1078. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-02/10 pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, podzespołów i akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 637
 1079. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/11/05
  Wyświetleń: 637
 1080. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, sportu, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz pomocy społecznej w 2016 roku
  Wyświetleń: 637
 1081. Wykaz nieruchomości Powiatu Kłobuckiego przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 637
 1082. Zaproszenie do składania ofert na usuwanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z dróg położonych na terenie powiatu kłobuckiego i dostarczenie ich na parking strzeżony
  Wyświetleń: 637
 1083. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Nr IR.III. 3432-07/09 pn. Usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego dla inwestycji pn.: Termomodernizacja Szpitala Rejonowego w Krzepicach
  Wyświetleń: 637
 1084. Informacja o zmianie dziennego czasu pracy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku w okresie od 03 lipca do 25 sierpnia 2017 roku
  Wyświetleń: 636
 1085. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - zmiana pozwolenia wodnoprawnego z dnia 16 sierpnia 2011 r. o znaku ROŚ.IV.6223-203/10/11 w zakresie przebudowy progu stałego w korycie głównym rzeki Liswarty z dnia 31.12.2013 r. do 01.07.2014 r.
  Wyświetleń: 636
 1086. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) Nr IR.272.6.1.2011.III Świadczenie usług pocztowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2014 r.
  Wyświetleń: 636
 1087. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania Nr IR.III. 272-1/2/11 pn. Zagospodarowanie terenu posesji przy ul. Skorupki 46 w Kłobucku
  Wyświetleń: 636
 1088. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.I. 3432-10/10 pn. Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
  Wyświetleń: 636
 1089. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-24/10 pn. Przetworzenie mapy zasadniczej z postaci analogowej do postaci wektorowej.
  Wyświetleń: 636
 1090. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.17.2012.III pn. Sukcesywny zakup paliw płynnych do samochodów służbowych i sprzętu będących w użytkowaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 636
 1091. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-20/09 pn. Przetworzenie mapy zasadniczej w postaci analogowej w numeryczna mape zasadniczą
  Wyświetleń: 636
 1092. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/31/05
  Wyświetleń: 636
 1093. Przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu „Podstawowe spawanie stali niestopowych elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych (MAG)” dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 636
 1094. XXIV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 636
 1095. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania Nr IR.272.1.24.2012.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własości Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych
  Wyświetleń: 635
 1096. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-22/10 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku.
  Wyświetleń: 635
 1097. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.7.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Szansa na lepsze jutro
  Wyświetleń: 635
 1098. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-02/09
  Wyświetleń: 635
 1099. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-39/08 pn. Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 635
 1100. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/18/07 - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku – 3 zadania
  Wyświetleń: 635
 1101. Ogłoszenie wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Krzepicach ul. Dąbrowskiego 69 – działka nr 748/2
  Wyświetleń: 635
 1102. Wycena nieruchomości położonych w Kłobucku, Gruszewni oraz określenie wartosci rynkowej nieruchomości położonej w Zawadach
  Wyświetleń: 635
 1103. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - postępowanie nr IR.272.1.6.2011.V - Remont ciągu dróg powiatowych Nr 2063 S - 2065 S 2064 S relacji Wręczyca Wielka - Borowe - Czarna Wieś - Węglowice - Puszczew
  Wyświetleń: 634
 1104. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.7.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Szansa na lepsze jutro
  Wyświetleń: 634
 1105. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.24.2011.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności nieruchomości Skarbu Państwa w trybie art. 172 ustawy Kodeks Cywilny
  Wyświetleń: 634
 1106. VIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 18 czerwca 2015 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 634
 1107. Informacja - Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 633
 1108. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) na przeprowadzenie szkolenia - kurs obsługi wózków jezdniowych z uprawnieniami do wymiany butli gazowych dla 2 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu kłobuckiego ...
  Wyświetleń: 633
 1109. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.17.2013.V pn. Sukcesywny zakup paliw płynnych do samochodów służbowych i sprzętu będących w użytkowaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 633
 1110. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego pn. Dostawa węgla kamiennego typu eko-groszek w ilości 50 Mg
  Wyświetleń: 633
 1111. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 633
 1112. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 343-08/10 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku - 3 części
  Wyświetleń: 633
 1113. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania prztargowego nr IR.272.1.4.2013.III pn. Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych masami bitumicznymi na gorąco
  Wyświetleń: 633
 1114. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.I. 3432-09/10 pn. Prace remontowe polegające na przekształceniu byłego budynku internatu na budynek administracyjny położony w Kłobucku przy ul. Skorupki 46.
  Wyświetleń: 633
 1115. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/48/06
  Wyświetleń: 633
 1116. Otwarty Konkurs Ofert 2007 - wyniki
  Wyświetleń: 633
 1117. Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu:„Pracownik do prac remontowo-wykończeniowych” dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 633
 1118. XIX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 633
 1119. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.28.2011.III pn. Przetworzenie mapy zasadniczej z postaci analogowej do postaci wektorowej w PUWP 2000/18
  Wyświetleń: 632
 1120. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-26/09 pn. Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 632
 1121. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego na 2013 rok
  Wyświetleń: 632
 1122. VII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 16 września 2011 roku, godz. 10:00
  Wyświetleń: 632
 1123. Wydział Architektury, Budownictwa i Urbanistyki
  Wyświetleń: 632
 1124. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania pn. Ustawienie i demontaż zasłon przeciwśnieżnych w ciągu dróg wojewódzkich Nr 491, 492, 494 w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 631
 1125. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.18.2012.III pn. Sukcesywny zakup paliw płynnych do samochodów służbowych i sprzętu będących w użytkowaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 631
 1126. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-25/09 pn. Organizacja szkolenia Pracownik ds. kadrowych i płacowych dla osób bezrobotnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 631
 1127. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego Nr IR.272.1.1.2013.III pn. Usługa przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Dojrzały pracownik
  Wyświetleń: 631
 1128. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.19.2012.III pn. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2068 S
  Wyświetleń: 631
 1129. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-20/10 pn. Modernizacja sieci komputerowej w Wydziale GKN Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 631
 1130. Ogłoszenie o wyniku przetargu - sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1 w Krzepicach przy ul. A. Ryły 24
  Wyświetleń: 631
 1131. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/32/05
  Wyświetleń: 631
 1132. Przetarg nieograniczony pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2023 S Zawady - Mokra - Kłobuck w km od 5+100 do 10+100"
  Wyświetleń: 631
 1133. Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej
  Wyświetleń: 631
 1134. XXV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 631
 1135. Zaproszenie do konsultacji
  Wyświetleń: 631
 1136. Zaproszenie do składania ofert - sporządzenie operatów szacunkowych
  Wyświetleń: 631
 1137. Informacja o wynikach naboru kandydata na 2 stanowiska urzędnicze podinspektora - w Wydziale Architektury, Budownictwa i Urbanistyki w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
  Wyświetleń: 630
 1138. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania nr ZI.I. 3432/05/08 na wykonanie wyceny nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 630
 1139. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.27.2011.III pn. Przeprowadzenie analizy geodezyjnej w celu aktualizacji zapisów w ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości drogowych położonych na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 630
 1140. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.11.2014 pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2017 S - Rębielice Królewskie ul. Górnik i ul. św. Wojciecha"
  Wyświetleń: 630
 1141. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.I. 3432-34/08 pn. Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 630
 1142. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-04/10 pn. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Waleńczowie
  Wyświetleń: 630
 1143. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż lokali mieszkalnych Nr 12 i Nr 17 położonych w Krzepicach ul. Ryły 24A
  Wyświetleń: 630
 1144. Ogłoszenie o wyniku przetargu na wynajem lokalu w budynku Starostwa Powiatowego w Kłobucku przy ul. Ks.I.Skorupki 46A
  Wyświetleń: 630
 1145. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/13/06
  Wyświetleń: 630
 1146. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 630
 1147. Zaproszenie do składania ofert - wycena nieruchomości drogowych
  Wyświetleń: 630
 1148. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania Nr IR.272.1.3.2012.III pn. Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku przy ul. Ks.I. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck
  Wyświetleń: 629
 1149. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.11.2011.V - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 629
 1150. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-11/09 pn. Usługa szkoleniowa: Pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych
  Wyświetleń: 629
 1151. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-24/08 pn. Usługa szkoleniowa w zakresie organizacji szkolenia NOWOCZESNY SPRZEDAWCA dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 629
 1152. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/31/06
  Wyświetleń: 629
 1153. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany wewnętrznej instalacji c.o. i stolarki budowlanej w budynkach Szpitala Rejonowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 629
 1154. Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i załozenie ewidencji budynków i lokali - jednostka ew. Krzepice ob. wiejski
  Wyświetleń: 629
 1155. Zaproszenie do składania ofert - dotyczy wyceny nieruchomości (gruntu) oraz wyceny niezabudowanej nieruchomości, obręb Nowa Wieś, gmina Popów
  Wyświetleń: 629
 1156. Informacja dotycząca zmiany godzin pracy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku w okresie wakacyjnym
  Wyświetleń: 628
 1157. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.28.2012.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych
  Wyświetleń: 628
 1158. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.25.2011.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych
  Wyświetleń: 628
 1159. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/29/06
  Wyświetleń: 628
 1160. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/33/07 - Wycena nieruchomości - do wywłaszczenia na cele publiczne - pod drogi - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 628
 1161. Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę materiałów biurowych - 2 zadania
  Wyświetleń: 628
 1162. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego pn. Przeprowadzenie zajęć z doradztwa indywidualnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalych w powiecie kłobuckim w roku szkolnym 2012/2013
  Wyświetleń: 627
 1163. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Wynajem koparko-ładowarki do pracy na składowisku Obwodu Drogowego Nr 2 w Przystajni
  Wyświetleń: 627
 1164. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.25.2012.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa...
  Wyświetleń: 627
 1165. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.7.2013.V pn. Wykonanie adaptacji typowego projektu Hali Sportowej 36x44
  Wyświetleń: 627
 1166. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR. 272.1.20.2012.III pn. Remont odcinka nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2014 S
  Wyświetleń: 627
 1167. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-17/10 pn. Dostawa i montaż klimatyzatorów naściennych i kasetonowych w pomieszczeniach parteru i II piętra w budynku Starostwa Powiatowego w Kłobucku ul. Skorupki 46
  Wyświetleń: 627
 1168. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/26/06
  Wyświetleń: 627
 1169. Ogłoszenie wyniku rokowań dot. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 627
 1170. Przetarg nieograniczony na wykonanie chodnika w Kalei
  Wyświetleń: 627
 1171. Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
  Wyświetleń: 627
 1172. XII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 11 kwietnia 2012 roku, godz. 10:00
  Wyświetleń: 627
 1173. XIV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 21 czerwca 2012 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 627
 1174. Zaproszenie do składania ofert - podział nieruchomości, obręby Kamyk i Złochowice
  Wyświetleń: 627
 1175. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wymiana instalacji c.o. wraz z montażem instalacji solarnej w obiekcie przy ul. Rómmla 4 w Kłobucku dz. nr 450/128
  Wyświetleń: 627
 1176. Obwieszczenie Sądu w sprawie regulacji stanu prawnego nieruchomości ob. Libidza dz.654/1,660/3,1033/3,1034/1,1037/1,1039/1,1053/3,1053/5,1053/8
  Wyświetleń: 626
 1177. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. Opracowania dokumentacji projektowej remontu drogi powiatowej nr 2039 S na odcinku od km 3+600 d km 7+500
  Wyświetleń: 626
 1178. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.24.2012.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych
  Wyświetleń: 626
 1179. Przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu „Bukieciarstwo”, dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 626
 1180. X Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 626
 1181. Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu ZI.I. 3432/06/07 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany wewnętrznej instalacji c.o. i stolarki budowlanej ...
  Wyświetleń: 625
 1182. Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu ZI.I. 3432/41/07 - Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu: Prawo jazdy kat. C dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 625
 1183. Ogłoszenie o wyniku przetargu - sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego, obręb Złochowice
  Wyświetleń: 625
 1184. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/04/06
  Wyświetleń: 625
 1185. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/23/06
  Wyświetleń: 625
 1186. Oświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej przez małżonka, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty
  Wyświetleń: 625
 1187. Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2004/2005
  Wyświetleń: 625
 1188. Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu współfinansowanego z EFS w ramach SPO RZL Działanie 1.3 projekt p.n. „Nadzieja na jutro”: „OPERATOR SPRZĘTU CIĘŻKIEGO” dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 625
 1189. XXV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 625
 1190. Zawiadomienie - mieszkańców gminy Opatów o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów
  Wyświetleń: 625
 1191. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania przetargowego pn. Usługa przeprowadzenia staży/praktyk zawodowych na rzecz uczestników projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 624
 1192. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) na usługę przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych - Kurs remontowo-wykończeniowy
  Wyświetleń: 624
 1193. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.37.2012.V pn. Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku przy ul. Ks. I. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck
  Wyświetleń: 624
 1194. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - Termomodernizacja Budynków Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku przy ul. Częstochowskiej 45, 42-100 Kłobuck
  Wyświetleń: 624
 1195. Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu ZI.I. 3432/46/07 - Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu: Pracownik działu kadr i płac
  Wyświetleń: 624
 1196. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.23.2012.III pn. Usługa organizacji szkoleń na rzecz uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim ...
  Wyświetleń: 624
 1197. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR. 272.1.14.2013.III pn. Zakup fabrycznie nowego samochodu dostawczego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 624
 1198. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.28.2012.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych
  Wyświetleń: 624
 1199. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.I. 3432-12/10 pn. Usługa udzielenia kredytu - dwie części
  Wyświetleń: 624
 1200. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/13/07 - Modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali dla części jednostki ewidencyjnej Lipie (15 obrębów ewidencyjnych)
  Wyświetleń: 624
 1201. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/35/06
  Wyświetleń: 624
 1202. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania 3432-28/08
  Wyświetleń: 624
 1203. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 346-05/09
  Wyświetleń: 624
 1204. Informacja o unieważnieniu postępowania Nr IR.272.1.18.2011.III pn. Usługa holowania pojazdów oraz holowania i parkowania pojazdów niebezpiecznych - dwie części
  Wyświetleń: 623
 1205. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Oddziale Kontroli Finansowej i Audytu w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
  Wyświetleń: 623
 1206. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego z dnia 1 marca 2010 roku - wniosek o wydanie pozwolenia na budowę odcinka drogi gminnej w miejscowości Popów
  Wyświetleń: 623
 1207. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania pn. Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2013/2014
  Wyświetleń: 623
 1208. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.7.2011.I pn. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 623
 1209. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-24/09 pn. Zakup i dostawa serwera i szafy serwerowej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 623
 1210. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.28.2013.V pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych - Nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej
  Wyświetleń: 623
 1211. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/03/07 - Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach I Priorytetu SPO RZL 2004 – 2006
  Wyświetleń: 623
 1212. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/19/05
  Wyświetleń: 623
 1213. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/28/05
  Wyświetleń: 623
 1214. Oświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej przez małżonka, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo Radnych Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 623
 1215. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-13/10 pn. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 622
 1216. Lista kandytatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 622
 1217. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. Realizacji usług edukacyjnych w zakresie prowadzenia zajęć z matematyki, języka angielskiego i doradztwa zawodowego
  Wyświetleń: 622
 1218. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-22/09 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku - 2 części
  Wyświetleń: 622
 1219. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-25/10 pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku.
  Wyświetleń: 622
 1220. Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZI.I. 3432/02/07 w trybie zapytania o cenę - Zakup i dostawa tonerów, tuszy i akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku – 2 zadania
  Wyświetleń: 622
 1221. VIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 10 listopada 2011 roku, godz. 10:00
  Wyświetleń: 622
 1222. Lista kandytatów spełniających wymagania formalne na 2 stanowiska urzędnicze w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 621
 1223. Ogłoszenie o konsultacjach - dotyczy "Programu Współpracy Powiatu Kłobuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”
  Wyświetleń: 621
 1224. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania Nr IR.272.1.34.2011.III pn. Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacj i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 621
 1225. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) Nr IR.272.1.14.2011.III - Usługa udzielenia kredytu inwestycyjnego - dwie części
  Wyświetleń: 621
 1226. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego Nr IR. 272.1.20.2013.I pn. Izolacja pzeciwwilgociowa i cieplna ścian piwnicznych Zespołu Szkół w Krzepicach z remontem schodów
  Wyświetleń: 621
 1227. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.15.2012.III pn. Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół w Krzepicach przy ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 621
 1228. Otwarty Konkurs Ofert
  Wyświetleń: 621
 1229. XXI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 621
 1230. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego dla zabudowanej nieruchomości, obręb Zagórze miasto Kłobuck
  Wyświetleń: 621
 1231. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru dla inwestycji pn.: Termomodernizacja budynków Szpitala Rejonowego w Kłobucku mieszczących się przy ul. Wyszyńskiego 9 i ul. 11 listopada 5a
  Wyświetleń: 620
 1232. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego Nr IR. 272.1.35.2013.III pn. Realizacja usług edukacyjnych w zakresie prowadzenia zajęć z matematyki, języka angielskiego i doradztwa zawodowego
  Wyświetleń: 620
 1233. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.25.2013.V pn. Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku przy ul. Ks. I. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck
  Wyświetleń: 620
 1234. Ogłoszenie o wynikach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wyceny nieruchomości - operaty szacunkowe
  Wyświetleń: 620
 1235. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/08/07 - Wykonanie wyceny nieruchomości - operat szacunkowy (dwa zadania)
  Wyświetleń: 620
 1236. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/06/05
  Wyświetleń: 620
 1237. XLII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 620
 1238. Zaproszenie do składania ofert, obręb Krzepice
  Wyświetleń: 620
 1239. Zawiadomienie w sprawie wyłożenia operatu opisowo-kartograficznego Płaczki
  Wyświetleń: 620
 1240. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego - zatwierdzenie projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę drogi gminnej w miejscowości Siekierowizna,gm.Przystajń
  Wyświetleń: 619
 1241. Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 619
 1242. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.2.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Droga do kwalifikacji współfinansowanego przez Unię Europejską
  Wyświetleń: 619
 1243. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-15/10 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu systemowego pn. Uwierz w siebie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego...
  Wyświetleń: 619
 1244. Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu ZI.I.3432/07/08 na wycenę nieruchomości
  Wyświetleń: 619
 1245. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/42/05
  Wyświetleń: 619
 1246. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1 położonego w Krzepicach przy ul. A. Ryły 24
  Wyświetleń: 619
 1247. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) Nr IR.272.1.4.2012.III pn. Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół w Krzepicach przy ul. A.Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 618
 1248. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania Nr IR.III. 272-1/2/11 pn. Zagospodarowanie terenu posesji przy ul. Skorupki 46 w Kłobucku
  Wyświetleń: 618
 1249. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego nr IR.272.1.17.2012.III pn. Sukcesywny zakup paliw płynnych do samochodów służbowych i sprzętu będących w użytkowaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 618
 1250. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.13.2011.V - Wykonanie przeglądów rozszerzonych (pięcioletnich) dla 21 obiektów mostowych oraz przeglądów podstawowych (rocznych) dla 13 obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych ...
