Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oddział Administracyjno - Gospodarczy

Kierownik Oddziału – Tomasz Karwat

Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck
tel. 34 310 95 23

 

 1. Do zakresu działania Oddziału Administracyjno-Gospodarczego należy prowadzenie spraw związanych z:
  1. administrowaniem budynkami Starostwa,
  2. prowadzeniem spraw związanych z zakupem oraz gospodarką środkami trwałymi, pozostałymi środkami trwałymi i wyposażenia, w zakresie administracyjno-gospodarczym,
  3. ewidencjonowaniem ilościowo-wartościowym pozostałych środków trwałych i wyposażenia,
  4. prowadzeniem spraw w zakresie oceny przydatności do użytkowania środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wyposażenia, w tym zagospodarowaniem zapasów zbędnych i nadmiernych,
  5. gospodarowaniem odzieżą ochronną roboczą, zabezpieczeniem środków czystości,
  6. prowadzeniem działalności w zakresie obsługi telekomunikacyjnej oraz poligraficznej,
  7. prowadzeniem Biura Rzeczy Znalezionych,
  8. zabezpieczeniem informacji wizualnej dla interesantów w postaci tablic, gablot itp.
  9. zapewnieniem utrzymania czystości,
  10. prowadzeniem gospodarki w zakresie własnych środków transportowych,
  11. zapewnieniem zabezpieczenia budynków i pomieszczeń,
  12. zapewnieniem konserwacji i napraw sprzętu, wykonywanie drobnych remontów bieżących budynków i pomieszczeń, instalacji grzewczej, wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej,
  13. zaopatrzeniem materiałowym i technicznym,
  14. zakupem inwentarza ruchomego, materiałów i pomocy biurowych,
  15. prowadzeniem rejestru umów,
  16. współdziałaniem z komórkami organizacyjnymi Starostwa w zakresie opisu merytorycznego, procedury zamówienia oraz celowości zaciągniętego zobowiązania i przekazaniem faktur i rachunków do Wydziału Finansowego.
 2. Do zakresu działania Oddziału, o którym mowa w ust.1, należy wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów, a należących do właściwości rzeczowej tego Oddziału.