Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Powiatu - II i III kadencja

 

III kadencja Rady Powiatu 2006-2010

 
- Uchwała Nr 316/XLII/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie skargi na Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu (PDFUchwała Nr 316_XLII_2010.pdf (132,97KB))

- Uchwała Nr 315/XLII/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie skargi na Starostę Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 315_XLII_2010.pdf (123,47KB))

- Uchwała Nr 314/XLII/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie skargi na Przewodniczącego Rady Powiatu (PDFUchwała Nr 314_XLII_2010.pdf (124,76KB))

- Uchwała Nr 313/XLII/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie rozstrzygnięcia skargi Pani Aleksandry Majchrowskiej na Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku  (PDFUchwała Nr 313_XLII_2010.pdf (134,27KB))

- Uchwała Nr 312/XLII/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Kłobuckiemu i jego jednostkom podległym oraz wskazanie organów do tego uprawnionych (PDFUchwała Nr 312_XLII_2010.pdf (115,78KB))

- Uchwała Nr 311/XLII/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 3 listopada 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Kłobuckiego w 2010 roku (PDFUchwała Nr 311_XLII_2010.pdf (105,15KB))

- Uchwała Nr 310/XLII/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok (PDFUchwała Nr 310_XLII_2010.pdf (1,06MB))

- Uchwała Nr 309/XLII/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 3 listopada 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, sposobu jej rozliczania i kontroli (PDFUchwała Nr 309_XLII_2010.pdf (100,40KB))

- Uchwała Nr 308/XLII/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Powiatu Kłobuckiego na sztandarze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie (PDFUchwała Nr 308_XLII_2010.pdf (96,16KB))

- Uchwała Nr 307/XLI/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 12 października 2010 roku w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego wysokości kontraktu ustalonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (PDFUchwała Nr 307_XLI_2010.pdf (32,48KB), PDFZałącznik do Uchwały Nr 307_XLI_2010.pdf (28,39KB))

- Uchwała Nr 306/XLI/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 12 października 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej likwidacji Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach (PDFUchwała Nr 306_XLI_2010.pdf (33,84KB))

- Uchwała Nr 305/XLI/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 12 października 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 305_XLI_2010.pdf (30,62KB))

- Uchwała Nr 304/XLI/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 12 października 2010 roku w sprawie delegowania Starosty Kłobuckiego do reprezentowania Powiatu Kłobuckiego w Związku Powiatów Polskich (PDFUchwała Nr 304_XLI_2010.pdf (30,43KB))

- Uchwała Nr 303/XLI/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 12 października 2010 roku w sprawie określenia sposobu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Powiatu Kłobuckiego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (PDFUchwała Nr 303_XLI_2010.pdf (28,79KB), PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr 303_XLI_2010.pdf (27,44KB), PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr 303_XLI_2010.pdf (43,33KB))

- Uchwała Nr 302/XLI/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 12 października 2010 roku w sprawie udzielenia poręczenia spłaty odnawialnego kredytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 302_XLI_2010.pdf (26,61KB))

- Uchwała Nr 301/XLI/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 12 października 2010 roku w sprawie wyboru Wicestarosty i członka Zarządu Powiatu w Kłobucku (PDFUchwała Nr 301_XLI_2010.pdf (30,89KB))

- Uchwała Nr 300/XL/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu (PDFUchwała Nr 300_XL_2010.pdf (92,42KB))

- Uchwała Nr 299/XL/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zamiaru przystąpienia do Programu  "Moje Boisko Orlik 2012" (PDFUchwała Nr 299_XL_2010.pdf (96,79KB))

- Uchwała Nr 298/XL/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 września 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010  rok (PDFUchwała Nr 298_XL_2010.pdf (488,63KB))

- Uchwała Nr 297/XL/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 września 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok (PDFUchwała Nr 297_XL_2010.pdf (120,02KB))

- Uchwała Nr 296/XL/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 września 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 296_XL_2010.pdf (98,84KB))

- Uchwała Nr 295/XL/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 września 2010 roku w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu w Kłobucku (PDFUchwała Nr 295_XL_2010.pdf (108,21KB))

- Uchwała Nr 294/XL/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 września 2010 roku w sprawie wyboru Starosty Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 294_XL_2010.pdf (107,55KB))

- Uchwała Nr 293/XXXIX/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 9 września 2010 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji Zarządu Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 293_XXXIX_2010.pdf (101,94KB))

- Uchwała Nr 292/XXXIX/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 9 września 2010 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji Starosty Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 292_XXXIX_2010.pdf (104,26KB))

- Uchwała Nr 291/XXXIX/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 9 września 2010 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Powiatu Kłobuckiego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (PDFUchwała Nr 291_XXXIX_2010.pdf (177,78KB))

- Uchwała Nr 290/XXXIX/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 9 września 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów artystycznych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury  (PDFUchwała Nr 290_XXXIX_2010.pdf (98,97KB))

- Uchwała Nr 289/XXXIX/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 9 września 2010 roku w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 289_XXXIX_2010.pdf (2,25MB))

- Uchwała Nr 288/XXXIX/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 9 września 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Kłobucku (PDFUchwała Nr 288_XXXIX_2010.pdf (91,64KB))

- Uchwała Nr 287/XXXIX/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 9 września 2010 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Powiatu (PDFUchwała Nr 287_XXXIX_2010.pdf (102,60KB))

- Uchwała Nr 286/XXXVIII/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 24 sierpnia 2010 roku w sprawie skargi Pana Jerzego Sądla na Starostę Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 286_XXXVIII_2010.pdf (125,97KB))

- Uchwała Nr 285/XXXVIII/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 24 sierpnia 2010 roku w sprawie skargi na Zarząd Powiatu dotyczącej wyrażania zgody na najem i dzierżawę nieruchomości (PDFUchwała Nr 285_XXXVIII_2010.pdf (159,00KB))

- Uchwała Nr 284/XXXVIII/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 24 sierpnia 2010 roku w sprawie skargi Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych w Kłobucku na Starostę Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 284_XXXVIII_2010.pdf (155,98KB))

- Uchwała Nr 283/XXXVIII/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 24 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 283_XXXVIII_2010.pdf (217,09KB))

- Uchwała Nr 282/XXXVIII/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 24 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok (PDFUchwała Nr 282_XXXVIII_2010.pdf (503,35KB))

- Uchwała Nr 281/XXXVII/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 5 sierpnia 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej mieszkańcom z terenów popowodziowych (PDFUchwała Nr 281_XXXVII_2010.pdf (96,49KB))

- Uchwała Nr 280/XXXVII/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 5 sierpnia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (PDFUchwała Nr 280_XXXVII_2010.pdf (111,82KB))

- Uchwała Nr 279/XXXVII/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 5 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok (PDFUchwała Nr 279_XXXVII_2010.pdf (950,86KB))

- Uchwała Nr 278/XXXVI/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 czerwca 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie skargi Pana Marka Sroki na Starostę Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 278_XXXVI_2010.pdf (208,55KB))

- Uchwała Nr 277/XXXVI/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 czerwca 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku (PDFUchwała Nr 277_XXXVI_2010.pdf (103,77KB))

- Uchwała Nr 276/XXXVI/ 2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 czerwca 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Domu Dziecka im. J. Korczaka w Kłobucku (PDFUchwała Nr 276_XXXVI_2010.pdf (105,96KB))

- Uchwała Nr 275/XXXVI/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 czerwca 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku (PDFUchwała Nr 275_XXXVI_2010.pdf (100,96KB))

- Uchwała Nr 274/XXXVI/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 czerwca 2010 roku zmieniająca Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku (PDFUchwała Nr 274_XXXVI_2010.pdf (197,81KB))

- Uchwała Nr 273/XXXVI/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji (PDFUchwała Nr 273_XXXVI_2010.pdf (95,85KB))

- Uchwała Nr 272/XXXVI/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 czerwca 2010 roku dotycząca stanowiska w sprawie przedłużenia dotychczasowym najemcom umów najmu lokali będących we władaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 272_XXXVI_2010.pdf (97,52KB))

- Uchwała Nr 271/XXXVI/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok (PDFUchwała Nr 271_XXXVI_2010.pdf (1,25MB))

- Uchwała Nr 270/XXXVI/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za I półrocze 2010 roku (PDFUchwała Nr 270_XXXVI_2010.pdf (107,54KB))

- Uchwała Nr 269/XXXVI/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie skargi na Zarząd Powiatu dotyczącej wyrażania zgody na najem i dzierżawę nieruchomości (PDFUchwała Nr 269_XXXVI_2010.pdf (233,03KB))

- Uchwała Nr 268/XXXV/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za I półrocze (PDFUchwała Nr 268_XXXVI_2010.pdf (114,83KB))

- Uchwała Nr 267/XXXVI/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku za 2009 rok (PDFUchwała Nr 267_XXXVI_2010.pdf (97,36KB))

- Uchwała Nr 266/XXXV/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę złożoną przez Pana Marka Srokę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na bezczynność Rady Powiatu w Kłobucku (PDFUchwała Nr 266_XXXV_2010.pdf (100,27KB))

- Uchwała Nr 265/XXXV/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie powołania Komisji doraźnej Rady Powiatu w Kłobucku ds. nowelizacji statutu Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 265_XXXV_2010.pdf (99,06KB))

- Uchwała Nr 264/XXXV/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie delegowania do składu Komisji bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 264_XXXV_2010.pdf (93,74KB))

- Uchwała Nr 263/XXXIV/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 11 maja 2010 roku w sprawie ustalenia składu stałych Komisji  Rady Powiatu w Kłobucku (PDFUchwała Nr 263_XXXIV_2010.pdf (105,98KB))

- Uchwała Nr 262/XXXIV/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 11 maja 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Kłobucku (
PDFUchwała Nr 262_XXXIV_2010.pdf (94,70KB))

- Uchwała Nr 261/XXXIV/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 11 maja 2010 roku w sprawie zmiany składu Rady Powiatu w Kłobucku w związku z wygaśnięciem mandatu radnego pana Tadeusza Witta (
PDFUchwała Nr 261_XXXIV_2010.pdf (94,94KB))

- Uchwała Nr 260/XXXIII/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie przekazania Panu Markowi Włodarczykowi informacji o właściwości organów (PDFUchwała Nr 260_XXXIII_2010.pdf (99,14KB))

- Uchwała Nr 259/XXXIII/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie skargi wniesionej przez Panią Mariannę Surygała (PDFUchwała Nr 259_XXXIII_2010.pdf (122,16KB))

- Uchwała Nr 258/XXXIII/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie skargi Pana Marka Sroki na Starostę Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 258_XXXIII_2010.pdf (171,76KB))

- Uchwała Nr 257/XXXIII/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie skargi Pana Marka Praskiego na Starostę Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 257_XXXIII_2010.pdf (230,39KB))

- Uchwała Nr 256/XXXIII/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie skargi Pani Aleksandry Drozdowskiej na Dyrektora Domu Dziecka w Kłobucku (PDFUchwała Nr 256_XXXIII_2010.pdf (173,50KB))

- Uchwała Nr 255/XXXIII/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu (PDFUchwała Nr 255_XXXIII_2010.pdf (108,13KB))

- Uchwała Nr 254/XXXIII/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (PDFUchwała Nr 254_XXXIII_2010.pdf (114,42KB))

- Uchwała Nr 253/XXXIII/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok (PDFUchwała Nr 253_XXXIII_2010.pdf (1,07MB))

- Uchwała Nr 252/XXXIII/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu dla stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” (PDFUchwała Nr 252_XXXIII_2010.pdf (100,23KB))

- Uchwała Nr 251/XXXIII/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok (PDFUchwała Nr 251_XXXIII_2010.pdf (97,75KB))

- Uchwała Nr 250/XXXIII/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 250_XXXIII_2010.pdf (406,32KB))

- Uchwała Nr 249/XXXIII/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego (PDFUchwała Nr 249_XXXIII_2010.pdf (94,40KB))

- Uchwała Nr 248/XXXIII/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu (PDFUchwała Nr 248_XXXIII_2010.pdf (96,62KB))

- Uchwała Nr 247/XXXIII/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjęcia stanowiska wobec tragicznego w skutkach wypadku lotniczego, który miał miejsce w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku (PDFUchwała Nr 247_XXXIII_2010.pdf (131,89KB))

- Uchwała Nr 246/XXXII/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie skargi Pana Marka Sroki  na Starostę Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 246_XXXII_2010.pdf (23,06KB), PDFZałącznik do Uchwały Nr 246_XXXII_2010.pdf (31,72KB))

- Uchwała Nr 245/XXXII/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie przekazania skargi Pana Marka Sroki  do właściwego organu (PDFUchwała Nr 245_XXXII_2010.pdf (97,81KB))

- Uchwała Nr 244/XXXII/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie zawiadomienia Prokuratora o podejrzeniu popełnienia przestępstwa (PDFUchwała Nr 244_XXXII_2010.pdf (24,54KB), PDFZałącznik do Uchwały Nr 244_XXXII_2010.pdf (24,82KB))

- Uchwała Nr 243/XXXII/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie skargi Pana Marka Sroki  na Przewodniczącego Rady Powiatu (PDFUchwała Nr 243_XXXII_2010.pdf (95,78KB), PDFZałącznik do Uchwały Nr 243_XXXII_2010.pdf (92,24KB))

- Uchwała Nr 242/XXXII/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji (PDFUchwała Nr 242_XXXII_2010.pdf (24,66KB))

- Uchwała Nr 241/XXXII/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok (PDFUchwała Nr 241_XXXII_2010.pdf (140,49KB), PDFZałącznik nr 1 do Uchwały Nr 241_XXXII_2010.pdf (91,15KB), PDFZałącznik nr 2 do Uchwały Nr 241_XXXII_2010.pdf (122,34KB), PDFZałącznik nr 3 do Uchwały Nr 241_XXXII_2010.pdf (126,47KB), PDFZałącznik nr 4 do Uchwały Nr 241_XXXII_2010.pdf (152,29KB))

- Uchwała Nr 240/XXXII/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok (PDFUchwała Nr 240_XXXII_2010.pdf (132,14KB), PDFZałącznik nr 1 do Uchwały Nr 240_XXXII_2010.pdf (132,61KB), PDFZałącznik nr 2 do Uchwały Nr 240_XXXII_2010.pdf (236,43KB), PDFZałącznik nr 3 do Uchwały Nr 240_XXXII_2010.pdf (123,83KB), PDFZałącznik nr 4 do Uchwały Nr 240_XXXII_2010.pdf (150,56KB), PDFZałącznik nr 5 do Uchwały Nr 240_XXXII_2010.pdf (103,60KB))

