Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Powiatu - IV kadencja: 2010 - 2014

- Uchwała Nr 295/XXX/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu (PDFUchwała Nr 295_XXX_2014.pdf (52,85KB))

- Uchwała Nr 294/XXX/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2014 rok (PDFUchwała Nr 294_XXX_2014.pdf (1,02MB))

- Uchwała Nr 293/XXX/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2014 - 2025 (PDFUchwała Nr 293_XXX_2014.pdf (2,94MB))

- Uchwała Nr 292/XXX/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi na obszarze powiatu kłobuckiego oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdów (PDFUchwała Nr 292_XXX_2014.pdf (250,34KB))

- Uchwała Nr 291/XXX/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 291_XXX_2014.pdf (60,99KB))

- Uchwała Nr 290/XXX/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Kłobuckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok (PDFUchwała Nr 290_XXX_2014.pdf (1,57MB))

- Uchwała Nr 289/XXX/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego (PDFUchwała Nr 289_XXX_2014.pdf (2,11MB))

- Uchwała Nr 288/XXX/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 4 listopada 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kłobucku (PDFUchwała Nr 288_XXX_2014.pdf (110,51KB))

- Uchwała Nr 287/XXX/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie upamiętnienia 151. rocznicy urodzin oraz 100. rocznicy śmierci dr Teofila Władysława Beliny-Brzozowskiego (PDFUchwała Nr 287_XXX_2014.pdf (50,36KB))

- Uchwała Nr 286/XXIX/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 9 września 2014 roku w sprawie uczczenia 75 rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego (PDFUchwała Nr 286_XXIX_2014.pdf (85,20KB))

- Uchwała Nr 285/XXIX/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 9 września 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia pomieszczeń znajdujących się w budynku zajmowanym przez Starostwo Powiatowe w Kłobucku przy ul. Ks. I. Skorupki 46A, stanowiącym własność Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 285_XXIX_2014.pdf (53,92KB))

- Uchwała Nr 284/XXIX/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 9 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2014 rok (PDFUchwała Nr 284_XXIX_2014.pdf (871,76KB))

- Uchwała Nr 283/XXIX/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 9 września 2014 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 283_XXIX_2014.pdf (74,25KB))

- Uchwała Nr 282/XXIX/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 9 września 2014 roku w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego kontraktowania świadczeń zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (PDFUchwała Nr 282_XXIX_2014.pdf (176,01KB))

- Uchwała Nr 281/XXVIII/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 26 czerwca 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu stałych Komisji Rady Powiatu w Kłobucku (PDFUchwała Nr 281_XXVIII_2014.pdf (222,75KB))

- Uchwała Nr 280/XXVIII/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie powierzenia Gminie Miedźno zadań publicznych z zakresu dróg powiatowych dotyczących budowy chodników (PDFUchwała Nr 280_XXVIII_2014.pdf (146,47KB))

- Uchwała Nr 279/XXVIII/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie powierzenia Gminie Popów zadań publicznych z zakresu dróg powiatowych dotyczących budowy chodników i budowy parkingu (PDFUchwała Nr 279_XXVIII_2014.pdf (153,09KB))

- Uchwała Nr 278/XXVIII/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2014 - 2025 (PDFUchwała Nr 278_XXVIII_2014.pdf (1,95MB))

- Uchwała Nr 277/XXVIII/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2014 rok (PDFUchwała Nr 277_XXVIII_2014.pdf (1,36MB))

- Uchwała Nr 276/XXVIII/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2014 - 2025 (PDFUchwała Nr 276_XXVIII_2014.pdf (2,47MB))

- Uchwała Nr 275/XXVIII/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2014 rok (PDFUchwała Nr 275_XXVIII_2014.pdf (338,03KB))

- Uchwała Nr 274/XXVIII/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 26 czerwca 2014 roku zmieniająca uchwałę Nr 205/XXIX/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 4 września 2009 roku w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolengo, zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz zwalniania ich od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i psychologów w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kłobucki (PDFUchwała Nr 274_XXVIII_2014.pdf (373,11KB))

- Uchwała Nr 273/XXVIII/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kłobucki (PDFUchwała Nr 273_XXVIII_2014.pdf (163,68KB))

- Uchwała Nr 272/XXVIII/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 26 czerwca 2014 roku zawierająca stanowisko w sprawie ogłoszenia roku 2015 rokiem Jana Długosza (PDFUchwała Nr 272_XXVIII_2014.pdf (471,29KB))

- Uchwała Nr 271/XXVIII/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Kłobucku (PDFUchwała Nr 271_XXVIII_2014.pdf (266,05KB))

- Uchwała Nr 270/XXVIII/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie utworzenia Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Kłobuckuy (PDFUchwała Nr 270_XXVIII_2014.pdf (270,51KB))

- Uchwała Nr 269/XXVIII/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Krzepicach (PDFUchwała Nr 269_XXVIII_2014.pdf (303,54KB))

- Uchwała Nr 268/XXVIII/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego kontraktowania opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia stacjonarnego w zakresie geriatrii (PDFUchwała Nr 268_XXVIII_2014.pdf (147,27KB))

- Uchwała Nr 267/XXVIII/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku za 2013 rok (PDFUchwała Nr 267_XXVIII_2014.pdf (55,37KB))

- Uchwała Nr 266/XXVII/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego (PDFUchwała Nr 266_XXVII_2014.pdf (38,81KB))

- Uchwała Nr 265/XXVII/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu (PDFUchwała Nr 265_XXVII_2014.pdf (50,53KB))

- Uchwała Nr 264/XXVII/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za 2013 rok (PDFUchwała Nr 264_XXVII_2014.pdf (51,66KB))

- Uchwała Nr 263/XXVII/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie podziału Województwa Śląskiego na okręgi wyborcze, ustelenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego (PDFUchwała Nr 263_XXVII_2014.pdf (98,92KB))

- Uchwała Nr 262/XXVII/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 221/XXII/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 12 września 2013 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego (PDFUchwała Nr 262_XXVII_2014.pdf (700,91KB))

