Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Zarządu Powiatu - 2019 rok

Uchwały Zarządu Powiatu - VI kadencja: 2019 rok

 

- Uchwała Nr 106/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku aktywów trwałych (PDFUchwała Nr 106_2019.pdf)

- Uchwała Nr 105/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2019 rok (PDFUchwała Nr 105_2019.pdf)

- Uchwała Nr 104/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2019 rok (PDFUchwała Nr 104_2019.pdf)

- Uchwała Nr 103/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Kłobuckiego od dnia 1 września 2019 r. (PDFUchwała Nr 103_2019.pdf)

- Uchwała Nr 102/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 102_2019.pdf)

- Uchwała Nr 101/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie użyczenia pomieszczenia usytuowanego w budynku Starostwa Powiatowego w Kłobucku przy ul. Ks. I. Skorupki 46A (PDFUchwała Nr 101_2019.pdf)

- Uchwała Nr 100/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu pomieszczeń oraz części powierzchni korytarza w budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 100_2019.pdf)

- Uchwała Nr 99/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu części powierzchni korytarzy w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 99_2019.pdf)

- Uchwała Nr 98/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie udzielenia zgody na wycięcie drzewa znajdującego się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego w nieodpłatnym użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 98_2019.pdf)

- Uchwała Nr 97/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Julianowie (PDFUchwała Nr 97_2019.pdf)

- Uchwała Nr 96/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 96_2019.pdf)

- Uchwała Nr 95/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 95_2019.pdf)

- Uchwała Nr 94/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 94_2019.pdf)

- Uchwała Nr 93/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 93_2019.pdf)

- Uchwała Nr 92/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 92_2019.pdf)

- Uchwała Nr 91/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 91_2019.pdf)

- Uchwała Nr 90/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 90_2019.pdf)

- Uchwała Nr 89/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 89_2019.pdf)

- Uchwała Nr 88/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 88_2019.pdf)

- Uchwała Nr 87/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 87_2019.pdf)

- Uchwała Nr 86/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 86_2019.pdf)

- Uchwała Nr 85/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 85_2019.pdf)

- Uchwała Nr 84/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 84_2019.pdf)

- Uchwała Nr 83/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 83_2019.pdf)

- Uchwała Nr 82/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 82_2019.pdf)

- Uchwała Nr 81/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 81_2019.pdf)

- Uchwała Nr 80/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 80_2019.pdf)

- Uchwała Nr 79/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 79_2019.pdf)

- Uchwała Nr 78/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 marca 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa (PDFUchwała Nr 78_2019.pdf)

- Uchwała Nr 77/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie upoważnienia Wicestarosty Kłobuckiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu (PDFUchwała Nr 77_2019.pdf)

- Uchwała Nr 76/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie użyczenia ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 76_2019.pdf)

- Uchwała Nr 75/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie przekazania na rzecz Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 75_2019.pdf)

- Uchwała Nr 74/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentacji Powiatu Kłobuckiego w postępowaniach administracyjnych (PDFUchwała Nr 74_2019.pdf)

- Uchwała Nr 73/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2019 rok (PDFUchwała Nr 73_2019.pdf)

- Uchwała Nr 72/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 6 marca 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku (PDFUchwała Nr 72_2019.pdf)

- Uchwała Nr 71/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego na 2019 rok (PDFUchwała Nr 71_2019.pdf)

- Uchwała Nr 70/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie przekazania mienia Powiatu Kłobuckiego do Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 70_2019.pdf)

- Uchwała Nr 69/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego na 2019 rok (PDFUchwała Nr 69_2019.pdf)

- Uchwała Nr 68/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2019 rok (PDFUchwała Nr 68_2019.pdf)

- Uchwała Nr 67/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały  w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w powiatowych ośrodkach wsparcia (PDFUchwała Nr 67_2019.pdf)

- Uchwała Nr 66/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w powiatowych ośrodkach wsparcia (PDFUchwała Nr 66_2019.pdf)

- Uchwała Nr 65/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Powiatu Kłobuckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok" (PDFUchwała Nr 65_2019.pdf)