  Wyświetleń: 618
 1251. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-02/10 pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, podzespołów i akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 618
 1252. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego Nr IR. 272.1.37.2013.III pn. Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2013/2014 na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 618
 1253. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-33/08 pn. Zakup opału w sezonie grzewczym 2008/2009 wraz z dostawą własnym transportem do Zespołu Szkół w Krzepicach ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 618
 1254. XXIX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 618
 1255. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania Nr IR.272.1.25.2011.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych
  Wyświetleń: 617
 1256. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /podpisaniu umowy/ - IR 272.1.9.2011.V Modernizacja ewidencji gruntów w tym założenie ewidencji budynków i lokali gm. Popów
  Wyświetleń: 617
 1257. Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu ZI.I. 3432/35/07 - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości będących we władaniu Skarbu Państwa do celów prawnych
  Wyświetleń: 617
 1258. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania IR.V. 272-1-03-11 pn: Zakup opału wraz z dostawą do Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku, ul. Ks. I Skorupki 46, 42-100 Kłobuck
  Wyświetleń: 617
 1259. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania nr 3432-33/08
  Wyświetleń: 617
 1260. XXXIX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 617
 1261. XXXVI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 617
 1262. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.29.2012.III pn. Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku - Obwód Drogowy Nr 2 w Przystajni
  Wyświetleń: 616
 1263. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.272.1.29.2011.III pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów, orogramowania i urządzeń wielofunkcyjnych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 616
 1264. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-25/08 pn. Usługa szkoleniowa w zakresie organizacji szkolenia KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z WYMIANĄ BUTLI GAZOWYCH dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 616
 1265. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/37/07 - Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu - Magazynier z obsługą wózków jezdniowych
  Wyświetleń: 616
 1266. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 616
 1267. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie operatu szacunkowego
  Wyświetleń: 616
 1268. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania pn. Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2013/2014
  Wyświetleń: 615
 1269. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - Pełnienie funkcji Szkolnego Opiekuna Grup w czasie wizyt studyjnych
  Wyświetleń: 615
 1270. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-23/10 pn. Organizacja szkolenia dla osób bezrobotnych - Operator sprzętu ciężkiego o specjalności koparko-ładowarka kl. III.
  Wyświetleń: 615
 1271. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.27.2013.III pn. Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2013/2014
  Wyświetleń: 615
 1272. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.31.2012.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych
  Wyświetleń: 615
 1273. Przetarg nieograniczony - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
  Wyświetleń: 615
 1274. Zaproszenie do składania ofert - sporządzenie operatów szacunkowych
  Wyświetleń: 615
 1275. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.31.2013.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych
  Wyświetleń: 614
 1276. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego Nr IR. 272.1.38.2013.III pn. Opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi powiatowej nr 2039 S na odcinku od km 3+600 do km 7+500
  Wyświetleń: 614
 1277. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-03/10 pn. Świadczenie usług Inżyniera projektu dla projektu System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 614
 1278. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/33/05
  Wyświetleń: 614
 1279. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3475/01/05
  Wyświetleń: 614
 1280. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego, obręb Kalej
  Wyświetleń: 614
 1281. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.24.2012.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych
  Wyświetleń: 613
 1282. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.1.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrootnych w ramach projektu konkursowego pn. Inwestuję w siebie
  Wyświetleń: 613
 1283. Przetarg nieograniczony na dokumentację geodezyjno- prawna z podziału nieruchomości ( 2 zadania)
  Wyświetleń: 613
 1284. VIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 613
 1285. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.12.2012.III pn. Usługa transportu drogowego osób - uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu Kłobuckiego w czasie wizyt studyjnych
  Wyświetleń: 612
 1286. Obwieszczenie Sądu w sprawie regulacji stanu prawnego nieruchomości 386/2,388/2,406/1,452/2,456/2,458/2, obręb Zawady - DW 491
  Wyświetleń: 612
 1287. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postepowania przetargowego nr IR.272.1.29.2013.V pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Pomysł na pracę
  Wyświetleń: 612
 1288. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.44.2013.V pn. Usprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. DOJRZAŁY PRACOWNIK
  Wyświetleń: 612
 1289. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.13.2013.I pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1027 S Ostrowy nad Okszą - granica powiatu (Kocin Stary): od km 0+000,00 do km 2+293,00
  Wyświetleń: 612
 1290. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.IV. 3422-02/09
  Wyświetleń: 612
 1291. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/21/07 - Przeklasyfikowanie zalesionych gruntów rolnych
  Wyświetleń: 612
 1292. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania 346-08/08
  Wyświetleń: 612
 1293. Przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu „Księgowość wspomagana komputerem” dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 612
 1294. XXI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 612
 1295. Zaproszenie do składania ofert - określenie służebności przesyłu, obręb Kłobuck
  Wyświetleń: 612
 1296. Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym
  Wyświetleń: 611
 1297. Obwieszczenie o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Starosty Kłobuckiego o znaku ROŚ.IV.6223-2/00008/09 z dnia 20 sierpnia 2009 roku
  Wyświetleń: 611
 1298. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zakup opału wraz z dostawą do Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku, ul. Ks. I. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck
  Wyświetleń: 611
 1299. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.4.2014.III pn. Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej
  Wyświetleń: 611
 1300. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.6.2012.III pn. Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych masami bitumicznymi na gorąco
  Wyświetleń: 611
 1301. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-27/10 pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 611
 1302. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.8.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia szkoelnia dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Inwestuję w siebie
  Wyświetleń: 611
 1303. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr IR.272.1.4.2012.III Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół w Krzepicach przy ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 611
 1304. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-01/10 pn. Organizacja szkolenia: Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych
  Wyświetleń: 611
 1305. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/20/06
  Wyświetleń: 611
 1306. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/39/06
  Wyświetleń: 611
 1307. Ogłoszenie Starosty Kłobuckiego o utworzeniu punktu informacyjno-konsultacyjnego
  Wyświetleń: 611
 1308. XXX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 611
 1309. Pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, obręb Ostrowy
  Wyświetleń: 610
 1310. Przetarg niograniczony na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych
  Wyświetleń: 610
 1311. XXVIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 610
 1312. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania Nr IR.272.1.32.2011.III pn. Otwarcie i prowadzenie Konta Funduszu Pracy wraz z co najmniej trzema subkontami dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 609
 1313. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 609
 1314. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr R.III. 3432-26/10 pn. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa na podstawie analizy stanu prawnego nieruchomości drogowych położonych na terenie Gminy Wręczyca Wielka ...
  Wyświetleń: 609
 1315. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/12/07 - Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu: „ Pracownik do prac remontowo-wykończeniowych” dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 609
 1316. Przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym”, dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 609
 1317. Przetarg nieograniczony na Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu „Nowoczesny sprzedawca”, dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 609
 1318. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.673.1.103.2013.B z dnia 18 sierpnia 2014 roku
  Wyświetleń: 608
 1319. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) Nr IR.272.1.2.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Droga do kwalifikacji
  Wyświetleń: 608
 1320. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR. 272.1.36.2012.V pn. Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 608
 1321. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.24.2013.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji administracyjnej...
  Wyświetleń: 608
 1322. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.9.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Droga do kwalifikacji
  Wyświetleń: 608
 1323. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.32.2013.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji administracyjnej w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomości
  Wyświetleń: 608
 1324. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż powiatowej nieruchomości, m. Wąsosz Górny
  Wyświetleń: 608
 1325. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/18/05
  Wyświetleń: 608
 1326. Ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 608
 1327. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR. 272.3.2.2013.III pn. Sprzedaż polisy ubezpieczeniowej NNW dla uczestników projektu Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 607
 1328. Ogłoszenie o wyniku postępowania na wycenę nieruchomości położonych w Kłobucku stanowiących własność Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 607
 1329. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale, Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 606
 1330. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR. 272.1.8.2013.III pn. Usługa przeprowadzenia staży/praktyk zawodowych na rzecz uczestników projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 606
 1331. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/27/06
  Wyświetleń: 606
 1332. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) Nr IR.272.1.28.2011.III pn. Przetworzenie mapy zasadniczej z postaci analogowej do postaci wektorowej w PUWP 2000/18
  Wyświetleń: 605
 1333. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego Nr IR.272.3.7.2012.III pn. Przeprowadzenie zajęć dodatkowych (pozalekcyjnych i pozaszkolnych) z przedmiotu matematyka dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu
  Wyświetleń: 605
 1334. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-16/09 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych dla Powiatowego Urzędu Pracy - 3 części
  Wyświetleń: 605
 1335. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.27.2012.III pn. Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku - Obwód Drogowy Nr 1 w Kłobucku
  Wyświetleń: 605
 1336. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.I. 3432-27/08 pn. Usługa udzielenia kredytu inwestycyjnego w wysokości 1.662.453 zł na dofinansowanie inwestycji wykonywanych przez Powiat Kłobucki
  Wyświetleń: 605
 1337. XXXIX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 605
 1338. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania Nr IR.272.1.25.2012.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 604
 1339. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych masami bitumicznymi na gorąco
  Wyświetleń: 604
 1340. Ogłoszenie o wyniku postępowania pn: Udzielenie kredytu inwestycyjnego w wysokości 324 260,00 zł
  Wyświetleń: 604
 1341. Ogłoszenie o znalezieniu roweru typu górskiego
  Wyświetleń: 604
 1342. przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa do celów prawnych
  Wyświetleń: 604
 1343. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania Nr IR.272.1.17.2011.III pn. Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku przy ul. Zamkowej 6
  Wyświetleń: 603
 1344. Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu ZI.I. 3432/11/07 - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej z podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 603
 1345. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.20.III pn. Usługa holowania pojazdów oraz holowania i parkowania pojazdów niebezpiecznych - dwie części
  Wyświetleń: 603
 1346. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/40/06
  Wyświetleń: 603
 1347. Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do Powiatowej Rady Rynku Pracy
  Wyświetleń: 603
 1348. Ogłoszenie wstępnej selekcji kandydatów zgłaszających ofertę do naboru na stanowisko referenta w Wydziale Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 603
 1349. Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa do celów prawnych
  Wyświetleń: 603
 1350. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Usługę przeprowadzenia szkolenia - kurs obsługi wózków jezdniowych z uprawnieniami do wymiany butli gazowych dla 2 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 603
 1351. Zawiadomienie o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego dla gminy Popów
  Wyświetleń: 603
 1352. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania Nr IR. 272.1.33.2011.III pn. Zakup i dostawa sprzętu, akcesoriów i oprogramowania komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 602
 1353. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) Nr IR.272.1.29.2011.III pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń wielofunkcyjnych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 602
 1354. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.13.2013.I pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1027 S Ostrowy nad Okszą - granica powiatu (Kocin Stary): od km 0+000,00 do km 2+293,00
  Wyświetleń: 602
 1355. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.2.2013.III pn. Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół w Krzepicach przy ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 602
 1356. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Nr IR.III. 3432-31/08 pn. Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 602
 1357. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty, postępowanie Nr IR.272.1.17.2011.III pn. Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku przy ul. Zamkowej 6
  Wyświetleń: 602
 1358. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Kłobucku ul. Staszica 12
  Wyświetleń: 602
 1359. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 602
 1360. XXII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 602
 1361. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.7.2013.V pn. Wykonanie adaptacji typowego projektu Hali Sportowej 36x44
  Wyświetleń: 601
 1362. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.6.2013.III pn. Termomodernizacja z hydroizolacją ścian piwnicznych i fundamentowych w budynkach Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku, ul. Ks. I. Skorupki 46
  Wyświetleń: 601
 1363. Ogłoszenie Starosty Kłobuckiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 601
 1364. XXI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 26 czerwca 2013 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 601
 1365. XXVII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 601
 1366. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.21.2011.III pn. Opracowanie dokumetacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 600
 1367. Przetarg nieograniczony - Zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Kłobuckiego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Wyświetleń: 600
 1368. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej, zajętej pod pas drogi powiatowej 2071S, obręb Starokrzepice
  Wyświetleń: 600
 1369. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.I. 3432-08/09 pn. Przebudowa sieci deszczowej, izolacja pionowa ścian piwnicznych budynku oraz przebudowa układu pomiarowego wraz z głównym wyłącznikiem prądu w budynku przy ul. Ks. Skorupki 46 w Kłobucku
  Wyświetleń: 599
 1370. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego Nr IR. 272.1.33.2012.III pn. Obsługa pocztowa Starostwa Powiatowego w Kłobucku w roku 2013
  Wyświetleń: 599
 1371. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-12/09 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych dla Powiatowego Urzędu Pracy - 5 części
  Wyświetleń: 599
 1372. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania 3432-27/08
  Wyświetleń: 599
 1373. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/09/07 - Zakup auta służbowego dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 598
 1374. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/08/05
  Wyświetleń: 598
 1375. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/21/05
  Wyświetleń: 598
 1376. Informacja o wynikach naboru kandydata na stanowisko urzędnicze kierownicze - Referat Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
  Wyświetleń: 597
 1377. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2013/2014 na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 597
 1378. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Remont cząstkowy nawierzchni drogi powiatowej nr 2047 S Libidza - Pierzchno - Grodzisko
  Wyświetleń: 597
 1379. Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 597
 1380. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.6.2012.III pn. Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych masami bitumicznymi na gorąco
  Wyświetleń: 597
 1381. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-26/08 pn. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 597
 1382. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/23/05
  Wyświetleń: 597
 1383. Informacja o wynikach naboru kandydata na stanowisko urzędnicze podinspektora - w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
  Wyświetleń: 596
 1384. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania Nr IR.272.7.2.2011.III pn. Dostawa soli drogowej w ilości 1600 ton do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 596
 1385. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postepowania przetargowego nr IR.272.1.6.2013.III pn. Termomodernizacja z hydroizolacją ścian piwnicznych i fundamentowych w budynkach Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku, ul. Ks. I. Skorupki 46
  Wyświetleń: 596
 1386. Ogłoszenie o wszczęciu postepowania przetargowego nr IR.272.1.23.2013.III pn. Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2013/2014 na terenie powiatu kłobuckiego - Obwód Drogowy nr 2 w Przystajni
  Wyświetleń: 596
 1387. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.31.2013.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych
  Wyświetleń: 596
 1388. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/20/07 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany wewnętrznej instalacji c.o. i stolarki budowlanej w budynkach Szpitala Rejonowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 596
 1389. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania nr IR.III. 3432-02/09
  Wyświetleń: 596
 1390. Ogłoszenie w sprawie Otwartego Konkursu Ofert
  Wyświetleń: 596
 1391. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym Nr IR.272.1.1.2013.III pn. Usługa przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Dojrzały pracownik
  Wyświetleń: 595
 1392. Ogłoszenie o braku rozstrzygnięcia w sprawie wyboru jednostki do usuwania pojazdów niebezpiecznych z dróg położonych na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 594
 1393. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.11.2013.I pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2004 S Krzepice - Lipie na odcinkach: od km 1+050,00 do km 1+430,00 i od km 1+830,00 do km 5+050,00
  Wyświetleń: 594
 1394. Ogłoszenie o wyniku drugiego przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1 w Krzepicach przy ul. A. Ryły 24
  Wyświetleń: 594
 1395. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/43/06
  Wyświetleń: 594
 1396. Zaproszenie do składania ofert - dotyczy wyceny niezabudowanej nieruchomości, obręb Gruszewnia
  Wyświetleń: 594
 1397. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.40.2013.V pn. Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 593
 1398. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/45/06
  Wyświetleń: 593
 1399. XII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 593
 1400. XXIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 593
 1401. Informacja o unieważnieniu oferty w zakresie: „Usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie powiatu kłobuckiego w trybie art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym i dostarczenie ich na parking ”
  Wyświetleń: 592
 1402. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /podpisaniu umowy/ - IR 272.1.8.2011.V Remont dróg wojewódzkich po okresie zimowym
  Wyświetleń: 592
 1403. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.12.2013.I pn. Remont mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2033 S w km 0+950 nad rzeką Pankówką
  Wyświetleń: 592
 1404. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-20/10 pn. Modernizacja sieci komputerowej w Wydziale GKN w siedzibie Sarostwa Powiatowego w Kłobucku.
  Wyświetleń: 592
 1405. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/15/05
  Wyświetleń: 592
 1406. Przetarg nieograniczony - Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2015/2016
  Wyświetleń: 592
 1407. XXVI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 592
 1408. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) Nr IR.271.1.20.2011.III pn. Usługa holowania pojazdów oraz holowania i parkowania pojazdów niebezpiecznych - dwie części
  Wyświetleń: 591
 1409. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.20.2013.I pn. Izolacja przeciwwilgociowa i cieplna ścian piwnicznych Zespołu Szkół w Krzepicach z remontem schodów
  Wyświetleń: 591
 1410. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.34.2012.III pn. Inwentaryzacja w terenie punktów poziomej osnowy szczegółowej III klasy (2775 punktów)
  Wyświetleń: 591
 1411. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.2.2013.III pn. Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół w Krzepicach przy ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 591
 1412. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/40/05
  Wyświetleń: 591
 1413. Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa do celów prawnych
  Wyświetleń: 591
 1414. Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa do celów prawnych
  Wyświetleń: 591
 1415. Zaproszenie do składania ofert - dotyczy wyceny niezabudowanej nieruchomości, obręb Kłobuck
  Wyświetleń: 591
 1416. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.19.2012.III pn. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2068 S
  Wyświetleń: 590
 1417. XIV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 589
 1418. Zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 589
 1419. Zaproszenie do składania ofert na wycenę prawa przesyłu, Opatów
  Wyświetleń: 589
 1420. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.13.2012.III pn. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gm. Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 588
 1421. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.30.2011.II pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych
  Wyświetleń: 588
 1422. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/12/05
  Wyświetleń: 588
 1423. Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 588
 1424. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Organizacja szkolenia dla osób bezrobotnych: Kurs spawania metodą TIG
  Wyświetleń: 588
 1425. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Nr IR.272.2.1.2012.III pn. Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku przy ul. KS. I. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck
  Wyświetleń: 587
 1426. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego Nr IR.272.1.5.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia zajęć z doradztwa grupowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w roku szkolnym 2011/2012
  Wyświetleń: 587
 1427. Ogłoszenie o wynikach postępowania Nr IR 3432/18/08 pn. Termomodernizacja budynków Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku przy ul. Częstochowskiej 45, 42-100 Kłobuck
  Wyświetleń: 587
 1428. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/30/07 - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 587
 1429. Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku Starostwa Powiatowego w Kłobucku przy ul. Ks. I. Skorupki 46A
  Wyświetleń: 587
 1430. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.43.2013.V pn. Usługa przeprowadzenia szkoleń dla osób berobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Dojrzały pracownik
  Wyświetleń: 586
 1431. Ogłoszenie w sprawie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2006 roku
  Wyświetleń: 586
 1432. XI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 2 marca 2012 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 586
 1433. XXVI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 586
 1434. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości nieruchomości do ustalenia odszkodowania, za działki gruntu położone obrębie Wapiennik gm. Miedźno wydzielone pod rozbudowę drogi gminnej
  Wyświetleń: 586
 1435. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-26/10 pn. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa na podstawie analizy stanu prawnego nieruchomości drogowych położonych na terenie Gminy Wręczyca Wielka...
