Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Zarządu Powiatu - 2009 rok

Uchwały Zarządu Powiatu - III kadencja: 2009 rok

 

- Uchwała Nr 471/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 grudnia 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok (PDFUchwała Nr 471_2009.pdf (143,34KB))

- Uchwała Nr 470/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok (PDFUchwała Nr 470_2009.pdf (845,63KB))

- Uchwała Nr 469/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok (PDFUchwała Nr 469_2009.pdf (85,65KB))

- Uchwała Nr 468/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok (PDFUchwała Nr 468_2009.pdf (133,90KB))

- Uchwała Nr 467/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, promocji zdrowia i zdrowego stylu życia oraz pomocy społecznej w roku 2010 (PDFUchwała Nr 467_2009.pdf (213,95KB))

- Uchwała Nr 466/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku (PDFUchwała Nr 466_2009.pdf (1,12MB))

- Uchwała Nr 465/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z  dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok (PDFUchwała Nr 465_2009.pdf (70,14KB))

- Uchwała Nr 464/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z  dnia 22 grudnia 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok (PDFUchwała Nr 464_2009.pdf (44,38KB), PDFZałącznik do Uchwały Nr 464_2009.pdf (23,83KB))

- Uchwała Nr 463/2009 Zarządu  Powiatu w Kłobucku z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie  wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu na kolejny okres (PDFUchwała Nr 463_2009.pdf (45,25KB))

- Uchwała Nr 462/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie przekazania składnika majątkowego będącego własnością Starostwa Powiatowego w Kłobucku do Zespołu Szkół w Waleńczowie (PDFUchwała Nr 462_2009.pdf (150,60KB))

- Uchwała Nr 461/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy ogólnej (PDFUchwała Nr 461_2009.pdf (171,01KB))

- Uchwała Nr 460/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok (PDFUchwała Nr 460_2009.pdf (561,17KB))

- Uchwała Nr 459/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na kolejne lata (PDFUchwała Nr 459_2009.pdf (165,63KB))

- Uchwała Nr 458/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 9 grudnia 2009 roku w sprawie przekazania na rzecz Zespołu Szkół w Krzepicach ruchomości będących własnością Starostwa Powiatowego w Kłobucku (PDFUchwała Nr 458_2009.pdf (147,15KB))

- Uchwała Nr 457/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 9 grudnia 2009 roku w sprawie przekazania na rzecz Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku ruchomości będących własnością Starostwa Powiatowego Kłobucku (PDFUchwała Nr 457_2009.pdf (150,57KB))

- Uchwała Nr 456/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 9 grudnia 2009 roku w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy (PDFUchwała Nr 456_2009.pdf (146,81KB))

- Uchwała Nr 455/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 9 grudnia 2009 roku w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu Kłobuckiego do czynności prawnych związanych z zaciągnięciem kredytu pomostowego w wysokości 636.371,00zł w ING Bank Śląski S.A Oddział Korporacyjny w Częstochowie (PDFUchwała Nr 455_2009.pdf (156,53KB))

- Uchwała Nr 454/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 9 grudnia 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok (PDFUchwała Nr 454_2009.pdf (352,45KB))

- Uchwała Nr 453/2009Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 9 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok (PDFUchwała Nr 453_2009.pdf (319,49KB))

- Uchwała Nr 452/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok (PDFUchwała Nr 452_2009.pdf (165,84KB))

- Uchwała Nr 451/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy ogólnej (PDFUchwała Nr 451_2009.pdf (169,04KB))

- Uchwała Nr 450/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 450_2009.pdf (504,18KB))

- Uchwała Nr 449/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie wystąpienia o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 449_2009.pdf (623,86KB))

- Uchwała Nr 448/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym powiatu (PDFUchwała Nr 448_2009.pdf (159,46KB))

- Uchwała Nr 447/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 26 listopada 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok (PDFUchwała Nr 447_2009.pdf (352,25KB))

- Uchwała Nr 446/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok (PDFUchwała Nr 446_2009.pdf (303,64KB))

- Uchwała Nr 445/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 26 listopada 2009 rokuw sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg publicznych położonych na terenie Gminy Kłobuck do kategorii dróg gminnych (PDFUchwała Nr 445_2009.pdf (190,79KB))

