Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Zarządu Powiatu - 2007 rok

Uchwały Zarządu Powiatu - III kadencja: 2007 rok

 

- Uchwała Nr 157/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego w związku z częściowym podziałem rezerwy ogólnej (Uchwała Nr 157_2007.pdf)

- Uchwała Nr 156/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie umorzenia małżonkom Ilonie i Pawłowi Adamus należności przysługujących Skarbowi Państwa (Uchwała Nr 156_2007.pdf)

- Uchwała Nr 155/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie umorzenia małżonkom Ilonie i Pawłowi Adamus należności przysługujących Powiatowi Kłobuckiemu (Uchwała Nr 155_2007.pdf)

- Uchwała Nr 154/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok (Uchwała Nr 154_2007.pdf)

- Uchwała Nr 153/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 grudnia 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2007 rok (Uchwała Nr 153_2007.pdf)

- Uchwała Nr 152/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2007 rok (Uchwała Nr 152_2007.pdf)

- Uchwała Nr 151/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2007 rok (Uchwała Nr 151_2007.pdf)

- Uchwała Nr 150/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2007 rok (Uchwała Nr 150_2007.pdf)

- Uchwała Nr 149/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 13 grudnia 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2007 rok (Uchwała Nr 149_2007.pdf)

- Uchwała Nr 148/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 13 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2007 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy ogólnej (Uchwała Nr 148_2007.pdf)

- Uchwała Nr 147/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 13 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2007 rok (Uchwała Nr 147_2007.pdf)

- Uchwała Nr 146/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 7 grudnia 2007 roku w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego (Uchwała Nr 146_2007.pdf)

- Uchwała Nr 145/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 7 grudnia 2007 roku w sprawie dzierżawy lokali w Przychodni Rejonowej Nr 2 w Kłobucku (Uchwała Nr 145_2007.pdf)

- Uchwała Nr 144/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 7 grudnia 2007 roku w sprawie wynajmu sal konferencyjnych (Uchwała Nr 144_2007.pdf)

- Uchwała Nr 143/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 7 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2007 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy ogólnej (Uchwała Nr 143_2007.pdf)

- Uchwała Nr 142/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 7 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2007 rok (Uchwała Nr 142_2007.pdf)

- Uchwała Nr 141/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Domu Dziecka w Kłobucku ruchomości stanowiących wyposażenie byłego internatu Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku (Uchwała Nr 141_2007.pdf)

- Uchwała Nr 140/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 listopada 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2007 rok (Uchwała Nr 140_2007.pdf)

- Uchwała Nr 139/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2007 rok (Uchwała Nr 139_2007.pdf)

- Uchwała Nr 138/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2007 rok (Uchwała Nr 138_2007.pdf)

- Uchwała Nr 137/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 22 listopada 2007 roku w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg publicznych położonych na terenie Gminy Kłobuck do kategorii dróg gminnych (Uchwała Nr 137_2007.pdf)

- Uchwała Nr 136/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 22 listopada 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2007 rok (Uchwała Nr 136_2007.pdf)

- Uchwała Nr 135/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 22 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2007 rok (Uchwała Nr 135_2007.pdf)

- Decyzja Nr 134/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie ustanowienia trwałego zarządu dla Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku (Decyzja Nr 134_2007.pdf)

- Uchwała Nr 133/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok i przedstawienia jej Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej (Uchwała Nr 133_2007.pdf)

- Uchwała Nr 132/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu w Kłobucku do czynności prawnych polegających na podpisaniu aneksu do umowy kredytowej nr 310-13/1/II/19/S2X/2004 na przedsięwzięcia inwestycyjne w rachunku kredytowym w walucie polskiej (Uchwała Nr 132_2007.pdf)

- Uchwała Nr 131/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 14 listopada 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2007 rok (Uchwała Nr 131_2007.pdf)

- Uchwała Nr 130/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2007 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy ogólnej i rezerwy celowej (Uchwała Nr 130_2007.pdf)

- Uchwała Nr 129/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2007 rok (Uchwała Nr 129_2007.pdf)

- Uchwała Nr 128/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 14 listopada 2007 rokuw sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym powiatu (Uchwała Nr 128_2007.pdf)

- Uchwała Nr 127/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 14 listopada 2007roku w sprawie zagospodarowania zabudowanej nieruchomości Powiatu położonej w Kłobucku przy ul. Ks. I. Skorupki 46 (Uchwała Nr 127_2007.pdf)

- Uchwała Nr 126/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie koltury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, promocji zdrowia i zdrowego stylu życia oraz polityki społecznej (Uchwała Nr 126_2007.pdf)

- Uchwała Nr 125/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 października 2007 roku zmieniająca uchwałę Nr 118/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 22 października 2007 roku w sprawie przyznania Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej nagrody rocznej (Uchwała Nr 125_2007.pdf)

