Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Zarządu Powiatu - 2006 rok

Uchwały Zarządu Powiatu - III kadencja: 2006 rok

 

- Uchwała Nr 24/2006 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie upoważnienia Wicestarosty Kłobuckiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu (Uchwała Nr 24_2006.pdf)

- Uchwała Nr 23/2006 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie upoważnienia Starosty Kłobuckiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu (Uchwała Nr 23_2006.pdf)

- Uchwała Nr 22/2006 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, promocji zdrowia i zdrowego stylu życia oraz pomocy społecznej (Uchwała Nr 22_2006.pdf)

- Uchwała Nr 21/2006 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2007 rok (Uchwała Nr 21_2006.pdf)

- Uchwała Nr 20/2006 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok (Uchwała Nr 20_2006.pdf)

- Uchwała Nr 19/2006 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 22 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok (Uchwała Nr 19_2006.pdf)

- Uchwała Nr 18/2006 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 22 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok (Uchwała Nr 18_2006.pdf)

- Uchwała Nr 17/2006 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok (Uchwała Nr 17_2006.pdf)

- Uchwała Nr 16/2006 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie przekazania składnika majątkowego mienia Powiatu do Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku i upoważnienia do jego zbycia (Uchwała Nr 16_2006.pdf)

- Uchwała Nr 15/2006 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów na zbywanie, wydzierżawianie i wynajmowanie nieruchomości (Uchwała Nr 15_2006.pdf)

- Uchwała Nr 14/2006 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 18 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania nieodpłatnie w użytkowanie nieruchomości dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (Uchwała Nr 14_2006.pdf)

- Uchwała Nr 13/2006 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy celowej (Uchwała Nr 13_2006.pdf)

- Uchwała Nr 12/2006 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok (Uchwała Nr 12_2006.pdf)

- Uchwała Nr 11/2006 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 13 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kłobuckiego na okres kwiecień – grudzień 2006 roku (Uchwała Nr 11_2006.pdf)

- Uchwała Nr 10/2006 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 13 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok (Uchwała Nr 10_2006.pdf)

- Uchwała Nr 9/2006 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok (Uchwała Nr 9_2006.pdf)

- Uchwała Nr 8/2006 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego (Uchwała Nr 8_2006.pdf)

- Uchwała Nr 7/2006 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 6 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kłobuckiego na okres kwiecień – grudzień 2006 roku (Uchwała Nr 7_2006.pdf)

- Uchwała Nr 6/2006 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok (Uchwała Nr 6_2006.pdf)

- Uchwała Nr 5/2006 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 listopada 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kłobuckiego na okres kwiecień – grudzień 2006 roku (Uchwała Nr 5_2006.pdf)

- Uchwała Nr 4/2006 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok (Uchwała Nr 4_2006.pdf)

- Uchwała Nr 3/2006 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok (Uchwała Nr 3_2006.pdf)

- Uchwała Nr 2/2006 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok (
Uchwała Nr 2_2006.pdf)

- Uchwała Nr 1/2006 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok (Uchwała Nr 1_2006.pdf)