- Uchwała Nr 239/XXXII/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 227/XXXI/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok (PDFUchwala Nr 239_XXXII_2010.pdf (101,18KB), PDFZałącznik nr 1 do Uchwały Nr 239_XXXII_2010.pdf (221,07KB), PDFZałącznik nr 2 do Uchwały Nr 239_XXXII_2010.pdf (232,73KB), PDFZałącznik nr 3 do Uchwały Nr 239_XXXII_2010.pdf (180,19KB))

- Uchwała Nr 238/XXXII/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 15 marca 2010roku w sprawie  określania zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Kłobuckiego w 2010 roku (PDFUchwała Nr 238_XXXII_2010.pdf (96,80KB), PDFZałącznik do Uchwały Nr 238_XXXII_2010.pdf (106,10KB))

- Uchwała Nr 237/XXXII/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 237_XXXII_2010.pdf (92,05KB), PDFZałącznik do Uchwały Nr 237_XXXII_2010.pdf (273,54KB))

- Uchwała Nr 236/XXXII/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie
przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku poprzez utworzenie w wybranych jednostkach Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku gabinetów pielęgniarki środowiskowej i położnej środowiskowej (PDFUchwała Nr 236_XXXII_2010.pdf (100,44KB))

- Uchwała Nr 235/XXXII/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego (PDFUchwała Nr 235_XXXII_2010.pdf (96,51KB), PDFZałącznik nr 1 do Uchwały Nr 235_XXXII_2010.pdf (146,48KB), PDFZałącznik nr 2 do Uchwały Nr 235_XXXII_2010.pdf (101,96KB))

- Uchwała Nr 234/XXXII/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kłobuckiego za 2009 rok (PDFUchwała Nr 234_XXXII_2010.pdf (94,86KB), PDFZałącznik do Uchwały Nr 234_XXXII_2010.pdf (136,84KB)), opublikowany akt w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

- Uchwała Nr 233/XXXII/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie wytypowania trzech przedstawicieli Rady Powiatu do składu Komisji Stypendialnej, opiniującej wnioski o przyznanie stypendium artystycznego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury (PDFUchwała Nr 233_XXXII_2010.pdf (23,99KB))

- Uchwała Nr 232/XXXI/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie skargi Pana Marka Praskiego na Starostę Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 232_XXXI_2009.pdf (96,89KB), PDFZałącznik do Uchwały Nr 232_XXXI_2009.pdf (146,29KB))

- Uchwała Nr 231/XXXI/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Kłobucku (PDFUchwała Nr 231_XXXI_2009.pdf (94,78KB), PDFZałączniki od nr 1 do nr 6 do Uchwały Nr 231_XXXI_2009.pdf (461,36KB))

- Uchwała Nr 230/XXXI/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu (PDFUchwała Nr 230_XXXI_2009.pdf (92,13KB), PDFZałącznik do Uchwały Nr 230_ XXXI_2009.pdf (187,21KB))

- Uchwała Nr 229/XXXI/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia  30 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku (PDFUchwała Nr 229_XXXI_2009.pdf (114,64KB), PDFZałącznik do Uchwały Nr 229_XXXI_2009.pdf (105,15KB))

- Uchwała Nr 228/XXXI/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2010 (PDFUchwała Nr 228_XXXI_2009.pdf (94,54KB), PDFZałącznik do Uchwały Nr 228_XXXI_2009.pdf (118,51KB))

- Uchwała Nr 227/XXXI/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2009  roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok (PDFUchwała Nr 227_XXXI_2009.pdf (112,72KB), PDFObjaśnienia do uchwały budżetowej na 2010 rok.pdf (387,82KB), PDFZałączniki od nr 1 do nr 13 do Uchwały Nr 227_XXXI_2009.pdf (1,61MB))

- Uchwała Nr 226/XXXI/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok (PDFUchwała Nr 226_XXXI_2009.pdf (129,73KB), PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr 226_XXXI_2009.pdf (156,47KB), PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr 226_XXXI_2009.pdf (259,23KB), PDFZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr 226_XXXI_2009.pdf (135,38KB))

- Uchwała Nr 225/XXXI/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok (PDFUchwała Nr 225_XXXI_2009.pdf (137,86KB), PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr 225_XXXI_2009.pdf (149,37KB), PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr 225_XXXI_2009.pdf (153,72KB), PDFZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr 225_XXXI_2009.pdf (103,64KB))

- Uchwała Nr 224/XXXI/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia w ramach Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ)  ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej (PDFUchwała Nr 224_XXXI_2009.pdf (100,90KB), PDFZałącznik do Uchwały Nr 224_XXXI_2009.pdf (219,98KB))

- Uchwała Nr 223/XXXI/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określania zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Kłobuckiego w 2009 roku (PDFUchwała Nr 223_XXXI_2009.pdf (116,32KB))

- Uchwała Nr 222/XXXI/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (PDFUchwała Nr 222_XXXI_2009.pdf (106,11KB))

- Uchwała Nr 221/XXX/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 października 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok (PDFUchwała Nr 221_XXX_2009.pdf (1,19MB))

- Uchwała Nr 220/XXX/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 października 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określania zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Kłobuckiego w 2009 roku (PDFUchwała Nr 220_XXX_2009.pdf (142,92KB))

- Uchwała Nr 219/XXX/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 października 2009 roku w sprawie powierzenia miastu Częstochowa realizacji zadań z zakresu orzekania o stopni niepełnosprawności (PDFUchwała Nr 219_XXX_2009.pdf (96,13KB))

- Uchwała Nr 218/XXX/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 października 2009 roku w sprawie zawarcia przez Powiat Kłobucki porozumienia z Gminą Miasto Częstochowa dotyczącego powierzenia Ośrodkowi Adopcyjno - Opiekuńczemu w Częstochowie przeprowadzania na rzecz mieszkańców powiatu kłobuckiego szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz kandydatów do prowadzenia placówek rodzinnych (PDFUchwała Nr 218_XXX_2009.pdf (99,39KB))

- Uchwała Nr 217/XXX/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 października 2009 roku w sprawie udzielenia poręczenia spłaty odnawialnego kredytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 217_XXX_2009.pdf (97,26KB))

- Uchwała Nr 216/XXX/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 października 2009 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 216_XXX_2009.pdf (174,25KB))

- Uchwała Nr 215/XXIX/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 4 września 2009 roku w sprawie skargi Pana Marka Praskiego na Starostę Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 215_XXIX_2009.pdf (96,23KB), PDFZałącznik do Uchwały Nr 215_XXIX_2009.pdf (143,68KB))

- Uchwała Nr 214/XXIX/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 4 września 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu (PDFUchwała Nr 214_XXIX_2009.pdf (99,00KB))

- Uchwała Nr 213/XXIX/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 4 września 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu (PDFUchwała Nr 213_XXIX_2009.pdf (107,51KB))

- Uchwała Nr 212/XXIX/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 4 września 2009 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (PDFUchwała Nr 212_XXIX_2009.pdf (101,87KB))

- Uchwała Nr 211/XXIX/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 4 września 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok (PDFUchwała Nr 211_XXIX_2009.pdf (147,37KB), PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr 211_XXIX_2009.pdf (92,77KB), PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr 211_XXIX_2009.pdf (142,14KB), PDFZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr 211_XXIX_2009.pdf (153,09KB), PDFZałącznik Nr 4 do Uchwały Nr 211_XXIX_2009.pdf (247,38KB), PDFZałącznik Nr 5 do Uchwały Nr 211_XXIX_2009.pdf (132,76KB), PDFZałącznik Nr 6 do Uchwały Nr 211_XXIX_2009.pdf (156,80KB), PDFZałącznik Nr 7 do Uchwały Nr 211_XXIX_2009.pdf (104,69KB))

- Uchwała Nr 210/XXIX/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 4 września 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na usuwanie szkód powstałych w wyniku powodzi (PDFUchwała Nr 210_XXIX_2009.pdf (97,29KB))

- Uchwała Nr 209/XXIX/ 2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 4 września 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określania zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Kłobuckiego w 2009 roku (PDFUchwała Nr 209_XXIX_2009.pdf (99,90KB))

- Uchwała Nr 208/XXIX/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 4 września 2009 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 208_XXIX_2009.pdf (91,78KB), PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr 208_XXIX_2009.pdf (205,32KB))

- Uchwała Nr 207/XXIX/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 4 września 2009 roku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku poprzez utworzenie w Przychodni Rejonowej Nr 2 w Kłobucku i Przychodni Rejonowej w KrzepicachGabinetów Pielęgniarki Środowiskowej i Położnej Środowiskowej (PDFUchwała Nr 207_XXIX_2009.pdf (94,93KB))

- Uchwała Nr 206/XXIX/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 4 września 2009 roku w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze nauczycieli szkół, dla których Powiat Kłobucki jest organem prowadzącym (PDFUchwała Nr 206_XXIX_2009.pdf (117,68KB), PDFZałącznik do Uchwały Nr 206_XXIX_2009.pdf (121,28KB))

- Uchwała Nr 205/XXIX/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 4 września 2009 roku w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz zwalniania ich od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i psychologów w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kłobucki (PDFUchwała Nr 205_XXIX_2009.pdf (125,61KB))

- Uchwała Nr 204/XXVIII/2009 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie projektu nowego statutu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (PDFUchwała Nr 204_XXVIII_2009.pdf (122,60KB))

- Uchwała Nr 203/XXVIII/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie skargi Pani Krystyny Droś na Starostę Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 203_XXVIII_2009.pdf (276,93KB))

- Uchwała Nr 202/XXVIII/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie skargi Państwa Janiny i Bolesława Błaszczykowskich na działalność Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku (PDFUchwała Nr 202_XXVIII_2009.pdf (282,40KB))

- Uchwała Nr 201/XXVIII/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku (PDFUchwała Nr 201_XXVIII_2009.pdf (222,42KB))

- Uchwała Nr 200/XXVIII/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku (PDFUchwała Nr 200_XXVIII_2009.pdf (229,59KB))

- Uchwała Nr 199/XXVIII/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok (PDFUchwała Nr 199_XXVIII_2009.pdf (1,31MB))

- Uchwała Nr 198/XXVIII/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Waleńczowie (PDFUchwała Nr 198_XXVIII_2009.pdf (107,57KB))

- Uchwała Nr 197/XXVIII/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie likwidacji szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w skład Zespołu Szkół w Krzepicach (PDFUchwała Nr 197_XXVIII_2009.pdf (91,74KB))

- Uchwała Nr 196/XXVIII/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Kazimierza Kosińskiego w Kłobucku (PDFUchwała Nr 196_XXVIII_2009.pdf (98,00KB))

- Uchwała Nr 195/XXVIII/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie likwidacji szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Długosza w Kłobucku (PDFUchwała Nr 195_XXVIII_2009.pdf (99,38KB))

- Uchwała Nr 194/XXVIII/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. J.Kilińskiego w Kłobucku (PDFUchwała Nr 194_XXVIII_2009.pdf (98,84KB))

- Uchwała Nr 193/XXVIII/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 26 czerwca 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kłobuckiego dla niepublicznych szkół i placówek (PDFUchwała Nr 193_XXVIII_2009.pdf (96,23KB))

- Uchwała Nr 192/XXVIII/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie przyjęcia stanowiska w kwestii podwyższenia świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (PDFUchwała Nr 192_XXVIII_2009.pdf (123,61KB))

- Uchwała Nr 191/XXVIII/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 191_XXVIII_2009.pdf (269,45KB))

- Uchwała Nr 190/XXVIII/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku poprzez likwidację Pracowni USG i Pracowni EKG mieszczących się w Przychodni Specjalistycznej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 190_XXVIII_2009.pdf (97,97KB))

- Uchwała Nr 189/XXVIII/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku za rok 2008 (PDFUchwała Nr 189_XXVIII_2009.pdf (96,55KB))

- Uchwała Nr 188/XXVII/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 22 maja 2009 roku w sprawie ustanowienia herbu, flagi, baneru i pieczęci Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 188_XXVII_2009.pdf (108,26KB), JPEGZałącznik nr 1 do Uchwały Nr 188_XXVII_2009.jpeg (102,71KB), JPEGZałącznik nr 2 do Uchwały Nr 188_XXVII_2009.jpeg (59,62KB), JPEGZałącznik nr 3 do Uchwały Nr 188_XXVII_2009.jpeg (61,42KB), PDFZałącznik Nr 4 do Uchwały Nr 188_XXVII_2009.pdf (762,60KB))

- Uchwała Nr 187/XXVI/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku (PDFUchwała Nr 187_XXVI_2009.pdf (96,85KB))

- Uchwała Nr 186/XXVI/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu (PDFUchwała Nr 186_XXVI_2009.pdf (96,96KB))

- Uchwała Nr 185/XXVI/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok (PDFUchwała Nr 185_XXVI_2009.pdf (155,76KB), PDFZałącznik nr 1 do Uchwały Nr 185_XXVI_2009.pdf (133,25KB), PDFZałącznik nr 2 do Uchwały Nr 185_XXVI_2009.pdf (140,33KB), PDFZałącznik nr 3 do Uchwały Nr 185_XXVI_2009.pdf (246,19KB), PDFZałącznik nr 4 do Uchwały Nr 185_XXVI_2009.pdf (122,44KB), PDFZałącznik nr 5 do Uchwały Nr 185_XXVI_2009.pdf (154,74KB))

- Uchwała Nr 184/XXVI/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku poprzez przekształcenie Apteki Zakładowej w Dział Farmacji Szpitalnej (PDFUchwała Nr 184_XXVI_2009.pdf (115,59KB))

- Uchwała Nr 183/XXVI/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku poprzez przekształcenie Pracowni Gastroskopii mieszczącej się w Szpitalu Rejonowym w Kłobucku w Pracownię Endoskopii (PDFUchwała Nr 183_XXVI_2009.pdf (96,05KB))

- Uchwała Nr 182/XXV/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie skargi Pani Janiny Błaszczykowskiej na działalność Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku (PDFUchwała Nr 182_ XXV_2009.pdf (117,63KB), PDFZałącznik do Uchwały Nr 182_XXV_2009.pdf (131,01KB))