  Wyświetleń: 585
 1436. Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2004/2005
  Wyświetleń: 585
 1437. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie operatu szacunkowego, obręb Krzepice
  Wyświetleń: 585
 1438. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-28/08 pn. Badanie sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za rok 2008
  Wyświetleń: 584
 1439. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/18/06
  Wyświetleń: 584
 1440. Zasady udzielania dotacji spółkom wodnym Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 584
 1441. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) Nr IR. 272.1.30.2011.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych
  Wyświetleń: 583
 1442. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.31.2012.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych
  Wyświetleń: 583
 1443. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.7.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Szansa na lepsze jutro
  Wyświetleń: 583
 1444. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.23.2014 pn. "Wypełnienie szwów na połączeniach nawierzchni bitumicznych w ciągach dróg wojewódzkich nr 491, 492 i 494"
  Wyświetleń: 583
 1445. Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych
  Wyświetleń: 583
 1446. XLI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 583
 1447. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr IR.III. 3432-03/09 pn. Modernizacja ewidencji gruntów w tym założenie ewidencji budynków i lokali dla gminy Miedźno (10 obrębów ewidencyjnych)
  Wyświetleń: 582
 1448. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/44/07 - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa do celów prawnych
  Wyświetleń: 582
 1449. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/22/05
  Wyświetleń: 582
 1450. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania nr 346-04/08
  Wyświetleń: 582
 1451. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kłobuckiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych
  Wyświetleń: 582
 1452. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku
  Wyświetleń: 582
 1453. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie analizy geodezyjna stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 582
 1454. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.11.2013.I pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2004 S Krzepice - Lipie na odcinkach: od km 1+050,00 do km 1+430,00 i od km 1+830,00 do km 5+050,00
  Wyświetleń: 581
 1455. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR. 272.1.25.2011.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych
  Wyświetleń: 581
 1456. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.32.2011.III pn. Otwarcie i prowadzenie konta Funduszu Pracy wraz z co najmnie trzema subkontami dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 581
 1457. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-10/09 pn. Termomodernizacja Szpitala Rejonowego w Krzepicach
  Wyświetleń: 581
 1458. XV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 581
 1459. Zaproszenie do składania ofert - dotyczy sporządzenia mapy do regulacji działu I księgi wieczystej oraz aktualizacji użytków dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 581
 1460. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji geodezyjnej
  Wyświetleń: 581
 1461. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego nr AB.673.1.202.2015.B z dnia 28 grudnia 2015 roku
  Wyświetleń: 580
 1462. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.21.2013.V pn. Przetworzenie arkuszy analogowej mapy zasadniczej do postaci numerycznej w celu ich wyłączenia z użytkowania w ramach państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
  Wyświetleń: 580
 1463. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-04/09 pn. Zakup opału w sezonie grzewczym 2009 wraz z dostawą własnym transportem do Zespołu Szkół w Krzepicach ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 580
 1464. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/42/06
  Wyświetleń: 580
 1465. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/34/05
  Wyświetleń: 580
 1466. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadań - wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 580
 1467. Decyzja w sprawie ustalenia Wspólnoty Leśnej dz. 66/1, 66/2, 66/3, 67 obręb Rozalin gm. Lipie
  Wyświetleń: 579
 1468. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) Nr IR.272.1.23.2011.III pn. Wynajem sprzętu w sezonie 2011/2012 do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych adminstrowanych przez Obwód Drogowy Nr 2 w Przystajni
  Wyświetleń: 579
 1469. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym Nr IR.272.1.16.2013.III pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia CNC zakres 3D + EDECAM na rzecz 4 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim...
  Wyświetleń: 579
 1470. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/02/07 - Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku – 2 zadania
  Wyświetleń: 579
 1471. Przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu „Podstawowe spawanie stali niestopowych elektroda nietopliwą w osłonie gazów obojętnych (TIG)” dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 579
 1472. Zmiana godzin pracy Starostwa Powiatowego w Kłobucku w dniach 24 i 31 grudnia 2013 roku
  Wyświetleń: 579
 1473. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.19.2012.III pn. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2068 S
  Wyświetleń: 578
 1474. Ogłoszenie o wyborze oferty IR.272.1.19.2011.V - Wymiana parkietu w auli w Zespole Szkół w Krzepicach przy ul. Ryły 26
  Wyświetleń: 578
 1475. Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu nr ZI.I. 3432/09/08 - Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 578
 1476. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/11/06
  Wyświetleń: 578
 1477. Wykaz pracy aptek w porze nocnej oraz czas pracy aptek i punktów aptecznych w Powiecie Kłobuckim na 2012 rok
  Wyświetleń: 578
 1478. Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku
  Wyświetleń: 578
 1479. Zaproszenie ofertowe na wycenę nieruchomości gruntowej w Kamyku
  Wyświetleń: 578
 1480. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kasjera w Wydziale Finansowym
  Wyświetleń: 577
 1481. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 577
 1482. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego pn. Przeprowadzenie szkoleń na rzecz uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w ramach projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 577
 1483. Przetarg nieograniczony na Udzielenie zamówienia na świadczenie w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2015r. na rzecz Starostwa Powiatowego w Kłobucku powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
  Wyświetleń: 577
 1484. Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursów prawa jazdy - 3 zadania, dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 577
 1485. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania Nr IR 272.1.22.2012.III pn. Usługa organizacji staży/praktyk zawodowych na rzecz uczestników projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 576
 1486. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.23.2011.III pn. Wynajem sprzętu w sezonie 2011/2012 do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 2 w Przystajni
  Wyświetleń: 576
 1487. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.18.2012.III pn. Sukcesywny zakup paliw płynnych do samochodów służbowych i sprzętu będących w użytkowaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 576
 1488. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/07/06
  Wyświetleń: 576
 1489. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/24/06
  Wyświetleń: 576
 1490. XXXIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 576
 1491. Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej
  Wyświetleń: 576
 1492. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/17/05
  Wyświetleń: 575
 1493. XXXVII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 575
 1494. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - m. Nowiny, działki 279/3, 279/4, 279/5,279/6
  Wyświetleń: 575
 1495. Usługę udzielenia kredytu w wysokości 800.000,00 zł na dofinansowanie inwestycji drogowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 574
 1496. Zaproszenie do składania ofert - 3 zadania
  Wyświetleń: 574
 1497. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego działki nr 457 i 458 Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 574
 1498. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.25.2013.V pn. Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku przy ul. Ks. I. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck
  Wyświetleń: 573
 1499. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania prztargowego nr IR.272.1.22.2013.III pn. Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2013/2014 na terenie powiatu kłobuckiego - Obwód Drogowy nr 1 w Kłobucku
  Wyświetleń: 573
 1500. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.36.2012.V pn. Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 573
 1501. Ogłoszenie o wyborze oferty IR.V.272-1-03-11 - Zakup opału wraz z dostawą do Zespołu Szkół nr 3, ul. Ks. I. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck
  Wyświetleń: 573
 1502. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/36/05
  Wyświetleń: 573
 1503. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
  Wyświetleń: 573
 1504. VII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 22 maja 2015 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 573
 1505. XXVII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 30 maja 2014 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 573
 1506. Informacja z otwarcia ofert - Ścinka poboczy wraz z ich utwardzeniem kruszywem na drodze wojewódzkiej nr 491 i nr 492 na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 572
 1507. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania 3432-40/08
  Wyświetleń: 572
 1508. XVII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 572
 1509. Zaproszenie ofertowe na wycenę działki nr 845/12 Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 572
 1510. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Nr IR.III. 3436-02/10 pn. Zakup opału wraz z dostawą do Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku, ul. Ks. I. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck
  Wyświetleń: 571
 1511. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-37/08 pn. Otwarcie i prowadzenie konta Funduszu Pracy wraz z co najmniej dwoma subkontami dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 571
 1512. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/24/05
  Wyświetleń: 571
 1513. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku
  Wyświetleń: 571
 1514. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie opracowania geodezyjno-kartograficznego i wycenę nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu - gm. Panki, gm. Popów
  Wyświetleń: 571
 1515. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III.3432-21/10 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu systemowego pn. Uwierz w siebie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 2 części
  Wyświetleń: 570
 1516. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.26.2012.III pn. Usługa organizacji szkolenia - Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych dla osób bezrobotnych
  Wyświetleń: 570
 1517. XLIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 570
 1518. XXXIV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 570
 1519. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/26/07 - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 569
 1520. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/29/07 - Wykonanie modernizacji osnowy poziomej III klasy na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 569
 1521. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-08/10 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku - 3 części.
  Wyświetleń: 569
 1522. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu
  Wyświetleń: 569
 1523. Przetarg nieograniczony - Odnowa oznakowania poziomego grubowarstwowego jezdni dróg wojewódzkich nr 491, 492 i 494
  Wyświetleń: 569
 1524. Przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu „Operator sprzętu ciężkiego”, dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 568
 1525. Starostwo Powiatowe w Kłobucku w dniu 24 grudnia 2014 roku będzie nieczynne
  Wyświetleń: 568
 1526. XVI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 12 października 2012 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 568
 1527. XXVI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 30 kwietnia 2014 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 568
 1528. Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z przedmiotu matematyka dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kłobuckiego w ramach projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 568
 1529. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa drogi powiatowej nr 2000 S Parzymiechy - Giętkowizna od km 0+000 do km 2+605 granica powiatu
  Wyświetleń: 567
 1530. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przeprowadzenie analizy faktycznego sposobu użytkowania w celu aktualizacji bazy egib
  Wyświetleń: 567
 1531. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-21/09 pn. Usługa udzielenia kredytu inwestycyjnego w wysokości 1 069 042 zł na dofinansowanie inwestycji wykonywanych przez Powiat Kłobucki
  Wyświetleń: 567
 1532. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3436-02/09 pn. Zakup opału w sezonie grzewczym 2009/2010 wraz z dostawą własnym transportem do Zespołu Szkół w Krzepicach, ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 567
 1533. Program Współpracy z organizacjami samorządowymi na 2010 rok
  Wyświetleń: 567
 1534. Przetarg nieograniczony na dostawę soli w związku z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2004/2005
  Wyświetleń: 567
 1535. Przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu „Podstawowe spawanie stali niestopowych elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych (MAG)” dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 567
 1536. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zapytania o cenę nr IR.272.2.2.2012.III pn. Dostawa soli drogowej oraz piasku do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie 2012/2013
  Wyświetleń: 566
 1537. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-09/09 pn. Usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego dla inwestycji pn.: Termomodernizacja Szpitala Rejonowego w Krzepicach
  Wyświetleń: 566
 1538. Zaproszenie do składania ofert na wycenę prawa przesyłu, Opatów
  Wyświetleń: 566
 1539. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.32.2013.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji administracyjnej w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomości
  Wyświetleń: 565
 1540. Ogłoszenie o wyniku przetargu na najem powierzchni w ciągu komunikacyjnym budynku frontowego siedziby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 565
 1541. Przetarg nieograniczony na opracowanie aplikacji połączenia kopii materiałów (operatów pomiarowych) z bazą opisową i graficzną (mapy) zasobu geodezyjnego i kartograficznego
  Wyświetleń: 565
 1542. Przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursów - kurs podstawy przedsiębiorczości dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 565
 1543. Przetarg nieograniczony na wykonanie nakładki w ciągu drogi powiatowej Nr S 2041 Kałmuki - Hutka
  Wyświetleń: 565
 1544. XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 565
 1545. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.30.2013.V pn. Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół w Krzepicach przy ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 564
 1546. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.6.2011.V pn: Remont ciągu dróg powiatowych Nr 2063 S - 2065 S - 2064 S relacji Wręczyca Wielka - Borowe - Czarna Wieś - Węglowice - Puszczew
  Wyświetleń: 564
 1547. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.25.2013.V pn. Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku przy ul. Ks. I. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck
  Wyświetleń: 564
 1548. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/47/07 - Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 564
 1549. Przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu „Bukieciarstwo”, dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 564
 1550. XV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 564
 1551. Zaproszenie do konsultacji
  Wyświetleń: 564
 1552. Ogłoszenie o konsultacjach - dotyczy projektu dokumentu pn.: „Program Współpracy Powiatu Kłobuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”
  Wyświetleń: 563
 1553. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. zapytania o cenę nr IR.272.2.2.2012.III pn. Dostawa soli drogowej oraz piasku do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie 2012/2013
  Wyświetleń: 563
 1554. Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu ZI.I. 3432/01/07 - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku – 3 zadania
  Wyświetleń: 563
 1555. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania 3432-36/08
  Wyświetleń: 563
 1556. Termomodernizacja
  Wyświetleń: 563
 1557. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu nr 283/1, obręb Przystajń
  Wyświetleń: 563
 1558. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie opracowania geodezyjno-kartograficznego i wycenę nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu - gm. Panki
  Wyświetleń: 563
 1559. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące postępowania przetargowego pn. Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów dla Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku, ul. Zamkowa 6, 42-100 Kłobuck w ramach projektu Energia kompetencji
  Wyświetleń: 562
 1560. Ogłoszenie o wyniku przetargu na najem pomieszczenia biurowego usytuowanego w budynku Starostwa Powiatowego w Kłobucku przy ul. Ks. I. Skorupki 46a
  Wyświetleń: 562
 1561. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania nr IR.I.3432-13/09 pn. Usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru dla inwestycji pn. Termomodernizacja budynków Szpitala Rejonowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 562
 1562. XVII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 562
 1563. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Odnowa oznakowania poziomego grubowarstwowego jezdni dróg wojewódzkich nr 491, 492 i 494
  Wyświetleń: 561
 1564. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-04/10 pn. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Waleńczowie
  Wyświetleń: 561
 1565. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego pn. Izolacja przeciwwilgociowa i cieplna ścian piwnicznych Zespołu Szkół w Krzepicach z remontem schodów
  Wyświetleń: 561
 1566. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-18/10 pn. Modernizacja ewidencji gruntów dla jednostki ewidencyjnej Panki
  Wyświetleń: 561
 1567. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/29/05
  Wyświetleń: 561
 1568. Zaproszenie do składania ofert - sporządzenie wykazu synchronizacyjnego dla dziełek z obrębu Mokra oraz dokumentacji geodezyjnej do zmiany sposobu użytkowania działki, obręb Mokra
  Wyświetleń: 561
 1569. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania 346-09/08
  Wyświetleń: 560
 1570. Przetarg nieograniczony pn.: "Odnowa oznakowania poziomego grubowarstwowego jezdni dróg wojewódzkich nr 491, 492 i 494"
  Wyświetleń: 560
 1571. Ogłoszenie o konsultacjach - dotyczy projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kłobuckiego w 2016 roku
  Wyświetleń: 559
 1572. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.22.2013.III pn. Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2013/2014 na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 559
 1573. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego pn. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2043 S Kłobuck ul. Szkolna ETAP I
  Wyświetleń: 559
 1574. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-16/09 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych dla Powiatowego Urzędu Pracy - 3 części
  Wyświetleń: 559
 1575. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 346-04/09
  Wyświetleń: 559
 1576. Przetarg nieograniczony pn. "Przeprowadzenie analizy geodezyjnej w celu ujawnienia własności Skarbu Państwa w KW - 13 części"
  Wyświetleń: 559
 1577. Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w roku 2010
  Wyświetleń: 559
 1578. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.35.2012.III pn. Przeprowadzenie zajęć z doradztwa grupowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w roku szkolnym 2012/2013
  Wyświetleń: 558
 1579. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/05/07 - „Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu współfinansowanego z EFS w ramach SPO RZL Działanie 1.3 projekt p.n. „Nadzieja na jutro”: „OPERATOR SPRZĘTU CIĘŻKIEGO” dla Powi
  Wyświetleń: 558
 1580. Przetarg pisemny nieograniczony na wydzierżawienie pomieszczenia na parterze budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Kłobucku przy ul. Ks. I. Skorupki 46a z przeznaczeniem na punkt kasowy
  Wyświetleń: 558
 1581. Zapytanie ofertowe na zakup urządzeń i artykułów gospodarstwa domowego dla placówek oświatowych powiatu kłobuckiego w ramach projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 558
 1582. Harmonogram dyżurów specjalisty ds. lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa - luty 2017
  Wyświetleń: 557
 1583. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na wynajem koparko-ładowarki do pracy na składowisku Obwodu Drogowego Nr 2 w Przystajni
  Wyświetleń: 557
 1584. Przetarg nieograniczony - Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych masami bitumcznymi na gorąco
  Wyświetleń: 557
 1585. XL Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 557
 1586. XVI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 557
 1587. Ogłoszenie dotyczące dnia wolnego od pracy
  Wyświetleń: 556
 1588. Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu - Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg położonych na terenie Powiatu Kłobuckiego oraz umieszczania i przechowywania ich na wyznaczonych parkingach strzeżonych
  Wyświetleń: 556
 1589. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.2.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Droga do kwalifikacji
  Wyświetleń: 556
 1590. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania 3432-39/08
  Wyświetleń: 556
 1591. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR. 3432-03/09
  Wyświetleń: 556
 1592. Ogłoszenie o wyborze oferty IR.272.1.13.2011.V - Wykonanie przeglądów rozszerzonych (pięcioletnich) dla 21 obiektów mostowych oraz przeglądów podstawowych (rocznych) dla 13 obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych...
  Wyświetleń: 555
 1593. Ogłoszenie o wyniku przetargu - sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego, obręb Wąsosz Górny
  Wyświetleń: 555
 1594. Przetarg nieograniczony na zakup opału w sezonie grzewczym 2005/2006 wraz z dostawą własnym transportem do szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 555
 1595. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.272.1.5.2011/V Złochowice - Waleńczów - DK 43 - Brzezinki - Wilkowiecko - Danków
  Wyświetleń: 554
 1596. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/30/06
  Wyświetleń: 554
 1597. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/30/05
  Wyświetleń: 554
 1598. Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi powiatowej nr DP 2023 S Zawady - Mokra - Kłobuck w km 0+000 do 5+100 - etap 2
  Wyświetleń: 554
 1599. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.1.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Inwestuję w siebie
  Wyświetleń: 553
 1600. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.22.2011.III pn. Wynajem sprzętu w sezonie 2011/2012 do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowych Nr 1 w Kłobucku
  Wyświetleń: 553
 1601. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.33.2012.III pn. Obsługa pocztowa Starostwa Powiatowego w Kłobucku w roku 2013
  Wyświetleń: 553
 1602. XL Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 553
 1603. Obwieszczenie o zmianie pozwolenia wodnoprawnego ROŚ.IV.223-2/03/10/11 z dnia 16 sierpnia 2011 roku
  Wyświetleń: 552
 1604. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.4.2014.III pn. Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej (szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kłobuckiego)
  Wyświetleń: 552
 1605. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.27.2012.III pn. Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 552
 1606. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania 3432-37/08
  Wyświetleń: 552
 1607. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji geodezyjnej
  Wyświetleń: 552
 1608. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/09/05
  Wyświetleń: 551
 1609. Zaproszenie do składania ofert - wycena nieruchomości drogowej - gm. Panki, gm. Popów
  Wyświetleń: 551
 1610. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/42/07 - Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu - Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 550
 1611. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 550
 1612. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości nieruchomości do ustalenia odszkodowania za działki gruntu, obręb Zakrzew gm. Kłobuck
  Wyświetleń: 550
 1613. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego Nr IR. 272.1.39.2013.III pn. Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej do stosowania na zimno z przeznaczeniem do całorocznych robót utrzymaniowych nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich
  Wyświetleń: 549
 1614. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-26/10 pn. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa na podstawie analizy stanu prawnego nieruchomości drogowych położonych na terenie Gminy Wręczyca Wielka...