- Uchwała Nr 124/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 października 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2007 rok (Uchwała Nr 124_2007.pdf)

- Uchwała Nr 123/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 października 2007 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2007 rok (Uchwała Nr 123_2007.pdf)

- Uchwała Nr 122/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 października 2007 roku w sprawie przyjęcia „Informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Kłobuckiego za 3 kwartały 2007 roku” (Uchwała Nr 122_2007.pdf)

- Uchwała Nr 121/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 października 2007 roku w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu Kłobuckiego do czynności prawnych polegających na poręczeniu zaciągnięcia odnawialnego kredytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (Uchwała Nr 121_2007.pdf)

- Uchwała Nr 120/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 22 października 2007 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2007 rok (Uchwała Nr 120_2007.pdf)

- Uchwała Nr 119/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 22 października 2007 roku w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg publicznych położonych na terenie Gminy Kłobuck do kategorii dróg gminnych (Uchwała Nr 119_2007.pdf)

- Uchwała Nr 118/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 22 października 2007 roku w sprawie przyznania Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej nagrody rocznej (Uchwała Nr 118_2007.pdf)

- Uchwała Nr 117/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 października 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2007 rok (Uchwała Nr 117_2007.pdf)

- Uchwała Nr 116/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 października 2007 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2007 rok (Uchwała Nr 116_2007.pdf)

- Uchwała Nr 115/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 października 2007 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2007 rok (Uchwała Nr 115_2007.pdf)

- Uchwała Nr 114/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 25 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2007 rok (Uchwała Nr 114_2007.pdf)

- Uchwała Nr 113/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 25 września 2007 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2007 rok (Uchwała Nr 113_2007.pdf)

- Uchwała Nr 112/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 25 września 2007 roku w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2007 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy celowej i rezerwy ogólnej (Uchwała Nr 112_2007.pdf)

- Uchwała Nr 111/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 25 września 2007 roku w sprawie wynajmu lokalu mieszkalnego w Kłobucku ul. Ks.J.Skorupki 46 (Uchwała Nr 111_2007.pdf)

- Uchwała Nr 110/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 25 września 2007 roku w sprawie wynajmu lokalu mieszkalnego w Kłobucku ul. Ks. J. Skorupki 46 (Uchwała Nr 110_2007.pdf)

- Uchwała Nr 109/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 25 września 2007 roku w sprawie wynajmu lokalu mieszkalnego Nr 1 w Krzepicach ul. Ryły 24 (Uchwała Nr 109_2007.pdf)

- Uchwała Nr 108/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 17 września 2007 roku w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2007 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy celowej (Uchwała Nr 108_2007.pdf)

- Uchwała Nr 107/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 17 września 2007 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2007 rok (Uchwała Nr 107_2007.pdf)

- Uchwała Nr 106/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 17 września 2007 roku w sprawie przekazania składnika majątkowego mienia Powiatu do Gminnego Przedszkola Nr 5 w Kłobucku ul. Rómmla 9 (Uchwała Nr 106_2007.pdf)

- Uchwała Nr 105/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 sierpnia 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2007 rok (Uchwała Nr 105_2007.pdf)

- Uchwała Nr 104/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2007 rok (Uchwała Nr 104_2007.pdf)

- Uchwała Nr 103/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2007 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy celowej (Uchwała Nr 103_2007.pdf)

- Uchwała Nr 102/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 sierpnia 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za I półrocze 2007 roku (Uchwała Nr 102_2007.pdf)

- Uchwała nr 101/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 10 sierpnia 2007 roku w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu w Kłobucku do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (Uchwała Nr 101_2007.pdf)

- Uchwała Nr 100/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 10 sierpnia 2007 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku (Uchwała Nr 100_2007.pdf)

- Uchwała Nr 99/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 10 sierpnia 2007 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Krzepicach (Uchwała Nr 99_2007.pdf)

- Uchwała Nr 98/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 10 sierpnia 2007 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Kłobucku (Uchwała Nr 98_2007.pdf)

- Uchwała Nr 97/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 10 sierpnia 2007 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku (Uchwała Nr 97_2007.pdf)

- Uchwała Nr 96/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 10 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2007 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy celowej (Uchwała Nr 96_2007.pdf)

- Uchwała Nr 95/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 10 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2007 rok (Uchwała Nr 95_2007.pdf)

- Uchwała Nr 94/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 10 sierpnia 2007 roku w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2007 roku” (Uchwała Nr 94_2007.pdf)

- Uchwała Nr 93/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 6 sierpnia 2007 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kłobucku przy ul. Staszica 12 (Uchwała Nr 93_2007.pdf)

- Uchwała Nr 92/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 6 sierpnia 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2007 rok (Uchwała Nr 92_2007.pdf)