- Uchwała Nr 444/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie lokowania czasowo wolnych środków (PDFUchwała Nr 444_2009.pdf (153,87KB))

- Uchwała Nr 443/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok (PDFUchwała Nr 443_2009.pdf (3,46MB))

- Uchwała Nr 442/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok (PDFUchwała Nr 442_2009.pdf (268,60KB))

 

 

- Uchwała Nr 441/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 5 listopada 2009 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kłobucku przy ul. Ks. J. Skorupki (PDFUchwała Nr 441_2009.pdf (345,17KB))

- Uchwała Nr 440/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 5 listopada 2009 roku w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu Kłobuckiego do czynności prawnych polegających na podpisaniu aneksu do umowy otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego (PDFUchwała Nr 440_2009.pdf (194,15KB))

- Uchwała Nr 439/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 5 listopada 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok (PDFUchwała Nr 439_2009.pdf (219,21KB))

 

 

- Uchwała Nr 438/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 2 listopada 2009 roku w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu w Kłobucku do podjęcia czynności związanych z udzieleniem poręczenia odnawialnego kredytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Zarządu Nr 438_2009.pdf (153,88KB))

- Uchwała Nr 437/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 października 2009 roku w sprawie przyjęcia „Informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Kłobuckiego za trzy kwartały 2009 roku”. (PDFUchwała Nr 437_2009.pdf (57,48KB))

- Uchwała Nr 436/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 października 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok. (PDFUchwała Nr 436_2009.pdf (45,78KB), PDFZałącznik do Uchwały Nr 436_2009.pdf (24,39KB))

- Uchwała Nr 435/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 października 2009 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok. (PDFUchwała Nr 435_2009.pdf (64,82KB))

- Uchwała Nr 434/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 października 2009 roku w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu Kłobuckiego do czynności prawnych związanych z zaciągnięciem kredytu inwestycyjnego w wysokości 1.069.042zł w ING Bank Śląski S.A Oddział Korporacyjny w Częstochowie. (PDFUchwała Nr 434_2009.pdf (46,94KB))

- Uchwała Nr 433/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia  22  października 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg publicznych położonych na terenie Gminy Kłobuck do kategorii dróg gminnych. (PDFUchwała Nr 433_2009.pdf (48,10KB))

- Uchwała Nr 432/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia  22  października  2009 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy ogólnej. (PDFUchwała Nr 432_2009.pdf (49,67KB))

- Decyzja Nr 431/2009 Zarządu Powiatu  w Kłobucku. z dnia 15 października 2009 roku w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu dla Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku (PDFDecyzja Nr 431_2009.pdf (162,29KB))

- Uchwała Nr 430/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z  dnia 15 października  2009 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok (PDFUchwała Nr 430_2009.pdf (57,18KB))

- Uchwała Nr 429/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 października 2009 roku w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 429_2009.pdf (35,86KB))

- Uchwała Nr 428/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 8 października 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego stanowiącego własność Powiatu Kłobuckiego, a przekazanego w trwały zarząd na rzecz Domu Dziecka w Kłobucku (PDFUchwała Nr 428_2009.pdf (175,30KB))

- Uchwała Nr 427/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 8 października 2009 roku w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu w Kłobucku do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (PDFUchwała Nr 427_2009.pdf (155,49KB))

- Uchwała Nr 426/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 8 października 2009 roku w sprawie lokowania czasowo wolnych środków (
PDFUchwała Nr 426_2009.pdf (152,81KB))

- Uchwała Nr 425/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 8 października 2009 rokuw sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym  do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok (
PDFUchwała Nr 425_2009.pdf (200,15KB))

- Uchwała Nr 424/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 8 października 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu (
PDFUchwała Nr 424_2009.pdf (109,78KB))

- Uchwała Nr 423/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 8 października 2009 roku w sprawie przekazania nieodpłatnie w użytkowanie nieruchomości dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (
PDFUchwała Nr 423_2009.pdf (164,23KB))

- Uchwała Nr 422/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 8 października 2009 r. w sprawie przystąpienia do podziału nieruchomości (
PDFUchwała Nr 422_2009.pdf (319,61KB))