  Wyświetleń: 549
 1615. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/16/07 - Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursów prawa jazdy kat. C, kat. C+E, kat. D, dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 549
 1616. Przetarg nieograniczony na dostawę piasku w związku z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2004/2005
  Wyświetleń: 549
 1617. XIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 549
 1618. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej, obręb Zakrzew m. Kłobuck
  Wyświetleń: 549
 1619. Informacja o unieważnieniu konkursu w zakresie: Wyznaczenie jednostki do prowadzenia całodobowego strzeżonego parkingu dla usuwanych pojazdów z terenu Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 548
 1620. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. Przygotowania dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych na terenie Gminy Panki
  Wyświetleń: 548
 1621. Przetarg nieograniczony pn. Przygotowanie dokumentacji do nabycia tytułu własności nieruchomości przez Skarb Państwa w trybie art. 172 ustawy Kodeks cywilny
  Wyświetleń: 548
 1622. Wniosek - Gmina Przystajń - rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku technologicznego stacji uzdatniania wody, budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki chemiczne
  Wyświetleń: 548
 1623. XXII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 548
 1624. Zapraszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie podziału zabudowanej nieruchomości.
  Wyświetleń: 548
 1625. Zaproszenie do składania ofert - dotyczy wyceny niezabudowanej nieruchomości, obręb Rębielice Królewskie
  Wyświetleń: 548
 1626. Przetarg nieograniczony - Przeprowadzenie analizy faktycznego sposobu użytkowania w celu aktualizacji bazy egib
  Wyświetleń: 547
 1627. X Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 30 października 2015 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 547
 1628. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości nieruchomości położonej w obrębie Miedźno
  Wyświetleń: 547
 1629. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód rzeki Pankówki w zbiorniku wodnym Panki
  Wyświetleń: 547
 1630. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-03/09 pn. Modernizacja ewidencji gruntów w tym założenie ewidencji budynków i lokali dla gminy Miedźno (10 obrębów ewidencyjnych)
  Wyświetleń: 546
 1631. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-25/10 pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 546
 1632. Zaproszenie do składania ofert - sporządzenie wykazu zmian ewidencyjnych dla działek w obrębie Nowa Wieś gm. Popów
  Wyświetleń: 546
 1633. Zaproszenie do składania ofert - wycena prawa przesyłu, obręb Kalej
  Wyświetleń: 546
 1634. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania Nr IR.272.1.24.2011.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności nieruchomości Skarbu Państwa w trybie art. 172 ustawy Kodeks Cywilny
  Wyświetleń: 545
 1635. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie powiatu kłobuckiego w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
  Wyświetleń: 545
 1636. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-21/09 pn. Usługa udzielenia kredytu inwestycyjnego w wysokości 1 069 042 zł na dofinansowanie inwestycji wykonywanych przez Powiat Kłobucki
  Wyświetleń: 545
 1637. Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2008 roku
  Wyświetleń: 545
 1638. XXVIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 545
 1639. XXXII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 545
 1640. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przygotowanie dokumentacji do nabycia tytułu własności nieruchomości przez Skarb Państwa w trybie art. 172 ustawy Kodeks cywilny
  Wyświetleń: 544
 1641. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Pomysł na pracę
  Wyświetleń: 544
 1642. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.13.2012.III pn. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gm. Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 544
 1643. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.35.2012.III pn. Przeprowadzenie zajęć z doradztwa grupowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w roku szkolnym 2012/2013
  Wyświetleń: 544
 1644. Usługa udzielenia kredytu inwestycyjnego - dwie części.
  Wyświetleń: 544
 1645. VI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 543
 1646. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1026 S Nowa Wieś – Ostrowy nad Okszą od km 0+000,00 do km 1+350,00, od km 1+600,00 do km 4+220, od 5+890 do km 6+320,00”.
  Wyświetleń: 542
 1647. Wniosek Maskpol S.A. - budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Opatów
  Wyświetleń: 542
 1648. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania Nr IR.272.1.11.2012.III pn. Przeprowadzenie zajęć z doradztwa indywidualnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w roku szkolnym 2011/2012
  Wyświetleń: 541
 1649. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.5.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia zajęć z doradztwa grupowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w roku szkolnym 2011/2012
  Wyświetleń: 541
 1650. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III 3432-04/09
  Wyświetleń: 541
 1651. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu przetargowym nr. IR.272.1.30.2014 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych: część 1 Kurs florystyczny z elementami decoupage, część 2 Kurs spawania metodą TIG
  Wyświetleń: 540
 1652. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-19/09 pn. Organizacja szkolenia - Spawanie metodą MAG (wykonywanie spoin pachwinowych)
  Wyświetleń: 540
 1653. Przetarg nieograniczony - Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2052 S, nr 2054 S, nr 2053 S na odcinku Bór Zajaciński (Węzina) – Ługi Radły - Bór Zajaciński - Wrzosy - Brzeziny - Przystajń, gm. Przystajń.
  Wyświetleń: 540
 1654. Zaproszenie do złożenia ofert na zadanie pn. Wykonanie Projektu Technicznego na zagospodarowanie terenu wraz z dojazdami na posesję przy ul. Skorupki 46 w Kłobucku
  Wyświetleń: 540
 1655. Informacja po I etapie naboru na wolne stanowisko Podinspektora w Wydziale Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
  Wyświetleń: 539
 1656. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-23/08 pn. Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej przeklasyfikowania gruntów (51 działek o łącznej pow. 7,1450 ha) na wniosek właścicieli w obrębie Jezioro gm. Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 539
 1657. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 539
 1658. XXIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 539
 1659. Zapytanie ofertowe - Usługa transportu drogowego osób - uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kłobuckiego w czasie wizyty studyjnej realizowanej w ramach projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 539
 1660. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-38/08 pn. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 538
 1661. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/38/05
  Wyświetleń: 538
 1662. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.23.2013.III pn. Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2013/2014 na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 537
 1663. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.10.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia zajęć z doradztwa grupowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w roku szkolnym 2011/2012
  Wyświetleń: 537
 1664. Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu nr ZI.I.3432/08/08 - Podstawy obsługi komputera i kas fiskalnych z elementami autoprezentacji
  Wyświetleń: 537
 1665. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-07/10 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu systemowego pn. Uwierz w siebie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 8 części
  Wyświetleń: 537
 1666. XXXIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 537
 1667. Informacja z otwarcia ofert - Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa - 6 części
  Wyświetleń: 536
 1668. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym Nr IR.272.1.16.2013.III pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia CNC zakres 3D + EDECAM na rzecz 4 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim...
  Wyświetleń: 536
 1669. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-15/10 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu systemowego pn. Uwierz w siebie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 4 części
  Wyświetleń: 536
 1670. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-17/09 pn. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 536
 1671. Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kłobucku
  Wyświetleń: 536
 1672. Informacja z otwarcia ofert - Zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu Powiatu Kłobuckiego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2 500 000 zł
  Wyświetleń: 535
 1673. Ogłoszenie Starosty Kłobuckiego z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 535
 1674. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji administracyjnej w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.)
  Wyświetleń: 534
 1675. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Nr IR.272.1.14.2011.III pn. Usługa udzielenia kredytu inwestycyjnego - dwie części
  Wyświetleń: 534
 1676. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-06/10 pn. Modernizacja ewidencji gruntów dla obrębu Płaczki w jednostce ewidencyjnej Popów
  Wyświetleń: 534
 1677. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-21/10 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych ...
  Wyświetleń: 534
 1678. Informacja po I etapie naboru na stanowisko urzędnicze - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 533
 1679. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-25/09 pn. Organizacja szkolenia Pracownik ds. kadrowych i płacowych dla osób bezrobotnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 533
 1680. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/38/07 - Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu - Pracownik do prac remontowo - wykończeniowych dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 533
 1681. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/41/05
  Wyświetleń: 533
 1682. Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi powiatowej nr 2070 S ul. Rudnicka w m. Starokrzepice
  Wyświetleń: 533
 1683. Przetarg nieograniczony pn. Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2014/2015 na terenie powiatu kłobuckiego - Obwód Drogowy Nr 1 w Kłobucku
  Wyświetleń: 533
 1684. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2014/2015
  Wyświetleń: 532
 1685. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR. III. 3432-28/10 pn. Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 532
 1686. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III.3432-27/08 pn. Usługa szkoleniowa: Trening kompetencji i umiejętności społecznych, indywidualne zajęcia z psychoterapeutą
  Wyświetleń: 532
 1687. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania 346-10/08
  Wyświetleń: 532
 1688. Przetarg nieograniczony - Koordynacja, zarządzanie i obsługa projektu Aktywna integracja powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 532
 1689. Zaproszenie do składania ofert - dotyczy wyceny niezabudowanej nieruchomości, obręb Panki
  Wyświetleń: 532
 1690. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Nr IR.V.272-7-01/11 - pn: Zakup opału wraz z dostawą do ZS Nr 3 w Kłobucku, ul. Ks. I. Skorupki, 42-100 Kłobuck
  Wyświetleń: 531
 1691. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR. 272.1.9.2013.III pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
  Wyświetleń: 531
 1692. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.272.1.10.2011.III pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - ORLIK 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym) w powiecie kłobuckim ...
  Wyświetleń: 531
 1693. Przetarg nieograniczony na dostawę soli w związku z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2004/2005
  Wyświetleń: 531
 1694. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Remont boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku
  Wyświetleń: 530
 1695. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.31.2011.III pn. Dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database 10 StandardEditio One na jeden procesor na okres trzech lat oraz usługi asysty technicznej Software License Opdate & Suport
  Wyświetleń: 530
 1696. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/23/07 - Usługa szkoleniowa w zakresie organizacji kursu współfinansowanego z EFS w ramach SPO RZL Działanie 1.3 projekt pn. „Nadzieja na jutro”: „PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUERA I KAS FISKALNYCH”
  Wyświetleń: 530
 1697. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.I. 3432-14/09 pn. Termomodernizacja budynków Szpitala Rejonowego w Kłobucku mieszczących się przy ul. Wyszyńskiego 9 i ul. 11 listopada 5a
  Wyświetleń: 529
 1698. Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 529
 1699. Zaporszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego działki 2306/5 Krzepice
  Wyświetleń: 529
 1700. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego działki nr 5641/1 Kłobuck
  Wyświetleń: 529
 1701. Prowadzenie w latach 2016-2020 prac obserwacyjno-pomiarowych w ramach monitoringu lasów
  Wyświetleń: 528
 1702. Zaproszenie do składania ofert na wycenę nieruchomości zasobu Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 528
 1703. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych masami bitumicznymi na gorąco
  Wyświetleń: 527
 1704. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/37/05
  Wyświetleń: 527
 1705. Przetarg nieograniczony pn. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2043S Kłobuck ul. Szkolna, Etap I
  Wyświetleń: 527
 1706. XXXV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 527
 1707. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej, obręb Zawady
  Wyświetleń: 527
 1708. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia - kurs obsługi wózków jezdniowych z uprawnieniami do wymiany butli gazowych dla 2 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 527
 1709. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-06/09 pn. Usługa szkoleniowa w zakresie organizacji szkoleń - 3 części dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 526
 1710. Zaproszenie do składania ofert - usuwanie i przemieszczania pojazdów z drogi oraz ich przyjmowanie i przechowywanie na parkingu strzeżonym
  Wyświetleń: 526
 1711. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego dla zabudowanej nieruchomości, obręb Krzepice miasto Krzepice
  Wyświetleń: 526
 1712. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2015/2016 na terenie powiatu kłobuckiego - Obwód Drogowy Nr 1 w Kłobucku
  Wyświetleń: 525
 1713. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2015/2016 na terenie powiatu kłobuckiego - Obwód Drogowy Nr 2 w Przystajni
  Wyświetleń: 525
 1714. Ogłoszenie w sprawie sprzedaży, po obniżonych o 25% cenach minimalnych, drewna pochodzącego z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego przy ul. Ks. Skorupki 46
  Wyświetleń: 525
 1715. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie dot. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej, obręb Wręczyca Wielka działka nr 144 i nr 149
  Wyświetleń: 525
 1716. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 524
 1717. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.21.2014 pn. Przeprowadzenie analizy geodezyjnej w celu ujawnienia własności Skarbu Państwa w KW - 13 części
  Wyświetleń: 524
 1718. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/16/05
  Wyświetleń: 524
 1719. Informacja po I etapie naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 523
 1720. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-05/09 pn. Usługa szkoleniowa w zakresie organizacji szkoleń - 3 części dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 523
 1721. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/14/05
  Wyświetleń: 523
 1722. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/27/05
  Wyświetleń: 523
 1723. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu
  Wyświetleń: 523
 1724. Pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego, obręb Wąsosz Górny
  Wyświetleń: 523
 1725. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie operatu szacunkowego
  Wyświetleń: 523
 1726. Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu nr IR 3432/14/08 - Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych dla Powiatowego Urzędu Pracy - 9 części
  Wyświetleń: 522
 1727. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-29/08 pn. Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej przeklasyfikowania gruntów (51 działek o łącznej pow. 7,1450 ha) na wniosek właścicieli w obrębie Jezioro gm. Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 522
 1728. Ogłoszenie Starosty Kłobuckiego z dnia 2 marca 2016 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 522
 1729. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Kłobuckiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do wynajmu, obręb Kłobuck
  Wyświetleń: 522
 1730. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego działki nr 451/1 Kostrzyna I
  Wyświetleń: 522
 1731. Zapytanie ofertowe na zakup materiałów dydaktycznych - urządzeń pomiarowych dla placówek oświatowych powiatu kłobuckiego w ramach projektu systemowego pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 522
 1732. Zawiadomienie o wyborze najkorzystnejszej oferty dot. postępowania przetargowego pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych: część I - Operator sprzętu ciężkiego, część II - Pracownik ds. kadr i płac
  Wyświetleń: 522
 1733. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania przetargowego pn. Przeprowadzenie szkoleń na rzecz uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w ramach projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 521
 1734. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-36/08 pn. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 521
 1735. Przetarg nieograniczony na zakup wielkoformatowego urządzenia drukująco – skanująco -kopiującego
  Wyświetleń: 521
 1736. XIX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 521
 1737. Zaproszenie do składania ofert na operaty szacunkowe
  Wyświetleń: 521
 1738. Informacja o godzinach pracy kasy w Wydziale Komunikacji i Transportu w dniu 31 grudnia 2015 roku
  Wyświetleń: 520
 1739. Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 520
 1740. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kłobuckiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych
  Wyświetleń: 520
 1741. XXXVII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 520
 1742. Zaproszenie do składania ofert - określenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, obręb Wręczyca Mała
  Wyświetleń: 520
 1743. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu przetargowym pn. "Dostawa węgla typu eko-groszek 30 ton"
  Wyświetleń: 519
 1744. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/39/05
  Wyświetleń: 519
 1745. XXIX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 519
 1746. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie mapy z projektem podziału nieruchomości położonej w Częstochowie przy ul. Bialskiej
  Wyświetleń: 519
 1747. Zaproszenie do składania ofert – wykonanie operatu szacunkowego określenia wartości rynkowej zabudowanej nieruchomości, obręb Lgota
  Wyświetleń: 519
 1748. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-22/09 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku - 2 części.
  Wyświetleń: 518
 1749. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-06/10 pn. Modernizacja ewidencji gruntów dla obrębu Płaczki w jednostce ewidencyjnej Popów
  Wyświetleń: 518
 1750. XX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku.
  Wyświetleń: 518
 1751. DECYZJA Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - stacja redukcyjno-pomiarowa I-go stopnia Pierzchno
  Wyświetleń: 517
 1752. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2014/2015
  Wyświetleń: 517
 1753. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-15/09 pn. Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 517
 1754. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego określenia wartości rynkowej nieruchomości, obręb Zawady
  Wyświetleń: 517
 1755. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-14_10 pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej w postaci mapy z projektem podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 516
 1756. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż lokali mieszkalnych Nr 12 i Nr 17 położonych w Krzepicach ul. Ryły 24A
  Wyświetleń: 516
 1757. Przetarg nieograniczony - Świadczenie usług Eksperta zewnętrznego ds. technicznych i przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla projektu p.n. Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej [...]
  Wyświetleń: 516
 1758. Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 516
 1759. Przetarg nieograniczony pn. Przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obiektu: obręb ewidencyjny Hutka, jedn. ewidencyjna Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 515
 1760. Wyniki oceny w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie kłobuckim w 2016 roku
  Wyświetleń: 515
 1761. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości rynkowej dla nieruchomości w obrębie Bór Zapilski
  Wyświetleń: 515
 1762. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu przetargowym pn. Usługa przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Dojrzały pracownik
  Wyświetleń: 515
 1763. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego Nr IR. 272.1.16.2013.III pn. Przeprowadzenie szkolenia CNC zakres 3D + EDGECAM na rzecz 4 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w ramach projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 514
 1764. Ogłoszenie o wyborze oferty IR.272.1.11.2011.V - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 514
 1765. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-13/10 pn. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 514
 1766. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.I. 3432-09/10 pn. Prace remontowe polegające na przekształceniu byłego budyku internatu na budynek administracyjny położony w Kłobucku przy ul. Skorupki 46
  Wyświetleń: 514
 1767. Przetarg nieograniczony - Sporządzenie dokumentacji w trybie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami) oraz do aktualizacji bazy egib
  Wyświetleń: 514
 1768. Zapytanie ofertowe na zakup materiałów dydaktycznych - narzędzi dla placówek oświatowych powiatu kłobuckiego w ramach projektu systemowego pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 514
 1769. Ogłoszenie o konsultacjach - dotyczy trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kłobuckiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
  Wyświetleń: 513
 1770. Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu nr ZI.I. 3432/06/08 na opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 513
 1771. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 9 października 2012 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 513
 1772. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.23.2012.III pn. Usługa organizacji szkoleń na rzecz uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w ramach projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 512
 1773. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.272.1.12.2011.III pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 512
 1774. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania nr 346-05/08
  Wyświetleń: 512
 1775. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-24/09 pn. Zakup i dostawa serwera i szafy serwerowej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 511
 1776. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 22 października 2013 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu
  Wyświetleń: 511
 1777. Przetarg nieograniczony - Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2015/2016 na terenie powiatu kłobuckiego - Obwód Drogowy Nr 1 w Kłobucku
  Wyświetleń: 511
 1778. Przetarg nieograniczony na dostawę piasku w związku z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2004/2005
  Wyświetleń: 511
 1779. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie operatu szacunkowego, obręb Krzepice
  Wyświetleń: 511
 1780. Ogłoszenie o konsultacjach - dotyczy projektu dokumentu pn.: „Program Współpracy Powiatu Kłobuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok”
  Wyświetleń: 510
 1781. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2015/2016
  Wyświetleń: 510
 1782. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-24/10 pn. Przetworzenie mapy zasadniczej z postaci analogowej do postaci wektorowej
  Wyświetleń: 510
 1783. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/17/07 - Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektów stypendialnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
  Wyświetleń: 510
 1784. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania 346-06/08
  Wyświetleń: 510
 1785. Przetarg nieograniczony - Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2052 S, nr 2054 S, nr 2053 S na odcinku Bór Zajaciński (Węzina) - Ługi Radły - Bór Zajaciński - Wrzosy - Brzeziny - Przystajń, gm. Przystajń
  Wyświetleń: 510
 1786. Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę wkładów drukujących, tonerów i akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku 2 zadania
  Wyświetleń: 510
 1787. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej, obręb Zakrzew
  Wyświetleń: 510
 1788. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kłobuck
  Wyświetleń: 510
 1789. Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej
  Wyświetleń: 510
 1790. Ogłoszenie o konsultacjach - dotyczy uchwalenia warunków i trybu udzielania stypendiów naukowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 509
 1791. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu przetargowym pn. Ścinka poboczy wraz z ich utwardzeniem na drodze wojewódzkiej Nr 492 i 494 oraz oczyszczenie rowów przydrożnych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 494
  Wyświetleń: 509
 1792. Przetarg nieograniczony pn. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2063 S ul. Podgaj we Wręczycy Wielkiej
  Wyświetleń: 509
 1793. Wydział Komunikacji i Transportu - informacja o godzinach przyjęć w dniu 1 czerwca 2010 r. w Referacie rejestracji pojazdów
  Wyświetleń: 509
 1794. Zaproszenie do składania ofert - dotyczy wyceny nieruchomości, obręb Kłobuck
  Wyświetleń: 509
 1795. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.8.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Inwestuję w siebie
  Wyświetleń: 508
 1796. Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Powiatu Kłobuckiego z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok
  Wyświetleń: 508
 1797. Zapytanie ofertowe na zakup materiałów dydaktycznych - sprzętu gospodarstwa domowego dla placówek oświatowych powiatu kłobuckiego w ramach projektu systemowego pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 508
 1798. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 507
 1799. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-04/10 pn. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Waleńczowie
  Wyświetleń: 507
 1800. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w spr. sporządzenia wykazu nieruchomości do wynajmu z dnia 31.07.2017r.