- Uchwała Nr 91/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 6 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian w planie rachunku dochodów własnych funkcjonującego przy Zespole Szkół Nr 2 w Kłobucku (Uchwała Nr 91_2007.pdf)

- Uchwała Nr 90/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 6 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2007 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy ogólnej i rezerwy celowej (Uchwała Nr 90_2007.pdf)

- Uchwała Nr 89/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 6 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2007 rok (Uchwała Nr 89_2007.pdf)

- Uchwała Nr 88/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 6 sierpnia 2007 roku w sprawie wyrazenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości będących w użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku na okres powyżej 3 lat (Uchwała Nr 88_2007.pdf)

- Uchwała Nr 87/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 lipca 2007 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2007 rok (Uchwała Nr 87_2007.pdf)

- Uchwała Nr 86/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 lipca 2007 roku w sprawie przyjęcia „Informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Kłobuckiego za 2 kwartały 2007 roku” (Uchwała Nr 86_2007.pdf)

- Uchwała Nr 85/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 24 lipca 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2007 rok (Uchwała Nr 85_2007.pdf)

- Uchwała Nr 84/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 24 lipca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2007 rok (Uchwała Nr 84_2007.pdf)

- Uchwała Nr 83/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 24 lipca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2007 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy ogólnej (Uchwała Nr 83_2007.pdf)

- Uchwała Nr 82/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 24 lipca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na najem na okres powyżej 3 lat (Uchwała Nr 82_2007.pdf)

- Uchwała Nr 81/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 24 lipca 2007 roku w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego (Uchwała Nr 81_2007.pdf)

- Uchwała Nr 80/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 13 lipca 2007 roku w sprawie mienia ruchomego Powiatu będącego w użytkowaniu Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Kłobucku (Uchwała Nr 80_2007.pdf)

- Uchwała Nr 79/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 13 lipca 2007 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Węglowicach przy ul. Szkolnej (Uchwała Nr 79_2007.pdf)

- Uchwała Nr 78/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 13 lipca 2007 roku w sprawie wynajmu nieruchomości w Kłobucku przy ul. Wieluńskiej 11 (Uchwała Nr 78_2007.pdf)

- Uchwała Nr 77/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 13 lipca 2007 roku w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Kłobucku (Uchwała Nr 77_2007.pdf)

- Uchwała Nr 76/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie przedłużenia okresu najmu nieruchomości w Kłobucku przy ul. Wieluńskiej 11 (Uchwała Nr 76_2007.pdf)

- Uchwała Nr 75/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2007 rok (Uchwała Nr 75_2007.pdf)

- Uchwała Nr 74/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2007 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy ogólnej (Uchwała Nr 74_2007.pdf)

- Uchwała Nr 73/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2007 rok (Uchwała Nr 73_2007.pdf)

- Uchwała Nr 72/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 czerwca 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2007 rok (Uchwała Nr 72_2007.pdf)

- Uchwała Nr 71/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2007 rok (Uchwała Nr 71_2007.pdf)

- Uchwała Nr 70/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2007 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy ogólnej (Uchwała Nr 70_2007.pdf)

- Uchwała Nr 69/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Kłobucku ruchomości stanowiących wyposażenie byłego internatu Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku (Uchwała Nr 69_2007.pdf)

- Decyzja Nr 68/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu dla Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku (Decyzja nr 68_2007.pdf)

- Uchwała Nr 67/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2007 rok (Uchwała Nr 67_2007.pdf)

- Uchwała Nr 66/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 czerwca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu (Uchwała Nr 66_2007.pdf)

- Uchwała Nr 65/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 maja 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2007 rok (Uchwała Nr 65_2007.pdf)

- Uchwała Nr 64/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2007 rok (Uchwała Nr 64_2007.pdf)

- Uchwała Nr 63/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2007 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy celowej (Uchwała Nr 63_2007.pdf)

- Uchwała Nr 62/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art.14 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (Uchwała Nr 62_2007.pdf)

- Uchwała Nr 61/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Kłobucku (Uchwała Nr 61_2007.pdf)

- Uchwała Nr 60/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 maja 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania nieodpłatnie w użytkowanie nieruchomości dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (Uchwała Nr 60_2007.pdf)

- Uchwała Nr 59/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 17 maja 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2007 rok (Uchwała Nr 59_2007.pdf)

- Uchwała Nr 58/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 17 maja 2007 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2007 rok (Uchwała Nr 58_2007.pdf)

- Uchwała Nr 57/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 17 maja 2007 roku w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym powiatu (Uchwała Nr 57_2007.pdf)

- Uchwała Nr 56/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 17 maja 2007 roku w sprawie mienia ruchomego Powiatu będącego w użytkowaniu Zespołu Szkół w Waleńczowie (Uchwała Nr 56_2007.pdf)