- Uchwała Nr 421/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 września 2009 roku w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom powiatu (PDFUchwała Nr 421_2009.pdf (157,40KB))

- Uchwała Nr 420/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 września 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok (PDFUchwała Nr 420_2009.pdf (356,55KB))

- Uchwała Nr 419/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy ogólnej (PDFUchwała Nr 419_2009.pdf (182,08KB))

- Uchwała Nr 418/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok (PDFUchwała Nr 418_2009.pdf (245,27KB))

- Uchwała Nr 417/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 24 września 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg publicznych położonych na terenie Gminy Lipie do kategorii dróg gminnych (PDFUchwała Nr 417_2009.pdf (75,29KB))

- Uchwała Nr 416/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 21 września 2009 roku w sprawie lokowania czasowo wolnych środków (PDFUchwała Nr 416_2009.pdf (148,35KB))

- Uchwała Nr 415/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 21 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok (PDFUchwała Nr 415_2009.pdf (278,11KB))

- Uchwała Nr 414/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 21 września 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego (
PDFUchwała Nr 414_2009.pdf (536,11KB))

- Uchwała  Nr 413/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia  21 września 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na kolejne 3 lata (
PDFUchwała Nr 413_2009.pdf (162,05KB))

- Uchwała Nr 412/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 21 września 2009 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani mgr Małgorzacie Szymanek - Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu pt.: „Wspólnie do celu - II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
(PDFUchwała Nr 412_2009.pdf (192,64KB))

- Decyzja Nr 411/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 10 września 2009 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu dla Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku (PDFDecyzja Nr 411_2009.pdf (127,02KB))

- Uchwała Nr 410/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 10 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy ogólnej (PDFUchwała Nr 410_2009.pdf (178,38KB))

- Uchwała Nr 409/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 10 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok (PDFUchwała Nr 409_2009.pdf (261,65KB))

- Uchwała Nr 408/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 10 września 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok (PDFUchwała Nr 408_2009.pdf (229,25KB))

- Uchwała Nr 407/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 10 września 2009 roku w sprawie finansowania kosztów wkładu własnego ze środków budżetu Powiatu Kłobuckiego w 2010 i 2011 roku w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PDFUchwała Nr 407_2009.pdf (168,89KB))

- Uchwała Nr 406/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 27 sierpnia 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok (PDFUchwała Nr 406_2009.pdf (431,48KB))

- Uchwała Nr 405/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok (PDFUchwała Nr 405_2009.pdf (325,64KB))

- Uchwała Nr 404/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 sierpnia 2009 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku (PDFUchwała Nr 404_2009.pdf (162,62KB))

- Uchwała Nr 403/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 sierpnia 2009 roku w sprawie przekazania składnika majątkowego będącego własnością Powiatu Kłobuckiego dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "O uśmiech dziecka" w Kłobucku (PDFUchwała Nr 403_2009.pdf (116,89KB))

- Uchwała Nr 402/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 sierpnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na kolejne 3 lata (PDFUchwała Nr 402_2009.pdf (237,60KB))

- Uchwała Nr 401/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok (PDFUchwała Nr 401_2009.pdf (602,35KB))

- Uchwała Nr 400/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 sierpnia 2009 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za I półrocze 2009 roku (PDFUchwała Nr 400_2009.pdf (2,91MB))

- Uchwała Nr 399/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 sierpnia 2009 roku w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu Kłobuckiego do czynności prawnych polegających na podpisaniu aneksu do umowy kredytowej nr 006/2005/01/CEB/082 kredytu inwestycyjnego złotowego na termomodernizację trzech zespołów szkół, dla których Powiat jest organem prowadzącym (PDFUchwała Nr 399_2009.pdf (133,98KB))

- Uchwała Nr 398/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 sierpnia 2009 roku w sprawie lokowania czasowo wolnych środków (PDFUchwała Nr 398_2009.pdf (107,30KB))

- Uchwała Nr 397/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 sierpnia 2009 roku w sprawie lokowania czasowo wolnych środków (PDFUchwała Nr 397_2009.pdf (105,95KB))

