Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów – mgr Monika Ryś

 

Miejsce urzędowania:
Starostwo Powiatowe w Kłobucku

ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck
pokój nr 215
tel. (34) 310 06 76

Godziny urzędowania:

poniedziałek: 900 – 1530
wtorek: 920 – 1600
czwartek: 1000– 1530
piątek: 700 – 1500

Powiatowy Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony konsumenta.

 

Do zadań Rzecznika Konsumentów należy:

  • zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów,

  • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,

  • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw konsumentów,

  • współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,

  • wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów, oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,

  • w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów jest oskarżycielem publicznym w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.