Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Inwestycji i Rozwoju

Naczelnik Wydziału – Piotr Mach

ul. Ks. Skorupki 46a

42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 217

tel. 34 310 06 70

fax. 34 310 95 07

 

Do zadań Naczelnika Wydziału należy prowadzenie całości spraw z zakresu strategii i funduszy zewnętrznych, inwestycji i remontów w obiektach wchodzących w skład mienia Powiatu oraz mienia będącego we władaniu jednostek organizacyjnych Powiatu oraz z zakresu zamówień publicznych.

 

W Wydziale Inwestycji i Rozwoju funkcjonują stanowiska pracy:

 1. Zamówień publicznych:

Zastępca Naczelnika Wydziału Jolanta Luzińska – II piętro, pokój 213, tel. 34 310 06 75

Podinspektor Patrycja Kuzior – II piętro, pokój 213, tel. 34 310 06 75

Podinspektor Katarzyna Mączka-Taranek – II piętro, pokój 213, tel. 34 310 06 75

 1. Pozyskiwania środków:

Inspektor Witold Łągiewka – II piętro, pokój 213, tel. 34 310 06 74

 

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

 1. rozpoznawaniem możliwości wnioskowania o fundusze zewnętrzne,
 2. rozpoznaniem potrzeb Powiatu w zakresie dofinansowania zadań Powiatu,
 3. współpracą i koordynowaniem w zakresie opracowywania projektów oraz przygotowania finansowania projektów z funduszy zewnętrznych,
 4. przygotowywaniem wniosków w celu pozyskania funduszy zewnętrznych wraz z niezbędną dokumentacją na realizację projektów prowadzonych przez właściwy Wydział Starostwa,
 5. zarządzaniem projektami,
 6. przygotowywaniem dokumentów koniecznych do zarządzania projektem w sferze finansowej tj. wniosków o płatność, rozliczeń finansowych itp.,
 7. monitorowaniem i przygotowaniem sprawozdań z zakresu realizowanych projektów,
 8. zapewnieniem kompletności dokumentacji wymaganej przy prowadzeniu projektów,
 9. opracowywaniem materiałów w zakresie kompleksowego programowania i ustalania Strategii Rozwoju Powiatu,
 10. organizowaniem kontaktów z przedstawicielami samorządu gminnego i wojewódzkiego w zakresie realizacji Strategii Rozwoju Powiatu,
 11. realizacją celów operacyjnych Strategii Rozwoju Powiatu w zakresie zadań Wydziału,
 12. koordynacją działań jednostek organizacyjnych i Wydziałów Starostwa w zakresie zadań związanych z realizacją Strategii Rozwoju Powiatu,
 13. przygotowywaniem dla potrzeb Rady i Zarządu sprawozdań z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu,
 14. kierowaniem przygotowania, przebiegiem, odbiorem i rozliczeniem zadań inwestycyjno-remontowych,
 15. kierowaniem przygotowania remontów w Starostwie i jednostkach organizacyjnych Powiatu,
 16. wykonywaniem zadań wynikających z Prawa zamówień publicznych i przepisów wykonawczych do tej ustawy, w stosunku do Wydziałów i jednostek organizacyjnych Powiatu (z wyjątkiem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku), w szczególności:
 1. opracowywaniem zasad i trybu przekazywania, przez Wydziały i jednostki organizacyjne Powiatu, wniosków o zamówienie publiczne,
 2. opracowywaniem planów uruchamiania procedur zamówień publicznych,
 3. przygotowywaniem projektów umów cywilno-prawnych w zakresie realizowanych postępowań o zamówienia publiczne,
 4. przygotowywaniem i prowadzeniem postępowań o zamówienia publiczne,
 5. prowadzeniem spraw związanych z postępowaniami odwoławczymi,
 6. opracowywaniem sprawozdań z przeprowadzonych procedur zamówień publicznych,
 7. prowadzeniem rejestru zamówień publicznych,
 1. wykonywaniem czynności kontrolnych w zakresie realizacji Prawa zamówień publicznych w stosunku do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.