  Wyświetleń: 507
 1801. Decyzja o ustaleniu odszkodowania za działkę gruntu 1046/2, obręb Borowa
  Wyświetleń: 505
 1802. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.I. 3432-10/10 pn. Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego w zakresie: ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
  Wyświetleń: 505
 1803. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej, obręb Zakrzew
  Wyświetleń: 505
 1804. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, obręb Zawady
  Wyświetleń: 505
 1805. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-40/08 pn. Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 504
 1806. Zarząd Powiatu w Kłobucku ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego, obręb Złochowice
  Wyświetleń: 504
 1807. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.8.2014 pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1026 S Nowa Wieś - Ostrowy nad Okszą ..."
  Wyświetleń: 504
 1808. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Kłobuckiego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Wyświetleń: 503
 1809. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.34.2012.III pn. Inwentaryzacja w terenie punktów poziomej osnowy szczegółowej III klasy (2775 punktów)
  Wyświetleń: 503
 1810. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-08/10 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pray w Kłobucku - 3 części
  Wyświetleń: 502
 1811. Ogłoszenieo udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.28.2013.V pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych - Nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej
  Wyświetleń: 502
 1812. Oświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej przez małżonka, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo kierowników jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 502
 1813. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie opracowania geodezyjno-kartograficznego i wycenę nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu - gm. Kłobuck
  Wyświetleń: 502
 1814. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w wyniku przetargu nieoganiczonego pn. Organizacja szkolenia dla osób bezrobotnych: Kurs spawania metodą TIG
  Wyświetleń: 501
 1815. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-01/09 pn. Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 501
 1816. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego Nr IR. 272.1.19.2013.III pn. Przeprowadzenie szkolenia - kurs obsługi wózków jezdniowych z uprawnieniami do wymiany butli gazowej dla 2 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 500
 1817. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-27/10 pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 500
 1818. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.22.2012.III pn. Usługa organizacji staży/praktyk zawodowych na rzecz uczestników projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 499
 1819. Wycena nieruchomości położonych w Kłobucku stanowiących własność Skarbu Państwa do celów ustalenia wartości odszkodowania za grunt zajęty pod drogę publiczną, zadania 1 i 2
  Wyświetleń: 499
 1820. XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 499
 1821. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania pn. Badanie sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku za 2015 rok
  Wyświetleń: 498
 1822. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/39/07 - opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości będących we władaniu Skarbu Państwa do celów prawnych
  Wyświetleń: 498
 1823. Ogłoszenie Starosty Kłobuckiego z dnia 04.09.2008r. w sprawie sporzędzania wykazu nieruchomosci przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 498
 1824. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości gruntowej, obręb Grabarze
  Wyświetleń: 498
 1825. Ogłoszenie w sprawie sprzedaży, po obnizonych cenach minimalnych, drewna pochodzącego z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego przy ul. Ks. Skorupki 46
  Wyświetleń: 497
 1826. Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg położonych na terenie Powiatu Kłobuckiego oraz umieszczania i przechowywania ich na wyznaczonych parkingach strzeżonych
  Wyświetleń: 497
 1827. Ogłoszenie o wyborze oferty IR.272.1.9.2011.V - Modernizacja ewidencji gruntów w tym założenie ewidencji budynków i lokali gm. Popów
  Wyświetleń: 496
 1828. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.272.1.7.2011.I pn. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 496
 1829. Przetarg nieograniczony - Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2016/2017
  Wyświetleń: 496
 1830. Zaproszenie do konsultacji
  Wyświetleń: 496
 1831. Zaproszenie do składania ofert - określenie prawa użytkowania wieczystego dla nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Zawady, jednostka ewidencyjna Popów
  Wyświetleń: 496
 1832. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości nieruchomości, za działki gruntu wydzielone pod drogę gminną, które z mocy prawa stały się własnością Gminy Przystajń, obręb Bór Zajaciński i Siekierowizna gm. Przystajń
  Wyświetleń: 496
 1833. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste, obręb Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 496
 1834. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie dokumentacji geodezyjnej z podziału nieruchomości położonej w Częstochowie przy ul. Bialskiej
  Wyświetleń: 496
 1835. Zaproszenie do składania ofert na wydzielenie z nieruchomości położonej w obrębie Długi Kąt gm. Wręczyca Wielka działki niezbędnej do obsługi budynków wyłączonych z przejęcia gospodarstwa rolnego
  Wyświetleń: 496
 1836. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2015/2016
  Wyświetleń: 496
 1837. Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego skierowany do właścicieli i zarządców placów zabaw oraz innych miejsc przeznaczonych do wypoczynku dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 495
 1838. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.30.2012.III pn. Ustawienie i demontaż zasłon przeciwśnieżnych w ciągu dróg wojewódzkich Nr 491, 492, 494 w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 495
 1839. Przetarg nieograniczony - Sporządzenie dokumentów w celu aktualizacji zapisów w egib w zakresie sposobu użytkowania działek oraz formy władania nieruchomościami
  Wyświetleń: 495
 1840. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości gruntowej, obręb Zawady
  Wyświetleń: 495
 1841. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.I. 3432-18/09 pn. Remont instalacji elektrycznych z uwzględnieniem instalacji TV w budynku Domu Dziecka im. Janusza Korczaka przy ul. 11 Listopada 23 w Kłobucku
  Wyświetleń: 494
 1842. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych w Krzepicach przy ul. A. Ryły 24a
  Wyświetleń: 494
 1843. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.23.2011.III pn. Wynajem sprzętu w sezonie 2011/2012 do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowych Nr 2 w Przystajni
  Wyświetleń: 493
 1844. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/35/05
  Wyświetleń: 493
 1845. Zakup i dostawa wkładów drukujących, tonerów i akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 493
 1846. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie operatu szacunkowego
  Wyświetleń: 493
 1847. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych: część I - Operator sprzętu ciężkiego, część II - Pracownik ds. kadr i płac
  Wyświetleń: 492
 1848. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.16.2012.I pn. Przebudowa części pomieszczeń parteru w budynku Starostwa Powiatowego wraz ze zmianą funkcji użytkowania z funkcji mieszkalnej na funkcję biurową w Kłobucku przy ul. Skorupki 46
  Wyświetleń: 492
 1849. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania nr IR.272.1.21.2012.III pn. Usługa organizacji szkoleń na rzecz uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w ramach projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 492
 1850. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-23/10 pn. Organizacja szkolenia dla osób bezrobotnych - Operator sprzętu ciężkiego o specjalności koparko-ładowarka kl. III.
  Wyświetleń: 492
 1851. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3436-02/09 pn. Zakup opału w sezonie grzewczym 2009/2010 wraz z dostawą własnym transportem do Zespołu Szkół w Krzepicach, ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 492
 1852. Przetarg nieograniczony pn. "Remont cząstkowy nawierzchni drogi powiatowej nr 2047 S Libidza - Pierzchno - Grodzisko".
  Wyświetleń: 492
 1853. Zaproszenie do składania ofert – przeprowadzenie "analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób w ramach powiatu kłobuckiego zgodnie z ustawą o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2013 poz. 1414 z późn. zm.)"
  Wyświetleń: 492
 1854. Drugi przetarg publiczny w formie ustnej na sprzedaż pługu zawieszonego po Zespole Szkół w Waleńczowie
  Wyświetleń: 491
 1855. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej we Wręczycy Wielkiej przy ul. Śląskiej
  Wyświetleń: 491
 1856. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Borowa, jednostka ewidencyjna Miedźno
  Wyświetleń: 491
 1857. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu Powiatu Kłobuckiego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Wyświetleń: 490
 1858. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy dot. postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnęj ręki Nr IR.272.6.1.2011.III pn. Świadczenie usług pocztowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2014 r.
  Wyświetleń: 490
 1859. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-27/10 pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 490
 1860. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 490
 1861. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 489
 1862. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie opracowania geodezyjno-kartograficznego i wycenę nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu - gm. Lipie
  Wyświetleń: 489
 1863. Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu ZI.I. 3432/01/08 - Założenie mapy numerycznej w kroju sekcyjnym w układzie -65-
  Wyświetleń: 488
 1864. Ogłoszenie o wyniku przetargu - sprzedaż nieruchomości położonej w Gruszewni
  Wyświetleń: 488
 1865. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-15/10 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu systemowego pn. Uwierz w siebie ...
  Wyświetleń: 488
 1866. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów dla Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku, ul. Zamkowa 6, 42-100 Kłobuck w ramach projektu Energia kompetencji
  Wyświetleń: 488
 1867. Ogłoszenie o wyniku postępowania pn: Remont ciągu dróg powiatowych Nr 2063 S - 2065 S - 2064 S relacji Wręczyca Wielka - Borowe - Czarna Wieś - Węglowice - Puszczew
  Wyświetleń: 487
 1868. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości gruntowej, obręb Przystajń
  Wyświetleń: 487
 1869. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości gruntowej, obręb Wąsosz Górny
  Wyświetleń: 487
 1870. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.I. 272-1/01/11 pn. System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego - E - usługi dla Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 486
 1871. Zapytanie ofertowe na zakup materiałów dydaktyczych - urządzenia radiowo-telewizyjne, akcesoria i podzespoły komputerowe dla placówek oświatowych powiatu kłobuckiego w ramach projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 486
 1872. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych masami bitumicznymi na gorąco
  Wyświetleń: 486
 1873. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR. 272.15.2013.V pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych - Kurs remontowo-wykończeniowy
  Wyświetleń: 485
 1874. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.I. 3432-13/09 pn. Usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru dla inwestycji pn.: Termomodernizacja budynków Szpitala Rejonowego w Kłobucku mieszczących się przy ul. Wyszyńskiego 9 i ul. 11 Listopada 5a
  Wyświetleń: 485
 1875. Wniosek Dawid Fabryczny Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Dawids - budowa budynku do odzysku metali kolorowych i tworzyw sztucznych
  Wyświetleń: 485
 1876. XI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 485
 1877. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Ustawienie i demontaż zasłon przeciwśnieżnych w ciągu dróg wojewódzkich Nr 491, 492, 494 w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 485
 1878. Zaproszenie do składania ofert na sprzedaż polisy ubezpieczeniowej NNW dla uczestników projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 483
 1879. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Gruszewni przy ul. Kłobuckiej
  Wyświetleń: 482
 1880. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-12/09 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych dla Powiatowego Urzędu Pracy - 5 części
  Wyświetleń: 482
 1881. Wniosek - Jerzy MOSKAŁA - zmiana do decyzji 470 13 budowa elektrowni wiatrowej o mocy 850kW, kontenerowej stacji transformatorowej ora linii kablowej nn i sn
  Wyświetleń: 482
 1882. Zaproszenie do składania ofert - dotyczy określenia wartości nieruchomości, za działki gruntu wydzielone pod drogę gminną, które stały się własnością Gminy Przystajń, obręb Bór Zajaciński i Siekierowizna
  Wyświetleń: 482
 1883. Zaproszenie do składania ofert - określenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, obręb Suchany
  Wyświetleń: 481
 1884. Zaproszenie do składania ofert: a) usuwanie i przemieszczanie pojazdów z dróg; b) prowadzenie całodobowego strzeżonego parkingu (pełna nazwa przedmiotu zaproszenia w dalszej treści)
  Wyświetleń: 481
 1885. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-21/10 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu systemowego pn. Uwierz w siebie ...
  Wyświetleń: 480
 1886. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-11/09 pn. Usługa szkoleniowa - pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych
  Wyświetleń: 480
 1887. Zaproszenie do składania ofert - określenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, m. Zawady gm. Popów
  Wyświetleń: 480
 1888. Zaproszenie do składania ofert - wycena nieruchomości (grunt), wycena nieruchomości drogowych (grunt)
  Wyświetleń: 480
 1889. Ogłoszenie o naborze na członków Powiatowej Rady Seniorów Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 479
 1890. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.31.2011.III pn. Dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database 10 Standard Editio One na jeden procesor na okres trzech lat oraz usługi asysty technicznej
  Wyświetleń: 479
 1891. Ogłoszenie o wyborze oferty IR.V.272-1-04/11 Remont ciągu dróg powiatowych Nr 2004 S - 2006 S -2007 S - relacji Danków - Lipie - Albertów - Stanisławów - Lindów - Julianów
  Wyświetleń: 479
 1892. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR. III. 3432-26/09 pn. Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 479
 1893. Ogoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego pn. Obsługa pocztowa Starostwa Powiatowego w Kłobucku w roku 2013
  Wyświetleń: 479
 1894. Program współpracy Powiatu Kłobuckiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2009 roku
  Wyświetleń: 479
 1895. Zapytanie ofertowe na sprzedaż polisy ubezpieczeniowej NNW dla uczestników projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 479
 1896. Konkurs na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy w podstawowej opiece zdrowotnej
  Wyświetleń: 478
 1897. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-07/10 - Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu systemowego pn. Uwierz w siebie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 8 części
  Wyświetleń: 478
 1898. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania nr IR.III. 3432-01/09
  Wyświetleń: 478
 1899. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 477
 1900. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego
  Wyświetleń: 477
 1901. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego
  Wyświetleń: 477
 1902. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół nr 3 w Kłobucku przy ul. Ks. I. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck
  Wyświetleń: 476
 1903. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 272-1/02/11 pn. Zagospodarowanie terenu posesji przy ul. Skorupki 46 w Kłobucku
  Wyświetleń: 476
 1904. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 492 w miejscowości Kłobuck
  Wyświetleń: 475
 1905. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.27.2011.III pn. Przeprowadzenie analizy geodezyjnej w celu aktualizacji zapisów w ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości drogowych położonych na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 475
 1906. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/15/07 - Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu współfinansowanego z EFS w ramach SPO RZL Działanie 1.3 projekt p.n. „Nadzieja na jutro „PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” dla PUP
  Wyświetleń: 475
 1907. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-19/09 pn. Organizacja szkolenia - Spawanie metodą MAG (wykonywanie spoin pachwinowych)
  Wyświetleń: 475
 1908. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 3 września 2013 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, obręb Złochowice i Wąsosz Górny
  Wyświetleń: 475
 1909. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego pn. Realizacja usług edukacyjnych w zakresie prowadzenia zajęć z matamatyki, języka angielskiego i doradztwa zawodowego
  Wyświetleń: 475
 1910. Informacja o unieważnieniu oferty „Usługi przeprowadzenia analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób w ramach powiatu kłobuckiego zgodnie z ustawą o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r.
  Wyświetleń: 474
 1911. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.30.2012.III pn. Ustawienie i demontaż zasłon przeciwśnieżnych w ciągu dróg wojewódzkich Nr 491, 492, 494 w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 474
 1912. Wezwanie do odbioru depozytu - terminal kodów kreskowych z dnia 09.11.2015 r.
  Wyświetleń: 474
 1913. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego pn. Pełnienie funkcji Szkolnego Opiekuna Grup w czasie wizyt studyjnych
  Wyświetleń: 473
 1914. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-26/09 pn. Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 473
 1915. Zaproszenie do składania ofert - wycena niezabudowanych nieruchomości, obręb Gruszewnia
  Wyświetleń: 473
 1916. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie opracowania geodezyjno-kartograficznego i wycenę nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu, gm. Popów
  Wyświetleń: 473
 1917. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/36/07 - Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu - Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym
  Wyświetleń: 472
 1918. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2039 S w miejscowości Złochowice poprzez wykonanie zatoki autobusowej
  Wyświetleń: 471
 1919. Oświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej przez małżonka, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo Zarządu Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 471
 1920. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Kłobuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku
  Wyświetleń: 471
 1921. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Miedźno
  Wyświetleń: 471
 1922. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2015/2016
  Wyświetleń: 470
 1923. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego pn. Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej do stosowania na zimno z przeznaczeniem do całorocnych robót utrzymaniowych nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich
  Wyświetleń: 470
 1924. Przetarg nieograniczony na wykonanie nakładki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 494 w km. od 42+038 do 42+863 w m. Przystajń
  Wyświetleń: 470
 1925. Zaproszenie do składania ofert - określenie służebności przesyłu dla potrzeb ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu lokalizacji, budowy i eksploatacji projektowanych urządzeń przesyłowych, obręb Popów
  Wyświetleń: 469
 1926. Zaproszenie do składania ofert - Wycena nieruchomości położonej w Miedźnie przy ul. Gwiezdnej 1
  Wyświetleń: 468
 1927. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont boiska sportowego wraz z utworzeniem siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku
  Wyświetleń: 468
 1928. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) Nr IR. 272.1.26.2011.III pn. Przeprowadzenie analizy geodezyjnej w celu aktualizacji zapisów w ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości drogowych położonych na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 467
 1929. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.26.2012.III pn. Usługa organizacji szkolenia - Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku - 2 części
  Wyświetleń: 467
 1930. DECYZJA Przedsiębiorstwo Robót Drogowych WILK - elektrownia wiatrowa o mocy 500kW
  Wyświetleń: 466
 1931. Konsultacje dotyczące projektu dokumentu pn.: Program współpracy Powiatu Kłobuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok
  Wyświetleń: 466
 1932. Ogłoszenie o wyborze oferty IR.272.1.16.2011.V - Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2003 S na odcinku Parzymiechy - Lipie
  Wyświetleń: 466
 1933. Przetarg nieograniczony - Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2015/2016 na terenie powiatu kłobuckiego - Obwód Drogowy Nr 2 w Przystajni
  Wyświetleń: 466
 1934. Ogłoszenie o konsultacjach - dotyczy określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla sportowców i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej
  Wyświetleń: 465
 1935. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.32.2012.III pn. Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku - zamówienie uzupełniające
  Wyświetleń: 465
 1936. Ogłoszenie o zamówieniu dot. postępowania przetargowego pn. Zamówienie uzupełniające na usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymani dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2013/2014 na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 465
 1937. Ogłoszenie Starosty Kłobuckiego z dnia 3 września 2013 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu, obręb Miedźno
  Wyświetleń: 465
 1938. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu
  Wyświetleń: 465
 1939. Zaproszenie do składania ofert - określenie prawa użytkowania wieczystego dla trzech nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Zawady, jednostka ewidencyjna Popów
  Wyświetleń: 465
 1940. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego na IR.272.1.6.2013.III pn. Termomodernizacja z hydroizolacją ścian piwnicznych i fundamentowych w budynkach Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku, ul. Ks. I. Skorupki 46
  Wyświetleń: 464
 1941. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie opracowania geodezyjno-kartograficznego i wycenę nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu
  Wyświetleń: 464
 1942. Zarząd Śląskiej Izby Rolniczej zaprasza rolników do udziału w szkoleniu nt: Szkody łowieckie wyrządzane przez dzikie zwierzęta w uprawach rolnych oraz sposoby ich szacowania
  Wyświetleń: 464
 1943. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego pn. Przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obiektu: obręb ewidencyjny Hutka, jedn. ewidencyjna Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 463
 1944. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-18/10 pn. Modernizacja ewidencji gruntów dla jednostki ewidencyjnej Panki.