- Uchwała Nr 396/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 11 sierpnia 2009 roku w sprawie przyjęcia "Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2009 roku" (PDFUchwała Nr 396_2009.pdf (2,59MB))

- Uchwała Nr 395/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 11 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok (PDFUchwała Nr 395_2009.pdf (1,11MB))

- Uchwała Nr 394/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 11 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego (PDFUchwała Nr 394_2009.pdf (31,34KB))

- Uchwała Nr 393/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 28 lipca 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok (PDFUchwala Nr 393_2009.pdf (355,67KB))

- Uchwała Nr 392/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 28 lipca 2009 roku w sprawie przyjęcia „Informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Kłobuckiego za dwa kwartały 2009 roku”  (PDFUchwała Nr 392_2009.pdf (188,76KB))

- Uchwała Nr 391/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 28 lipca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok (PDFUchwała Nr 391_2009.pdf (861,33KB))

- Uchwała Nr 390/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 21 lipca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok (PDFUchwała Nr 390_2009.pdf (546,17KB))

- Uchwała Nr 389/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 21 lipca 2009 roku w sprawie lokowania czasowo wolnych środków (PDFUchwała Nr 389_2009.pdf (147,83KB))

- Uchwała Nr 388/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 21 lipca 2009 roku w sprawie lokowania czasowo wolnych środków (PDFUchwała Nr 388_2009.pdf (147,82KB))

- Uchwała Nr 387/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 21 lipca 2009 roku w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego (PDFUchwała Nr 387_2009.pdf (170,67KB))

- Uchwała Nr 386/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 21 lipca 2009 roku w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego (PDFUchwała Nr 386_2009.pdf (171,88KB))

- Uchwała Nr 385/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 21 lipca 2009 roku w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego (PDFUchwała Nr 385_2009.pdf (170,48KB))

- Uchwała Nr 384/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 21 lipca 2009 roku w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego (PDFUchwała Nr 384_2009.pdf (170,33KB))

- Uchwała Nr 383/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 21 lipca 2009 roku w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego (PDFUchwała Nr 383_2009.pdf (170,95KB))

- Uchwała Nr 382/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 21 lipca 2009r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Waleńczowie (PDFUchwała Nr 382_2009.pdf (156,71KB))

- Uchwała Nr 381/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 14 lipca 2009 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego w dziedzinie plastyki (PDFUchwała Nr 381_2009.pdf (163,32KB))

- Uchwała Nr 380/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 3 lipca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok (PDFUchwała Nr 380_2009.pdf (206,89KB))

- Uchwała Nr 379/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego (
PDFUchwała Nr 379_2009.pdf (155,17KB))

- Uchwała Nr 378/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr 358/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie udzielenia dotacji dla gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (
PDFUchwała Nr 378_2009.pdf (153,31KB))

- Uchwała Nr 377/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie przyznania stypendiów artystycznych w dziedzinie muzyki i w dziedzinie twórczości artystycznej (
PDFUchwała Nr 377_2009.pdf (148,29KB))

- Uchwała Nr 376/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie lokowania czasowo wolnych środków (
PDFUchwała Nr 376_2009.pdf (149,43KB))

- Uchwała Nr 375/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 czerwca 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok (
PDFUchwała Nr 375_2009.pdf (357,08KB))

- Uchwała Nr 374/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok (
PDFUchwała Nr 374_2009.pdf (170,48KB))

- Uchwała Nr 373/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok (
PDFUchwała Nr 373_2009.pdf (281,93KB))

- Uchwała Nr 372/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg publicznych położonych na terenie Gminy Opatów do kategorii dróg gminnych (
PDFUchwała Nr 372_2009.pdf (145,86KB))

- Uchwała Nr 371/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 22 czerwca 2009 roku w sprawie lokowania czasowo wolnych środków (PDFUchwała Nr 371_2009.pdf (149,44KB))

- Uchwała Nr 370/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok (PDFUchwała Nr 370_2009.pdf (154,18KB))

- Uchwała Nr 369/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy ogólnej (
PDFUchwała Nr 369_2009.pdf (168,89KB))

- Uchwała Nr 368/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym  do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok (
PDFUchwała Nr 368_2009.pdf (219,53KB))

