Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oddział Informatyki

Kierownik Oddziału – Grzegorz Pietruszka

Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck
tel. (34) 310 95 14

 

1. Do zakresu działania Oddziału Informatyki należy prowadzenie w Starostwie spraw związanych z:

1) opracowywaniem planów finansowych w zakresie informatyzacji;

2) zarządzaniem kontami użytkowników w systemach informatycznych;

3) administrowaniem systemem Finansowo-Płacowo-Kadrowym;

4) administrowaniem stroną www Powiatu;

5) administrowaniem i redagowaniem Biuletynu Informacji Publicznej;

6) koordynowaniem i udostępnianiem informacji publicznej udzielanej w trybie wnioskowym;

7) administrowaniem pocztą e-mail.

 

2. Do zakresu działania Oddziału Informatyki należy prowadzenie w: Starostwie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku, Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku, Powiatowym Zarządzie Dróg w Kłobucku spraw związanych z:

1)   administrowaniem siecią LAN i WAN;

2)   administrowaniem serwerami i utrzymywaniem sprawności systemów operacyjnych;

3)   koordynowaniem działań w zakresie informatyki;

4)   opracowywaniem i realizowaniem planów dotyczących informatyzacji;

5)   proponowaniem i wdrażaniem nowych systemów informatycznych;

6)   planowaniem rozwoju sieci LAN i WAN;

7)   wykonywaniem bieżących napraw sprzętu komputerowego;

8)   administrowaniem elektronicznymi Systemami Obiegu Dokumentów;

9)   zabezpieczeniem ciągłości funkcjonowania infrastruktury informatycznej;

10) prowadzeniem zakupów związanych z informatyzacją i komputeryzacją;

11) tworzeniem kopii bezpieczeństwa danych i systemów;

12) kreowaniem polityki bezpieczeństwa;

13) zapewnieniem ochrony danych osobowych w tym pełnieniem funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji;

14) nadzorowaniem przestrzegania zasad określonych w polityce bezpieczeństwa oraz w instrukcji zarządzania systemami informatycznymi;

15) nadzorowaniem zapewnienia ochrony praw autorskich w zakresie oprogramowania.

 

3. Do zakresu działania Oddziału, o którym mowa w ust.1, należy wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów, a należących do właściwości rzeczowej tego Oddziału.