- Uchwała Nr 261/XXVI/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie powierzenia Gminie Lipie zadań publicznych z zakresu dróg powiatowych dotyczących wykonania dokumentacji projektowej w celu remontów chodników (PDFUchwała Nr 261_XXVI_2014.pdf (82,12KB))

- Uchwała Nr 260/XXVI/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie powierzenia Gminie Krzepice zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych dotyczącego przebudowy chodnika (PDFUchwała Nr 260_XXVI_2014.pdf (57,34KB))

- Uchwała Nr 259/XXVI/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2014 - 2025 (PDFUchwała Nr 259_XXVI_2014.pdf (251,74KB))

- Uchwała Nr 258/XXVI/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zamian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 258_XXVI_2014.pdf (353,21KB))

- Uchwała Nr 257/XXVI/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 257_XXVI_2014.pdf (103,95KB))

- Uchwała Nr 256/XXVI/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 kwietnia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Kłobuckiego w 2014 roku (PDFUchwała Nr 256_XXVI_2014.pdf (72,74KB))

- Uchwała Nr 255/XXV/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 6 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Kłobucku (PDFUchwała Nr 255_XXV_2014.pdf (223,88KB))

- Uchwała Nr 254/XXV/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 6 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Kłobucku (PDFUchwała Nr 254_XXV_2014.pdf (200,26KB))

- Uchwała Nr 253/XXV/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 6 marca 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku (PDFUchwała Nr 253_XXV_2014.pdf (97,07KB))

- Uchwała Nr 252/XXV/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 6 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu położonego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 5B (PDFUchwała Nr 252_XXV_2014.pdf (44,71KB))

- Uchwała Nr 251/XXV/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 6 marca 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2014 – 2025 (PDFUchwała Nr 251_XXV_2014.pdf (241,96KB))

- Uchwała Nr 250/XXV/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 6 marca 2014 roku w sprawie powierzenia Gminie Krzepice zadania publicznego z zakresu dróg publicznych dotyczącego budowy i przebudowy chodników (PDFUchwała Nr 250_XXV_2014.pdf (62,80KB))

- Uchwała Nr 249/XXV/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 6 marca 2014 roku w sprawie powierzenia Gminie Opatów zadania publicznego z zakresu kultury (PDFUchwała Nr 249_XXV_2014.pdf (54,71KB))

- Uchwała Nr 248/XXV/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 6 marca 2014 roku w sprawie powierzenia Gminie Przystajń zadania publicznego z zakresu kultury (PDFUchwała Nr 248_XXV_2014.pdf (53,79KB))

- Uchwała Nr 247/XXV/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 6 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kłobuckiego na lata 2014-2020” (PDFUchwała Nr 247_XXV_2014.pdf (646,89KB))

- Uchwała Nr 246/XXV/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 6 marca 2014 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Kłobuckiego w 2014 roku (PDFUchwała Nr 246_XXV_2014.pdf (92,52KB))

- Uchwała Nr 245/XXV/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 6 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kłobuckiego za 2013 rok (PDFUchwała Nr 245_XXV_2014.pdf (474,85KB))

- Uchwała Nr 244/XXIV/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Kłobucku (PDFUchwała Nr 244_XXIV_2013.pdf (421,71KB))

- Uchwała Nr 243/XXIV/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu (PDFUchwała Nr 243_XXIV_2013.pdf (123,96KB))

- Uchwała Nr 242/XXIV/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2014 rok (PDFUchwała Nr 242_XXIV_2013.pdf (3,28MB))

- Uchwała Nr 241/XXIV/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2014-2025 (PDFUchwała Nr 241_XXIV_2013.pdf (970,48KB))

- Uchwała Nr 240/XXIV/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2013 rok (PDFUchwała Nr 240_XXIV_2013.pdf (75,37KB))

- Uchwała Nr 239/XXIV/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kłobuckiego na lata 2013-2016 z uwzględnieniem lat 2017-2020 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kłobuckiego na lata 2013-2016 z uwzględnieniem lat 2017-2020” (PDFUchwała Nr 239_XXIV_2013.pdf (52,02KB); PDFProgramu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kłobuckiego - cz.1.pdf (3,16MB); PDFProgramu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kłobuckiego - cz.2.pdf (4,02MB); PDFPrognoza Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kłobuckiego na lata 2013-2016 z uwzględnieniem lat 2017- 2020.pdf (2,95MB))

- Uchwała Nr 238/XXIII/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie sposobu załatwienia skargi z dnia 6 września 2013 roku (PDFUchwała Nr 238_XXIII_2013.pdf (97,33KB))

- Uchwała Nr 237/XXIII/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Kłobucku (PDFUchwała Nr 237_XXIII_2013.pdf (177,39KB))

- Uchwała Nr 236/XXIII/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2013 - 2021 (PDFUchwała Nr 236_XXIII_2013.pdf (962,99KB))

- Uchwała Nr 235/XXIII/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2013 rok (PDFUchwała Nr 235_XXIII_2013.pdf (924,30KB))

- Uchwała Nr 234/XXIII/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi na obszarze powiatu kłobuckiego oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdów (PDFUchwała Nr 234_XXIII_2013.pdf (95,66KB))

- Uchwała Nr 233/XXIII/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie Statutu Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 233_XXIII_2013.pdf (1,59MB))

- Uchwała Nr 232/XXIII/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie powierzania zadań w zakresie edukacji publicznej Powiatowi Olkuskiemu (PDFUchwała Nr 232_XXIII_2013.pdf (51,07KB))

- Uchwała Nr 231/XXII/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 12 września 2013 roku w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 24 czerwca 2013 roku (PDFUchwała Nr 231_XXII_2013.pdf (97,84KB))

- Uchwała Nr 230/XXII/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 12 września 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia garażowego położonego w Kłobucku przy ul. Wieluńskiej 11 (PDFUchwała Nr 230_XXII_2013.pdf (41,53KB))

- Uchwała Nr 229/XXII/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 12 września 2013 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji (PDFUchwała Nr 229_XXII_2013.pdf (39,08KB))

