Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zakład Obsługi Starostwa Powiatowego w Kłobucku

Zakład Obsługi Starostwa Powiatowego w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck
pokój 16, tel. /0-34/ 310-95-16
Kierownik: Edward Psuj

I. Powstanie Zakładu Obsługi Starostwa Powiatowego
- Zarządzenie Nr 1/99 z dn. 13 stycznia 1999r. Starosty Kłobuckiego sprawie utworzenia gospodarstwa pomocniczego,
- Uchwała Nr 2/99 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dn. 13 stycznia 1999r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie gospodarstwa pomocniczego,
- Uchwała Nr 3/99 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dn. 13 stycznia 1999r. w sprawie upoważnienia Kierownika Zakładu Obsługi Starostwa Powiatowego do składania oświadczeń woli w imieniu Zarządu Powiatu w Kłobucku w zakresie bieżącej działalności gospodarstwa pomocniczego.

II. Organizacja i zasady funkcjonowania Zakładu Obsługi Starostwa Powiatowego Kłobucku
Funkcjonowanie Zakładu Obsługi odbywa się w oparciu o Regulamin Organizacyjny zatwierdzony Uchwałą Nr 9/99 z dn. 3 lutego 1999r. Zarządu Powiatu w Kłobucku.

Struktura organizacyjna Zakładu

1. Struktura organizacyjna Zakładu obejmuje następujące stanowiska pracy:
a) kierownik
b) stanowiska ds. finansowo – księgowych
c) stanowiska ds. obsługi gospodarczej i zaopatrzenia
d) stanowiska ds. obsługi poligraficznej
e) stanowiska ds. obsługi transportowej
f) stanowiska ds. utrzymania czystości, nadzoru i ochrony mienia

Zadania Zakładu

Do zakresu działania Zakładu należy w szczególności:
1) W zakresie obsługi gospodarczej, zaopatrzeniowej i transportowej:
Prowadzenie obsługi Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu oraz obsługa gospodarcza nieruchomości będących we władaniu Powiatu, w tym:
a) właściwe utrzymanie obiektów i urządzeń pod względem technicznym, funkcjonalnym i estetycznym,
b) konserwacja i drobne naprawy instalacji technicznych, cieplnych, wodnych i energetycznych,
c) drobne naprawy i usługi w zakresie stolarstwa i ślusarstwa,
d) drobne naprawy w zakresie malowania pomieszczeń biurowych,
e) wynajmowanie wolnych lokali biurowych i pomieszczeń pomocniczych,
f) wykonanie innych napraw bieżących,
g) obsługa zaopatrzeniowa,
h) obsługa poligraficzna pracowników Starostwa,
i) obsługa transportowa Starostwa,
j) usługi w zakresie nadzoru i ochrony mienia.

2) W zakresie spraw finansowo – księgowych:
a) opracowanie rocznego planu finansowego i jego ścisła realizacja po zatwierdzeniu przez Radę Powiatu,
b) prowadzenie kalkulacji kosztów świadczonych usług,
c) prowadzenie bieżącej ewidencji księgowej działalności usługowo-gospodarczych świadczonych przez Zakład Obsługi na rzecz Starostwa i innych podmiotów gospodarczych zgodnie z ustawą z dn. 26 listopada 1998 o finansach publicznych.