Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Zarządu Powiatu - 2008 rok

Uchwały Zarządu Powiatu - III kadencja: 2008 rok

 

- Uchwała Nr 306/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie przekazania na rzecz Zespołu Parku Krajobrazowych Województwa Śląskiego Oddział w Kalinie ruchomości Starostwa Powiatowego w Kłobucku (Uchwała Nr 306_2008.pdf)

- Uchwała Nr 305/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok (
Uchwała Nr 305_2008.pdf
)

- Uchwała Nr 304/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg (Uchwała Nr 304_2008.pdf)

- Uchwała Nr 303/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok (
Uchwała Nr 303_2008.pdf
)

- Uchwała Nr 302/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok (Uchwała Nr 302_2008.pdf)

- Uchwała Nr 301/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok (Uchwała Nr 301_2008.pdf)

- Uchwała Nr 300/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 grudnia 2008 roku zmieniająca Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku (Uchwała Nr 300_2008.pdf, Załącznik do Uchwały Nr 300_2008.pdf)

- Uchwała Nr 299/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 grudnia 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok (Uchwała Nr 299_2008.pdf, Załącznik do Uchwały Nr 299_2008.pdf)

- Uchwała Nr 298/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy celowej na realizację zadań oświatowych i wychowawczych (Uchwała Nr 298_2008.pdf)

- Uchwała Nr 297/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy ogólnej  (Uchwała Nr 297_2008.pdf)

- Uchwała Nr 296/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok (Uchwała Nr 296_2008.pdf)

- Uchwała Nr 295/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat (Uchwała Nr 295_2008.pdf)

- Uchwała Nr 294/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie przekazania składnika majątkowego będącego własnością Starostwa Powiatowego w Kłobucku do Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku. (Uchwała Nr 294_2008.pdf)

- Uchwała Nr 293/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy celowej na realizację zadań oświatowych i wychowawczych (Uchwała Nr 293_2008.pdf)

- Uchwała Nr 292/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok (Uchwała Nr 292_2008.pdf)

- Uchwała Nr 291/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 5 grudnia 2008 roku w sprawie zakupu środka trwałego (Uchwała Nr 291_2008.pdf)

- Uchwała Nr 290/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 5 grudnia 2008 roku w sprawie przekazania mienia Powiatu Kłobuckiego (Uchwała Nr 290_2008.pdf)

- Uchwała Nr 289/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 5 grudnia 2008 roku w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu w Kłobucku do podjęcia czynności związanych z zaciągnięciem kredytu inwestycyjnego w wysokości 1.662.453 zł. w Banku Ochrony Środowiska Oddział w Częstochowie (Uchwała Nr 289_2008.pdf)

- Uchwała Nr 288/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 5 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat (Uchwała Nr 288_2008.pdf)

- Uchwała Nr 287/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 5 grudnia 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok (Uchwała Nr 287_2008.pdf, Załącznik do Uchwały Nr 287_2008.pdf)

- Uchwała Nr 286/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 5 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok (Uchwała Nr 286_2008.pdf)

- Uchwała Nr 285/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 5 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok (Uchwała Nr 285_2008.pdf)

- Uchwała Nr 284/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy ogólnej (Uchwała Nr 284_2008.pdf)

- Uchwała Nr 283/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 27 listopada 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok (Uchwała Nr 283_2008.pdf, Załącznik do Uchwały Nr 283_2008.pdf)

- Uchwała Nr 282/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok (Uchwała Nr 282_2008.pdf

- Uchwała Nr 281/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok (Uchwała Nr 281_2008.pdf)

- Uchwała Nr 280/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu w Kłobucku do podjęcia czynności związanych z uzyskaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (Uchwała Nr 280_2008.pdf)

- Uchwała Nr 279/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 14 listopada 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok (Uchwała Nr 279_2008.pdf)

- Uchwała Nr 278/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy celowej na realizację zadań oświatowych i wychowawczych (Uchwała Nr 278_2008.pdf)

- Uchwała Nr 277/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok (Uchwała Nr 277_2008.pdf)