- Uchwała Nr 228/XXII/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 12 września 2013 roku w sprawie powierzenia Gminie Popów zadań publicznych z zakresu dróg publicznych (PDFUchwała Nr 228_XXII_2013.pdf (48,98KB))

- Uchwała Nr 227/XXII/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 12 września 2013 roku w sprawie powierzenia Gminie Lipie zadań publicznych z zakresu dróg publicznych (PDFUchwała Nr 227_XXII_2013.pdf (53,82KB))

- Uchwała Nr 226/XXII/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 12 września 2013 roku w sprawie powierzenia Gminie Kłobuck zadania publicznego z zakresu dróg publicznych (PDFUchwała Nr 226_XXII_2013.pdf (50,82KB))

- Uchwała Nr 225/XXII/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 12 września 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2013 - 2021 (PDFUchwała Nr 225_XXII_2013.pdf (250,07KB))

- Uchwała Nr 224/XXII/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 12 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2013 rok (PDFUchwała Nr 224_XXII_2013.pdf (286,40KB))

- Uchwała Nr 223/XXII/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 12 września 2013 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Kłobuckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok (PDFUchwała Nr 223_XXII_2013.pdf (626,47KB))

- Uchwała Nr 222/XXII/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 12 września 2013 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Kłobuckiego do realizacji projektu pod nazwą "Energia kompetencji" w ramach konkursu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działania 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" (PDFUchwała Nr 222_XXII_2013.pdf (43,21KB))

- Uchwała Nr 221/XXII/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 12 września 2013 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego (PDFUchwała Nr 221_XXII_2013.pdf (961,96KB))

- Uchwała Nr 220/XXI/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 26 czerwca 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu stałych Komisji Rady Powiatu w Kłobucku (PDFUchwała Nr 220_XXI_2013.pdf (86,29KB))

- Uchwała Nr 219/XXI/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 26 czerwca 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 219_XXI_2013.pdf (45,83KB))

- Uchwała Nr 218/XXI/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2013 rok (PDFUchwała Nr 218_XXI_2013.pdf (225,41KB))

- Uchwała Nr 217/XXI/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2013 rok (PDFUchwała Nr 217_XXI_2013.pdf (149,58KB))

- Uchwała Nr 216/XXI/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Kłobucku (PDFUchwała Nr 216_XXI_2013.pdf (167,49KB))

- Uchwała Nr 215/XXI/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (PDFUchwała Nr 215_XXI_2013.pdf (119,28KB))

- Uchwała Nr 214/XXI/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 214_XXI_2013.pdf (368,06KB))

- Uchwała Nr 213/XXI/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku za 2012 rok (PDFUchwała Nr 213_XXI_2013.pdf (46,07KB))

- Uchwała Nr 212/XX/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie przekazania skargi z dnia 19 marca 2013 roku według właściwości (PDFUchwała Nr 212_XX_2013.pdf (98,84KB))

- Uchwała Nr 211/XX/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie skargi na Starostę Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 211_XX_2013.pdf (117,20KB))

- Uchwała Nr 210/XX/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie stanowiska wyrażającego zaniepokojenie wobec planów Zarządu ISD Huta Częstochowa sp. z o.o. dotyczących redukcji zatrudnienia (PDFUchwała Nr 210_XX_2013.pdf (53,21KB))

- Uchwała Nr 209/XX/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie wskazania przedstawiciela podmiotu tworzącego do komisji konkursowej w konkursie na stanowisko Ordynatora Oddziału Dziecięcego Szpitala Rejonowego w Kłobucku (PDFUchwała Nr 209_XX_2013.pdf (47,92KB))

- Uchwała Nr 208/XX/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie stanowiska dotyczącego finansowania powiatowych inwestycji drogowych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 (PDFUchwała Nr 208_XX_2013.pdf (57,30KB))

- Uchwała Nr 207/XX/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie powierzenia Gminie Popów zadania publicznego z zakresu dróg publicznych dotyczącego budowy chodników (PDFUchwała Nr 207_XX_2013.pdf (57,05KB))

- Uchwała Nr 206/XX/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2013 rok (PDFUchwała Nr 206_XX_2013.pdf (445,49KB))

- Uchwała Nr 205/XX/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2013 - 2021 (PDFUchwała Nr 205_XX_2013.pdf (287,13KB))

- Uchwała Nr 204/XX/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 180/XVIII/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego zmienionej uchwałą Nr 195/XIX/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 11 marca 2013 roku (PDFUchwała Nr 204_XX_2013.pdf (65,61KB))

- Uchwała Nr 203/XX/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kłobuckiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych (PDFUchwała Nr 203_XX_2013.pdf (557,72KB))

- Uchwała Nr 202/XX/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie przystąpienia Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku do projektu partnerskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI, Działanie 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PDFUchwała Nr 202_XX_2013.pdf (68,40KB))

- Uchwała Nr 201/XX/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu (PDFUchwała Nr 201_XX_2013.pdf (50,88KB))

- Uchwała Nr 200/XX/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za 2012 rok (PDFUchwała Nr 200_XX_2013.pdf (4,53MB))

- Uchwała Nr 199/XX/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zmiany składu Rady Powiatu w Kłobucku w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Pana Tomasza Majchrowskiego (PDFUchwała Nr 199_XX_2013.pdf (40,13KB))

- Uchwała Nr 198/XIX/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 11 marca 2013 roku zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu stałych Komisji Rady Powiatu w Kłobucku (PDFUchwała Nr 198_XIX_2013.pdf (44,74KB))

- Uchwała Nr 197/XIX/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie powierzenia Gminie Krzepice zadania publicznego z zakresu dróg publicznych dotyczącego budowy i przebudowy chodników (PDFUchwała Nr 197_XIX_2013.pdf (58,09KB))

- Uchwała Nr 196/XIX/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2013-2021 (PDFUchwała Nr 196_XIX_2013.pdf (304,42KB))

- Uchwała Nr 195/XIX/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 180/XVIII/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2013-2021 (PDFUchwała Nr 195_XIX_2013.pdf (1,03MB))

- Uchwała Nr 194/XIX/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2013 rok (PDFUchwała Nr 194_XIX_2013.pdf (223,31KB))