- Uchwała Nr 181/XXV/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok (PDFUchwała Nr 181_ XXV_2009.pdf (114,41KB), PDFZałącznik do Uchwały Nr 181_XXV_2009.pdf (119,81KB))

- Uchwała Nr 180/XXV/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w placówce oświatowo–wychowawczej oraz w placówce opiekuńczo-wychowawczej prowadzonych przez Powiat Kłobucki (PDFUchwała Nr 180_ XXV_2009.pdf (140,36KB))

- Uchwała Nr 179/XXV/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 marca 2009 w sprawie wysokości oraz szczególnych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół, dla których Powiat Kłobucki jest organem prowadzącym (PDFUchwała Nr 179_XXV_2009.pdf (108,10KB))

- Uchwała Nr 178/XXV/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 marca 2009 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze nauczycieli szkół, dla których Powiat Kłobucki jest organem prowadzącym (PDFUchwała Nr 178_XXV_2009.pdf (121,62KB), PDFZałącznik do Uchwały Nr 178_XXV_2009.pdf (123,18KB))

- Uchwała Nr 177/XXV/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawiania, wynajęcia, oddania w użytkowanie lub użyczenia środków trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 177_XXV_2009.pdf (110,96KB))

- Uchwała Nr 176/XXV/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie określania zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Kłobuckiego w 2009 roku (PDFUchwała Nr 176_XXV_2009.pdf (98,07KB), PDFZałącznik do Uchwały Nr 176_XXV_2009.pdf (99,17KB))

 

- Uchwała Nr 175/XXIV/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Powiatu w Kłobucku (PDFUchwała Nr 175_XXIV_2009.pdf (1,57MB), PDFZałącznik do Uchwały Nr 175_XXIV_2009.pdf (1,16MB))

- Uchwała Nr 174/XXIV/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie  zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu (
PDFUchwała Nr 174_XXIV_2009.pdf (1,50MB), PDFZałącznik do Uchwały Nr 174_XXIV_2009.pdf (245,51KB))

- Uchwała Nr 173/XXIV/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie skargi Pana Aleksandra Tokarza Przewodniczącego Stowarzyszenia Przeciwko Patologiom Władzy z siedzibą w Kłobucku na Starostę Kłobuckiego (
PDFUchwała Nr 173_XXIV_2009.pdf (1,59MB), PDFZałącznik do Uchwały Nr 173_XXIV_2009.pdf (1,61MB))

- Uchwała Nr 172/XXIV/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie skargi Pana Czesława Gizlera na Przewodniczącego Rady Powiatu w Kłobucku (
PDFUchwała Nr 172_XXIV_2009.pdf (1,53MB), PDFZałącznik do Uchwały Nr 172_XXIV_2009.pdf (198,33KB))

- Uchwała Nr 171/XXIV/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie skargi Pana Wojciecha Gmyrka na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku (
PDFUchwała Nr 171_XXIV_2009.pdf (1,57MB), PDFZałącznik do Uchwały Nr 171_XXIV_2009.pdf (3,61MB))

- Uchwała Nr 170/XXIV/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku (
PDFUchwała Nr 170_XXIV_2009.pdf (1,55MB), PDFZałącznik do Uchwały Nr 170_XXIV_2009.pdf (1,84MB))

- Uchwała Nr 169/XXIV/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 25 lutego 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu stałych Komisji Rady Powiatu w Kłobucku (
PDFUchwała Nr 169_XXIV_2009.pdf (260,00KB))

- Uchwała Nr 168/XXIV/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie przystąpienia przez Powiat Kłobucki do Priorytetu II - Działania 2.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne pod tytułem "Eurostypendium drogą do dyplomu" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), w partnerstwie (
PDFUchwała Nr 168_XXIV_2009.pdf (1,60MB))
 
- Uchwała Nr 167/XXIV/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok (
PDFUchwała Nr 167_XXIV_2009.pdf (113,62KB), PDFObjaśnienia do uchwały budżetowej na 2009 rok.pdf (4,80MB), PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr 167_XXIV_2009.pdf (1,17MB), PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr 167_XXIV_2009.pdf (1,43MB), PDFZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr 167_XXIV_2009.pdf (172,52KB), PDFZałącznik Nr 4 do Uchwały Nr 167_XXIV_2009.pdf (162,65KB), PDFZałącznik Nr 5 do Uchwały Nr 167_XXIV_2009.pdf (541,59KB), PDFZałącznik Nr 6 do Uchwały Nr 167_XXIV_2009.pdf (846,21KB), PDFZałącznik Nr 7 do Uchwały Nr 167_XXIV_2009.pdf (1,21MB), PDFZałącznik Nr 8 do Uchwały Nr 167_XXIV_2009.pdf (1,66MB), PDFZałącznik Nr 9 do Uchwały Nr 167_XXIV_2009.pdf (326,11KB), PDFZałącznik Nr 10 do Uchwały Nr 167_XXIV_2009.pdf (530,80KB), PDFZałącznik Nr 11 do Uchwały Nr 167_XXIV_2009.pdf (167,85KB), PDFZałącznik Nr 12 do Uchwały Nr 167_XXIV_2009.pdf (167,06KB), PDFZałącznik Nr 13 do Uchwały Nr 167_XXIV_2009.pdf (192,45KB))

- Uchwała Nr 166/XXIV/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej o realizacji wspólnego projektu: "Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego" pomiędzy Powiatem Kłobuckim i Powiatem Częstochowskim (
PDFUchwała Nr 166_XXIV_2009.pdf (3,04MB))

- Uchwała Nr 165/XXIV/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie zamiaru likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Waleńczowie (
PDFUchwała Nr 165_XXIV_2009.pdf (2,55MB))

- Uchwała Nr 164/XXIV/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie zamiaru likwidacji szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w skład Zespołu Szkół w Krzepicach (
PDFUchwała Nr 164_XXIV_2009.pdf (2,79MB))

- Uchwała Nr 163/XXIV/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie zamiaru likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Kazimierza Kosińskiego w Kłobucku (
PDFUchwała Nr 163_XXIV_2009.pdf (2,68MB))

- Uchwała Nr 162/XXIV/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie zamiaru likwidacji szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana
Długosza w Kłobucku (
PDFUchwała Nr 162_XXIV_2009.pdf (2,73MB))
 
- Uchwała Nr 161/XXIV/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie zamiaru likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. J. Kilińskiego w Kłobucku (
PDFUchwała Nr 161_XXIV_2009.pdf (2,67MB))

- Uchwała Nr 160/XXIV/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 25 lutego 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kłobucku (
PDFUchwała Nr 160_XXIV_2009.pdf (2,69MB), PDFZałącznik do Uchwały Nr 160_XXIV_2009.pdf (465,09KB))

- Uchwała Nr 159/XXIV/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009 (
PDFUchwała Nr 159_XXIV_2009.pdf (1,70MB), PDFZałącznik do Uchwały Nr 159_XXIV_2009.pdf (397,15KB))

- Uchwała Nr 158/XXIV/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (
PDFUchwała Nr 158_XXIV_2009.pdf (2,72MB), PDFZałącznik do Uchwały Nr 158_XXIV_2009.pdf (1,26MB))

- Uchwała Nr 157/XXIII/2008 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok (PDFUchwała Nr 157_XXIII_2008 w sprawie zmian w budżecie powiatu kłobuckiego na 2008 rok.pdf (127,96KB), PDFZałącznik nr 1 do Uchwały Nr 157_XXIII_2008 w sprawie zmian w budżecie powiatu kłobuckiego na 2008 rok.pdf (151,90KB))

- Uchwała Nr 156/XXIII/2008 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu kontroli w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku (
PDFUchwała Nr 156_XXIII_2008 w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku.pdf (99,53KB))

- Uchwała Nr 155/XXIII/2008 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Kłobuck dotyczącego powierzenia Bibliotece Publicznej Gminy Kłobuck im. Jana Długosza w Kłobucku zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej (
PDFUchwała Nr 155_XXIII_2008 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Kłobuck dot. powierzenia Bibliotece Publicznej Gm. Kłobuck im. J. Długosza zadań Pow. Bibl..pdf (98,27KB))

- Uchwała Nr 154/XXIII/2008 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia składu stałych Komisji Rady Powiatu w Kłobucku (
PDFUchwała Nr 154_XXIII_2008 w sprawie ustalenia składu stałych Komisji Rady Powiatu w Klobucku.pdf (106,84KB))

- Uchwała Nr 153/XXII/2008 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok (PDFUchwała Nr 153_XXII_2008.pdf (34,26KB), PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr 153_XXII_2008.pdf (39,54KB), PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr 153_XXII_2008.pdf (46,58KB), PDFZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr 153_XXII_2008.pdf (66,23KB), PDFZałącznik Nr 4 do Uchwały Nr 153_XXII_2008.pdf (36,06KB), PDFZałącznik Nr 5 do Uchwały Nr 153_XXII_2008.pdf (17,87KB), PDFZałącznik Nr 6 do Uchwały Nr 153_XXII_2008.pdf (26,26KB))

- Uchwała Nr 152/XXII/2008 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji (PDFUchwała Nr 152_XXII_2008.pdf (20,09KB))

- Uchwała Nr 151/XXII/2008 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku (PDFUchwała Nr 151_XXII_2008.pdf (20,26KB))

- Uchwała Nr 150/XXII/2008 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania nieruchomości będących w użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 150_XXII_2008.pdf (29,29KB))

- Uchwała Nr 149/XXII/2008 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 149_XXII_2008.pdf (22,87KB), PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr 149_XXII_2008.pdf (23,59KB))

- Uchwała Nr 148/XXII/2008 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kłobuckiego dla niepublicznych szkół i placówek (PDFUchwała Nr 148_XXII_2008.pdf (31,80KB), PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr 148_XXII_2008.pdf (12,81KB), PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr 148_XXII_2008.pdf (12,67KB), PDFZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr 148_XXII_2008.pdf (19,91KB))

- Uchwała Nr 147/XXII/2008 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie przystąpienia przez Powiat Kłobucki do projektu systemowego pod nazwą „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3 „Pomoc stypendialna dla uczniów  szczególnie uzdolnionych”, Priorytetu IX – „Rozwój wykształcenie i kompetencji w regionach”,  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w partnerstwie. (PDFUchwała Nr 147_XXII_2008.pdf (21,82KB))

- Uchwała Nr 146/XXII/2008 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie desygnowania przedstawicieli Powiatu Kłobuckiego do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Kłobucku (PDFUchwała Nr 146_XXII_2008.pdf (20,00KB))

- Uchwała Nr 145/XXII/2008 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Kłobuckiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”  (PDFUchwała Nr 145_XXII_2008.pdf (22,21KB))

- Uchwała Nr 144/XXII/2008 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie stypendiów artystycznych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury (PDFUchwała Nr 144_XXII_2008.pdf (26,16KB), PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr 144_XXII_2008.pdf (23,49KB), PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr 144_XXII_2008.pdf (30,96KB))

- Uchwała Nr 143/XXII/2008 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2009 (PDFUchwała Nr 143_XXII_2008.pdf (19,94KB), PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr 143_XXII_2008.pdf (34,92KB))

- Uchwała Nr 142/XXII/2008 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 1 grudnia 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określania zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Kłobuckiego w 2008 roku. (PDFUchwała Nr 142_XXII_2008.pdf (21,79KB), PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr 142_XXII_2008.pdf (21,87KB))

Uchwała Nr 141/XXII/2008 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany  składu Rady Powiatu w Kłobucku (PDFUchwała Nr 141_XXII_2008.pdf (18,84KB))

- Uchwała Nr 140/XXI/2008 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 września 2008 roku w sprawie skargi Pani Bożeny Szyszki na Starostę Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 140_XXI_2008.pdf (115,86KB))

- Uchwała Nr 139/XXI/2008 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 września 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na usuwanie szkód powstałych w wyniku trąby powietrznej (PDFUchwała Nr 139_XXI_2008.pdf (99,00KB))
 
 
- Uchwała Nr 137/XXI/2008 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 września 2008 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 137_XXI_2008.pdf (103,72KB), PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr 137_XXI_2008.pdf (103,79KB))
 
- Uchwała Nr 136/XXI/2008 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 września 2008 roku w sprawie udzielenia poręczenia spłaty odnawialnego kredytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 136_XXI_2008.pdf (97,56KB))

- Uchwała Nr 135/XX/2008 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 18 sierpnia 2008 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu (PDFUchwała Nr 135_XX_2008.pdf (21,29KB))

- Uchwała Nr 134/XX /2008 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 18 sierpnia 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok (PDFUchwała Nr 134_XX_2008.pdf (38,46KB), PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr 134_XX_2008.pdf (35,05KB), PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr 134_XX_2008.pdf (41,57KB), PDFZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr 134_XX_2008.pdf (64,28KB), PDFZałącznik Nr 4 do Uchwały Nr 134_XX_2008.pdf (40,61KB), PDFZałącznik Nr 5 do Uchwały Nr 134_XX_2008.pdf (18,51KB), PDFZałącznik Nr 6 do Uchwały Nr 134_XX_2008.pdf (25,67KB))

- Uchwała Nr 133/XX/2008 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 18 sierpnia 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej poprzez likwidację poradni specjalistycznych usytuowanych w jednostkach ZOZ (PDFUchwała Nr 133_XX_2008.pdf (21,53KB))


- Uchwała Nr 132/XX/2008 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 18 sierpnia 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 132_XX_2008.pdf (18,48KB), PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr 132_XX_2008.pdf (15,96KB))

- Uchwała Nr 131/XX/2008 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 18 sierpnia 2008 roku w sprawie: przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku poprzez przekształcenie Gabinetu Fizykoterapii w Szpitalu Rejonowym w Krzepicach i Gabinetu Fizykoterapii w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Starokrzepicach w Gabinety Fizjoterapii  (PDFUchwała Nr 131_XX_2008.pdf (21,96KB))

- Uchwała Nr 130/XX/2008 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 18 sierpnia 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określania zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Kłobuckiego w 2008 roku (PDFUchwała Nr 130_XX_2008.pdf (25,90KB))

- Uchwała Nr 129/XIX/2008 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie skargi Pana Czesława Gizlera na Starostę Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 129_XIX_2008.pdf (97,04KB), PDFZałącznik do Uchwały Nr 129_XIX_2008.pdf (142,19KB))