- Uchwała Nr 276/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym powiatu (Uchwała Nr 276_2008.pdf)

- Uchwała Nr 275/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok (Uchwała Nr 275_2008.pdf)

- Uchwała Nr 274/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie umorzenia należności wymagalnej od Marka i Małgorzaty Klekowskich z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (Uchwała Nr 274_2008.pdf)

- Uchwała Nr 273/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 października 2008 roku w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu w Kłobucku do podjęcia czynności związanych z udzieleniem poręczenia odnawialnego kredytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (Uchwała Nr 273_2008.pdf)

- Decyzja Nr 272/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 24 października 2008 roku w sprawie ustanowienia trwałego zarządu dla Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku (Decyzja Nr 272_2008.pdf)

- Uchwała Nr 271/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 24 października 2008 roku w sprawie przekazania nieodpłatnie w użytkowanie nieruchomości dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (Uchwała Nr 271_2008.pdf)

- Uchwała Nr 270/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 24 października 2008 roku w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w Opatowie przy ul. Kościuszki 27A (Uchwała Nr 270_2008.pdf)

- Uchwała Nr 269/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 24 października 2008 roku w sprawie przyjęcia „Informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Kłobuckiego za 3 kwartały 2008 roku” (Uchwała Nr 269_2008.pdf)

- Uchwała Nr 268/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 24 października 2008 roku w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (Uchwała Nr 268_2008.pdf)

- Uchwała Nr 267/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 24 października 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok (Uchwała Nr 267_2008.pdf)

- Uchwała Nr 266/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 24 października 2008 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok (Uchwała Nr 266_2008.pdf)

- Uchwała Nr 265/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 24 października 2008 roku w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (Uchwała Nr 265_2008.pdf)

- Uchwała Nr 264/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 9 października 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie tablic informacyjnych (Uchwała Nr 264_2008.pdf)

- Uchwała Nr 263/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 9 października 2008 roku w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy ogólnej (Uchwała Nr 263_2008.pdf)

- Uchwała Nr 262/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 9 października 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok (Uchwała Nr 262_2008.pdf)

- Uchwała Nr 261/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 9 października 2008 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok (Uchwała Nr 261_2008.pdf)

- Uchwała Nr 260/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 9 października 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg publicznych położonych na terenie Gminy Kłobuck do kategorii dróg gminnych (Uchwała Nr 260_2008.pdf)

- Uchwała Nr 259/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 9 października 2008 roku w sprawie przekazania składnika majątkowego będącego własnością Starostwa Powiatowego w Kłobucku do Biblioteki Publicznej Gminy Kłobuck (Uchwała Nr 259_2008.pdf)

- Uchwała Nr 258/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy celowej na realizację zadań oświatowych i wychowawczych (Uchwała Nr 258_2008.pdf)

- Uchwała Nr 257/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok (Uchwała Nr 257_2008.pdf)

- Uchwała Nr 256/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 września 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok (Uchwała Nr 256_2008.pdf)

- Uchwała Nr 255/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok (Uchwała Nr 255_2008.pdf)

- Uchwała Nr 254/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 18 września 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do przeprowadzania postępowań i udzielania zamówień publicznych (Uchwała Nr 254_2008.pdf)

- Uchwała Nr 253/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 18 września 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok (Uchwała Nr 253_2008.pdf)

- Uchwała Nr 252/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 18 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok (Uchwała Nr 252_2008.pdf)

- Decyzja Nr 251/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 11 września 2008 r. w sprawie umorzenia grzywny z tytułu samowoli budowlanej (Decyzja Nr 251_2008.pdf)

- Uchwała Nr 250/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 11 września 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu o najem lokalu użytkowego (Uchwała Nr 250_2008.pdf)

- Uchwała Nr 249/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 11 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy ogólnej (Uchwała Nr 249_2008.pdf)

- Uchwała Nr 248/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 11 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok (Uchwała Nr 248_2008.pdf)

- Uchwała Nr 247/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku – Pani Wiesławie Desperak do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (Uchwała Nr 247_2008.pdf)

