Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oddział Informatyki

Kierownik Oddziału – Grzegorz Pietruszka

Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck
tel. 34 310 95 14

 

Do zakresu działania Oddziału Informatyki należy prowadzenie w Starostwie spraw związanych z:

 1. opracowywaniem planów finansowych w zakresie informatyzacji;
 2. zarządzaniem kontami użytkowników w systemach informatycznych;
 3. administrowaniem systemem Finansowo-Płacowo-Kadrowym;
 4. administrowaniem stroną www Powiatu;
 5. administrowaniem i redagowaniem Biuletynu Informacji Publicznej;
 6. koordynowaniem i udostępnianiem informacji publicznej udzielanej w trybie wnioskowym;
 7. administrowaniem pocztą e-mail;
 8. prowadzeniem spraw wynikających z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, w szczególności w zakresie obowiązków wynikających z utrzymywania kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Do zakresu działania Oddziału Informatyki należy prowadzenie w: Starostwie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku, Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku, Powiatowym Zarządzie Dróg w Kłobucku spraw związanych z:

 1. administrowaniem siecią LAN i WAN;
 2. administrowaniem serwerami i utrzymywaniem sprawności systemów operacyjnych;
 3. koordynowaniem działań w zakresie informatyki;
 4. opracowywaniem i realizowaniem planów dotyczących informatyzacji;
 5. proponowaniem i wdrażaniem nowych systemów informatycznych;
 6. planowaniem rozwoju sieci LAN i WAN;
 7. wykonywaniem bieżących napraw sprzętu komputerowego;
 8. administrowaniem elektronicznymi Systemami Obiegu Dokumentów;
 9. zabezpieczeniem ciągłości funkcjonowania infrastruktury informatycznej;
 10. prowadzeniem zakupów związanych z informatyzacją i komputeryzacją;
 11. tworzeniem kopii bezpieczeństwa danych i systemów;
 12. nadzorowaniem zapewnienia ochrony praw autorskich w zakresie oprogramowania.

Do zakresu działania Oddziału, o którym mowa w ust.1, należy wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów, a należących do właściwości rzeczowej tego Oddziału.