Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Biuletyn Informacji Publicznej

Sekretarz Powiatu

Sylwia Tronina
tel. (34) 310 95 09
fax. (34) 310 95 07
pokój nr 9


Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Starostwa,
a w szczególności:

1) właściwej organizacji, czuwania nad terminowością i tokiem wykonywanych zadań w Starostwie, w tym załatwianiem spraw indywidualnych,
2) czuwanie nad opracowywaniem projektów aktów wewnętrznych regulujących strukturę i zasady działania Starostwa i jego komórek organizacyjnych,
3) koordynowanie prac dotyczących przygotowywania i wnoszenia pod obrady Rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawionych przez Zarząd,
4) wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Starostwa w zakresie ustalonym przez Starostę.

Sekretarz sprawuje nadzór nad:
1) realizacją zadań w zakresie ochrony danych osobowych zawartych w "Zbiorach Danych Osobowych" oraz realizacją ustawy o dostępie do informacji publicznej i Biuletynem Informacji Publicznej
2) gospodarką środkami trwałymi Powiatu, w tym procesem komputeryzacji, zakupem środków trwałych, remontami oraz gospodarowaniem powierzchniową użytkową pomieszczeń wchodzących w skład siedziby Starostwa,
3) tokiem przygotowywania projektów uchwał Zarządu oraz prac związanych z organizacją posiedzeń Zarządu,
4) funkcjonowaniem kontroli wewnętrznej w Starostwie oraz reprezentowanie Starostwa wobec kontroli zewnętrznej,
5) przestrzeganiem przepisów bhp w Starostwie.

Metryczka
 • wytworzono:
  16-04-2004
  przez: Paweł Kulejewski
 • opublikowano:
  16-04-2004 11:34
  przez: Grzegorz Pietruszka
 • zmodyfikowano:
  03-03-2014 09:43
  przez: Paweł Kulejewski
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Kłobucku
  odwiedzin: 11956
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
42-100 Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II 13
NIP: 574-17-83-156
REGON: 151399048

Dane kontaktowe:

tel.: 34 310 95 00
fax: 34 310 95 07
e-mail: starostwo@klobuck.pl