- Uchwała Nr 246/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 28 sierpnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego (Uchwała Nr 246_2008.pdf)

- Uchwała Nr 245/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok (Uchwała Nr 245_2008.pdf)

- Uchwała Nr 244/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za I półrocze 2008 roku (Uchwała Nr 244_2008.pdf)

- Uchwała Nr 243/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok (Uchwała Nr 243_2008.pdf)

- Uchwała Nr 242/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 28 sierpnia 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok (Uchwała Nr 242_2008.pdf)

- Uchwała Nr 241/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok (Uchwała Nr 241_2008.pdf)

- Uchwała Nr 240/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 2008 roku w sprawie przekazania składnika majątkowego będącego własnością Starostwa Powiatowego w Kłobucku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku (Uchwała Nr 240_2008.pdf)

- Uchwała Nr 239/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej samochodu osobowego marki Polonez Caro (Uchwała Nr 239_2008.pdf)

- Uchwała Nr 238/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2008 roku” (Uchwała Nr 238_2008.pdf)

- Uchwała Nr 237/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 lipca 2008 roku zmieniająca Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku (Uchwała Nr 237_2008.pdf, Załącznik do Uchwały Nr 237_2008.pdf)

- Uchwała Nr 236/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg publicznych położonych na terenie Gminy Kłobuck do kategorii dróg gminnych. (Uchwała Nr 236_2008.pdf)

- Uchwała Nr 235/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie przyjęcia „Informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Kłobuckiego za 2 kwartały 2008 roku” (Uchwała Nr 235_2008.pdf)

- Uchwała Nr 234/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 lipca 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok (Uchwała Nr 234_2008.pdf, Załącznik do Uchwały Nr 234_2008.pdf)

- Uchwała Nr 233/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok (Uchwała Nr 233_2008.pdf)

- Uchwała Nr 232/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 lipca 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg publicznych położonych na terenie Gminy Kłobuck do kategorii dróg gminnych (Uchwała Nr 232_2008.pdf)

- Uchwała Nr 231/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 lipca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy ogólnej (Uchwała Nr 231_2008.pdf)

- Uchwała Nr 230/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 lipca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok (Uchwała Nr 230_2008.pdf)

- Uchwała Nr 229/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 lipca 2008 roku w sprawie udzielenia dotacji dla gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Uchwała Nr 229_2008.pdf)

- Uchwała Nr 228/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 lipca 2008 roku w sprawie współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania (LGD) „Zielony Wierzchołek Śląska” (Uchwała Nr 228_2008.pdf)

- Uchwała Nr 227/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 lipca 2008 roku w sprawie przystąpienia Powiatu kłobuckiego do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (Uchwała Nr 227_2008.pdf)

- Uchwała Nr 226/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 3 lipca 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu w Kłobucku do podjęcia czynności związanych z wcześniejszą spłatą pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (Uchwała Nr 226_2008.pdf)

- Uchwała Nr 225/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 3 lipca 2008 roku w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu w Kłobucku do podjęcia czynności związanych z zaciągnięciem pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (Uchwała Nr 226_2008.pdf)

- Uchwała Nr 224/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 3 lipca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok (Uchwała Nr 224_2008.pdf)

- Uchwała Nr 223/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 3 lipca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego (Uchwała Nr 223_2008.pdf)

- Uchwała Nr 222/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 3 lipca 2008 roku zmieniająca Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku (Uchwała Nr 222_2008.pdf)

- Uchwała Nr 221/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie upoważnienia Sekretarza Powiatu do złożenia oświadczenia woli (Uchwała Nr 221_2008.pdf)

- Uchwała Nr 220/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 czerwca 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok (Uchwała Nr 220_2008.pdf)

- Uchwała Nr 219/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok (Uchwała Nr 219_2008.pdf)

- Uchwała Nr 218/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy ogólnej (Uchwała Nr 218_2008.pdf)

- Uchwała Nr 217/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok (Uchwała Nr 217_2008.pdf)