- Uchwała Nr 193/XIX/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 193_XIX_2013.pdf (237,06KB))

- Uchwała Nr 192/XIX/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego wdrożenia nowego Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego na terenie Województwa Śląskiego (PDFUchwała Nr 192_XIX_2013.pdf (178,68KB))

- Uchwała Nr 191/XIX/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie powierzenia Gminie Panki zadania publicznego z zakresu kultury (PDFUchwała Nr 191_XIX_2013.pdf (54,74KB))

- Uchwała Nr 190/XIX/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie powierzenia Gminie Lipie zadania publicznego z zakresu kultury (PDFUchwała Nr 190_XIX_2013.pdf (54,31KB))

- Uchwała Nr 189/XIX/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Długosza w Kłobucku (PDFUchwała Nr 189_XIX_2013.pdf (50,13KB))

- Uchwała Nr 188/XIX/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku (PDFUchwała Nr 188_XIX_2013.pdf (44,31KB))

- Uchwała Nr 187/XIX/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku (PDFUchwała Nr 187_XIX_2013.pdf (41,95KB))

- Uchwała Nr 186/XIX/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie uczczenia 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego z 1863 roku (PDFUchwała Nr 186_XIX_2013.pdf (136,76KB))

- Uchwała Nr 185/XIX/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kłobuckiego za 2012 rok (PDFUchwała Nr 185_XIX_2013.pdf (380,31KB))

- Uchwała Nr 184/XIX/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Kłobuckiego w 2013 roku (PDFUchwała Nr 184_XIX_2013.pdf (98,21KB))

- Uchwała Nr 183/XVIII/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Kłobucku (PDFUchwała Nr 183_XVIII_2012.pdf (467,48KB))

- Uchwała Nr 182/XVIII/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu (PDFUchwała Nr 182_XVIII_2012.pdf (141,98KB))

- Uchwała Nr 181/XVIII/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2013 rok (PDFUchwała Nr 181_XVIII_2012.pdf (2,95MB))

- Uchwała Nr 180/XVIII/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2013 - 2021 (PDFUchwała Nr 180_XVIII_2012.pdf (583,04KB))

- Uchwała Nr 179/XVIII/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok (PDFUchwała Nr 179_XVIII_2012.pdf (622,74KB))

- Uchwała Nr 178/XVIII/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Kłobuckiego w 2012 roku (PDFUchwała Nr 178_XVIII_2012.pdf (73,23KB))

- Uchwała Nr 177/XVIII/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi na obszarze powiatu kłobuckiego oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdów (PDFUchwała Nr 177_XVIII_2012.pdf (96,32KB))

- Uchwała Nr 176/XVIII/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zamiaru likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku (PDFUchwała Nr 176_XVIII_2012.pdf (44,10KB))

- Uchwała Nr 175/XVII/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie skargi Pana Henryka Maja na Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 175_XVII_2012.pdf (114,18KB))

- Uchwała Nr 174/XVII/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie skargi Pana Henryka Maja na Starostę Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 174_XVII_2012.pdf (123,78KB))

- Uchwała Nr 173/XVII/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Uchwalenia Regulminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kłobucku (PDFUchwała Nr 173_XVII_2012.pdf (110,85KB))

- Uchwała Nr 172/XVII/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2012 – 2021 (PDFUchwała Nr 172_XVII_2012.pdf (319,98KB))

- Uchwała Nr 171/XVII/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie desygnowania przedstawicieli Powiatu Kłobuckiego do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Kłobucku (PDFUchwała Nr 171_XVII_2012.pdf (49,28KB))

- Uchwała Nr 170/XVII/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 170_XVII_2012.pdf (936,93KB))

- Uchwała Nr 169/XVII/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie zamiaru likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Długosza w Kłobucku (PDFUchwała Nr 169_XVII_2012.pdf (43,48KB))

- Uchwała Nr 168/XVII/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie zamiaru likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku (PDFUchwała Nr 168_XVII_2012.pdf (40,63KB))

- Uchwała Nr 167/XVII/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach oddalającego skargę Powiatu Kłobuckiego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (PDFUchwała Nr 167_XVII_2012.pdf (56,59KB))

- Uchwała Nr 166/XVII/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Kłobuckiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 rok (PDFUchwała Nr 166_XVII_2012.pdf (614,50KB))

- Uchwała Nr 165/XVI/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 12 pażdziernika 2012 roku w sprawie upoważnienia Starosty Kłobuckiego do wniesienia odpowiedzi na skargę Wojewody Śląskiego na uchwałę Nr 93/IX/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2011 roku (PDFUchwała Nr 165_XVI_2012.pdf (98,91KB))

- Uchwała Nr 164/XVI/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 12 pażdziernika 2012 roku w sprawie skargi Pana Wiesława Wieczorka na Starostę Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 164_XVI_2012.pdf (99,71KB))

- Uchwała Nr 163/XVI/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 12 pażdziernika 2012 roku w sprawie uchylenia w całości Uchwały Nr 155/XV/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (PDFUchwała Nr 163_XVI_2012.pdf (41,90KB))

- Uchwała Nr 162/XVI/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 12 pażdziernika 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok (PDFUchwała Nr 162_XVI_2012.pdf (371,20KB))

- Uchwała Nr 161/XVI/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 12 pażdziernika 2012 roku zmieniająca Uchwałę Nr 157/XV/2012 w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Kłobuckiego w 2012 roku (PDFUchwała Nr 161_XVI_2012.pdf (57,74KB))

- Uchwała Nr 160/XVI/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 12 pażdziernika 2012 roku w sprawie nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 160_XVI_2012.pdf (530,36KB))

- Uchwała Nr 159/XV/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie skargi Państwa Jerzego i Marzeny Krawczyk na Starostę Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 159_XV_2012.pdf (76,00KB))

- Uchwała Nr 158/XV/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego dotyczące uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Powiatu Kłobuckiego (
PDFUchwała Nr 158_XV_2012.pdf (48,41KB))