- Uchwała Nr 128/XIX/2008 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie przyjęcia protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku (PDFUchwała Nr 128_XIX_2008.pdf (96,01KB), PDFZałącznik do Uchwały Nr 128_XIX_2008.pdf (133,20KB))

- Uchwała Nr 127/XIX/2008 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Rejonem Mostiska (Ukraina) (PDFUchwała Nr 127_XIX_2008.pdf (93,66KB))

- Uchwała Nr 126/XIX/2008 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 czerwca 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Technikum Rolniczego Wieczorowego z siedzibą w Waleńczowie przy ul. Częstochowskiej 8 (PDFUchwała Nr 126_XIX_2008.pdf (99,43KB))

- Uchwała Nr 125/XIX/2008 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok (PDFUchwała Nr 125_XIX_2008.pdf (126,73KB), PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr 125_XIX_2008.pdf (134,36KB), PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr 125_XIX_2008.pdf (187,02KB))

- Uchwała Nr 124/XIX/2008 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 czerwca  2008 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku za rok 2007 (PDFUchwała Nr 124_XIX_2008.pdf (96,37KB))

- Uchwała Nr 123/XIX/2008 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 czerwca 2008 roku zmieniająca uchwałę nr 362/XXXIX/2006 z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku (PDFUchwała Nr 123_XIX_2008.pdf (106,03KB))

- Uchwała Nr 122/XVIII/2008 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie: wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku za rok 2007 (PDFUchwała Nr 122_XVIII_2008.pdf (94,67KB))

- Uchwała Nr 121/XVIII/2008 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr 91/XV/2008 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 4 lutego 2008 roku w sprawie wskazania podmiotów powstałych w miejsce likwidowanych poradni specjalistycznych usytuowanych w jednostkach  Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 121_XVIII_2008.pdf (98,63KB), PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr 121_XVIII_2008.pdf (107,01KB))

- Uchwała Nr 120/XVIII/2008 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok (PDFUchwała Nr 120_XVIII_2008.pdf (163,83KB), PDFZałącznik do Uchwały Nr 120_XVIII_2008.pdf (114,46KB), PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr 120_XVIII_2008.pdf (133,10KB), PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr 120_XVIII_2008.pdf (186,90KB))

- Uchwała Nr 119/XVIII/2008 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kłobucku (PDFUchwała Nr 119_XVIII_2008.pdf (97,40KB), PDFZałącznik nr 1 do Uchwały Nr 119_XVIII_2008.pdf (342,66KB)), załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa  (PDFZałącznik do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa.pdf (114,92KB))

- Uchwała Nr 118/XVIII/2008 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie  ustalenia  wysokości  wynagrodzenia  dla  Starosty  Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 118_XVIII_2008.pdf (99,22KB))

- Uchwała Nr 117/XVIII/2008 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie przyjęcia projektów herbu, flagi, baneru i pieczęci Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 117_XVIII_2008.pdf (109,77KB), PDFZałącznik nr 1 do Uchwały Nr 117_XVIII_2008.pdf (233,35KB), PDFZałącznik nr 2 do Uchwały Nr 117_XVIII_2008.pdf (102,92KB), PDFZałącznik nr 3 do Uchwały Nr 117_XVIII_2008.pdf (109,04KB), PDFZałącznik nr 4a do Uchwały Nr 117_XVIII_2008.pdf (322,72KB), PDFZałącznik nr 4b do Uchwału Nr 117_XVIII_2008.pdf (338,27KB), PDFZałącznik nr 4c do Uchwały Nr 117_XVIII_2008.pdf (341,17KB), PDFZałącznik nr 4d do Uchwały Nr 117_XVIII_2008.pdf (329,76KB))

- Uchwała Nr 116/XVIII/2008 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie wyboru  Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu (PDFUchwała Nr 116_XVIII_2008.pdf (95,97KB))

- Uchwała Nr 115/XVIII/2008 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w Kłobucku (PDFUchwała Nr 115_XVIII_2008.pdf (95,11KB))

- Uchwała Nr 114/XVIII/2008 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu (PDFUchwała Nr 114_XVIII_2008.pdf (93,92KB))

- Uchwała Nr 113/XVII/2008 w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu (PDFUchwała Nr 113_XVII_2008.pdf (96,77KB))
 
- Uchwała Nr 112/XVII/2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz porozumienia w przedmiocie wartosci jednego pkt. (PDFUchwała Nr 112_XVII_2008.pdf (105,58KB))
 
- Uchwała Nr 111/XVII/2008 w sprawie zmian w budżecie powiatu kłobuckiego na 2008 rok (PDFUchwała Nr 111_XVII_2008.pdf (129,83KB))
 
- Uchwała Nr 110/XVII/2008 w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania dla Powiatu kłobuckiego w 2008r. (PDFUchwała Nr 110_XVII_2008.pdf (96,61KB), PDFZałącznik do Uchwały Nr 110_XVII_2008.pdf (107,01KB))
 
- Uchwała Nr 109/XVII/2008 w sprawie założenia Technikum Rolniczego Wieczorowego z siedzibą w Waleńczowie przy ul. Częstochowskiej 8 (PDFUchwała Nr 109_XVII_2008.pdf (101,01KB), PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr 109_XVII_2008.pdf (208,01KB), PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr 109_XVII_2008.pdf (59,61KB))
 
- Uchwała Nr 108/XVII/2008 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie ZOZ (PDFUchwała Nr 108_XVII_2008.pdf (94,68KB), PDFZałącznik do Uchwały Nr 108_XVII_2008.pdf (109,27KB))
 
- Uchwała Nr 107/XVII/2008 w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Społecznej ZOZ (PDFUchwała Nr 107_XVII_2008.pdf (95,49KB), PDFZałącznik do Uchwały Nr 107_XVII_2008.pdf (103,34KB))

- Uchwała Nr 106/XVI/2008 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 17 marca 2008 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji (PDFUchwała Nr 106_XVI_2008.pdf (96,98KB))

- Uchwała Nr 105/XVI/2008 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 17 marca 2008 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, a także warunków i sposobu ich przyznawania (PDFUchwała Nr 105_XVI_2008.pdf (109,99KB), PDFZałącznik do Uchwały Nr 105_XVI_2008.pdf (95,17KB))

- Uchwała Nr 104/XVI/2008 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 17 marca 2008 roku w sprawie wysokości oraz szczególnych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w roku 2008 dla nauczycieli szkół, dla których Powiat Kłobucki jest organem prowadzącym. (PDFUchwała Nr 104_XVI_2008.pdf (107,55KB))

- Uchwała Nr 103/XVI/2008 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 17 marca 2008 roku w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze w 2008 roku. (PDFUchwała Nr 103_XVI_2008.pdf (120,29KB), PDFZałącznik do Uchwały Nr 103_XVI_2008.pdf (122,77KB))

- Uchwała Nr 102/XVI/2008 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 17 marca 2008 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania w roku 2008 nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w placówce oświatowo – wychowawczej oraz w placówce opiekuńczo-wychowawczej prowadzonych przez powiat kłobucki (PDFUchwała Nr 102_XVI_2008.pdf (135,80KB))

- Uchwała Nr 101/XVI/2008 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 17 marca 2008 roku zmieniająca uchwałę Nr 232/XXV/2005 z dnia 18 kwietnia 2005roku w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 101_XVI_2008.pdf (98,13KB))

- Uchwała Nr 100/XVI/2008 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 17 marca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2007 rok (PDFUchwała Nr 100_XVI_2008.pdf (93,03KB), PDFZałącznik do Uchwały Nr 100_XVI_2008.pdf (944,03KB))

- Uchwała Nr 99/XV/2008 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 4 lutego 2008 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok (PDFUchwała Nr 99_XV_2008.pdf (687,71KB))

- Uchwała Nr 98/XV/2008 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 4 lutego 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008 (PDFUchwała Nr 98_XV_2008.pdf (121,34KB))

- Uchwała Nr 97/XV/2008 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 4 lutego 2008 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (PDFUchwała Nr 97_XV_2008.pdf (133,25KB))

- Uchwała Nr 96/XV/2008 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 4 lutego 2008 roku w sprawie: wygaśnięcia mandatu radnego Marka Sroki (PDFUchwała Nr 96_XV_2008.pdf (93,33KB))

- Uchwała Nr 95/XV/2008 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 4 lutego 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Kłobucku (PDFUchwała Nr 95_XV_2008.pdf (235,55KB))

- Uchwała Nr 94/XV/2008 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 4 lutego 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu (PDFUchwała Nr 94_XV_2008.pdf (126,05KB))

- Uchwała Nr 93/XV/2008 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 4 lutego 2008 roku w sprawie: wskazania podmiotów, które przejęły udzielanie świadczeń zdrowotnych zlikwidowanych komórek organizacyjnych diagnostyki medycznej z zakresu cytodiagnostyki Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 93_XV_2008.pdf (103,21KB))

- Uchwała Nr 92/XV/2008 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 4 lutego 2008 roku w sprawie: wskazania podmiotów powstałych w miejsce zlikwidowanych komórek organizacyjnych diagnostyki medycznej z zakresu analityki laboratoryjnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 92_XV_2008.pdf (101,29KB))

- Uchwała Nr 91/XV/2008 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 4 lutego 2008 roku w sprawie: wskazania podmiotów powstałych w miejsce likwidowanych poradni specjalistycznych usytuowanych w jednostkach  Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 91_XV_2008.pdf (117,16KB))

- Uchwała Nr 90/XIV/2007 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie: odwołania członka Zarządu Powiatu w Kłobucku (PDFUchwała Nr 90_XIV_2007.pdf (92,48KB))

- Uchwała Nr 89/XIV/2007 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2007 rok (PDFUchwała Nr 89_XIV_2007.pdf (117,91KB))

- Uchwała Nr 88/XIII/2007 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2007 rok (PDFUchwała Nr 88_XIII_2007.pdf (131,94KB), PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr 88_XIII_2007.pdf (185,99KB), PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr 88_XIII_2007.pdf (234,22KB))

- Uchwała Nr 87/XIII/2007 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie skargi Pana Tomasza Szymańskiego na działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg  w Kłobucku (PDFUchwała Nr 87_XIII_2007.pdf (81,91KB), PDFZałącznik do Uchwały Nr 87_XIII_2007.pdf (143,83KB)

- Uchwała Nr 86/XIII/2007 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie skargi Pani Anny Kośnej na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku (PDFUchwała Nr 86_XIII_2007.pdf (79,97KB), PDFZałącznik do Uchwały Nr 86_XIII_2007.pdf (144,15KB))

- Uchwała Nr 85/XIII/2007 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie przyjęcia protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku (PDFUchwała Nr 85_XIII_2007.pdf (78,55KB), PDFZałącznik do Uchwały Nr 85_XIII_2007.pdf (187,94KB))

- Uchwała Nr 84/XIII/2007 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu System elektronicznej komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego „E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego” (PDFUchwała Nr 84_XIII_2007.pdf (81,38KB))

- Uchwała Nr 83/XIII/2007 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 83_XIII_2007.pdf (79,29KB))

- Uchwała Nr 82/XII/2007 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 października 2007 roku w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2008 (PDFUchwała Nr 82_XII_2007.pdf (78,16KB), PDFZałącznik do Uchwały Nr 82_XII_2007.pdf (101,65KB))

- Uchwała Nr 81/XII/2007 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 października 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej poprzez likwidację poradni specjalistycznych usytuowanych w jednostkach ZOZ (PDFUchwała Nr 81_XII_2007.pdf (80,92KB))

- Uchwała Nr 80/XII/2007 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 października 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej poprzez likwidację komórek organizacyjnych diagnostyki medycznej w zakresie cytodiagnostyki, usytuowanych w jednostkach ZOZ (PDFUchwała Nr 80_XII_2007.pdf (82,08KB))

- Uchwała Nr 79/XII/2007 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 października 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej poprzez likwidację komórek organizacyjnych diagnostyki medycznej w zakresie analityki laboratoryjnej, usytuowanych w jednostkach ZOZ (PDFUchwała Nr 79_XII_2007.pdf (81,50KB))

- Uchwała Nr 78/XI/2007 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 4 października 2007 roku w sprawie zawarcia umowy z Powiatem Hassberge (Niemcy) (PDFUchwała Nr 78_XI_2007.pdf (79,81KB))

- Uchwała Nr 77/XI/2007 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 4 października 2007 roku zmieniająca uchwałę Nr 44/VII/2007 z dnia 5 marca 2007r. w sprawie: określania zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Kłobuckiego w 2007 roku. (PDFUchwała Nr 77_XI_2007..pdf (88,65KB))

- Uchwała Nr 76/XI/2007 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 4 października 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonywanie zakupów oraz przyjmowanie darowizny aparatury i sprzętu medycznego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 76_XI_2007.pdf (80,46KB))

- Uchwała Nr 75/XI/2007 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 4 października 2007 roku w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia, oddania w użytkowanie lub użyczenia majątku trwałego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku  (PDFUchwała Nr 75_XI_2007.pdf (86,32KB))

- Uchwała Nr 74/XI/2007 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 4 października 2007 roku w sprawie udzielenia poręczenia spłaty odnawialnego kredytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Kłobucku (PDFUchwała Nr 74_XI_2007.pdf (78,83KB))

- Uchwała Nr 73/XI/2007 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 4 października 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2007 rok (PDFUchwała Nr 73_XI_2007.pdf (125,09KB), PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr 73_XI_2007.pdf (113,29KB), PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73_XI_2007.pdf (160,07KB))

- Uchwała Nr 72/X/2007 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 6 sierpnia 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu stałych Komisji Rady Powiatu w Kłobucku (PDFUchwała Nr 72_X_2007.pdf (103,94KB))

- Uchwała Nr 72/X/2007 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 6 sierpnia 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu stałych Komisji Rady Powiatu w Kłobucku (PDFUchwała Nr 72_X_2007.pdf (103,94KB))

- Uchwała Nr 71/X/2007 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 6 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2007 rok (PDFUchwała Nr 71_X_2007.pdf (133,24KB))

- Uchwała Nr 70/X/2007 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 6 sierpnia 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Kłomnice z przeznaczeniem na likwidację szkód powstałych w wyniku trąby powietrznej (PDFUchwała Nr 70_X_2007.pdf (95,61KB))

- Uchwała Nr 99/XV/2008 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 4 lutego 2008 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok (PDFUchwała Nr 99_XV_2008.pdf (687,71KB))
- Uchwała Nr 69/IX/2007 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie skargi Pana Ryszarda Zawadzkiego na Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 69_IX_2007.pdf (76,41KB))