- Uchwała Nr 64/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie dokonania wyboru poziomu szczegółowości projektów planów finansowych jednostek budżetowych Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 64_2019.pdf)

- Uchwała Nr 63/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2019 rok (PDFUchwała Nr 63_2019.pdf)

 - Uchwała Nr 62/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2019 rok (PDFUchwała Nr 62_2019.pdf)

- Uchwała Nr 61/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 6 lutego 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Powiatu Kłobuckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok" (PDFUchwała Nr 61_2019.pdf)

- Uchwała Nr 60/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 6 lutego 2019 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2019 rok (PDFUchwała Nr 60_2019.pdf)

- Uchwała Nr 59/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 6 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2019 rok (PDFUchwała Nr 59_2019.pdf)

- Uchwała Nr 58/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie użyczenia pomieszczenia biurowego usytuowanego w budynku Starostwa Powiatowego w Kłobucku przy ul. Ks. I. Skorupki 46A (PDFUchwała Nr 58_2019.pdf)

- Uchwała Nr 57/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2019 rok (PDFUchwała Nr 57_2019.pdf)

- Uchwała Nr 56/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2019 rok (PDFUchwała Nr 56_2019.pdf)

- Uchwała Nr 55/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (PDFUchwała Nr 55_2019.pdf)

- Uchwała Nr 54/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu Kłobuckiego do czynności prawnych związanych z zaciągnięciem kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 1.000.000 zł na finansowanie przejściowego deficytu Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 54_2019.pdf)

- Uchwała Nr 53/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Ryły 24 w Krzepicach (PDFUchwała Nr 53_2019.pdf)

- Uchwała Nr 52/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie przetargowym pomieszczenia usytuowanego w budynku ośrodka zdrowia w Pankach (PDFUchwała Nr 52_2019.pdf)

- Uchwała Nr 51/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 51_2019.pdf)

- Uchwała Nr 50/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego na 2019 rok (PDFUchwała Nr 50_2019.pdf)

- Uchwała Nr 49/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2019 rok (PDFUchwała Nr 49_2019.pdf)

- Uchwała Nr 48/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom powiatu (PDFUchwała Nr 48_2019.pdf)

- Uchwała Nr 47/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikom jednostek Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 47_2019.pdf)

- Uchwała Nr 46/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok (PDFUchwała Nr 46_2019.pdf)

- Uchwała Nr 45/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kłobucki (PDFUchwała Nr 45_2019.pdf)

- Uchwała Nr 44/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, sportu, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz pomocy społecznej w 2019 roku (PDFUchwała Nr 44_2019.pdf)

- Uchwała Nr 43/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 43_2019.pdf)

- Uchwała Nr 42/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie wydzierżawienia pomieszczenia znajdującego się w budynku przy ul. Ks. I. Skorupki 46A w Kłobucku (PDFUchwała Nr 42_2019.pdf)

- Uchwała Nr 41/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia zgody na wycięcie drzewa znajdującego się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego w nieodpłatnym użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 41_2019.pdf)

- Uchwała Nr 40/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa (PDFUchwała Nr 40_2019.pdf)

- Uchwała Nr 39/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego – Prowadzenie „Klubu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych” (PDFUchwała Nr 39_2019.pdf)

- Uchwała Nr 38/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie powołania członków komisji konkursowej opiniującej oferty oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji (PDFUchwała Nr 38_2018.pdf)

- Uchwała Nr 37/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2018 rok (PDFUchwała Nr 37_2018.pdf)

- Uchwała Nr 36/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok (PDFUchwała Nr 36_2018.pdf)

- Uchwała Nr 35/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2018 rok (PDFUchwała Nr 35_2018.pdf)

Metryczka
 • wytworzono:
  02-01-2019
  przez: Paweł Kulejewski
 • opublikowano:
  02-01-2019 12:26
  przez: Paweł Kulejewski
 • zmodyfikowano:
  21-03-2019 13:05
  przez: Paweł Kulejewski
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Kłobucku
  odwiedzin: 346
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
42-100 Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II 13
NIP: 574-17-83-156
REGON: 151399048

Dane kontaktowe:

tel.: 34 310 95 00
fax: 34 310 95 07
e-mail: starostwo@klobuck.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×