- Uchwała Nr 157/XV/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 sierpnia 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Kłobuckiego w 2012 roku (
PDFUchwała Nr 157_XV_2012.pdf (85,24KB))

- Uchwała Nr 156/XV/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2012-2021 (
PDFUchwała Nr 156_XV_2012.pdf (344,05KB))

- Uchwała Nr 155/XV/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (
PDFUchwała Nr 155_XV_2012.pdf (42,87KB))

- Uchwała Nr 154/XV/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok (
PDFUchwała Nr 154_XV_2012.pdf (356,22KB))

- Uchwała Nr 153/XV/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla sportowców i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej (
PDFUchwała Nr 153_XV_2012.pdf (252,39KB))

- Uchwała Nr 152/XV/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 sierpnia 2012 roku zmieniająca Uchwałę Nr 70/VI/2011 w sprawie przystąpienia Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku do projektu partnerskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI, Działanie 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (PO KL) (
PDFUchwała Nr 152_XV_2012.pdf (45,42KB))

- Uchwała Nr 151/XIV/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 21 czerwca 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie włączenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kłobucku do Zespołu Szkół Nr 2 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 151_XIV_2012.pdf (45,19KB))

- Uchwała Nr 150/XIV/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie powierzenia Gminie Lipie zadania publicznego z zakresu dróg publicznych dotyczącego wykonania projektu i remontu chodników (PDFUchwała Nr 150_XIV_2012.pdf (59,85KB))

- Uchwała Nr 149/XIV/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie powierzenia Gminie Popów zadania publicznego z zakresu dróg publicznych dotyczącego budowy chodników (PDFUchwała Nr 149_XIV_2012.pdf (57,84KB))

- Uchwała Nr 148/XIV/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok (PDFUchwała Nr 148_XIV_2012.pdf (269,53KB))

- Uchwała Nr 147/XIV/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie delegowania do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 147_XIV_2012.pdf (35,81KB))

- Uchwała Nr 146/XIV/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego (PDFUchwała Nr 146_XIV_2012.pdf (452,75KB))

- Uchwała Nr 145/XIV/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych z powiatu kłobuckiego na lata 2012-2018” (PDFUchwała Nr 145_XIV_2012.pdf (2,20MB))

- Uchwała Nr 144/XIV/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu (PDFUchwała Nr 144_XIV_2012.pdf (50,34KB))

- Uchwała Nr 143/XIV/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za rok 2011 (PDFUchwała Nr 143_XIV_2012.pdf (47,87KB))

- Uchwała Nr 142/XIV/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 142_XIV_2012.pdf (130,12KB))

- Uchwała Nr 141/XIV/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku za rok 2011 (PDFUchwała Nr 141_XIV_2012.pdf (44,13KB))

- Uchwała Nr 140/XIII/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 18 maja 2012 roku w sprawie skargi Pana Marka Sroki na Starostę Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 140_XIII_2012.pdf (113,93KB))

- Uchwała Nr 139/XIII/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 18 maja 2012 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku (PDFUchwała Nr 139_XIII_2012.pdf (108,88KB))

- Uchwała Nr 138/XIII/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 18 maja 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2012-2021 (PDFUchwała Nr 138_XIII_2012.pdf (121,24KB))

- Uchwała Nr 137/XIII/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 18 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok (PDFUchwała Nr 137_XIII_2012.pdf (105,59KB))

- Uchwała Nr 136/XIII/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 18 maja 2012 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 136_XIII_2012.pdf (65,16KB))

- Uchwała Nr 135/XIII/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 18 maja 2012 roku w sprawie nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 135_XIII_2012.pdf (172,22KB))

- Uchwała Nr 134/XIII/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 18 maja 2012 roku w sprawie nadania Statutu Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych w Kłobucku (PDFUchwała Nr 134_XIII_2012.pdf (185,59KB))

- Uchwała Nr 133/XIII/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 18 maja 2012 roku w sprawie włączenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kłobucku do Zespołu Szkół Nr 2 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 133_XIII_2012.pdf (49,19KB))

- Uchwała Nr 132/XII/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie powierzenia Gminie Krzepice zadania publicznego z zakresu dróg publicznych dotyczącego budowy chodników (PDFUchwała Nr 132_XII_2012.pdf (49,99KB))

- Uchwała Nr 131/XII/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla powiatu kłobuckiego w 2012 roku (PDFUchwała Nr 131_XII_2012.pdf (94,62KB))

- Uchwała Nr 130/XII/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kłobucku (PDFUchwała Nr 130_XII_2012.pdf (106,42KB))

- Uchwała Nr 129/XII/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Waleńczowie (PDFUchwała Nr 129_XII_2012.pdf (48,97KB))

- Uchwała Nr 128/XII/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Waleńczowie (PDFUchwała Nr 128_XII_2012.pdf (56,52KB))

- Uchwała Nr 127/XII/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Waleńczowie (PDFUchwała Nr 127_XII_2012.pdf (48,82KB))

- Uchwała Nr 126/XII/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Waleńczowie (PDFUchwała Nr 126_XII_2012.pdf (48,80KB))

- Uchwała Nr 125/XII/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Waleńczowie (PDFUchwała Nr 125_XII_2012.pdf (47,98KB))

- Uchwała Nr 124/XII/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 124_XII_2012.pdf (48,57KB))

- Uchwała Nr 123/XII/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie II Liceum Ogólnokształcące w Kłobucku z Zespołu Szkół Nr 2 (PDFUchwała Nr 123_XII_2012.pdf (54,49KB))

- Uchwała Nr 122/XI/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 2 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia stanowiska wyrażającego sprzeciw wobec planowanej likwidacji XIII Zamiejscowego Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Częstochowie z siedzibą w Kłobucku (PDFUchwała Nr 122_XI_2012.pdf (202,76KB))

- Uchwała Nr 121/XI/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 2 marca 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Popów (PDFUchwała Nr 121_XI_2012.pdf (57,13KB))

- Uchwała Nr 120/XI/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 2 marca 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2012-2021 (PDFUchwała Nr 120_XI_2012.pdf (340,24KB))