- Uchwała Nr 68/IX/2007 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie skargi Pana Ryszarda Zawadzkiego na Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 68_IX_2007.pdf (76,37KB))

- Uchwała Nr 67/IX/2007 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku (PDFUchwała Nr 67_IX_2007.pdf (92,86KB))

- Uchwała Nr 66/IX/2007 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku (PDFUchwała Nr 66_IX_2007.pdf (79,51KB))

- Uchwała Nr 65/IX/2007 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 27 czerwca 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 65_IX_2007.pdf (109,85KB))

- Uchwała Nr 64/IX/2007 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 27 czerwca 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem budżetu powiatu (PDFUchwała Nr 64_IX_2007.pdf (93,25KB))

- Uchwała Nr 63/IX/2007 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2007 rok (PDFUchwała Nr 63_IX_2007.pdf (158,75KB), PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr 63_IX_2007.pdf (132,70KB), PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr 63_IX_2007.pdf (160,16KB))

- Uchwała Nr 62/IX/2007 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie ustalenia strefy ciszy na terenie zbiornika wodnego w miejscowości Panki (PDFUchwała Nr 62_IX_2007.pdf (105,67KB))

- Uchwała Nr 61/IX/2007 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 27 czerwca 2007 roku zmieniająca uchwałę Nr 44/VII/2007 z dnia 5 marca 2007r. w sprawie określania zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Kłobuckiego w 2007 roku (PDFUchwała Nr 61_IX_2007.pdf (123,45KB))

- Uchwała Nr 60/IX/2007  Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 60_IX_2007.pdf (115,43KB))

- Uchwała Nr 59/IX/2007 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej poprzez likwidację poradni specjalistycznych usytuowanych w jednostkach ZOZ (PDFUchwała Nr 59_IX_2007.pdf (127,87KB), PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr 59_IX_2007.pdf (55,17KB))

- Uchwała Nr 58/IX/2007 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej poprzez likwidację komórek organizacyjnych diagnostyki medycznej w zakresie cytodiagnostyki, usytuowanych w jednostkach ZOZ (PDFUchwała Nr 58_IX_2007.pdf (94,10KB))

- Uchwała Nr 57/IX/2007 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej poprzez likwidację komórek organizacyjnych diagnostyki medycznej w zakresie analityki laboratoryjnej, usytuowanych w jednostkach ZOZ (PDFUchwała Nr 57_IX_2007.pdf (95,85KB), PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr 57_IX_2007.pdf (46,69KB))

- Uchwała Nr 56/VIII/2007 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 kwietnia 2007 roku w sprawie zajęcia stanowiska w kwestii likwidacji Ośrodka Zamiejscowego Izby Skarbowej w Częstochowie (PDFUchwała Nr 56_VIII_2007.pdf (117,60KB), PDFZałącznik do Uchwały nr 56_VIII_2007.pdf (95,42KB))

- Uchwała Nr 55/VIII/2007 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 kwietnia 2007 roku w sprawie skargi Pani Małgorzaty Kocik-Kowalczuk na  Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kłobucku (PDFUchwała Nr 55_VIII_2007.pdf (79,86KB), PDFZałącznik do Uchwały Nr 55_VIII_2007.pdf (158,84KB))

- Uchwała Nr 54/VIII/2007 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 kwietnia 2007 roku w sprawie przyjęcia protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku (PDFUchwała Nr 54_VIII_2007.pdf (82,09KB))

- Uchwała Nr 53/VIII/2007 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 kwietnia 2007 roku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu (PDFUchwała Nr 53_VIII_2007.pdf (100,54KB))

- Uchwała Nr 52/VIII/2007  Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 kwietnia 2007 roku w sprawie przyjęcia Programu rozwoju opieki zdrowotnej dla obszaru Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 52_VIII_2007.pdf (90,26KB))

- Uchwała Nr 51/VIII/2007 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 kwietnia 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 51_VIII_2007.pdf (112,45KB))

- Uchwała Nr 50/VIII/2007 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 kwietnia 2007 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz porozumienia w przedmiocie wartości jednego punktu stanowiącego podstawę do ustalania wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu kłobuckiego (PDFUchwała Nr 50_VIII_2007.pdf (114,56KB))

- Uchwała Nr 49/VII/2007 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 5 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2007 rok (PDFUchwała 49_VII_2007.pdf (124,49KB))

- Uchwała Nr 48/VII/2007 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 5 marca 2007 roku w sprawie udzielenia poręczenia spłaty środków przekazanych przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na realizację I etapu projektu w zakresie działania „Pilotażowy  Program Leader +” SchematII stanowiących dofinansowanie projektu o znaku L/02/108/2006 i na warunkach określonych w umowie zawartej w dniu 15 lutego 2007 r. dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” (PDFUchwała 48_VII_2007.pdf (89,19KB))

- Uchwała Nr 47/VII/2007 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 5 marca 2007roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała 47_VII_2007.pdf (98,11KB))

- Uchwała Nr 46/VII/2007 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 5 marca 2007 roku w sprawie podróży służbowych radnych Rady Powiatu w Kłobucku (PDFUchwała 46_VII_2007.pdf (98,25KB))

- Uchwała Nr 45/VII/2007 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 5 marca 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu stałych Komisji Rady Powiatu w Kłobucku (PDFUchwała 45_VII_2007.pdf (118,00KB))

- Uchwała Nr 44/VII/2007 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 5 marca 2007 roku w sprawie: określenia  zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Kłobuckiego w 2007 roku (PDFUchwała 44_VII_2007.pdf (83,74KB), PDFZałącznik nr 1 do Uchwały Nr 44_VII_2007.pdf (117,20KB))

- Uchwała Nr 43/VII/2007 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 5 marca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2006 rok (PDFUchwała 43_VII_2007.pdf (91,01KB))

- Uchwała Nr 42/VII/2007 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 5 marca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007 (PDFUchwała 42_VII_2007.pdf (82,74KB), PDFZałącznik do Uchwały Nr 42_VII_2007.pdf (135,76KB))

- Uchwała Nr 41/VI/2007 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 5 lutego 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie: trybu wdrażania działań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), dla których beneficjentem końcowym jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), (dla Priorytetu II - Działania 2.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne) (PDFUchwała 41_VI_2007.pdf (119,76KB))

- Uchwała Nr 40/VI/2007 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 5 lutego 2007 roku w sprawie wysokości oraz szczególnych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w roku 2007 dla nauczycieli szkół, dla których Powiat Kłobucki jest organem prowadzącym (PDFUchwała 40_VI_2007.pdf (116,82KB))

- Uchwała Nr 39/VI/2007 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 5 lutego 2007 roku w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze (PDFUchwała 39_VI_2007.pdf (133,09KB))

- Uchwała Nr 38/VI/2007 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 5 lutego 2007 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania w roku 2007 nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w placówce oświatowo – wychowawczej oraz w placówce opiekuńczo-wychowawczej prowadzonych przez powiat kłobucki (PDFUchwała 38_VI_2007.pdf (142,96KB))

- Uchwała Nr 37/VI/2007 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 5 lutego 2007 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Kłobucku (PDFUchwała 37_VI_2007.pdf (92,66KB))

- Uchwała Nr 36/VI/2007 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 5 lutego 2007 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu (PDFUchwała 36_VI_2007.pdf (89,08KB), PDFZałącznik do uchwały Nr 36_VI_2007.pdf (136,24KB))

- Uchwała Nr 35/VI/2007 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 5 lutego 2007 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała 35_VI_2007.pdf (112,83KB))

- Uchwała Nr 34/VI/2007 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 5 lutego 2007 roku w sprawie delegowania Starosty Kłobuckiego do reprezentowania Powiatu Kłobuckiego w Związku Powiatów Polskich (PDFUchwała 34_VI_2007.pdf (92,11KB))

- Uchwała Nr 33/VI/2007 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 5 lutego 2007 roku w sprawie desygnowania przedstawicieli Powiatu Kłobuckiego do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Kłobucku (PDFUchwała 33_VI_2007.pdf (106,86KB))

- Uchwała Nr 32/VI/2007 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 5 lutego 2007 roku w sprawie  przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała 32_VI_2007.pdf (80,65KB), PDFZałącznik do uchwały Nr 32_VI_2007.pdf (157,35KB))

- Uchwała Nr 31/VI/2007 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 5 lutego 2007 roku w sprawie zmiany składu Rady Powiatu w Kłobucku w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Bogusława Głąba (PDFUchwała 31_VI_2007.pdf (80,44KB))

- Uchwała Nr 30/V/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Bogusława Głąba (PDFUchwała Nr 30_V_2006.pdf (79,19KB))

- Uchwała Nr 29/V/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Henrykiem Kiepurą (PDFUchwała Nr 29_V_2006.pdf (79,18KB), PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr 29_V_2006.pdf (92,51KB))

- Uchwała Nr 28/V/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia dodatku specjalnego dla Starosty Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 28_V_2006.pdf (114,21KB))

- Uchwała Nr 27/V/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 27_V_2006.pdf (115,84KB))

- Uchwała Nr 26/V/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok (PDFUchwała Nr 26_V_2006.pdf (163,79KB), PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr 26_V_2006.pdf (157,14KB), PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr 26_V_2006.pdf (132,42KB))

- Uchwała Nr 25/V/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 21 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania w roku 2006 nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w placówce oświatowo – wychowawczej oraz w placówce opiekuńczo-wychowawczej prowadzonych przez powiat kłobucki (PDFUchwała Nr 25_V_2006.pdf (84,48KB))

- Uchwała Nr 24/V/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie delegowania do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 24_V_2006.pdf (91,94KB))

- Uchwała Nr 23/V/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących Komisji Rady Powiatu w Kłobucku (PDFUchwała Nr 23_V_2006.pdf (99,08KB))

- Uchwała Nr 22/V/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia składu stałych Komisji Rady Powiatu w Kłobucku (PDFUchwała Nr 22_V_2006.pdf (114,17KB))

- Uchwała Nr 21/V/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku (PDFUchwała Nr 21_V_2006.pdf (92,00KB))

- Uchwała Nr 20/V/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia składu stałych Komisji Rady Powiatu w Kłobucku (PDFUchwała Nr 20_V_2006.pdf (113,58KB))

- Uchwała Nr 19/IV/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 7 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę Nr 335/XXXV/2006 z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie określenia  zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla powiatu kłobuckiego (PDFUchwała Nr 19_IV_2006.pdf (67,87KB))

- Uchwała Nr 18/IV/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 7 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok (PDFUchwała Nr 18_IV_2006.pdf (44,49KB))

- Uchwała Nr 17/IV/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 7 grudnia 2006 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2007 (PDFUchwała Nr 17_IV_2006.pdf (41,58KB), PDFZałącznik do uchwały Nr 17_IV_2006.pdf (81,91KB) )

- Uchwała Nr 16/IV/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 7 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Skarbnika Powiatu w Kłobucku (PDFUchwała Nr 16_IV_2006.pdf (38,97KB))

- Uchwała Nr 15/IV/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 7 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Sekretarza Powiatu w Kłobucku (PDFUchwała Nr 15_IV_2006.pdf (39,50KB))

- Uchwała Nr 14/IV/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 7 grudnia 2006 roku w sprawie odwołania Sekretarza Powiatu w Kłobucku (PDFUchwała Nr 14_IV_2006.pdf (39,52KB))

- Uchwała Nr 13/IV/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 7 grudnia 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu (PDFUchwała Nr 13_IV_2006.pdf (39,88KB))

- Uchwała Nr 12/IV/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 7 grudnia 2006 roku w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu (PDFUchwała Nr 12_IV_2006.pdf (39,92KB))

- Uchwała Nr 11/IV/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 7 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany składu Rady Powiatu w Kłobucku w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Krzysztofa Nowaka (PDFUchwała Nr 11_IV_2006.pdf (39,20KB))

- Uchwała Nr 10/IV/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 7 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany składu Rady Powiatu w Kłobucku w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Henryka Krawczyka (PDFUchwała Nr 10_IV_2006.pdf (39,93KB))

- Uchwała Nr 9/II/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok (PDFUchwała Nr_9_II_2006.pdf (57,79KB))

- Uchwała Nr 8/II/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu w Kłobucku (PDFUchwała Nr_8_II_2006.pdf (38,22KB))

- Uchwała Nr 7/II/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu (PDFUchwała Nr_7_II_2006.pdf (40,29KB))

- Uchwała Nr 6/II/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Wicestarosty oraz pozostałych członków Zarządu Powiatu w Kłobucku (PDFUchwała Nr_6_II_2006.pdf (50,80KB))

- Uchwała Nr 5/II/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Starosty Kłobuckiego (PDFUchwała Nr_5_II_2006.pdf (39,77KB))

- Uchwała Nr 4/II/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie wygaśnięcia mandatów radnych (PDFUchwała Nr_4_II_2006.pdf (39,76KB))

- Uchwała Nr 3/I/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2006 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok (PDFUchwała Nr_3_I_2006.pdf (44,03KB))

- Uchwała Nr 2/I/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu (PDFUchwała Nr_2_I_2006.pdf (39,73KB))

- Uchwała Nr 1/I/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu (PDFUchwała Nr_1_I_2006.pdf (40,71KB))

II kadencja Rady Powiatu 2002-2006

- Uchwała Nr 385/XLIII/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 20 października 2006 roku w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Św. Mikołaja w Truskolasach na remont zabytkowego kościoła oraz zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok (PDFUchwała Nr 385_XLIII_2006.pdf (122,76KB))

- Uchwała Nr 384/XLIII/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 20 października 2006 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, sposobu jej rozliczania i kontroli (PDFUchwała Nr 384_XLIII_2006.pdf (135,79KB), PDFZałącznik nr 1 do uchwały Nr 384_XLIII_2006.pdf (123,38KB))

- Uchwała Nr 383/XLII/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 11 października 2006 roku w sprawie przyjęcia protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku (PDFUchwała Nr 383_XLII_2006.pdf (77,16KB))

- Uchwała Nr 382/XLII/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 11 października 2006 roku w sprawie zmian w  budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok (PDFUchwała Nr 382_XLII_2006.pdf (105,25KB))

- Uchwała Nr 381/XLII/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 11 października 2006 roku w sprawie: sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa (PDFUchwała Nr 381_XLII_2006.pdf (98,98KB))