  Wyświetleń: 463
 1945. Zaproszenie do składania ofert: Wyznaczenie jednostki do prowadzenia całodobowego strzeżonego parkingu dla usuwanych pojazdów z dróg Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 463
 1946. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 346-01/09 pn. Organizacja szkolenia - operator sprzętu ciężkiego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 461
 1947. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kłobucku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 461
 1948. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu przetargowym pn. Sporzadzenie dokumentów w celu aktualizacji zapisów w egib w zakresie sposobu użytkowania działek oraz formy władania nieruchomościami
  Wyświetleń: 460
 1949. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.I. 3432-14/09 pn. Termomodernizacja budynków Szpitala Rejonowego w Kłobucku mieszczących się przy ul. Wyszyńskiego 9 i ul. 11 listopada 5a
  Wyświetleń: 460
 1950. Przetarg nieograniczony - Sporządzenie dokumentacji w trybie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.)
  Wyświetleń: 460
 1951. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu
  Wyświetleń: 459
 1952. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn. Zamówienie uzupełniające na usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2013/2014 na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 459
 1953. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji do Sądu w celu ujawnienia własności Skarbu Państwa dla nieruchomości położonej w obrębie Starokrzepice
  Wyświetleń: 458
 1954. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż lokali mieszkalnych Nr 12 i N r 17 położonych w Krzepicach ul. Ryły 24A
  Wyświetleń: 457
 1955. Sprawozdanie z konsultacji
  Wyświetleń: 457
 1956. Zaproszenie do składania ofert – wykonanie operatu szacunkowego określenia wartości rynkowej nieruchomości, obręb Iwanowice Duże
  Wyświetleń: 457
 1957. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-09/09 pn. Usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inwestora Zastepczego dla inwestycji pn. Termomodernizacja Szpitala Rejonowego w Krzepicach
  Wyświetleń: 456
 1958. Zaproszenie do składania ofert - analiza dokumentacji dotyczącej stanu prawnego nieruchomości położonych w obrębie Miedźno i Panki
  Wyświetleń: 456
 1959. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.24.2013.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji administracyjnej w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami
  Wyświetleń: 455
 1960. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR. III. 346-03/09 pn. Świadczenie usług pocztowych do 50 g dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 455
 1961. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-01/10 pn. Wykonanie robót dodatkowych dla zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja Szpitala Rejonowego w Krzepicach
  Wyświetleń: 455
 1962. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 455
 1963. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie opinii dendrologicznej oraz ustalenie wysokości odszkodowania za udostępnienie nieruchomości i szkody powstałe w wyniku zajęcia nieruchomości
  Wyświetleń: 455
 1964. Zaproszenie do składania ofert na zakup materiałów dydaktycznych - zasilaczy labolatoryjnych dla placówek oświatowych powiatu kłobuckiego w ramach projektu systemowego pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 455
 1965. Zarząd Powiatu w Kłobucku ogłasza drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 455
 1966. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Wykonanie robót dodatkowych dla zadania p.n. Termomodernizacja Szpitala Rejonowego w Krzepicach
  Wyświetleń: 454
 1967. Przetarg nieograniczony - Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji administracyjnej w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2015r. poz. 782)
  Wyświetleń: 454
 1968. Zarządzenie Nr 23/2008 Starosty Kłobuckiego z dnia 7 października 2008r. w sprawie ustanowienia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 454
 1969. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2017 S – Rębielice Królewskie ul. Górnik i ul. św. Wojciecha
  Wyświetleń: 453
 1970. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-11/09 pn. Usługa szkoleniowa - pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych
  Wyświetleń: 453
 1971. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-03/10 pn. Świadczenie usług Inżyniera projektu dla projektu system Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 452
 1972. Zaproszenie do składania ofert - wycena nieruchomości, obręb Nowa Wieś
  Wyświetleń: 452
 1973. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie wykazu synchronizacyjnego dla działki nr 233, obręb Izbiska (część drogi wojewódzkiej nr 491)
  Wyświetleń: 452
 1974. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek 143, 139, 125, obręb Węglowice
  Wyświetleń: 452
 1975. Zawiadomienie dotyczące przedłużenia terminu załatwienia sprawy wygaśnięcia decyzji ROŚ.IV.6223-2/00008/09 z dnia 20 sierpnia 2009 roku
  Wyświetleń: 451
 1976. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2013 S Popów- Brzózki w km 0+000 – 1+400, 1+700 - 2+353
  Wyświetleń: 450
 1977. Zaproszenie do składania ofert - sporządzenie mapy do założenia księgi wieczystej dla nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej jako działki nr 24, 33 o pow. 1,6543 ha obręb Kamińsko gm. Przystajń
  Wyświetleń: 450
 1978. Ogłoszenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.12.2013 r. dot. zawiadomienia o rozpoczęciu procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2010r. (z perspektywą do 2030r.)
  Wyświetleń: 449
 1979. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-02/10 pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, podzespołów i akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 449
 1980. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Kłobuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku
  Wyświetleń: 449
 1981. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości nieruchomości do ustalenia odszkodowania za działki gruntu, obręb Zawady gm. Popów
  Wyświetleń: 449
 1982. Zaproszenie do składania ofert – wykonanie operatu szacunkowego określenia wartości rynkowej nieruchomości gruntowej, obręb Waleńczów
  Wyświetleń: 449
 1983. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3436-01/10 pn. Zakup opału w sezonie grzewczym 2010/2011 wraz z dostawą własnym transportem do Zespołu Szkół w Krzepicach, ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 448
 1984. Zawiadmomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.36.2013.V pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych na terenie Gminy Panki
  Wyświetleń: 448
 1985. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi powiatowej nr 2039 S na odcinku od km 3+600 do km 7+500
  Wyświetleń: 448
 1986. Przetarg nieograniczony pn. „Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji administracyjnej w trybie przepisów art. 95 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518)”
  Wyświetleń: 447
 1987. Zarządzenie Nr 30/08 Starosty Kłobuckiego z dnia 11 grudnia 2008 roku w sprawie powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia w Kłobucku
  Wyświetleń: 447
 1988. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Dostawę soli drogowej do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2013/2014
  Wyświetleń: 447
 1989. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postepowania przetargowego nr IR.272.1.24.2014 pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji administracyjnej w trybie przepisów art. 95 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami
  Wyświetleń: 446
 1990. Ogłoszenie o wyniku przetargu na najem pomieszczenia biurowego usytuowanego w budynku Starostwa Powiatowego w Kłobucku przy ul. Ks. I. Skorupki 46a
  Wyświetleń: 446
 1991. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Miedźno
  Wyświetleń: 446
 1992. Zarząd Powiatu w Kłobucku ogłasza kolejny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego, obręb Wąsosz Górny
  Wyświetleń: 446
 1993. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowniu przetargowym pn. "Dostawa węgla typu eko-groszek 30 ton"
  Wyświetleń: 446
 1994. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.I. 3432-12/10 pn. Usługa udzielenia kredytu - dwie części
  Wyświetleń: 445
 1995. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
  Wyświetleń: 445
 1996. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zapytania ofertowego nr IR.272.3.8.2017
  Wyświetleń: 445
 1997. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.27.2012.III pn. Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku - Obwód Drogowy Nr 1 w Kłobuck
  Wyświetleń: 444
 1998. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-22/10 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku.
  Wyświetleń: 444
 1999. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-14/10 pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej w postaci mapy z projektem podziału nieruchomości Zalew Zakrzew
  Wyświetleń: 444
 2000. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatów szacunkowych do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 444
 2001. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie wykazu synchronizacyjnego dla działek nr 352/4, 380, 477 obręb Zawady
  Wyświetleń: 444
 2002. Zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji podziałowej pomieszczeń budynku w Kłobucku ul. 11 Listopada 23, na działce nr 1060/48, obręb Zagórze m. Kłobuck
  Wyświetleń: 444
 2003. Zawiadomienie w sprawie cofnięcia bez odszkodowania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzja Starosty Kłobuckiego znak: ROŚ.IV.6223-2/03/10/11 dnia 16 sierpnia 2011 roku na piętrzenie wody w kanale "Młynówka" w miejscowości Rębielice Szlacheckie
  Wyświetleń: 444
 2004. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.3.9.2012.III pn. Przeprowadzenie zajęć dodatkowych (pozalekcyjnych i pozaszkolnych) z przedmiotu matematyka dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 443
 2005. Zaproszenie do składania ofert - sporządzenie wykazu zmian ewidencyjnych dla działki w obrębie Łobodno
  Wyświetleń: 443
 2006. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.673.5.004.2016.G z dnia 19 lutego 2016 roku
  Wyświetleń: 442
 2007. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości
  Wyświetleń: 442
 2008. Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej dot. postępowania Nr IR.III. 3432-25/10 pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku - część 1
  Wyświetleń: 442
 2009. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.4.2015 pn. Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 2057 S, nr 2058 S, nr 2062 S, nr 2061 S relacji Truskolasy - Zamłynie - Kuleje - Nowiny - Bór Zapilski - Piła I
  Wyświetleń: 441
 2010. Zaproszenie do składania ofert na wycenę nieruchomości
  Wyświetleń: 441
 2011. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.23.2013.III pn. Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2013/2014...
  Wyświetleń: 441
 2012. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.7.2.2011.III pn. Dostawa soli drogowej w ilości 1600 ton do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie 2011/2012
  Wyświetleń: 440
 2013. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 440
 2014. Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
  Wyświetleń: 439
 2015. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.673.1.202.2015.B z dnia 23 lutego 2016 roku
  Wyświetleń: 439
 2016. Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Kłobuckiego w 2016 roku
  Wyświetleń: 439
 2017. Zaproszenie do składania ofert - przygotowanie dokumentacji geodezyjnej
  Wyświetleń: 439
 2018. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć dodatkowych (pozalekcyjnych i pozaszkolnych) z przedmiotu ICT dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kłobuckiego w ramach projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 439
 2019. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-17/09 pn. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 437
 2020. Wezwanie do odbioru depozytu - rower typu górskiego z dnia 15.11.2016 r
  Wyświetleń: 437
 2021. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.28.2013.V pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych - Nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej
  Wyświetleń: 437
 2022. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn. Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych i dodatkowych zajęć (pozalekcyjnych i pozaszkolnych) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
  Wyświetleń: 436
 2023. Zakup i dostawa wkładów drukujących, tonerów i akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 436
 2024. Zaproszenie do składania ofert - dotyczy wyceny niezabudowanej nieruchomości, obręb Kamyk
  Wyświetleń: 436
 2025. Ogłoszenie o konsultacjach - dotyczy projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego
  Wyświetleń: 435
 2026. XX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 435
 2027. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2014/2015 na terenie powiatu kłobuckiego - Obwód Drogowy Nr 2 w Przystajni
  Wyświetleń: 434
 2028. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-10/09 pn. Termomodernizacja Szpitala Rejonowego w Krzepicach
  Wyświetleń: 434
 2029. Sprawozdanie z konsultacji projektu „Programu Współpracy Powiatu Kłobuckiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok”
  Wyświetleń: 434
 2030. Zaproszenie do składania ofert - określenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dotyczy nieruchomości w obrębie Zawady
  Wyświetleń: 434
 2031. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.31.2013.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych
  Wyświetleń: 434
 2032. BAHPOL - rozbudowa Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych wraz z przebudową istniejącego zaplecza technicznego w Kłobucku
  Wyświetleń: 433
 2033. Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie mapy do celów sądowych ob. Zawady dz. 848
  Wyświetleń: 433
 2034. Zapytanie ofertowe na zakup materiałów dydaktycznych - artykułów biurowych dla placówek oświatowych powiatu kłobuckiego w ramach projektu systemowego pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 433
 2035. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.2.2014.V pn. Organizacja szkolenia dla osób bezrobotnych pn. Pracownik ochrony osób i mienia
  Wyświetleń: 433
 2036. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Usługi przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Pomysł na pracę
  Wyświetleń: 432
 2037. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania Nr IR.272.1.10.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia zajęć z doradztwa grupowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w roku szkolnym 2011/2012
  Wyświetleń: 431
 2038. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR. 272.3.5.2012.III pn. Sprzedaż polisy ubezpieczeniowej NNW dla uczestników projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 431
 2039. Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych zajęć (pozalekcyjnych i pozaszkolnych) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kłobuckiego w ramach projektu
  Wyświetleń: 431
 2040. Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty dot. postępowania Nr IR.272.1.5.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia zajęć z doradztwa grupowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w roku szkolnym 2011/2012
  Wyświetleń: 431
 2041. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.29.2012.III pn. Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku - Obwód Drogowy Nr 2 w Przystajni
  Wyświetleń: 430
 2042. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.29.2012.III pn. Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku - Obwód Drogowy Nr 2 w Przystajni
  Wyświetleń: 429
 2043. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego Nr IR.272.1.3.2013.III pn. Przeprowadzenie zajęć z doradztwa indywidualnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w roku szkolnym 2012/2013
  Wyświetleń: 429
 2044. Zaproszenie do składania ofert - przygotowanie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej zmiany sposobu użytkowania działki, obręb Zagórze
  Wyświetleń: 429
 2045. Zaproszenie do składania ofert - sporządzenie operatu szacunkowego z wyceny nieruchomości położonej w Częstochowie, obręb 80
  Wyświetleń: 429
 2046. Zawiadomienie - obwieszczenie w sprawie zmiany decyzji Starosty Kłobuckiego znak: ROŚ.IV.6223-2/0/10/11 z dnia 16 sierpnia 2011r .
  Wyświetleń: 429
 2047. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-01/10 Organizacja szkolenia pn. Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych
  Wyświetleń: 428
 2048. Sprawozdanie z konsultacji
  Wyświetleń: 428
 2049. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
  Wyświetleń: 428
 2050. XXIX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 9 września 2014 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 427
 2051. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie dokumentacji geodezyjnej z podziału nieruchomości położonej w Częstochowie przy ul. Legnickiej
  Wyświetleń: 427
 2052. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego działki nr 44 Kłobuck
  Wyświetleń: 427
 2053. Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie analizy dokumentacji dotyczącej stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 427
 2054. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-30/08 pn. Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 426
 2055. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego pn. Remont drogi powiatowej nr 2039 S w m. Złochowice w km od 3+600 do 7+500
  Wyświetleń: 426
 2056. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargoweo nr IR.272.1.20.2014 pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji administracyjnej w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami
  Wyświetleń: 425
 2057. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 346-02/10 - Roboty dodatkowe do zadania podstawowego pn. Prace remontowe polegające na przekształceniu byłego budynku internatu na budynek administracyjny położony w Kłobucku przy ul. Skorupki 46
  Wyświetleń: 425
 2058. Zaproszenie do składania ofert - dotyczy wyceny niezabudowanej nieruchomości, obręb Złochowice
  Wyświetleń: 425
 2059. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, działka nr 501/4, m. Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 425
 2060. Zaproszenie do składania ofert - dotyczy określenia wartości nieruchomości, za działki gruntu wydzielone pod drogę gminną, które stały się własnością Gminy Przystajń, obręb Bór Zajaciński i Siekierowizna
  Wyświetleń: 424
 2061. Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego znak: ROŚ.IV.6223-2/03/10/11 z dnia 16 sierpnia 2011 roku
  Wyświetleń: 424
 2062. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów dla obrębu Płaczki w jednostce ewidencyjnej Popów
  Wyświetleń: 424
 2063. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.30.2013.V pn. Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół w Krzepicach przy ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 424
 2064. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, obręb Biała Górna, Kamyk, Biała Dolna, Libidza, Łobodno
  Wyświetleń: 423
 2065. Zaproszenie do składania ofert – sporządzenie operatu szacunkowego z wyceny nieruchomości położonej w Częstochowie, obręb 80 – 2 zadania
  Wyświetleń: 422
 2066. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części 1 i wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 2, 3 i 4 w postępowaniu przetargowym pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji administracyjnej [...]
  Wyświetleń: 422
 2067. Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr ROŚ.6341.2.002.2015.IV z dnia 24 listopada 2015 roku
  Wyświetleń: 421
 2068. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 421
 2069. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu przetargowym pn. Sporządzenie dokumentacji w trybie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami)
  Wyświetleń: 421
 2070. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie dokumentacji geodezyjnej z podziału nieruchomości położonej w Częstochowie przy ul. Bialskiej
  Wyświetleń: 421
 2071. Ogłoszenie o konsultacjach - dotyczy projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
  Wyświetleń: 420
 2072. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-20/10 pn. Modernizacja sieci komputerowej w Wydziale GKN Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 420
 2073. Przetarg nieograniczony pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji administracyjnej w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2010r. Nr 102 poz. 651 z póź. zm.)