- Uchwała Nr 367/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 16 czerwca 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok (
PDFUchwała Nr 367_2009.pdf (359,05KB))

- Uchwała Nr 366/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie lokowania czasowo wolnych środków (
PDFUchwała Nr 366_2009.pdf (149,26KB))

- Uchwała Nr 365/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie lokowania czasowo wolnych środków (
PDFUchwała Nr 365_2009.pdf (149,05KB))

- Uchwała Nr 364/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie lokowania czasowo wolnych środków (
PDFUchwała Nr 364_2009.pdf (149,12KB))

- Uchwała Nr 363/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia dotacji dla gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (
PDFUchwała Nr 363_2009.pdf (156,02KB))

- Uchwała Nr 362/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok (
PDFUchwała Nr 362_2009.pdf (188,64KB))

- Uchwała Nr 361/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie mienia Powiatu na rzecz Zespołu Szkół w Krzepicach
(PDFUchwała Nr 361_2009.pdf (194,87KB))

- Uchwała Nr 360/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 2 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie środka trwałego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 360_2009.pdf (163,25KB))

- Uchwała Nr 359/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok (PDFUchwała Nr 359_2009.pdf (445,85KB))

- Uchwała Nr 358/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie udzielenia dotacji dla gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (
PDFUchwała Nr 358_2009.pdf (156,44KB))

- Uchwała Nr 357/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok (PDFUchwała Nr 357_2009.pdf (245,69KB))

- Uchwała Nr 356/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 maja 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok (
PDFUchwała Nr 356_2009.pdf (355,79KB))

- Uchwała Nr 355/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 maja 2009 roku w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 14 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (
PDFUchwała Nr 355_2009.pdf (234,95KB))

- Uchwała Nr 354/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 maja 2009 roku w sprawie lokowania czasowo wolnych środków (
PDFUchwała Nr 354_2009.pdf (148,44KB))

- Uchwała Nr 353/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 maja 2009 roku w sprawie lokowania czasowo wolnych środków (
PDFUchwała Nr 353_2009.pdf (152,36KB))

- Uchwała Nr 352/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu urządzeń elektroenergetycznych na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 352_2009.pdf (156,69KB))

- Uchwała Nr 351/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie przyznania stypendiów artystycznych w dziedzinie muzyki i w dziedzinie plastyki (PDFUchwała Nr 351_2009.pdf (165,84KB))

- Uchwała Nr 350/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Krzepicach (PDFUchwała Nr 350_2009.pdf (161,89KB))

- Uchwała Nr 349/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na okres powyżej 3 lat (PDFUchwała Nr 349_2009.pdf (150,96KB))

- Uchwała Nr 348/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie lokowania czasowo wolnych środków (PDFUchwała Nr 348_2009.pdf (149,84KB))

- Uchwała Nr 347/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 kwietnia 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok (PDFUchwała Nr 347_2009.pdf (1,47MB))

- Uchwała Nr 346/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok (PDFUchwała Nr 346_2009.pdf (234,33KB))

- Uchwała Nr 345/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok (PDFUchwała Nr 345_2009.pdf (272,31KB))

- Uchwała Nr 344/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia "Informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Kłobuckiego za 1 kwartał 2009 roku" (PDFUchwała Nr 344_2009.pdf (257,84KB))

- Uchwała Nr 343/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 21.04.2009 roku w sprawie udzielenia dotacji dla gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (PDFUchwała Nr 343_2009.pdf (170,73KB))

- Uchwała Nr 342/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 21.04.2009 r. uchwała w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego (PDFUchwała Nr 342_2009.pdf (150,44KB))

- Uchwała Nr 341/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 21.04.2009 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 341_2009.pdf (148,39KB))

- Uchwała Nr 340/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie lokowania czasowo wolnych środków (PDFUchwała Nr 340_2009.pdf (149,46KB))

- Uchwała Nr 339/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie lokowania czasowo wolnych środków (PDFUchwała Nr 339_2009.pdf (149,63KB))

- Uchwała Nr 338/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 16 kwietnia 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok (PDFUchwała Nr 338_2009.pdf (353,22KB))