- Uchwała Nr 380/XLI/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmian w  budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok (PDFUchwała Nr 380_XLI_2006.pdf (109,06KB))

- Uchwała Nr 379/XLI/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 20 września 2006 roku w sprawie ustalenia strefy ciszy na terenie zbiornika wodnego w miejscowości Panki (PDFUchwała Nr 379_XLI_2006.pdf (80,76KB))

- Uchwała Nr 378/XLI/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 20 września 2006 roku w sprawie skargi Pana Ryszarda Zawadzkiego na Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 378_XLI_2006.pdf (87,13KB))

- Uchwała Nr 377/XL/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 sierpnia 2006 roku w sprawie skargi Pana Ryszarda Zawadzkiego na Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 377_XL_2006.pdf (86,08KB))

- Uchwała Nr 376/XL/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 sierpnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie: trybu wdrażania działań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS),dla których beneficjentem końcowym jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), (dla Priorytetu II - Działania 2.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne) (PDFUchwała Nr 376_XL_2006.pdf (87,66KB))

- Uchwała Nr 375/XL/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 sierpnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok (PDFUchwała Nr 375_XL_2006.pdf (113,44KB))

- Uchwała Nr 374/XL/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 sierpnia 2006 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem budżetu powiatu (PDFUchwała Nr 374_XL_2006.pdf (76,08KB), PDFZałącznik do uchwały Nr 374_XL_2006.pdf (101,42KB))

- Uchwała Nr 373/XL/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 sierpnia 2006 roku w sprawie ustalenia dodatku specjalnego dla Starosty Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 373_XL_2006.pdf (101,15KB))

- Uchwała Nr 372/XL/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 sierpnia 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 372_XL_2006.pdf (102,24KB))

- Uchwała Nr 371/XL/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 sierpnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku (PDFUchwała Nr 371_XL_2006.pdf (75,66KB), PDFZałącznik do uchwały Nr 371_XL_2006.pdf (143,59KB))

- Uchwała Nr 370/XL/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 sierpnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku (PDFUchwała Nr 370_XL_2006.pdf (74,79KB), PDFZałącznik do uchwały Nr 370_XL_2006.pdf (150,38KB))

- Uchwała Nr 369/XL/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 sierpnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Statutu Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Kłobucku (PDFUchwała Nr 369_XL_2006.pdf (74,54KB), PDFZałącznik do uchwały Nr 369_XL_2006.pdf (133,45KB))

- Uchwała Nr 368/XL/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 sierpnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 368_XL_2006.pdf (74,90KB), PDFZałącznik do uchwały Nr 368_XL_2006.pdf (2,71MB))

- Uchwała Nr 367/XL/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 sierpnia 2006 roku w sprawie udzielenia poręczenia spłaty odnawialnego kredytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 367_XL_2006.pdf (79,97KB))

- Uchwała Nr 366/XL/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 sierpnia 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia w formie weksla in blanco spłaty pożyczki, o udzielenie której Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku wystąpił do Skarbu Państwa (PDFUchwała Nr 366_XL_2006.pdf (82,70KB))

- Uchwała Nr 365/XL/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 sierpnia 2006 roku zmieniająca uchwałę Nr 335/XXXV/2006 z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla powiatu kłobuckiego (PDFUchwała Nr 365_XL_2006.pdf (107,35KB))

- Uchwała Nr 364/XL/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 sierpnia 2006 roku w sprawie powierzenia miastu Częstochowa realizacji zadań z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności (PDFUchwała Nr 364_XL_2006.pdf (78,88KB))

- Uchwała Nr 363/XL/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 sierpnia 2006 roku zmieniająca uchwałę Nr 232/XXV/2005 z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 363_XL_2006.pdf (77,63KB), PDFZałącznik do uchwały Nr 363_XL_2006.pdf (174,17KB)

- Uchwała Nr 362/XXXIX/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku (PDFUchwała Nr 362_XXXIX_2006.pdf (75,34KB), PDFZałącznik do Uchwały Nr 362_XXXIX_2006.pdf (146,56KB))

- Uchwała Nr 361/XXXIX/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 361_XXXIX_2006.pdf (88,10KB))

- Uchwała Nr 360/XXXIX/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 26 czerwca  2006 roku w sprawie zmian w  budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok (PDFUchwała Nr 360_XXXIX_2006.pdf (87,29KB))

- Uchwała Nr 359/XXXIX/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 26 czerwca 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu (PDFUchwała Nr 359_XXXIX_2006.pdf (79,92KB))

- Uchwała Nr 358/XXXIX/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 26 czerwca  2006 roku w sprawie zmian w  budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok (PDFUchwała Nr 358_XXXIX_2006.pdf (111,18KB))

- Uchwała Nr 357/XXXIX/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za I półrocze (PDFUchwała Nr 357_XXXIX_2006.pdf (90,33KB))

- Uchwała Nr 356/XXXIX/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 356_XXXIX_2006.pdf (75,09KB))

- Uchwała Nr 355/XXXIX/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku poprzez przekształcenie Pracowni Gastroskopii mieszczącej się w Szpitalu Rejonowym w Krzepicach w Pracownię Endoskopii (PDFUchwała Nr 355_XXXIX_2006.pdf (81,06KB))

- Uchwała Nr 354/XXXIX/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie zajęcia stanowiska w kwestii podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 354_XXXIX_2006.pdf (91,78KB), (PDFZałącznik do Uchwały Nr 354_XXXIX_2006.pdf (73,45KB))

- Uchwała Nr 353/XXXIX/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku za rok 2005 (PDFUchwała Nr 353_XXXIX_2006.pdf (87,41KB))

- Uchwała Nr 352/XXXVIII/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 19 czerwca 2006 roku w sprawie zajęcia stanowiska w kwestii podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 352_XXXVIII_2006.pdf (88,20KB), PDFZałącznik do Uchwały Nr 352_XXXVIII_2006.pdf (73,48KB))

- Uchwała Nr 351/XXXVII/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 24 maja 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie: trybu wdrażania działań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), dla których beneficjentem końcowym jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), (dla Priorytetu II - Działania 2.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne) (PDFUchwała Nr 351_XXXVII_2006.pdf (92,44KB), PDFZałącznik nr 1a do Uchwały Nr 351_XXXVII_2006.pdf (148,38KB), PDFZałącznik nr 1b do Uchwały Nr 351_XXXVII_2006.pdf (140,37KB))

- Uchwała Nr 350/XXXVII/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 24 maja 2006 roku w sprawie określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych (PDFUchwała Nr 350_XXXVII_2006.pdf (76,57KB))

- Uchwała Nr 349/XXXVII/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 24 maja 2006 roku w sprawie zmian w  budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok (PDFUchwała Nr 349_XXXVII_2006.pdf (108,74KB))

- Uchwała Nr 348/XXXVII/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 24 maja 2006 roku w sprawie wyrażenia woli wspierania inicjatywy przywrócenia Województwa Częstochowskiego lub utworzenia nowego województwa pod roboczą nazwą: Województwo Jurajskie (PDFUchwała Nr 348_XXXVII_2006.pdf (80,32KB))

- Uchwała Nr 347/XXXVI/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok oraz zaciągnięcia pożyczki na przebudowę mostu w m. Wąsosz (PDFUchwała Nr 347_XXXVI_2006.pdf (70,65KB))

- Uchwała Nr 346/XXXVI/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu (PDFUchwała Nr 346_XXXVI_2006.pdf (48,76KB))

- Uchwała Nr 345/XXXVI/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok (PDFUchwała Nr 345_XXXVI_2006.pdf (73,89KB))

- Uchwała Nr 344/XXXVI/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu (PDFUchwała Nr 344_XXXVI_2006.pdf (49,39KB))

- Uchwała Nr 343/XXXVI/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 26 kwietnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie: trybu wdrażania działań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), dla których beneficjentem końcowym jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), (dla Priorytetu II - Działania 2.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne) (PDFUchwała Nr 343_XXXVI_2006.pdf (62,93KB))

- Uchwała Nr 342/XXXV/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok (PDFUchwała Nr 342_XXXV_2006.pdf (61,20KB))

- Uchwała Nr 341/XXXV/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok (PDFUchwała Nr 341_XXXV_2006.pdf (71,14KB))

- Uchwała Nr 340/XXXV/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz porozumienia w przedmiocie wartości jednego punktu stanowiącego podstawę do ustalania wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu kłobuckiego (PDFUchwała Nr 340_XXXV_2006.pdf (67,00KB))

- Uchwała Nr 339/XXXV/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie delegowania do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 339_XXXV_2006.pdf (46,48KB))

- Uchwała Nr 338/XXXV/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 marca 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby członków i składu stałych Komisji Rady Powiatu w Kłobucku (PDFUchwała Nr 338_XXXV_2006.pdf (67,30KB))

- Uchwała Nr 337/XXXV/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Powiatowego Rzecznika Konsumentów (PDFUchwała Nr 337_XXXV_2006.pdf (63,95KB))

- Uchwała Nr 336/XXXV/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2005 rok (PDFUchwała Nr 336_XXXV_2006.pdf (59,14KB), PDFZałącznik do Uchwały Nr 336_XXXV_2006.pdf (229,11KB))

- Uchwała Nr 335/XXXV/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla powiatu kłobuckiego (PDFUchwała Nr 335_XXXV_2006.pdf (61,86KB), PDFZałącznik do Uchwały Nr 335_XXXV_2006.pdf (63,81KB))

- Uchwała Nr 334/XXXIV/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 22 lutego 2006 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok (PDFUchwała Nr 334_XXXIV_2006.pdf (72,41KB))

- Uchwała Nr 333/XXXIV/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 22 lutego 2006 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok (PDFUchwała Nr 333_XXXIV_2006.pdf (64,69KB))

- Uchwała Nr 332/XXXIV/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 22 lutego 2006 roku w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 332_XXXIV_2006.pdf (66,49KB))

- Uchwała Nr 331/XXXIV/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 22 lutego 2006 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 331_XXXIV_2006.pdf (47,71KB), PDFZałącznik do Uchwały Nr 331_XXXIV_2006.pdf (139,40KB))

- Uchwała Nr 330/XXXIV/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 22 lutego 2006 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Kłobucku (PDFUchwała Nr 330_XXXIV_2006.pdf (60,42KB), PDFZałącznik do Uchwały Nr 330_XXXIV_2006.pdf (229,39KB))

- Uchwała Nr 329/XXXIV/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 22 lutego 2006 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu (PDFUchwała Nr 329_XXXIV_2006.pdf (45,63KB), PDFZałącznik do Uchwały Nr 329_XXXIV_2006.pdf (72,53KB))

- Uchwała Nr 328/XXXIV/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 22 lutego 2006 roku w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006 (PDFUchwała Nr 328_XXXIV_2006.pdf (61,43KB), PDFZałącznik do Uchwały Nr 328_XXXIV_2006.pdf (73,17KB))

- Uchwała Nr 327/XXXIV/2006 Rady  Powiatu w Kłobucku z dnia 22 lutego 2006 roku w sprawie uchwalenia regulaminu przewozu osób i bagażu pojazdami lokalnego transportu zbiorowego w powiecie kłobuckim (PDFUchwała Nr 327_XXXIV_2006.pdf (63,45KB), PDFZałącznik do Uchwały Nr 327_XXXIV_2006.pdf (79,28KB))

- Uchwała Nr 326/XXXIV/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 22 lutego 2006 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania w roku 2006 nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w placówce oświatowo – wychowawczej oraz w placówce opiekuńczo-wychowawczej prowadzonych przez powiat kłobucki (PDFUchwała Nr 326_XXXIV_2006.pdf (84,77KB))

- Uchwała Nr 325/XXXIV/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 22 lutego 2006 roku w sprawie likwidacji szkoły ponadpodstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Długosza w Kłobucku (PDFUchwała Nr 325_XXXIV_2006.pdf (60,62KB))

- Uchwała Nr 324/XXXIV/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 22 lutego 2006 roku w sprawie likwidacji szkół ponadpodstawowych wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. J. Kilińskiego w Kłobucku (PDFUchwała Nr 324_XXXIV_2006.pdf (63,78KB))

- Uchwała Nr 323/XXXIV/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 22 lutego 2006 roku w sprawie skargi Pani Katarzyny Adamus na Starostwo Powiatowe w Kłobucku (PDFUchwała Nr 323_XXXIV_2006.pdf (45,54KB), PDFZałącznik do Uchwały Nr 323_XXXIV_2006.pdf (67,62KB))

- Uchwała Nr 322/XXXIV/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 22 lutego 2006 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego (PDFUchwała Nr 322_XXXIV_2006.pdf (45,42KB), PDFZałącznik do Uchwały Nr 322_XXXIV_2006.pdf (199,21KB))

- Uchwała Nr 321/XXXIII/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2005 rok (PDFUchwała Nr 321_XXXIII_2005.pdf (81,96KB))

- Uchwała Nr 320/XXXIII/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok (PDFUchwała Nr 320_XXXIII_2005.pdf (332,89KB))

- Uchwała Nr 319/XXXIII/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej Powiatu w Kłobucku  (PDFUchwała Nr 319_XXXIII_2005.pdf (46,72KB)), (PDFZałącznik do Uchwały nr 319_XXXIII_2005.pdf (155,29KB)

- Uchwała Nr 318/XXXII/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 14 grudnia 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2005 rok oraz zaciągnięcia kredytu na modernizację dróg powiatowych (PDFUchwała Nr 318_XXXII_2005.pdf (63,59KB))

- Uchwała Nr 317/XXXII/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 14 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2005 rok oraz zaciągnięcia pożyczki na przebudowę mostu w m. Wąsosz (PDFUchwała Nr 317_XXXII_2005.pdf (70,52KB))

- Uchwała Nr 316/XXXII/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 14 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2005 rok (PDFUchwała Nr 316_XXXII_2005.pdf (79,94KB))

- Uchwała Nr 315/XXXII/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 14 grudnia 2005 roku w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego ZOZ w Kłobucku za rok 2005 (PDFUchwała Nr 315_XXXII_2005.pdf (44,23KB))

- Uchwała Nr 314/XXXII/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 14 grudnia 2005 roku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku poprzez likwidację komórek organizacyjnych wskazanych w § 1 uchwały, usytuowanych w jednostkach organizacyjnych ZOZ bez ograniczenia działalności podstawowej (PDFUchwała Nr 314_XXXII_2005.pdf (67,50KB))