  Wyświetleń: 420
 2074. Zawiadomienie o zapoznaniu z aktami sprawy dot. ustalenie odszkodowania za realizację inwestycji drogowej -budowa chodnika Zakrzew -dz.243/5 i 243/6
  Wyświetleń: 420
 2075. Przetarg nieograniczony pn. "Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji administracyjnej w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) - 11 części"
  Wyświetleń: 419
 2076. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 419
 2077. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postepowania Nr IR.272.1.11.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia zajęć z doradztwa indywidualnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w roku szkolnym 2011/2012
  Wyświetleń: 418
 2078. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR. 272.1.32.2012.III pn. Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku - zamówienie uzupełniające
  Wyświetleń: 418
 2079. Zawiadomienie - Obwieszczenie o przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej w sprawie cofnięcia pozwolenia wodnorawnego znak: ROŚ.IV.6223-2/03/10/11 z dnia 16 sierpnia 2011 roku oraz przedłużeniu terminu załatwienia w/w sprawy
  Wyświetleń: 418
 2080. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn. Usługa przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnch w ramach projektu konkursowego pn. Dojrzały pracownik współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 418
 2081. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Dostawę piasku do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2013/014
  Wyświetleń: 418
 2082. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-05/10 pn. Modernizacja ewidencji gruntów dla jednostki ewidencyjnej Opatów
  Wyświetleń: 417
 2083. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobucku zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 417
 2084. Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie zajęć dodatkowych (pozalekcyjnych i pozaszkolnych) z przedmiotu matematyka dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kłobuckiego w ramach projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 417
 2085. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.21.2013.V pn. Przetworzenie arkuszy analogowej mapy zasadniczej do postaci numerycznej
  Wyświetleń: 417
 2086. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.I. 3432-10/10 pn. Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego
  Wyświetleń: 416
 2087. Zawiadomienia o wznowieniu znaków granicznych
  Wyświetleń: 416
 2088. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Remont boiska sportowego wraz z utworzeniem siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku
  Wyświetleń: 415
 2089. Zaproszenie do składania ofert – wykonanie operatu szacunkowego określenia wartości rynkowej nieruchomości, obręb Rębielice Królewskie
  Wyświetleń: 415
 2090. Zaproszenie do składania ofert - sporządzenie operatu szacunkowego z wyceny nieruchomości położonej w Częstochowie, obręb 94
  Wyświetleń: 414
 2091. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego określenia wartości rynkowej nieruchomości, obręb Stanisławów
  Wyświetleń: 414
 2092. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2015/2016
  Wyświetleń: 414
 2093. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania Nr IR.272.1.23.2012.III pn. Usługa organizacji szkoleń na rzecz uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w ramach projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 413
 2094. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) Nr IR.272.1.27.2011.III pn. Przeprowadzenie analizy geodezyjnej w celu aktualizacji zapisów w ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości drogowych położonych na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 413
 2095. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 412
 2096. Zaproszenie do składania ofert - nabycie nieruchomości w drodze rokowań, obręb Gruszewnia
  Wyświetleń: 412
 2097. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
  Wyświetleń: 411
 2098. Zaproszenie do składania ofert - przygotowanie dokumentacji geodezyjnej
  Wyświetleń: 411
 2099. Zaproszenie do składania ofert: Przeprowadzenie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób w ramach powiatu kłobuckiego zgodnie z ustawą o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.)
  Wyświetleń: 411
 2100. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/34/07 - Wycena nieruchomości - do wywłaszczenia na cele publiczne oraz do odszkodowania - pod drogi - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 410
 2101. Zaproszenie do składania ofert - sporządzenie wykazu synchronizacyjnego dla działek nr 352/4, 380, 477 obręb Zawady
  Wyświetleń: 410
 2102. Zawiadomienie dotyczące przedłużenia terminu załatwienia sprawy o zmianę decyzji Starosty Kłobuckiego znak:ROŚ.IV.6223-2/03/10/11 z dnia 16 sierpnia 2011 r.
  Wyświetleń: 410
 2103. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 409
 2104. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych masami bitumicznymi na gorąco
  Wyświetleń: 409
 2105. XXX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 4 listopada 2014 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 409
 2106. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego pn. Świadczenie usług pocztowych na rzcz Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
  Wyświetleń: 409
 2107. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania nr IR.III. 3432-06/09 pn. Usługa szkoleniowa w zakresie organizacji szkoleń - 3 części dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 408
 2108. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części nr: 1,2,3,4,6,8,9,12,13. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części nr: 5,7,10,11,14,15,16
  Wyświetleń: 408
 2109. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu przetargowym pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji administracyjnej w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2015r. poz. 782)
  Wyświetleń: 407
 2110. Zaproszenie do składania ofert – sporządzenie wykazu synchronizacyjnego w celu regulacji działu I księgi wieczystej Nr CZ2C/00015990/3, działka nr 209, obręb Iwanowice Duże
  Wyświetleń: 407
 2111. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 406
 2112. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji
  Wyświetleń: 406
 2113. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości gruntowej, obręb Zagórze
  Wyświetleń: 406
 2114. Obwieszczenie w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach w ramach zadania pn." Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 492 od granicy województwa śląskiego do DK46 wraz z pełnieniem Nadzoru Autorskiego"
  Wyświetleń: 405
 2115. Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych z ewidencji gruntów i budynków oraz o czynnościach ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych, m. Iwanowice Duże
  Wyświetleń: 405
 2116. Ogłoszenie o konsultacjach - dotyczy projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kłobuckiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych
  Wyświetleń: 404
 2117. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu przetargowym pn. Remont drogi powiatowej nr 2039 S w m. Złochowice w km od 3+600 do 7+500
  Wyświetleń: 404
 2118. Wezwanie do stawienia się na gruncie w celu ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych, Kłobuck
  Wyświetleń: 404
 2119. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie analizy geodezyjnej stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 403
 2120. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, obręb Dąbrowa, Dębie, Popów, Łobodno
  Wyświetleń: 403
 2121. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla nieruchomości gruntowych położonych na terenie Powiatu Kłobuckiego–7 części.
  Wyświetleń: 403
 2122. Zaproszenie do składania ofert - określenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dotyczy nieruchomości położonej w obrębie Zawady
  Wyświetleń: 401
 2123. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg powiatowych Powiatu Kłobuckiego– 2 części”
  Wyświetleń: 401
 2124. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-17/10 pn. Dostawa i montaż klimatyzatorów naściennych i kasetonowych w pomieszczeniach parteru i II piętra w budynku Starostwa Powiatowego w Kłobucku ul. Skorupki 46
  Wyświetleń: 400
 2125. Przetarg nieograniczony - Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2016/2017 na terenie powiatu kłobuckiego - Obwód Drogowy Nr 2 w Przystajni
  Wyświetleń: 400
 2126. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości gruntowej, obręb Wąsosz Górny
  Wyświetleń: 400
 2127. Zaproszenie do składania ofert – przeprowadzenie analizy geodezyjnej w celu sporządzenia wykazów synchronizacyjnych oraz przeliczenie powierzchni, obręb Hutka
  Wyświetleń: 400
 2128. Zawiadomienie dotyczące stawienia się w celu wyznaczenia punktów granicznych, m. Rębielice Królewskie
  Wyświetleń: 400
 2129. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Świadczenie usług pocztowych na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
  Wyświetleń: 397
 2130. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-20/09 pn. Przetworzenie mapy zasadniczej w postaci analogowej w numeryczną mapę zasadniczą
  Wyświetleń: 397
 2131. Przetarg nieograniczony - Zakup wraz z dostawą i instalacją sprzętu CNC i konwencjonalnego wraz z oprzyrządowaniem i akcesoriami w ramach projektu pn. „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Powiatu Kłobuckiego poprzez modernizację kompleksu pracowni CNC
  Wyświetleń: 397
 2132. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie opinii technicznej dla działki nr 848 obręb Zawady gm. Popów
  Wyświetleń: 397
 2133. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie wykazów synchronizacyjnych dla nieruchomości ob. Gruszewnia, Opatów, Iwanowice Duże
  Wyświetleń: 397
 2134. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-22/10 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 396
 2135. Zaproszenie do składania ofert - określenie prawa użytkowania wieczystego dla nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Zawady
  Wyświetleń: 396
 2136. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.26.2011.III pn. Przeprowadzenie analizy geodezyjnej w celu aktualizacji zapisów w ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości drogowych położonych na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 395
 2137. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-25/10 pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku - dotyczy części 2
  Wyświetleń: 395
 2138. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-28/10 pn. Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 395
 2139. Zawiadomienie o wyborze najkorzystneijszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.4.2014.III pn. Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej
  Wyświetleń: 394
 2140. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-16/10 pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 393
 2141. Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobucku zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli
  Wyświetleń: 393
 2142. Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, sportu, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz pomocy społecznej w 2016 roku
  Wyświetleń: 392
 2143. Zaproszenie do składania ofert - określeni wartości nieruchomości do ustalenia odszkodowania za działkę gruntu wydzieloną pod drogę gminną, obręb Miedźno
  Wyświetleń: 392
 2144. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.29.2013. pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Pomysł na pracę
  Wyświetleń: 392
 2145. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
  Wyświetleń: 391
 2146. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji geodezyjnej z podziału działki, obręb Starokrzepice
  Wyświetleń: 390
 2147. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego nr AB.673.5.004.2016.G z dnia 19.04.2016 r.
  Wyświetleń: 388
 2148. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.I. 346-07/08 pn. Prace dodatkowe do zadania podstawowego pn. Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym mieszczącym się w kompleksie budynków Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku...
  Wyświetleń: 388
 2149. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 388
 2150. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.40.2013.V pn. Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 388
 2151. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2039S w miejscowości Złochowice poprzez wykonanie zatoki autobusowej"
  Wyświetleń: 388
 2152. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu
  Wyświetleń: 387
 2153. Zaproszenie do składania ofert - przygotowanie dokumentacji geodezyjnej
  Wyświetleń: 387
 2154. Otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie kłobuckim w 2017 roku
  Wyświetleń: 386
 2155. Starosta Kłobucki ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 386
 2156. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu przetargowym nr. IR.272.1.28.2014 pn. Przeprowadzenie analizy geodezynej w celu ujawnienia własności Skarbu Państwa w KW
  Wyświetleń: 385
 2157. Zaproszenie do składania ofert – wykonanie operatu szacunkowego określenia wartości rynkowej nieruchomości, obręb Kłobuck
  Wyświetleń: 385
 2158. Zaproszenie do składania ofert na Usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie powiatu kłobuckiego w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
  Wyświetleń: 385
 2159. Zaproszenie doskładania ofert - aktualizacja zapisów w ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego, obręb Pierzchno, jednostka ewidencyjna Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 385
 2160. Ogłoszenie o konsultacjach - dotyczy projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie zmiany uchwały Nr 289/XXX/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
  Wyświetleń: 384
 2161. Przetarg nieograniczony pn. Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2014/2015 na terenie powiatu kłobuckiego - Obwód Drogowy Nr 2 w Przystajni
  Wyświetleń: 384
 2162. Wniosek - Robert MAŃCZYK - nadbudowa i przebudowa wiaty gospodarczej na magazyn odpadów stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji
  Wyświetleń: 384
 2163. Zaproszenie do składania ofert - określenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, nieruchomość położona w obrębie Kamińsko, jednostka ewidencyjna Przystajń
  Wyświetleń: 382
 2164. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2063S ul. Podgaj w Wręczycy Wielkiej
  Wyświetleń: 380
 2165. Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku
  Wyświetleń: 379
 2166. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
  Wyświetleń: 379
 2167. Zaproszenie do składania ofert – wykonanie projektu podziału nieruchomości położonej w Przystajni, działka 210/30, obręb Przystajń
  Wyświetleń: 379
 2168. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części: 1-8 i 10-18. Zawiadomienie o unieważneniu postępowania w zakresie części 9
  Wyświetleń: 379
 2169. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-25/09 pn. Organizacja szkolenia Pracownik ds. kadrowych i płacowych dla osób bezrobotnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 377
 2170. Zawiadomienie o cofnięciu wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji ROŚ.IV.6223-2/00008/09 z dnia 20.08.2009 r.
  Wyświetleń: 376
 2171. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działek nr 115/1, 116/1 położonych w Łobodnie
  Wyświetleń: 376
 2172. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. "Wypełnienie szwów na połączeniach nawierzchni bitumicznych w ciągach dróg wojewódzkich nr 491, 492 i 494.
  Wyświetleń: 375
 2173. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy dot. Świadczenia usług pocztowych do 50 g. dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 375
 2174. Ogłoszenie Starosty Kłobuckiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 374
 2175. Zaproszenie do składania ofert - określenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, nieruchomości położonej w obrębie Zawady
  Wyświetleń: 374
 2176. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.32.2013.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji administracyjnej w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomości
  Wyświetleń: 374
 2177. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Remont boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku
  Wyświetleń: 374
 2178. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 373
 2179. Zaproszenie do składania ofert na usługę pełnienia funkcji Szkolnego Opiekuna Grup w czasie wizyt studyjnych
  Wyświetleń: 373
 2180. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego pn. Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 492 w miejscowości Kłobuck
  Wyświetleń: 373
 2181. Ogłoszenie Starosty Kłobuckiego z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 372
 2182. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego pn. "Remont cząstkowy nawierzchni drogi powiatowej nr 2047 S Libidza - Pierzchno - Grodzisko"
  Wyświetleń: 371
 2183. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, obręb Dąbrowa
  Wyświetleń: 369
 2184. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie dot. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej, obręb Wręczyca Wielka działka nr 145
  Wyświetleń: 369
 2185. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu przetargowym pn. Sporządzenie dokumentacji w trybie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.)
  Wyświetleń: 368
 2186. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-22/09 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku - 2 części
  Wyświetleń: 368
 2187. Zawiadomienie dot. stawienia się w celu wyznaczenia punktów granicznych i ustalenia przebiegu granic. Gmina Przystajń, obręb Podłęże Szlacheckie, nr działki 239/2
  Wyświetleń: 368
 2188. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-24/10 pn. Przetworzenie mapy zasadniczej z postaci analogowej do postaci wektorowej
  Wyświetleń: 367
 2189. Sprawozdanie z konsultacji przeprowadzonych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu
  Wyświetleń: 367
 2190. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2046 S, nr 2049 S, relacji: Biała Górna – Lgota – Szarlejka – Kalej, Gmina Kłobuck i Gmina Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 366
 2191. XI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 27 listopada 2015 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 364
 2192. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-24/09 pn. Zakup i dostawa serwera i szafy serwerowej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 362
 2193. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych: część 1 Kurs florystyczny z elementami decoupage, część 2 Kurs spawania metodą TIG
  Wyświetleń: 362
 2194. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej nr 1173/28, obręb Kuźniczka
  Wyświetleń: 361
 2195. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego pn. Przebudowa sieci dróg powiatowych Nr 2057 S, Nr 2058 S, Nr 2062 S, Nr 2061 S relacji Truskolasy – Zamłynie – Kuleje – Nowiny – Bór Zapilski – Piła I
  Wyświetleń: 361
 2196. XIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 17 lutego 2016 roku
  Wyświetleń: 360
 2197. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości nieruchomości (wartość gruntu wraz z częściami składowymi) do ustalenia odszkodowania, za działkę gruntu położoną w gminie Kłobuck, obręb Zakrzew
  Wyświetleń: 359
 2198. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 346-03/10 pn. Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 358
 2199. Wniosek PH MARPOL - Budowa budynku produkcyjno-handlowo-usługowego, budowa budynku magazynowego, budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe, m. Grabarze
  Wyświetleń: 358
 2200. Zaproszenie do składania oferty w zakresie „Usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie powiatu kłobuckiego w trybie art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym i dostarczenie ich na parking"
  Wyświetleń: 358
 2201. Przetarg nieograniczony - Modernizacja kompleksu pracowni CNC (prace remontowe) w ramach projektu pn. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Powiatu Kłobuckiego poprzez modernizację pracowni CNC w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku
  Wyświetleń: 357
 2202. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn.: "Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych masami bitumicznymi na gorąco"
  Wyświetleń: 357
 2203. Zaproszenie do składania ofert - sporządzenie dokumentacji geodezyjnej, działka nr 657/1 obręb Brody Malina i działka nr 561/8 obręb Grodzisko
  Wyświetleń: 356
 2204. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Nr IR. 272.1.5.2013.III pn. Zakup fabrycznie nowego samochodu dostawczego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 355
 2205. Decyzja - Ryszard Wilk Przedsiębiorstwo Robót Drogowych - budowa zespołu trzech elektrowni wiatrowych
  Wyświetleń: 354
 2206. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości
  Wyświetleń: 354
 2207. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych masami bitumicznymi na gorąco
  Wyświetleń: 354
 2208. Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
  Wyświetleń: 353
 2209. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-23/10 pn. Organizacja szkolenia dla osób bezrobotnych - Operator sprzętu ciężkiego o specjalności koparko-ładowarka kl. III
  Wyświetleń: 353
 2210. Zaproszenie do składania ofert - określenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, obręb Kamińsko
  Wyświetleń: 352
 2211. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego, działka nr 422, Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 352
 2212. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa - 6 części
  Wyświetleń: 351
 2213. Zaproszenie do składania ofert – opracowanie projektu podziału nieruchomości oznaczonej jako działka nr 439/5, obręb Panki
  Wyświetleń: 351
 2214. Obwieszczenie Starsosty Kłobuckiego nr AB.673.1.202.2015.B z dnia 28 grudnia 2015 roku
  Wyświetleń: 350
 2215. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
  Wyświetleń: 350
 2216. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Przetworzenie arkuszy analogowej mapy zasadniczej do postaci numerycznej w celu ich wyłączenia z użytkowania w ramach państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obszaru powiatu kłobuckiego – 3 części
  Wyświetleń: 349
 2217. Decyzja - Bahpol - rozbudowa zakładu przertwórstwa tworzyw sztuycznych wraz z przebudową istniejącego zaplecza technicznego
  Wyświetleń: 348
 2218. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (dot. części: 1-7, 10-15) oraz unieważnieniu postępowania (dot. części: 8,9,16) pn. Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2014/2015
  Wyświetleń: 347
 2219. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.I.3432-08/09 Przebudowa sieci deszczowej, izolacja pionowa ścian piwnicznych budynku oraz przebudowa układu pomiarowego wraz z głównym wyłącznikiem prądu w budynku przy ul. Ks. Skorupki 46 w Kłobucku
  Wyświetleń: 346
 2220. Zaproszenie do składania ofert dotyczące usuwania pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z dróg położonych na terenie powiatu kłobuckiego [...]
  Wyświetleń: 346
 2221. Przetarg nieograniczony pn. Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2014/2015
  Wyświetleń: 345
 2222. Przetarg nieograniczony pn. Przeprowadzenie analizy geodezyjnej w celu ujawnienia własności Skarbu Państwa w KW
  Wyświetleń: 345
 2223. Zaproszenie do składania ofert - określenie prawa użytkowania wieczystego dla trzech nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Zawady
  Wyświetleń: 345
 2224. Zarządzenie Nr 24/2007 Starosty Kłobuckiego z dnia 23 listopada 2007r.W sprawie zakwalifikowania składników majątku ruchomego będącego w użytkowaniu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej do kategorii majątku zużytego
  Wyświetleń: 345
 2225. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego pn. Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2013/2014 na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 345
 2226. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego Nr IR.272.1.9.2014 pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2023 S Zawady – Mokra – Kłobuck w km od 5+100 do 10+100”
  Wyświetleń: 344
 2227. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn. Ścinka poboczy wraz z ich utwardzeniem na drodze wojewódzkiej Nr 492 i 494 oraz oczyszczenie rowów przydrożnych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 494
  Wyświetleń: 344
 2228. Zawiadomienie o wznowieniu znaków granicznych, obręb Szarlejka
  Wyświetleń: 344
 2229. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego pn. Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych masami bitumicznymi na gorąco
  Wyświetleń: 343
 2230. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu Powiatu Kłobuckiego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2 500 000 zł
  Wyświetleń: 340
 2231. Przetarg nieograniczony - Zakup wraz z dostawą, instalacją i konfiguracją sprzętu komputerowego, audiowizualnego, urządzeń peryferyjnych wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Powiatu Kłobuckiego [...]