- Uchwała Nr 119/XI/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 2 marca 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kłobucku (PDFUchwała Nr 119_XI_2012.pdf (160,73KB))

- Uchwała Nr 118/XI/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 2 marca 2012 roku w sprawie nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 118_XI_2012.pdf (616,24KB))

- Uchwała Nr 117/XI/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 2 marca 2012 roku w sprawie wytypowania trzech przedstawicieli Rady Powiatu do składu Komisji Stypendialnej, opiniującej wnioski o przyznanie stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 117_XI_2012.pdf (60,04KB))

- Uchwała Nr 116/XI/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 2 marca 2012 roku w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego dotyczące uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Kłobuckiego na lata 2011-2015 (PDFUchwała Nr 116_XI_2012.pdf (95,17KB))

- Uchwała Nr 115/XI/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 2 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego decyzji Samorządu Województwa Śląskiego o połączeniu Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. W. Orłowskiego z Oddziałem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie (PDFUchwała Nr 115_XI_2012.pdf (113,50KB))

- Uchwała Nr 114/XI/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 2 marca 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (PDFUchwała Nr 114_XI_2012.pdf (246,46KB))

- Uchwała Nr 113/XI/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 2 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014" (PDFUchwała Nr 113_XI_2012.pdf (1,11MB))

- Uchwała Nr 112/XI/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 2 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku (PDFUchwała Nr 112_XI_2012.pdf (614,53KB))

- Uchwała Nr 111/X/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie skargi na Starostę Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 111_X_2012.pdf (70,84KB))

- Uchwała Nr 110/X/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie przystąpienia przez Powiat Kłobucki do realizacji projektu pn. „Moja przyszłość – świadomy wybór edukacyjno-zawodowy” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.5 „Oddalone inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (PDFUchwała Nr 110_X_2012.pdf (36,81KB))

- Uchwała Nr 109/X/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu konkursowego pn. ”Dokształcając siebie – doskonalisz innych” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (PDFUchwała Nr 109_X_2012.pdf (34,12KB))

- Uchwała Nr 108/X/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla sportowców i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej (PDFUchwała Nr 108_X_2012.pdf (123,22KB))

- Uchwała Nr 107/X/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego (PDFUchwała Nr 107_X_2012.pdf (105,90KB))

- Uchwała Nr 106/X/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 stycznia 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kłobucku (PDFUchwała Nr 106_X_2012.pdf (44,85KB))

- Uchwała Nr 105/X/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kłobuckiego za 2011 rok (PDFUchwała Nr 105_X_2012.pdf (215,30KB))

- Uchwała Nr 104/X/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2012 – 2021 (PDFUchwała Nr 104_X_2012.pdf (388,94KB))

- Uchwała Nr 103/X/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok (PDFUchwała Nr 103_X_2012.pdf (863,82KB))

- Uchwała Nr 102/IX/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Kłobucku (PDFUchwała Nr 102_IX_2011.pdf (389,25KB))

- Uchwała Nr 101/IX/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu (PDFUchwała Nr 101_IX_2011.pdf (107,10KB))

- Uchwała Nr 100/IX/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących Komisji Rady Powiatu w Kłobucku (PDFUchwała Nr 100_IX_2011.pdf (50,81KB))

- Uchwała Nr 99/IX/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia składu stałych Komisji Rady Powiatu w Kłobucku (PDFUchwała Nr 99_IX_2011.pdf (65,40KB))

- Uchwała Nr 98/IX/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie skargi na działalność Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku (PDFUchwała Nr 98_IX_2011.pdf (96,17KB))

- Uchwała Nr 97/IX/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Kłobuckiego w 2011 roku (PDFUchwała Nr 97_IX_2011.pdf (58,08KB))

- Uchwała Nr 96/IX/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Kłobuckiego na lata 2011-2015 (PDFUchwała Nr 96_IX_2011.pdf (1,92MB))

- Uchwała Nr 95/IX/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zamiaru likwidacji szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w skład Zespołu Szkół w Waleńczowie, ul. Częstochowska 8 (PDFUchwała Nr 95_IX_2011.pdf (40,19KB))

- Uchwała Nr 94/IX/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zamiaru likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Długosza w Kłobucku (PDFUchwała Nr 94_IX_2011.pdf (33,35KB))

- Uchwała Nr 93/IX/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przyznawania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 93_IX_2011.pdf (208,19KB))

- Uchwała Nr 92/IX/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 92_IX_2011.pdf (60,67KB))

- Uchwała Nr 91/IX/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok (PDFUchwała Nr 91_IX_2011.pdf (3,09MB))

- Uchwała Nr 90/IX/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2012 – 2021 (PDFUchwała Nr 90_IX_2011.pdf (640,89KB))

- Uchwała Nr 89/IX/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2011 – 2021 (PDFUchwała Nr 89_IX_2011.pdf (676,23KB))

- Uchwała Nr 88/IX/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok (PDFUchwała Nr 88_IX_2011.pdf (124,15KB))

- Uchwała Nr 87/IX/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Powiatu Kłobuckiego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz trybu postępowania i sposobu jej rozliczania (PDFUchwała Nr 87_IX_2011.pdf (304,49KB))

- Uchwała Nr 86/IX/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi na obszarze powiatu kłobuckiego oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdów (PDFUchwała Nr 86_IX_2011.pdf (242,70KB))

- Uchwała Nr 85/VIII/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 10 listopada 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Kłobuckiego w 2011 roku (PDFUchwała Nr 85_VIII_2011.pdf (52,02KB))

- Uchwała Nr 84/VIII/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2011 - 2021 (PDFUchwała Nr 84_VIII_2011.pdf (800,42KB))

- Uchwała Nr 83/VIII/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok (PDFUchwała Nr 83_VIII_2011.pdf (343,41KB))

- Uchwała Nr 82/VIII/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 82_VIII_2011.pdf (52,05KB))

- Uchwała Nr 81/VIII/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego (PDFUchwała Nr 81_VIII_2011.pdf (836,55KB))

- Uchwała Nr 80/VIII/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2012 rok (PDFUchwała Nr 80_VIII_2011.pdf (483,01KB))