- Uchwała Nr 216/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok (Uchwała Nr 216_2008.pdf)

- Uchwała Nr 215/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 czerwca 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok (Uchwała Nr 215_2008.pdf)

- Uchwała Nr 214/08 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zezłomowanie pojazdu (Uchwała Nr 214_2008.pdf)

- Uchwała Nr 213/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 13 czerwca 2008 roku w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu w Kłobucku do podjęcia czynności związanych z wcześniejszą spłatą pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (Uchwała Nr 213_2008.pdf)

- Uchwała Nr 212/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 13 czerwca 2008 roku w sprawie wynajmu nieruchomości w Kłobucku przy ul. Wieluńskiej 11 (Uchwała Nr 212_2008.pdf)

- Uchwała Nr 211/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 13 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego (Uchwała Nr 211_2008.pdf)

- Uchwała Nr 210/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 13 czerwca 2008 roku w sprawie przekazania nieodpłatnie w użytkowanie nieruchomości dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (Uchwała Nr 210_2008.pdf)

- Uchwała 209/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 13 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku (Uchwała Nr 209_2008.pdf)

- Uchwała Nr 208/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 13 czerwca 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku (Uchwała Nr 208_2008.pdf)

- Uchwała Nr 207/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 13 czerwca 2008 roku w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do przeprowadzania postępowań i udzielania zamówień publicznych (Uchwała Nr 207_2008.pdf)

- Uchwała Nr 206/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 13 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń w budynku przy ul. Skorupki 46 dla Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Kłobucku (Uchwała Nr 206_2008.pdf)

- Uchwała Nr 205/2008Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 5 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia dotacji dla gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Uchwała Nr 205_2008.pdf)

- Uchwała Nr 204/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 5 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok (Uchwała Nr 204_2008.pdf)

- Uchwała Nr 203/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 5 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok (Uchwała Nr 203_2008.pdf)

- Uchwała Nr 202/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 5 czerwca 2008 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Długosza w Kłobucku do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie należącym do zadań Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Długosza w Kłobucku (Uchwała Nr 202_2008.pdf)

- Uchwała nr 201/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 5 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku – Pani Małgorzacie Szymanek do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu pt.: „Wspólnie do celu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Uchwała Nr 201_2008.pdf)

- Uchwała Nr 200/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy ogólnej (Uchwała Nr 200_2008.pdf)

- Uchwała Nr 199/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 maja 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok (Uchwała Nr 199_2008.pdf)

- Uchwała Nr 198/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok (Uchwała Nr 198_2008.pdf)

- Uchwała Nr 197/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 14 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (Uchwała Nr 197_2008.pdf)

- Uchwała Nr 196/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie powierzchni dachowej na okres do 10 lat (Uchwała Nr 196_2008.pdf)

- Uchwała Nr 195/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 maja 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok (Uchwała Nr 195_2008.pdf)

- Uchwała Nr 194/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok (Uchwała Nr 194_2008.pdf)

- Uchwała Nr 193/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie powołania Komisji doraźnej celem wyjaśnienia okoliczności pożaru zaistniałego w nocy z dnia 25 na 26 kwietnia 2008 roku w budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku (Uchwała Nr 193_2008.pdf)

- Uchwała Nr 192/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie nabycia nieruchomości od osób fizycznych na własność Powiatu Kłobuckiego (Uchwała Nr 192_2008.pdf)

- Uchwała Nr 191/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie nabycia nieruchomości od osób fizycznych na własność Powiatu Kłobuckiego (Uchwała Nr 191_2008.pdf)

- Uchwała Nr 190/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie przekazania na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kłobucku ruchomości Starostwa Powiatowego w Kłobucku (Uchwała Nr 190_2008.pdf)

- Uchwała Nr 189/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie przyjęcia „Informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Kłobuckiego za 1 kwartał 2008 roku” (Uchwała Nr 189_2008.pdf)

- Uchwała Nr 188/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 kwietnia 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok (Uchwała Nr 188_2008.pdf)

- Uchwała Nr 187/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok (Uchwała Nr 187_2008.pdf)