- Uchwała Nr 55/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 17 maja 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie bądź kasację samochodu osobowego marki Fiat Tempra (Uchwała Nr 55_2007.pdf)

- Uchwała Nr 54/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 17 maja 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (Uchwała Nr 54_2007.pdf)

- Uchwała Nr 53/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 17 maja 2007 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2007 rok (Uchwała Nr 53_2007.pdf)

- Uchwała Nr 52/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie zatrudnienia Dyrektora Domu Dziecka w Kłobucku (Uchwała Nr 52_2007.pdf)

- Uchwała Nr 51/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie przyjęcia „Informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Kłobuckiego za I kwartał 2007 roku” (Uchwała Nr 51_2007.pdf)

- Uchwała Nr 50/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 24 kwietnia 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2007 rok (Uchwała Nr 50_2007.pdf)

- Uchwała Nr 49/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2007 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy ogólnej i celowej (Uchwała Nr 49_2007.pdf)

- Uchwała Nr 48/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2007 rok (Uchwała Nr 48_2007.pdf)

- Uchwała Nr 47/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie udzielenia ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowania dla gminnych spółek wodnych działających na terenie powiatu kłobuckiego (Uchwała Nr 47_2007.pdf)

- Uchwała Nr 46/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 5 kwietnia 2007 roku w sprawie udzielenia dotacji dla gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Uchwała Nr 46_2007.pdf)

- Uchwała Nr 45/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg publicznych położonych na terenie Gminy Opatów do kategorii dróg gminnych (Uchwała Nr 45_2007.pdf)

- Uchwała Nr 44/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 27 marca 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2007 rok (Uchwała Nr 44_2007.pdf)

- Uchwała Nr 43/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2007 rok (Uchwała Nr 43_2007.pdf)

- Uchwała Nr 42/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Rębielicach Królewskich przy ul. Głównej 24 a (Uchwała Nr 42_2007.pdf)

- Uchwała Nr 41/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 22 marca 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2007 rok (Uchwała Nr 41_2007.pdf)

- Uchwała Nr 40/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2007 rok (Uchwała Nr 40_2007.pdf)

- Uchwała Nr 39/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia układu wykonawczego do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2007 rok (Uchwała Nr 39_2007.pdf)

- Uchwała Nr 38/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie odmowy Pani Jolancie Moska rozłożenia na raty należności z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (Uchwała Nr 38_2007.pdf)

- Uchwała Nr 37/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie umorzenia należności z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa wymagalnych od byłych Zakładów Budowy Maszyn i Górnictwa „Częstochowa” S.A. w likwidacji (Uchwała Nr 37_2007.pdf)

- Uchwała Nr 36/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku za 2006 rok (Uchwała Nr 36_2007.pdf)

- Uchwała Nr 35/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za 2006 rok (Uchwała Nr 35_2007.pdf)

- Uchwała Nr 34/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 marca 2007 roku w sprawie przekazania składnika majątkowego mienia Powiatu do Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku (Uchwała Nr 34_2007.pdf)

- Uchwała Nr 33/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 marca 2007 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu pt. ”Plan Gospodarki Odpadami Gminy Panki” (Uchwała Nr 33_2007.pdf)

- Uchwała Nr 32/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 2 marca 2007 roku w sprawie naboru kandydata na wolne stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Kłobucku (Uchwała Nr 32_2007.pdf)

- Uchwała Nr 31/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 14 lutego 2007 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Zarządu Powiatu w Kłobucku do komisji inwentaryzacyjnej dotyczącej trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom (Uchwała Nr 31_2006.pdf)

- Uchwała Nr 30/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 14 lutego 2007 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Kłobuckiego na 2007 rok i przedstawienia jej Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej (Uchwała Nr 30_2006.pdf)

- Uchwała Nr 29/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 14 lutego 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Domu Dziecka im. Jana Korczaka w Kłobucku (Uchwała Nr 29_2007.pdf)

- Uchwała Nr 28/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 14 lutego 2007 roku w sprawie odwołania Dyrektora Domu Dziecka w Kłobucku (Uchwała Nr 28_2007.pdf)

- Uchwała Nr 27/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg publicznych położonych na terenie Gminy Opatów do kategorii dróg gminnych (Uchwała Nr 27_2007.pdf)

- Uchwała Nr 26/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 22 stycznia 2007 roku w sprawie przyjęcia planu wykorzystania powiatowego zasobu nieruchomości (Uchwała Nr 26_2007.pdf)

- Uchwała Nr 25/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 22 stycznia 2007 roku w sprawie pełnomocnictwa do składania wniosków w postępowaniu wieczystoksięgowym (Uchwała Nr 25_2007.pdf)