- Uchwała Nr 313/XXXII/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 14 grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2006 (PDFUchwała Nr 313_XXXII_2005.pdf (58,95KB), PDFZałącznik do Uchwały nr 313_XXXII_2005.pdf (91,97KB))

- Uchwała Nr 312/XXXII/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 14 grudnia 2005 roku w sprawie powołania Skarbnika Powiatu w Kłobucku (PDFUchwała Nr 312_XXXII_2005.pdf (45,32KB))

- Uchwała Nr 311/XXXII/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 14 grudnia 2005 roku w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu w Kłobucku (PDFUchwała Nr 311_XXXII_2005.pdf (45,31KB))

- Uchwała Nr 310/XXXII/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 14 grudnia 2005 roku w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w Kłobucku (PDFUchwała Nr 310_XXXII_2005.pdf (47,72KB))

- Uchwała Nr 309/XXXII/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 14 grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Powiatu w Kłobucku (PDFUchwała Nr 309_XXXII_2005.pdf (47,08KB))

- Uchwała Nr 308/XXXII/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 14 grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku (PDFUchwała Nr 308_XXXII_2005.pdf (46,14KB), PDFZałącznik do Uchwały nr 308_XXXII_2005.pdf (181,77KB))

- Uchwała Nr 307/XXXII/2005 Rady  Powiatu w Kłobucku z dnia 14 grudnia 2005 roku w sprawie skargi Pani Agnieszki Go na Starostwo Powiatowe w Kłobucku (PDFUchwała Nr 307_XXXII_2005.pdf (43,59KB), PDFZałącznik do Uchwały nr 307_XXXII_2005.pdf (57,32KB))

- Uchwała Nr 306/XXXI/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 9 listopada 2005 roku w sprawie podjęcia deklaracji przez Radę Powiatu o przeznaczeniu środków finansowych na finansowanie inwestycji w ramach realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych (PDFUchwała Nr 306_XXXI_2005.pdf (64,93KB)), (PDFZałącznik nr 1 do Uchwały Nr 306_XXXI_2005.pdf (78,01KB), PDFZałącznik nr 2 do Uchwały Nr 306_XXXI_2005.pdf (66,67KB), PDFZałącznik nr 3 do Uchwały Nr 306_XXXI_2005.pdf (67,12KB), PDFZałącznik nr 4 do Uchwały Nr 306_XXXI_2005.pdf (67,74KB))

- Uchwała Nr 305/XXXI/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 9 listopada 2005 roku w sprawie zajęcia stanowiska w kwestii likwidacji delegatur urzędów wojewódzkich (PDFUchwała Nr 305_XXXI_2005.pdf (64,83KB)), (PDFZałącznik do Uchwały Nr 305_XXXI_2005.pdf (61,30KB))

- Uchwała Nr 304/XXXI/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 9 listopada 2005 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 304_XXXI_2005.pdf (45,30KB))

- Uchwała Nr 303/XXXI/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 9 listopada 2005 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 303_XXXI_2005.pdf (45,18KB))

- Uchwała Nr 302/XXXI/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 9 listopada 2005 roku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku poprzez zmniejszenie liczby łóżek na Oddziałach Wewnętrznych w Szpitalach Rejonowych w Kłobucku i Krzepicach (PDFUchwała Nr 302_XXXI_2005.pdf (62,09KB))

- Uchwała Nr 301/XXXI/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 9 listopada 2005 roku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej poprzez utworzenie w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Truskolasach Gabinetu Fizjoterapii z siedzibą -  Golce 72 (PDFUchwała Nr 301_XXXI_2005.pdf (45,22KB))

- Uchwała Nr 300/XXXI/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 9 listopada 2005 roku w sprawie dotyczącej przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku poprzez połączenie obecnie funkcjonujących Poradni Alergologicznej dla Dzieci i Poradni Alergologicznej dla Dorosłych w Poradnię Alergologiczną dla Dzieci i Dorosłych (PDFUchwała Nr 300_XXXI_2005.pdf (45,86KB))

- Uchwała Nr 299/XXXI/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 9 listopada 2005 roku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku poprzez likwidację Poradni dla Dzieci (PDFUchwała Nr 299_XXXI_2005.pdf (51,16KB))

- Uchwała Nr 298/XXXI/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 9 listopada 2005 roku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku poprzez likwidację Poradni Ginekologicznych usytuowanych w  jego jednostkach organizacyjnych (PDFUchwała Nr 298_XXXI_2005.pdf (51,14KB))

- Uchwała Nr 297/XXXI/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 9 listopada 2005 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 297_XXXI_2005.pdf (45,64KB))

- Uchwała Nr 296/XXXI/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 9 listopada 2005 roku w sprawie udzielenia poręczenia spłaty odnawialnego kredytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 296_XXXI_2005.pdf (44,67KB))

- Uchwała Nr 295/XXXI/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 9 listopada 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2005 rok (PDFUchwała Nr 295_XXXI_2005.pdf (65,45KB))

- Uchwała Nr 294/XXXI/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 9 listopada 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2005 rok (PDFUchwała Nr 294_XXXI_2005.pdf (61,00KB))

- Uchwała Nr 293/XXXI/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 9 listopada 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2005 rok (PDFUchwała Nr 293_XXXI_2005.pdf (69,71KB))

- Uchwała Nr 292/XXXI/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 9 listopada 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2005 rok (PDFUchwała Nr 292_XXXI_2005.pdf (62,00KB))

- Uchwała Nr 291/XXXI/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 9 listopada 2005 roku zmieniająca uchwałę Nr 233/XXV/2005 z dnia 18 kwietnia 2005 r.  w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla powiatu kłobuckiego (PDFUchwała Nr 291_XXXI_2005.pdf (67,11KB))

- Uchwała Nr 290/XXXI/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 9 listopada 2005 roku w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych i manipulacyjnych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego rzeczy i zwierząt (PDFUchwała Nr 290_XXXI_2005.pdf (64,01KB))

- Uchwała Nr 289/XXXI/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 9 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu przewozu osób i bagażu pojazdami lokalnego transportu zbiorowego w powiecie kłobuckim (PDFUchwała Nr 289_XXXI_2005.pdf (59,25KB)),(PDFZałacznik do Uchwały Nr 289_XXXI_2005.pdf (81,99KB))

- Uchwała Nr 288/XXXI/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 9 listopada 2005 roku w sprawie desygnowania przedstawicieli Powiatu Kłobuckiego do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Kłobucku (PDFUchwała Nr 288_XXXI_2005.pdf (50,22KB))

- Uchwała Nr 287/XXXI/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 9 listopada 2005 roku w sprawie delegowania Starosty Kłobuckiego do reprezentowania Powiatu Kłobuckiego w Związku Powiatów Polskich (PDFUchwała Nr 287_XXXI_2005.pdf (60,64KB))

- Uchwała Nr 286/XXX/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 7 października 2005 roku w sprawie ustalenia dodatku specjalnego dla Starosty Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 286_XXX_2005.pdf (50,93KB))

- Uchwała Nr 285/XXX/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 7 października 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 285_XXX_2005.pdf (51,40KB))

- Uchwała Nr 284/XXX/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 7 października 2005 roku w sprawie wyboru Wicestarosty oraz pozostałych członków Zarządu Powiatu w Kłobucku (PDFUchwała Nr 284_XXX_2005.pdf (63,52KB), załącznik do uchwały udostępniany jest na miejscu w pokoju nr 11)

- Uchwała Nr 283/XXX/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 7 października 2005 roku w sprawie wyboru Starosty Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 283_XXX_2005.pdf (50,33KB) , załącznik do uchwały udostępniany jest na miejscu w pokoju nr 11)

- Uchwała Nr 282/XXX/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 7 października 2005 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji Zarządu Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 282_XXX_2005.pdf (48,87KB))

- Uchwała Nr 281/XXX/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 7 października 2005 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji Starosty Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 281_XXX_2005.pdf (47,72KB))

- Uchwała Nr 280/XXX/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 7 października 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu (PDFUchwała Nr 280_XXX_2005.pdf (46,03KB))

- Uchwała Nr 279/XXX/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 7 października 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2005 rok oraz zaciągnięcia kredytu na modernizację dróg powiatowych (PDFUchwała Nr 279_XXX_2005.pdf (61,37KB))

- Uchwała Nr 278/XXIX/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 września 2005 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu (PDFUchwała Nr 278_XXIX_2005.pdf (49,91KB))

- Uchwała Nr 277/XXIX/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 września 2005 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na  termomodernizację obiektów oświatowych (PDFUchwała Nr 277_XXIX_2005.pdf (64,78KB))

- Uchwała Nr 276/XXIX/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 września 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2005 rok (PDFUchwała Nr 276_XXIX_2005.pdf (64,69KB))

- Uchwała Nr 275/XXIX/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 września 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2005 rok oraz zaciągnięcia kredytu na modernizację dróg powiatowych (PDFUchwała Nr 275_XXIX_2005.pdf (65,09KB))

- Uchwała Nr 274/XXIX/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 września 2005 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr S2036 Kuków – Zwierzyniec w Powiecie Kłobuckim” (PDFUchwała Nr 274_XXIX_2005.pdf (66,68KB))

- Uchwała Nr 273/XXIX/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 września 2005 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr S2041 Kałmuki – Hutka w Powiecie Kłobuckim” (PDFUchwała Nr 273_XXIX_2005.pdf (52,67KB))

- Uchwała Nr 272/XXIX/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 września 2005 roku w sprawie podjęcia deklaracji przez Radę Powiatu o przeznaczeniu środków finansowych na finansowanie inwestycji w ramach realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych (PDFUchwała Nr 272_XXIX_2005.pdf (64,65KB), PDFZałącznik nr 1 do Uchwały Nr 272_XXIX_2005.pdf (77,76KB), PDFZałącznik nr 2 do Uchwały Nr 272_XXIX_2005.pdf (67,72KB), PDFZałącznik nr 3 do Uchwały Nr 272_XXIX_2005.pdf (67,89KB) )

- Uchwała Nr 271/XXIX/200 Rady Powiatu w Kłobucku z  dnia 28 września 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2005 rok (PDFUchwała Nr 271_XXIX_2005.pdf (65,40KB))

- Uchwała Nr 270/XXIX/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 września 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2005 rok (PDFUchwała Nr 270_XXIX_2005.pdf (71,92KB)

- Uchwała Nr 269/XXIX/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 września 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2005 rok (PDFUchwała Nr 269_XXIX_2005.pdf (46,94KB), PDFZałącznik do Uchwały Nr 269_XXIX_2005.pdf (47,76KB)

- Uchwała Nr 268/XXIX/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z  dnia 28 września 2005 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych (PDFUchwała Nr 268_XXIX_2005.pdf (60,01KB), PDFZałącznik do Uchwały nr 268_XXIX_2005.pdf (634,06KB))

- Uchwała Nr 267/XXVIII/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 267_XXVIII_2005.pdf (45,32KB))

- Uchwała Nr 266/XXVIII/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 sierpnia 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie: trybu wdrażania działań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), dla których beneficjentem końcowym jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), (dla Priorytetu II - Działania 2.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne) (PDFUchwała Nr 266_XXVIII_2005.pdf (69,96KB)), (PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr 266_XXVIII_2005.pdf (370,50KB), PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr 266_XXVIII_2005.pdf (369,94KB))

- Uchwała Nr 265/XXVIII/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia w formie weksla in blanco spłaty pożyczki, o udzielenie której Zespół Opieki Zdrowotnej wystąpi do Skarbu Państwa (PDFUchwała Nr 265_XXVIII_2005.pdf (62,40KB))

- Uchwała Nr 264/XXVIII/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wymiaru godzin i rozmiaru zniżek dla niektórych nauczycieli oraz nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkole (PDFUchwała Nr 264_XXVIII_2005.pdf (67,61KB))

- Uchwała Nr 263/XXVIII/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr 251/XXVI/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 27 czerwca 2005 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez powiat kłobucki (PDFUchwała Nr 263_XXVIII_2005.pdf (61,57KB))

- Uchwała Nr 262/XXVII/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 18 lipca 2005 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu (PDFUchwała Nr 262_XXVII_2005.pdf (58,48KB))

- Uchwała Nr 261/XXVII/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 18 lipca 2005 roku w sprawie opinii do projektu Programu Restrukturyzacyjnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 261_XXVII_2005.pdf (45,10KB)), (PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr 261_XXVII_2005.pdf (218,25KB))

- Uchwała Nr 260/XXVII/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 18 lipca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku za rok 2004 (PDFUchwała Nr 260_XXVII_2005.pdf (47,32KB)), (PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr 260_XXVII_2005.pdf (245,70KB))

- Uchwała Nr 259/XXVII/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 18 lipca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 259_XXVII_2005.pdf (43,19KB)), (PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr 259_XXVII_2005.pdf (139,93KB))

- Uchwała Nr 258/XXVII/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 18 lipca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2005 rok (PDFUchwała Nr 258_XXVII_2005.pdf (62,97KB))

- Uchwała Nr 257/XXVII/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 18 lipca 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla powiatu kłobuckiego (PDFUchwała Nr 257_XXVII_2005.pdf (62,95KB))

- Uchwała Nr 256/XXVII/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 18 lipca 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami lokalnego transportu zbiorowego w powiecie kłobuckim (PDFUchwała Nr 256_XXVII_2005.pdf (61,09KB)), (PDFZałacznik Nr 1 do Uchwały Nr 256_XXVII_2005.pdf (100,48KB))

- Uchwała Nr 255/XXVI/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 27 czerwca 2005 roku w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego z siedzibą w Kłobucku przy ul. Zamkowej 6 w szkołę ponadgimnazjalną (PDFUchwała Nr 255_XXVI_2005.pdf (66,06KB)), (PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały nr 255_XXVI_2005.pdf (81,76KB), PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały nr 255_XXVI_2005.pdf (173,54KB))

- Uchwała Nr 254/XXVI/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 27 czerwca 2005 roku w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Długosza z siedzibą w Kłobucku przy ul. 3 Maja 33 w szkołę ponadgimnazjalną (PDFUchwała Nr 254_XXVI_2005.pdf (61,71KB)), (PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały nr 254_XXVI_2005.pdf (79,27KB), PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały nr 254_XXVI_2005.pdf (172,51KB))