- Uchwała Nr 186/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok (Uchwała Nr 186_2008.pdf)

- Uchwała Nr 185/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 18 kwietnia 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok (Uchwała Nr 185_2008.pdf)

- Uchwała Nr 184/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielenia dotacji dla gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Uchwała Nr 184_2008.pdf)

- Uchwała Nr 183/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 kwietnia 2008 roku w sprawie dzierżawy lokali w budynku Oddziału Pomocy Doraźnej w Kłobucku przy ul. Staszica 28 (Uchwała Nr 183_2008.pdf)

- Uchwała Nr 182/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy ogólnej (Uchwała Nr 182_2008.pdf)

- Uchwała Nr 181/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok (Uchwała Nr 181_2008.pdf)

- Uchwała nr 180/2008 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 kwietnia 2008 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku – Pani Małgorzacie Szymanek do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu pt.: „Właściwy krok” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Uchwała Nr 180_2008.pdf)

- Uchwała nr 179/2008 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 kwietnia 2008 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku – Pani Małgorzacie Szymanek do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu pt.: „Uwierz w siebie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Uchwała Nr 179_2008.pdf)

- Uchwała Nr 178/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok (Uchwała Nr 178_2008.pdf)

- Uchwała Nr 177/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom powiatu (Uchwała Nr 177_2008.pdf)

- Uchwała Nr 176/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w Starokrzepicach przy ul. Oleskiej 207 (Uchwała Nr 176_2008.pdf)

- Uchwała Nr 175/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 marca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok (Uchwała Nr 175_2008.pdf)

- Uchwała Nr 174/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 marca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy ogólnej (Uchwała Nr 174_2008.pdf)

- Uchwała Nr 173/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 marca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok (Uchwała Nr 173_2008.pdf)

- Uchwała Nr 172/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za 2007 rok (Uchwała Nr 172_2008.pdf)

- Uchwała Nr 171/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 marca 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok (Uchwała Nr 171_2008.pdf)

- Uchwała Nr 170/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku za 2007 rok (Uchwała Nr 170_2008.pdf)

- Uchwała Nr 169/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 marca 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (Uchwała Nr 169_2008.pdf)

- Uchwała Nr 168/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 marca 2008 roku zmieniająca Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku (Uchwała Nr 168_2008.pdf)

- Decyzja Nr 167/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie ustanowienia trwałego zarządu dla Zespołu Szkół w Krzepicach (Decyzja Nr 167_2008.pdf)

- Uchwała Nr 166/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok (Uchwała Nr 166_2008.pdf)

- Uchwała Nr 165/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie przekazania składnika majątkowego będącego własnością Starostwa Powiatowego w Kłobucku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku (Uchwała Nr 165_2008.pdf)

- Uchwała Nr 164/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie finansowania kosztów wkładu własnego ze środków budżetu Powiatu Kłobuckiego w 2008 i 2009 roku w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Uchwała Nr 164_2008.pdf)

- Uchwała Nr 163/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia wyników Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, promocji zdrowia i zdrowego stylu życia oraz polityki społecznej (Uchwała Nr 163_2008.pdf, Załącznik do Uchwały Nr 163_2008.pdf)

- Uchwała Nr 162/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego (Uchwała Nr 162_2008.pdf)

- Uchwała Nr 161/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 lutego 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok (Uchwała Nr 161_2008.pdf)

- Uchwała Nr 160/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok (Uchwała Nr 160_2008.pdf)

- Uchwała Nr 159/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 lutego 2008 roku w sprawie układu wykonawczego do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok (Uchwała Nr 159_2008.pdf, Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 159_2008.pdf, Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 159_2008.pdf, Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 159_2008.pdf, Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 159_2008.pdf, Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 159_2008.pdf, Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 159_2008.pdf, Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 159_2008.pdf, Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 159_2008.pdf)

- Uchwała Nr 158/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 11 stycznia 2008 roku w sprawie przekazania na rzecz Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Kłobucku mienia Powiatu (Uchwała Nr 158_2008.pdf)