- Uchwała Nr 79/VIII/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie zmiany składu Rady Powiatu w Kłobucku w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Pana Wiesława Dryndy (PDFUchwała Nr 79_VIII_2011.pdf (28,26KB))

- Uchwała Nr 78/VII/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 16 września 2011 roku w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku (PDFUchwała Nr 78_VII_2011.pdf (66,15KB))

- Uchwała Nr 77/VII/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 16 września 2011 roku w sprawie rozpatrzenia wezwania Rady powiatu w Kłobucku do usunięcia naruszenia prawa (PDFUchwała Nr 77_VII_2011.pdf (58,14KB))

- Uchwała Nr 76/VII/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 16 września 2011 roku w sprawie skargi na działalność Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 76_VII_2011.pdf (92,25KB))

- Uchwała Nr 75/VII/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 16 września 2011 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego (PDFUchwała Nr 75_VII_2011.pdf (27,85KB))

- Uchwała Nr 74/VII/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 16 września 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kłobucku (PDFUchwała Nr 74_VII_2011.pdf (64,93KB))

- Uchwała Nr 73/VII/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 16 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok (PDFUchwała Nr 73_VII_2011.pdf (86,65KB))

- Uchwała Nr 72/VI/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie skargi na działalność Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku (PDFUchwała Nr 72_VI_2011.pdf (297,14KB))

- Uchwała Nr 71/VI/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie skargi na Starostę Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 71_VI_2011.pdf (295,07KB))

- Uchwała Nr 70/VI/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie przystąpienia Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku do projektu partnerskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI, Działanie 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (PO KL) (PDFUchwała Nr 70_VI_2011.pdf (155,11KB))

- Uchwała Nr 69/VI/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku (PDFUchwała Nr 69_VI_2011.pdf (177,65KB))

- Uchwała Nr 68/VI/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 21 czerwca 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kłobucku (PDFUchwała Nr 68_VI_2011.pdf (246,23KB))

- Uchwała Nr 67/VI/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Kłobuckiego do realizacji projektu systemowego pt.: "Mam zawód - mam pracę w regionie" w ramach Działania 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PDFUchwała Nr 67_VI_2011.pdf (132,10KB))

- Uchwała Nr 66/VI/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za usuwanie i przechowywanie pojazdów na obszarze Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 66_VI_2011.pdf (244,27KB))

- Uchwała Nr 65/VI/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia "Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kłobuckiego" (PDFUchwała Nr 65_VI_2011.pdf (94,96KB))

- Uchwała Nr 64/VI/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 21 czerwca 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Kłobuckiego w 2011 roku (PDFUchwała Nr 64_VI_2011.pdf (186,88KB))

- Uchwała Nr 63/VI/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Zespołu Opieki Społecznej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 63_VI_2011.pdf (463,13KB))

- Uchwała Nr 62/VI/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji (PDFUchwała Nr 62_VI_2011.pdf (107,00KB))

- Uchwała Nr 61/VI/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2011 - 2021 (PDFUchwała Nr 61_VI_2011.pdf (503,64KB))

- Uchwała Nr 60/VI/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (PDFUchwała Nr 60_VI_2011.pdf (154,00KB))

- Uchwała Nr 59/VI/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (PDFUchwała Nr 59_VI_2011.pdf (134,47KB))

- Uchwała Nr 58/VI/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok (PDFUchwała Nr 58_VI_2011.pdf (1,05MB))

- Uchwała Nr 57/VI/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za I półrocze (PDFUchwała Nr 57_VI_2011.pdf (151,08KB))

- Uchwała Nr 56/VI/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 56_VI_2011.pdf (123,28KB))

- Uchwała Nr 55/VI/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu (PDFUchwała Nr 55_VI_2011.pdf (123,46KB))

- Uchwała Nr 54/VI/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za 2010 rok (PDFUchwała Nr 54_VI_2011.pdf (136,12KB))

- Uchwała Nr 53/VI/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku za rok 2010 (PDFUchwała Nr 53_VI_2011.pdf (122,73KB))

- Uchwała Nr 52/V/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 marca 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 52_V_2011.pdf (93,30KB))

- Uchwała Nr 51/V/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie założenia Szkoły Policealnej w Waleńczowie z siedzibą w Waleńczowie przy ul. Częstochowskiej 8 (PDFUchwała Nr 51_V_2011.pdf (415,80KB))

- Uchwała Nr 50/V/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu (PDFUchwała Nr 50_V_2011.pdf (112,01KB))

- Uchwała Nr 49/V/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (PDFUchwała Nr 49_V_2011.pdf (111,33KB))

- Uchwała Nr 48/V/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok (PDFUchwała Nr 48_V_2011.pdf (554,89KB))

- Uchwała Nr 47/V/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2011 – 2021 (PDFUchwała Nr 47_V_2011.pdf (225,32KB))

- Uchwała Nr 46/V/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji (PDFUchwała Nr 46_V_2011.pdf (96,30KB))

- Uchwała Nr 45/V/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Kłobuckiego w 2011 roku (PDFUchwała Nr 45_V_2011.pdf (96,49KB))

- Uchwała Nr 44/V/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie delegowania do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 44_V_2011.pdf (95,50KB))

- Uchwała Nr 43/V/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 marca 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Kłobuckiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” (PDFUchwała Nr 43_V_2011.pdf (102,56KB))

- Uchwała Nr 42/V/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie upoważnienia do wyrażania zgody na używanie herbu, flagi, baneru i pieczęci Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 42_V_2011.pdf (92,71KB))

- Uchwała Nr 41/V/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie symboli Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 41_V_2011.pdf (94,32KB))

- Uchwała Nr 40/V/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 marca 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektów herbu, flagi, baneru i pieczęci Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 40_V_2011.pdf (95,06KB))

- Uchwała Nr 39/IV/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie desygnowania przedstawicieli Powiatu Kłobuckiego do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Kłobucku (PDFUchwała Nr 39_IV_2011.pdf (98,75KB))