- Uchwała Nr 253/XXVI/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 27 czerwca 2005 roku w sprawie założenia Szkoły Policealnej z siedzibą w Krzepicach przy ul. A. Ryły 26 (PDFUchwała Nr 253_XXVI_2005.pdf (49,32KB)) (PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały nr 253_XXVI_2005.pdf (81,21KB), PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały nr 253_XXVI_2005.pdf (173,46KB))

- Uchwała Nr 252/XXVI/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 27 czerwca 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości oraz szczególnych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół, dla których Powiat Kłobucki jest organem prowadzącym (PDFUchwała Nr 252_XXVI_2005.pdf (66,50KB))

- Uchwała Nr 251/XXVI/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 27 czerwca 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez powiat kłobucki (PDFUchwała Nr 251_XXVI_2005.pdf (59,87KB))

- Uchwała Nr 250/XXVI/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 27 czerwca 2005 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu (PDFUchwała Nr 250_XXVI_2005.pdf (46,44KB))

- Uchwała Nr 249/XXVI/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 27 czerwca 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na  termomodernizację obiektów oświatowych (PDFUchwała Nr 249_XXVI_2005.pdf (61,40KB))

- Uchwała Nr 248/XXVI/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 27 czerwca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2005 rok (PDFUchwała Nr 248_XXVI_2005.pdf (66,65KB))

- Uchwała Nr 247/XXVI/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 27 czerwca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2005 rok (PDFUchwała Nr 247_XXVI_2005.pdf (68,10KB))

- Uchwała Nr 246/XXVI/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 27 czerwca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2005 rok (PDFUchwała Nr 246_XXVI_2005.pdf (70,55KB))

- Uchwała Nr 245/XXVI/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 27 czerwca 2005 roku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej poprzez likwidację Laboratorium Analiz Lekarskich w Miedznie (PDFUchwała Nr 245_XXVI_2005.pdf (45,64KB))

- Uchwała Nr 244/XXVI/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 27 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku (PDFUchwała Nr 244_XXVI_2005.pdf (45,70KB)), (PDFZałącznik do Uchwały Nr 244_XXVI_2005.pdf (108,48KB))

- Uchwała Nr 243/XXVI/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 27 czerwca 2005 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP)” (PDFUchwała Nr 243_XXVI_2005.pdf (60,89KB))

- Uchwała Nr 242/XXV/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze (PDFUchwała Nr 242_XXV_2005.pdf (78,37KB)), (PDFZałącznik do Uchwały Nr 242_XXV_2005.pdf (82,18KB))

- Uchwała Nr 241/XXV/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie wysokości oraz szczególnych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół, dla których Powiat Kłobucki jest organem prowadzącym (PDFUchwała Nr 241_XXV_2005.pdf (69,07KB))

- Uchwała Nr 240/XXV/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez powiat kłobucki (PDFUchwała Nr 240_XXV_2005.pdf (83,23KB))

- Uchwała Nr 239/XXV/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu (PDFUchwała Nr 239_XXV_2005.pdf (47,48KB))

- Uchwała Nr 238/XXV/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów oświatowych (PDFUchwała Nr 238_XXV_2005.pdf (66,95KB))

- Uchwała Nr 237/XXV/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 18 kwietnia 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie podjęcia deklaracji przez Radę Powiatu o przeznaczeniu środków finansowych na finansowanie inwestycji w ramach realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych (PDFUchwała Nr 237_XXV_2005.pdf (60,38KB)), (PDFZałącznik do Uchwały Nr 237_XXV_2005.pdf (62,52KB))

- Uchwała Nr 236/XXV/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2005 rok (PDFUchwała Nr 236_XXV_2005.pdf (60,94KB))

- Uchwała Nr 235/XXV/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2005 rok (PDFUchwała Nr 235_XXV_2005.pdf (64,50KB))

- Uchwała Nr 234/XXV/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 18 kwietnia 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie: trybu wdrażania działań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), dla których beneficjentem końcowym jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), (dla Priorytetu II - Działania 2.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne)(PDFUchwała Nr 234_XXV_2005.pdf (61,25KB))

- Uchwała Nr 233/XXV/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla powiatu kłobuckiego (PDFUchwała Nr 233_XXV_2005.pdf (59,64KB)), (PDFZałącznik do Uchwały Nr 233_XXV_2005.pdf (73,54KB))

- Uchwała Nr 232/XXV/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie: przyjęcia „Powiatowego Programu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Powiatu Kłobuckiego" (PDFUchwała Nr 232_XXV_2005.pdf (57,68KB)), (PDFZałącznik do Uchwały Nr 232_XXV_2005.pdf (96,49KB))

- Uchwała Nr 231/XXIV/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z  dnia 21 marca 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2005 rok (PDFUchwała Nr 231_XXIV_2005.pdf (64,08KB))

- Uchwała Nr 230/XXIV/2005 Rady Powiatu w Kłobucku Z dnia 21 marca 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2005 rok (PDFUchwała Nr 230_XXIV_2005.pdf (47,19KB))

- Uchwała Nr 229/XXIV/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 229_XXIV_2005.pdf (64,38KB))

- Uchwała Nr 228/XXIV/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Powiatu (PDFUchwała Nr 228_XXIV_2005.pdf (52,03KB))

- Uchwała Nr 227/XXIV/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 227_XXIV_2005.pdf (44,96KB))

- Uchwała Nr 226/XXIV/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 226_XXIV_2005.pdf (45,01KB))

- Uchwała Nr 225/XXIV/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 21 marca 2005 roku dotycząca zmiany  uchwały Nr 119/XI/2003 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 01 grudnia 2003 r.  w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 225_XXIV_2005.pdf (44,57KB))

- Uchwała Nr 224/XXIV/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie podjęcia deklaracji przez Radę Powiatu o przeznaczeniu środków finansowych na finansowanie inwestycji w ramach realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych (PDFUchwała Nr 224_XXIV_2005.pdf (64,21KB)), (PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224_XXIV_2005.pdf (77,76KB)), (PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr 224_XXIV_2005.pdf (69,54KB))

- Uchwała Nr 223/XXIV/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego dla Powiatowego Rzecznika Konsumentów (PDFUchwała Nr 223_XXIV_2005.pdf (64,33KB))

- Uchwała Nr 222/XXIV/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2004 rok (PDFUchwała Nr 222_XXIV_2005.pdf (59,29KB))

- Uchwała Nr 221/XXIV/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 21 marca 2005 rokuzmieniająca uchwałę w sprawie: trybu wdrażania działań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), dla których beneficjentem końcowym jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), (dla Priorytetu II - Działania 2.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne) (PDFUchwała Nr 221_XXIV_2005.pdf (65,17KB))

- Uchwała Nr 220/XXIII/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 7 lutego 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2005 rok (PDFUchwała Nr 220_XXIII_2005.pdf (61,44KB))

- Uchwała Nr 219/XXIII/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 7 lutego 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2005 rok (PDFUchwała Nr 219_XXIII_2005.pdf (65,10KB))

- Uchwała Nr 218/XXIII/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 7 lutego 2005 roku w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok (PDFUchwała Nr 218_XXIII_2005.pdf (63,37KB), PDFZałącznik do Uchwały Nr 218_XXIII_2005.pdf (103,57KB))

- Uchwała Nr 217/XXIII/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 7 lutego 2005 roku w sprawie zatwierdzenia projektu„Planu finansowego przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym” w Kłobucku na 2005 rok (PDFUchwała Nr 217_XXIII_2005.pdf (58,70KB), PDFZałącznik do Uchwały Nr 217_XXIII_2005.pdf (72,38KB))

- Uchwała Nr 216/XXIII/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 7 lutego 2005 roku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej poprzez likwidację komórek organizacyjnych Zespołu i ograniczenia działalności podstawowej (PDFUchwała Nr 216_XXIII_2005.pdf (66,26KB))

- Uchwała Nr 215/XXIII/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 7 lutego 2005 roku w sprawie przyjęcia protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku (PDFUchwała Nr 215_XXIII_2005.pdf (48,00KB), PDFZałącznik do Uchwały Nr 215_XXIII_2005.pdf (420,01KB))

- Uchwała Nr 214/XXIII/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 7 lutego 2005 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Kłobucku (PDFUchwała Nr 214_XXIII_2005.pdf (62,59KB), PDFZałącznik do Uchwały nr 214_XXIII_2005.pdf (214,63KB))

- Uchwała Nr 213/XXIII/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 7 lutego 2005 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu (PDFUchwała Nr 213_XXIII_2005.pdf (47,77KB), PDFZałącznik do Uchwały Nr 213_XXIII_2005.pdf (70,90KB))

- Uchwała Nr 212/XXIII/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 7 lutego 2005 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2004 rok (PDFUchwała Nr 212_XXIII_2005.pdf (47,56KB), PDFZałącznik do Uchwały Nr 212_XXIII_2005.pdf (2,03MB))

- Uchwała Nr 211/XXII/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 20 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia  wysokości i warunków przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia sportowe zawodnikom i trenerom zamieszkałym na terenie powiatu kłobuckiego (PDFUchwała Nr 211_XXII_2004.pdf (64,89KB))

- Uchwała Nr 210/XXII/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 20 grudnia 2004 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród Powiatu w dziedzinie kultury (PDFUchwała Nr 210_XXII_2004.pdf (69,25KB))

- Uchwała Nr 209/XXII/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 20 grudnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2004 rok (PDFUchwała Nr 209_XXII_2004.pdf (64,50KB))

- Uchwała Nr 208/XXII/2004 Rady  Powiatu w Kłobucku z dnia 20 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2005 rok (PDFUchwała Nr 208_XXII_2004.pdf (65,97KB), PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr 208_XXII_2004.pdf (77,96KB), PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr 208_XXII_2004.pdf (87,18KB), PDFZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr 208_XXII_2004.pdf (55,72KB), PDFZałącznik Nr 4 do Uchwały Nr 208_XXII_2004.pdf (65,82KB), PDFZałącznik Nr 5 do Uchwały nr 208_XXII_2004.pdf (72,03KB), PDFZałącznik Nr 6 do Uchwały Nr 208_XXII_2004.pdf (69,82KB), PDFZałącznik Nr 7 do Uchwały Nr 208_XXII_2004.pdf (54,56KB), PDFZałącznik Nr 8 do Uchwały Nr 208_XXII_2004.pdf (55,36KB), PDFZałącznik Nr 9 do Uchwały Nr 208_XXII_2004.pdf (67,22KB), PDFZałącznik Nr 10 do Uchwały Nr 208_XXII_2004.pdf (71,14KB), PDFZałącznik Nr 11 do Uchwały Nr 208_XXII_2004.pdf (69,80KB), PDFZałącznik Nr I do Uchwały Nr 208_XXII_2004.pdf (177,20KB), PDFZałącznik Nr II do Uchwały Nr 208_XXII_2004.pdf (370,73KB), PDFZałącznik Nr III do Uchwały Nr 208_XXII_2004.pdf (78,23KB))

- Uchwała Nr 207/XXII/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 20 grudnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2004 rok (PDFUchwała Nr 207_XXII_2004.pdf (74,62KB))

- Uchwała Nr 206/XXII/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 20 grudnia 2004 roku zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia środków specjalnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 206_XXII_2004.pdf (59,51KB))

- Uchwała Nr 205/XXII/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 20 grudnia 2004 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kłobucku (PDFUchwała Nr 205_XXII_2004.pdf (47,05KB), PDFZałącznik do Uchwały Nr 205_XXII_2004.pdf (66,42KB))

- Uchwała Nr 204/XXII/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 20 grudnia  2004 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 204_XXII_2004.pdf (49,36KB))

- Uchwała Nr 203/XXII/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 20 grudnia 2004 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 203_XXII_2004.pdf (49,11KB))

- Uchwała Nr 202/XXI/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2004 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2005 roku (PDFUchwała Nr 202_XXI_2004.pdf (62,75KB), PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr 202_XXI_2004.pdf (83,76KB))

- Uchwała Nr 201/XXI/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2004 roku w sprawie  zasad i trybu przyznawania nagród Powiatu w dziedzinie kultury (PDFUchwała Nr 201_XXI_2004.pdf (68,05KB))

- Uchwała Nr 200/XXI/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2004 roku w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 200_XXI_2004.pdf (48,36KB))

- Uchwała Nr 199/XXI/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2004 roku w sprawie podjęcia deklaracji przez Radę Powiatu o przeznaczeniu środków finansowych na finansowanie inwestycji w ramach realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych (PDFUchwała Nr 199_XXI_2004.pdf (64,48KB), PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr 199_XX_2004.pdf (74,39KB), PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr 199_XX_2004.pdf (66,28KB))

- Uchwała Nr 198/XXI/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2004 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2004 rok (PDFUchwała Nr 198_XXI_2004.pdf (74,51KB))

- Uchwała Nr 197/XX/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 25 października 2004 roku w sprawie zatwierdzenia programu Ekorozwoju Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 197/XX/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 25 października 2004 roku w sprawie zatwierdzenia programu Ekorozwoju Powiatu Kłobuckiego (46,45KB))

- Uchwała Nr 196/XX/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 25 października 2004 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wydzierżawienia, wynajmowania nieruchomości będących w użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 196/XX/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 25 października 2004 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wydzierżawienia, wynajmowania nieruchomości będących w użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (48,60KB))

- Uchwała Nr 195/XX/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 25 października 2004 roku w sprawie powierzenia Miastu Częstochowa realizacji zadań z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności (PDFUchwała Nr 195/XX/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 25 października 2004 roku w sprawie powierzenia Miastu Częstochowa realizacji zadań z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności (47,30KB))

- Uchwała Nr 194/XX/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 25 października 2004 roku zmieniająca uchwałę Nr 149/XIV/2004 z dnia 27 kwietnia 2004 r.  w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla powiatu kłobuckiego (PDFUchwała Nr 194/XX/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 25 października 2004 roku zmieniająca uchwałę Nr 149/XIV/2004 z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przezn (69,02KB))

- Uchwała Nr 193/XX/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 25 października 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości i warunków przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia sportowe, zawodnikom zamieszkałym na terenie powiatu kłobuckiego (PDFUchwała Nr 193/XX/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 25 października 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości i warunków przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia sportowe, zawodnikom zamieszkałym na terenie powiatu kłobuckiego (60,93KB))

- Uchwała Nr 192/XX/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 25 października 2004 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2004 rok (PDFUchwała Nr 192/XX/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 25 października 2004 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2004 rok (75,30KB))