Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Informujemy, że w dniach od 6 lipca do 20 lipca 2020 roku Powiatowy Rzecznik Konsumentów jest nieobecny w pracy.

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów – mgr Monika Ryś

Miejsce urzędowania:
Starostwo Powiatowe w Kłobucku

ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck
pokój nr 215
tel. (34) 310 06 76

Godziny urzędowania:

poniedziałek: 900 – 1530
wtorek: 920 – 1600
czwartek: 1000– 1530
piątek: 730 – 1530

Powiatowy Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony konsumenta.

 

Do zadań Rzecznika Konsumentów należy:

 • zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów,

 • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,

 • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw konsumentów,

 • współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,

 • wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów, oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,

 • w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów jest oskarżycielem publicznym w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Metryczka
 • wytworzono:
  21-05-2004
  przez: Paweł Kulejewski
 • opublikowano:
  21-05-2004 11:45
  przez: Maciej Biernacki
 • zmodyfikowano:
  06-07-2020 14:29
  przez: Paweł Kulejewski
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Kłobucku
  odwiedzin: 11885
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
42-100 Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II 13
NIP: 574-17-83-156
REGON: 151399048

Dane kontaktowe:

tel.: 34 310 95 00
fax: 34 310 95 07
e-mail: starostwo@klobuck.pl