- Uchwała Nr 38/IV/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie skargi na Starostę Kłobuckiego dotyczącej spraw związanych z użytkowaniem stawu w Zbrojewsku (PDFUchwała Nr 38_IV_2011.pdf (105,25KB))

 

 

 

- Uchwała Nr 37/IV/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie skargi na działalność Marszałka Województwa Śląskiego, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kłobucku, Starosty Kłobuckiego i Wójta Gminy Lipie dotyczącej spraw związanych z budową i użytkowaniem stawów rybnych w Zbrojewsku (PDFUchwała Nr 37_IV_2011.pdf (112,02KB))

 

 

- Uchwała Nr 36/IV/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie skargi na Przewodniczącą Rady Powiatu  (PDFUchwała Nr 36_IV_2011.pdf (128,18KB))

 

 

- Uchwała Nr 35/IV/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie skargi na Starostę Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 35_IV_2011.pdf (121,99KB))

- Uchwała Nr 34/IV/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie skargi na Starostę Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 34_IV_2011.pdf (121,41KB))

 

 

- Uchwała Nr 33/IV/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wyboru Sekretarza Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku (PDFUchwała Nr 33_IV_2011.pdf (92,14KB))

- Uchwała Nr 32/IV/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych  Rady Powiatu w Kłobucku (PDFUchwała Nr 32_IV_2011.pdf (528,59KB))

 

- Uchwała Nr 31/IV/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie  zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu (PDFUchwała Nr 31_IV_2011.pdf (200,48KB))

 

- Uchwała Nr 30/IV/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2011 – 2021 (PDFUchwała Nr 30_IV_2011.pdf (260,97KB))

 

- Uchwała Nr 29/IV/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok (PDFUchwała Nr 29_IV_2011.pdf (384,59KB))

- Uchwała Nr 28/IV/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie symboli Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 28_IV_2011.pdf (94,17KB))

 

- Uchwała Nr 27/IV/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kłobuckiego za 2010 rok (PDFUchwała Nr 27_IV_2011.pdf (157,93KB))

- Uchwała Nr 26/IV/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 10 lutego 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kłobucku (PDFUchwała Nr 26_IV_2011.pdf (205,77KB))

 

- Uchwała Nr 25/IV/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego wdrożenia nowego Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego na terenie Województwa Śląskiego (PDFUchwała Nr 25_IV_2011.pdf (135,35KB))

 

- Uchwała Nr 24/IV/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 24_IV_2011.pdf (100,54KB))

- Uchwała Nr 23/IV/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wytypowania trzech przedstawicieli Rady Powiatu do składu Komisji Stypendialnej, opiniującej wnioski o przyznanie stypendium artystycznego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury (PDFUchwała Nr 23_IV_2011.pdf (107,91KB))

- Uchwała Nr 22/III/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2010 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok (PDFUchwała Nr 22_III_2010.pdf (2,07MB))

 

 

- Uchwała Nr 21/III/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2010 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2011–2021 (PDFUchwała Nr 21_III_2010.pdf (177,66KB))

- Uchwała Nr 20/III/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu (PDFUchwała Nr 20_III_2010.pdf (107,44KB))

- Uchwała Nr 19/III/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (PDFUchwała Nr 19_III_2010.pdf (113,82KB))

 

 

- Uchwała Nr 18/III/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2010 roku

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok (PDFUchwała Nr 18_III_2010.pdf (1,12MB))

- Uchwała Nr 17/III/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych przy jednostkach budżetowych Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 17_III_2010.pdf (108,04KB))

 

- Uchwała Nr 16/III/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2011 (PDFUchwała Nr 16_III_2010.pdf (227,13KB))

- Uchwała Nr 15/III/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2010 roku sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego (PDFUchwała Nr 15_III_2010.pdf (619,56KB))

 

- Uchwała Nr 14/II/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 14 grudnia 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Kłobuckiego w 2010 roku (PDFUchwała Nr 14 _II_2010.pdf (105,53KB))

 

- Uchwała Nr 13/II/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie delegowania Starosty Kłobuckiego do reprezentowania Powiatu Kłobuckiego w Związku Powiatów Polskich (PDFUchwała Nr 13 _II_2010.pdf (98,07KB))

- Uchwała Nr 12/II/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia  wysokości  wynagrodzenia  dla  Starosty  Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 12 _II_2010.pdf (98,57KB))

 

- Uchwała Nr 11/II/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w Kłobucku (PDFUchwała Nr 11 _II_2010.pdf (88,57KB))

 

 

- Uchwała Nr 10/II/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących  Komisji  Rady Powiatu w Kłobucku (PDFUchwała Nr 10 _II_2010.pdf (100,87KB))

 

- Uchwała Nr  9/II/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku (PDFUchwała Nr 9 _II_2010.pdf (92,95KB))

- Uchwała Nr 8/II/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia  14 grudnia 2010 roku  w sprawie ustalenia składu stałych Komisji  Rady Powiatu w Kłobucku (PDFUchwała Nr 8 _II_2010.pdf (103,51KB))

- Uchwała Nr 7/II/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany  składu Rady Powiatu w Kłobucku w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Henryka Krawczyka (PDFUchwała Nr 7 _II_2010.pdf (96,07KB))

- Uchwała Nr 6/II/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 14 grudnia 2010 roku w  sprawie zmiany  składu Rady Powiatu w Kłobucku w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Krzysztofa Nowaka (PDFUchwała Nr 6 _II_2010.pdf (95,49KB))

- Uchwała Nr 5/I/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie wygaśnięcia mandatów radnych (PDFUchwała Nr 5_I_2010.pdf (92,31KB))

- Uchwała Nr 4/I/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Wicestarosty i pozostałych członków Zarządu Powiatu w Kłobucku (PDFUchwała Nr 4_I_2010.pdf (107,35KB))

- Uchwała Nr 3/I/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Starosty Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 3_I_2010.pdf (102,89KB))

- Uchwała Nr 2/I/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Kłobucku (PDFUchwała Nr 2_I_2010.pdf (91,05KB))

 

- Uchwała Nr 1/I/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 1 grudnia  2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Kłobucku (PDFUchwała Nr 1_I_2010.pdf (93,24KB))