  Wyświetleń: 339
 2232. Zaproszenie do składania deklaracji w sprawie utworzenia i prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 338
 2233. Zaproszenie do składania ofert - sporządzenie operatu szacunkowego z wyceny nieruchomości położonej w Częstochowie, obręb 80
  Wyświetleń: 336
 2234. Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Kłobucku
  Wyświetleń: 334
 2235. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 346-02/09 pn. Wykonanie opaski wzmacniającej fundament budynku Starostwa Powiatowego w Kłobucku przy ul. Skorupki 46
  Wyświetleń: 334
 2236. Zawiadomienie o wyborze najlorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa węgla kaminnego typu eko-groszek w ilości 50 Mg
  Wyświetleń: 334
 2237. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej nr 545/10 i 545/11, obręb Popów
  Wyświetleń: 333
 2238. Zaproszenie do składania ofert – wykonanie wykazu synchronizacyjnego, obręb Zawady i Więcki
  Wyświetleń: 333
 2239. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, obręb Biała Dolna
  Wyświetleń: 333
 2240. Przetarg nieograniczony - Usługa przeprowadzenia szkolenia/kursów w ramach projektu pn. Wykwalifikowany absolwent, czyli zwiększenie potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku - 3 części
  Wyświetleń: 332
 2241. Zapytanie ofertowe na zakup materiałów dydaktycznych - urządzeń geodezyjnych dla placówek oświatowych powiatu kłobuckiego w ramach projektu systemowego pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 332
 2242. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. Remont boiska sportowego wraz z utworzeniem siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku
  Wyświetleń: 332
 2243. Zawiadomienie o wyborze najlorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn. Przeprowadzenie szkolenia - kursu operatora koparko-ładowarki na rzecz uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku w ramach projektu pn. Energia kompetencji
  Wyświetleń: 331
 2244. Zaproszenie do składania ofert – sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali mieszkalnych Nr 13, Nr 21, Nr 23 w budynku przy ul. Ryły 24A w Krzepicach
  Wyświetleń: 330
 2245. Uchwała w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Powiatu Kłobuckiego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych
  Wyświetleń: 329
 2246. Decyzja Starosty Kłobuckiego - odszkodowanie dotyczące nieruchomości, dz. 23/1 Siekierowizna, gm. Przystajń
  Wyświetleń: 328
 2247. Ogłoszenie o zawarciu umowy dot. postępowania Nr IR.III. 3436-01/10 pn. Zakup opału w sezonie grzewczym 2010/2011 wraz z dostawą własnym transportem do Zespołu Szkół w Krzepicach, ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 328
 2248. Zaproszenie do składania ofert - zlecenie operatu szacunkowego wyceny poniemieckich trzech budynków stanowiących odrębną własność od gruntu, m. Lindów
  Wyświetleń: 327
 2249. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego pn. Zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu Powiatu Kłobuckiego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Wyświetleń: 327
 2250. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2014/2015 na terenie powiatu kłobuckiego - Obwód Drogowy Nr 1 w Kłobucku
  Wyświetleń: 326
 2251. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.673.5.005.2017.G z dnia 21.02.2017 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w m. Kamieńszczyzna, gm. Popów
  Wyświetleń: 325
 2252. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa drogi powiatowej nr 2018 S ul. Szkolna w Opatowie
  Wyświetleń: 325
 2253. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie wykazów synchronizacyjnych w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości, obręb Gruszewnia oraz Opatów - DK 43
  Wyświetleń: 325
 2254. Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, obręb Kalej
  Wyświetleń: 325
 2255. Zestawienie uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu: Program Współpracy Powiatu Kłobuckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2011
  Wyświetleń: 325
 2256. Decyzja Starosty Kłobuckiego - odszkodowanie dotyczące nieruchomości, dz.15/1 Siekierowizna, gm. Przystajń
  Wyświetleń: 324
 2257. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Sporządzenie dokumentacji w trybie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną [...]
  Wyświetleń: 324
 2258. Zapytanie ofertowe - Usługa przeprowadzenia zajęć z doradztwa indywidualnego na rzecz 30 uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku dla potrzeb projektu Wykwalifikowany absolwent, czyli zwiększenie potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku
  Wyświetleń: 324
 2259. Zawiadomienia dotyczące ustalenia przebiegu granic działek w m. Więcki nr 717/2 i 717/3
  Wyświetleń: 324
 2260. Ogłoszenie o wyniku przetargu na wydzierżawienie pomieszczenia na parterze budynku przy ul. Skorupki 46a z przeznaczeniem na punkt kasowy
  Wyświetleń: 323
 2261. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg powiatowych Powiatu Kłobuckiego – 3 części
  Wyświetleń: 323
 2262. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego Nr IR. 272.1.21.2013.V pn. Przetworzenie arkuszy analogowej mapy zasadniczej do postaci numerycznej
  Wyświetleń: 323
 2263. Zaproszenie do składania ofert na usługę pełnienia funkcji Szkolnego Opiekuna Grup w czasie wizyt studyjnych
  Wyświetleń: 322
 2264. Zaproszenie do składania ofert na Usuwanie pojazdów niebezpiecznych z dróg położonych na terenie powiatu kłobuckiego w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
  Wyświetleń: 321
 2265. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały
  Wyświetleń: 319
 2266. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn. "Odnowa oznakowania poziomego grubowarstwowego jezdni dróg wojewózkich nr 491, 492 i 494"
  Wyświetleń: 319
 2267. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania prztargowego nr IR.272.1.22.2013.III pn. Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2013/2014 na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 319
 2268. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 318
 2269. Przetarg nieograniczony - Modernizacja kompleksu pracowni CNC (prace remontowe) w ramach projektu pn. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Powiatu Kłobuckiego poprzez modernizację pracowni CNC w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku
  Wyświetleń: 318
 2270. Zaproszenie do składania ofert - sporządzenie operatu szacunkowego z wyceny nieruchomości położonej w Częstochowie, obręb 87
  Wyświetleń: 318
 2271. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji administracyjnej w trybie przepisów art. 95 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami
  Wyświetleń: 318
 2272. Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Krzepicach
  Wyświetleń: 317
 2273. Zawiadomienie o wznowieniu znaków granicznych / wyznaczeniu punktów granicznych, obręb Zawady
  Wyświetleń: 317
 2274. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego pn. "Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2043S Kłobuck ul. Szkolna Etap I"
  Wyświetleń: 316
 2275. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2046 S, nr 2049 S, relacji: Biała Górna – Lgota – Szarlejka – Kalej, Gmina Kłobuck i Gmina Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 315
 2276. Zapytanie ofertowe na zakup materiałów dydaktycznych - urządzeń komputerowych, urządzeń drukujących i skanerów, akcesorii i podzespołów komputerowych, urządzeń i akcesorii do prezentacji dla placówek oświatowych powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 315
 2277. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego pn. Sukcesywny zakup paliw płynnych do samochodów słuzbowych i sprzętu będących w użytkowaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 315
 2278. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej
  Wyświetleń: 314
 2279. Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla nieruchomości gruntowych położonych na terenie Powiatu Kłobuckiego - 7 części
  Wyświetleń: 314
 2280. Przetarg nieograniczony - Sporządzenie dokumentacji w trybie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną [...]
  Wyświetleń: 314
 2281. XVI sesja Rady Powiatu - 1 lipca
  Wyświetleń: 314
 2282. Zaproszenie do składania ofert - sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dla działki nr 111, obręb Stany
  Wyświetleń: 313
 2283. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia faktycznego stanu użytkowania nieruchomości będącej przedmiotem zasiedzenia, dz. 87 obr. Napoleon (gmina Lipie)
  Wyświetleń: 313
 2284. Informacja z otwarcia ofert - Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla nieruchomości gruntowych położonych na terenie Powiatu Kłobuckiego – 7 części
  Wyświetleń: 312
 2285. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 312
 2286. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przeprowadzenie analizy faktycznego sposobu użytkowania w celu aktualizacji bazy egib
  Wyświetleń: 312
 2287. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn. Przygotowanie dokumentacji do nabycia tytułu własności nieruchomości przez Skarb Państwa w trybie art. 172 ustawy Kodeks cywilny
  Wyświetleń: 312
 2288. Zawiadomienie o wznowieniu znaków granicznych, obręb Szarlejka
  Wyświetleń: 312
 2289. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania firmie Sudpack Kłobuck Sp. z o.o. ul. Drukarska 8, 42-100 Kłobuck pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji
  Wyświetleń: 311
 2290. Zawiadomienie dotyczące stawienia się w celu przyjęcia przebiegu granic nieruchomości, obręb Zakrzew
  Wyświetleń: 310
 2291. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn. Sporządzenie dokumentacji w trybie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.)
  Wyświetleń: 310
 2292. Ogłoszenie o konsultacjach - dotyczy projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kłobuckiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych
  Wyświetleń: 309
 2293. Zaproszenie do składania ofert - Zlecenie operatu szacunkowego określenia wartości rynkowej prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
  Wyświetleń: 309
 2294. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiuegu granic nieruchomości, obręb Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 309
 2295. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-07/10 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu systemowego pn. Uwierz w siebie wspłfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecz..
  Wyświetleń: 308
 2296. Wezwanie do stawienia się na gruncie w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, obręb Krzepice
  Wyświetleń: 308
 2297. Zaproszenie do składania ofert - określenie prawa użytkowania wieczystego dla nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Zawady
  Wyświetleń: 308
 2298. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości nieruchomości
  Wyświetleń: 308
 2299. Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości nr 172/3, obręb Cyganka
  Wyświetleń: 308
 2300. Zawiadomienie do stawienia się przy działce nr 132/2 w sprawie wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości, obręb Panki
  Wyświetleń: 308
 2301. Zawiadomienie o wznowieniu znaków granicznych, obręb Szarlejka
  Wyświetleń: 308
 2302. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2016/2017
  Wyświetleń: 307
 2303. Zawiadomienie o wznowieniu znaków granicznych, obręb Kalej
  Wyświetleń: 307
 2304. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego z dnia 6 września 2016 roku
  Wyświetleń: 306
 2305. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Koordynacja, zarządzanie i obsługa projektu Aktywna integracja powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 306
 2306. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 305
 2307. Wniosek Jerzy Moskała - elektrownia wiatrowa o mocy 850kW, Zawady
  Wyświetleń: 305
 2308. XIV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 15 kwietnia 2016 roku
  Wyświetleń: 305
 2309. Zaproszenie do składania ofert - dotyczy sporządzenia operatów szacunkowych określających wartości zabudowanych nieruchomości
  Wyświetleń: 305
 2310. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu Powiatu Kłobuckiego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Wyświetleń: 305
 2311. Informacja z otwarcia ofert - Wymiana instalacji c.o. wraz z montażem instalacji solarnej w obiekcie przy ul. Rómmla 4 w Kłobucku dz. nr 4350/128
  Wyświetleń: 304
 2312. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia dot. postępowania Nr IR.272.1.23.2011.III pn. Wynajem sprzętu w sezonie 2011/2012 do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 2 w Przystajni
  Wyświetleń: 304
 2313. Zawiadomienie dotyczące stawienia się w celu wyznaczenia punktów granicznych, działka nr 58/5, obręb Wąsosz Górny
  Wyświetleń: 304
 2314. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (dot. części: 1-14,16,17) oraz unieważnieniu postępowania (dot. części: 15,18) pn. Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2014/2015
  Wyświetleń: 304
 2315. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego pn. „Wypełnienie szwów na połączeniach nawierzchni bitumicznych w ciągach dróg wojewódzkich nr 491, 492 i 494”
  Wyświetleń: 304
 2316. Decyzja - Gmina Miedźno - budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłoczonej z przepomopownia ścieków w ul. Brzozowej w Ostrowach nad Okszą
  Wyświetleń: 303
 2317. Zawiadomienie o wznowieniu znaków granicznych, obręb Kalej
  Wyświetleń: 303
 2318. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie wykazów synchronizacyjnych ob. Zawady dz. 390 i 407-DW 491
  Wyświetleń: 302
 2319. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2052 S, nr 2054 S, nr 2053 S na odcinku Bór Zajaciński (Węzina) – Ługi Radły – Bór Zajaciński – Wrzosy – Brzeziny – Przystajń, gm. Przystajń
  Wyświetleń: 301
 2320. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia dot. postępowania Nr IR.272.1.22.2011.III pn. Wynajem sprzętu w sezonie 2011/2012 do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 1 w Kłobucku
  Wyświetleń: 301
 2321. Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobukcu w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
  Wyświetleń: 300
 2322. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Świadczenie usług Eksperta zewnętrznego ds. technicznych i przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla projektu p.n. Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej [...]
  Wyświetleń: 299
 2323. Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2041 S relacji Hutka – Kłobuck, gm. Wręczyca Wielka i gm. Kłobuck
  Wyświetleń: 297
 2324. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn. Sporządzenie dokumentów w celu aktualizacji zapisów w egib w zakresie sposobu użytkowania działek oraz formy władania nieruchomościami
  Wyświetleń: 297
 2325. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy do postępowania Nr IR.III. 346-02/10 n. Wykonanie robót dodatkowych do zadania podstawowego pn. Prace remontowe polegające na przekształceniu byłego budynku internatu na budynek administracyjny położony w Kłobucku...
  Wyświetleń: 296
 2326. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn. Przeprowadzenie analizy geodezyjnej w celu ujawnienia własności Skarbu Państwa w KW - 13 części
  Wyświetleń: 296
 2327. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 295
 2328. Zaproszenie do składania ofert - opracowanie projektu podziału nieruchomości nr 283/3, obręb Popów
  Wyświetleń: 295
 2329. Harmonogram dyżurów specjalisty ds. lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 294
 2330. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 294
 2331. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Kłobuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku
  Wyświetleń: 294
 2332. Wniosek - Cargill Poland Sp. z o.o. . - rozbudowa zakładu produkcyjnego w Krzepicach
  Wyświetleń: 294
 2333. Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
  Wyświetleń: 294
 2334. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości rynkowej prawa własności dla nieruchomości w obrębie Kłobuck
  Wyświetleń: 294
 2335. Wniosek - Gmina Popów - budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepomopowniami ścieków wraz z zasilaniem energetycznym w m. Smolarze, Dąbrowa, Więcki
  Wyświetleń: 293
 2336. Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie zajęć dodatkowych (pozalekcyjnych i pozaszkolnych) z przedmiotu matematyka dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kłobuckiego w ramach projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 293
 2337. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2014/2015
  Wyświetleń: 293
 2338. Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa drogi powiatowej nr 2001 S Parzymiechy – Zbrojewsko w km od 3+200,00 do km 6+500,00 uszkodzonej w wyniku intensywnych opadów deszczu
  Wyświetleń: 291
 2339. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, działka nr 730, m. Waleńczów
  Wyświetleń: 291
 2340. Wniosek - Maskpol S.A. - budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Opatów
  Wyświetleń: 290
 2341. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa drogi powiatowej nr DP 2023 S Zawady – Mokra - Kłobuck w km 0+000 do 5+100 – etap 2
  Wyświetleń: 289
 2342. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji administracyjnej w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami
  Wyświetleń: 289
 2343. Przetarg nieograniczony - Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2016/2017 na terenie powiatu kłobuckiego - Obwód Drogowy Nr 1 w Kłobucku
  Wyświetleń: 288
 2344. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie operatów szacunkowych, obręb Kalej
  Wyświetleń: 287
 2345. Ogłoszenie wyniku rokowań ze sprzedaży działek 213/2 oraz 313/3 położonych w miejscowości Gruszewnia
  Wyświetleń: 286
 2346. Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 286
 2347. Ogłoszenie o wyniku przetargu - sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Krzepicach przy ul. Spokojnej
  Wyświetleń: 285
 2348. XV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 23 czerwca 2016 roku
  Wyświetleń: 283
 2349. Zaproszenie do składania ofert - usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie powiatu kłobuckiego w trybie art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym i dostarczenie ich na parking
  Wyświetleń: 283
 2350. Zaproszenie do składania ofert na usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 283
 2351. Zawiadomienie o wznowieniu znaków granicznych, obręb Kalej
  Wyświetleń: 283
 2352. Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2052 S, nr 2054 S, nr 2053 S na odcinku Bór Zajaciński (Węzina) – Ługi Radły – Bór Zajaciński – Wrzosy – Brzeziny – Przystajń, gm. Przystajń
  Wyświetleń: 282
 2353. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego pn. Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej do stosowania na zimno z przeznaczeniem do całorocznych robót utrzymaniowych nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich
  Wyświetleń: 282
 2354. Wniosek Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Ryszard Wilk - budowa zespołu trzech elektrowni wiatrowych w Kłobucku
  Wyświetleń: 281
 2355. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości rynkowej dla nieruchomości zabudowanej obiektem byłej stacji paliw położonej w Kłobucku przy ul. Częstochowskiej
  Wyświetleń: 281
 2356. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości rynkowej niezabudowanej nieruchomości położonej w Przystajni
  Wyświetleń: 280
 2357. Zawiadomienie do stawienia sie na gruncie w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, m. Kamyk
  Wyświetleń: 280
 2358. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2000 S Parzymiechy-Giętkowizna od km 0+000 do km 2+605 granica powiatu
  Wyświetleń: 280
 2359. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2016/2017
  Wyświetleń: 279
 2360. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.10.2014 pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2023 S Zawady - Mokra - Kłobuck w km od 5+100 do 10+100"
  Wyświetleń: 279
 2361. Przetarg nieograniczony - Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg powiatowych Powiatu Kłobuckiego - 3 części
  Wyświetleń: 278
 2362. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa drogi powiatowej nr 2070 S ul. Rudnicka w m. Starokrzepice
  Wyświetleń: 277
 2363. XVIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 13 września 2016 roku
  Wyświetleń: 277
 2364. Sprawozdanie z konsultacji
  Wyświetleń: 276
 2365. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 276
 2366. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn. Sporządzenie dokumentacji w trybie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.)
  Wyświetleń: 276
 2367. Zawiadomienie o wyborze najkorzytniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr IR.272.1.42.2013.III - Udzielenie zamówienia na świadczenie w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2015 r. na rzecz Starostwa Powiatowego w Kłobucku powszechnych usług pocztowych
  Wyświetleń: 276
 2368. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2016/2017 na terenie powiatu kłobuckiego - Obwód Drogowy Nr 2 w Przystajni
  Wyświetleń: 275
 2369. Informacja z otwarcia ofert - Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Dziedzinowego wraz z pozyskaniem danych do świadczenia e-usług oraz dostawą niezbędnego sprzętu komputerowego i szkoleniami użytkowników 10 JST z obszaru Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 274
 2370. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa drogi powiatowej nr 2001 S Parzymiechy – Zbrojewsko w km od 3+200,00 do km 6+500,00 uszkodzonej w wyniku intensywnych opadów deszczu
  Wyświetleń: 274
 2371. Zawiadomienie dotyczące stawienia się w celu wyznaczenia punktów granicznych, obręb Annolesie
  Wyświetleń: 273
 2372. Wezwanie do odbioru depozytu - klucze w ilości 2 szt. wraz z akcesoriami 24.04.2017 r
  Wyświetleń: 272
 2373. Ogłoszenie o konsultacjach - dotyczy projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie przyznawania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie
  Wyświetleń: 271
 2374. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego pn. „Przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obiektu: obręb ewidencyjny Hutka, jedn. ewidencyjna Wręczyca Wielka”
  Wyświetleń: 271
 2375. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn. Dostawa soli drogowej do zim