- Uchwała Nr 337/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok (PDFUchwała Nr 337_2009.pdf (193,56KB))

- Uchwała Nr 336/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 16.04.2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na najem na kolejne 3 lata (PDFUchwała Nr 336_2009.pdf (149,24KB))

- Uchwała Nr 335/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 16.04.2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat (PDFUchwała Nr 335_2009.pdf (154,17KB))

- Uchwała Nr 334/2009Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 16.04.2009r. w sprawie przyznania Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku nagrody rocznej (PDFUchwała Nr 334_2009.pdf (154,32KB))

- Uchwała Nr 333/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 7 kwietnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości Powiatu (PDFUchwała Nr 333_2009.pdf (428,50KB))

- Uchwała Nr 332/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie wystąpienia o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu (PDFUchwała Nr 332_2009.pdf (436,06KB))

- Uchwała Nr 331/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok (PDFUchwała Nr 331_2009.pdf (170,67KB))

- Uchwała Nr 330/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok (
PDFUchwała Nr 330_2009.pdf (160,89KB))

- Uchwała Nr 329/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 marca 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok (
PDFUchwała Nr 329_2009.pdf (356,79KB))

- Uchwała Nr 328/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg publicznych położonych na terenie Gminy Przystajń do kategorii dróg gminnych (
PDFUchwała Nr 328_2009.pdf (409,28KB))

- Uchwała Nr 327/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (
PDFUchwała Nr 327_2009.pdf (152,23KB))

- Uchwała Nr 326/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego (
PDFUchwała Nr 326_2009.pdf (737,14KB))

- Uchwała Nr 325/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku za 2008 rok (
PDFUchwała Nr 325_2009.pdf (149,24KB))

- Uchwała Nr 324/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za 2008 rok
(PDFUchwała Nr 324_2009.pdf (3,12MB))

- Uchwała Nr 323/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok (PDFUchwała Nr 323_2009.pdf (182,06KB))

- Uchwała Nr 322/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie układu wykonawczego do budżetu Powiatu Kłobuckiego na  2009 rok (
PDFUchwała Nr 322_2009.pdf (2,81MB)) 

- Uchwała Nr 321/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 5 marca 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok (PDFUchwała Nr 321_2009.pdf (353,08KB))

- Uchwała Nr 320/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 5 marca 2009 roku w sprawie przekazania składnika majątkowego będącego własnością Starostwa Powiatowego w Kłobucku do Zespołu Szkół w Krzepicach (PDFUchwała Nr 320_2009.pdf (152,75KB))

- Uchwała Nr 319/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 24 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia klas dla dróg powiatowych pozostających w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku (PDFUchwała Nr 319_2009.pdf (152,48KB))

- Uchwała Nr 318/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 24 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia wyników Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, promocji zdrowia i zdrowego stylu życia oraz pomocy społecznej (PDFUchwała Nr 318_2009.pdf (217,00KB))

- Uchwała Nr 317/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 24 lutego 2009 roku w sprawie przystąpienia do podziału nieruchomości (PDFUchwała Nr 317_2009.pdf (151,90KB))

- Uchwała Nr 316/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie  przekazania na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Kłobuck ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 316_2009.pdf (45,13KB))

- Uchwała Nr 315/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 3 lutego 2009 roku w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie należącym do zadań Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (PDFUchwała Nr 315_2009.pdf (49,01KB))

- Uchwała Nr 314/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 3 lutego 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg publicznych położonych na terenie Gminy Popów do kategorii dróg gminnych. (PDFUchwała Nr 314_2009.pdf (43,84KB), PDFZałącznik do Uchwały Nr 314_2009.pdf (31,09KB))

- Uchwała Nr 313/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 3 lutego 2009 roku w sprawie upoważnienia Pani Żanety Sikory Dyrektora Domu Dziecka w Kłobucku do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w zakresie należącym do zadań Domu Dziecka w Kłobucku. (PDFUchwała Nr 313_2009.pdf (46,30KB))

- Uchwała Nr 312/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 stycznia 2009 roku w sprawie pełnomocnictwa do składania wniosków w postępowaniu wieczystoksięgowym (Uchwała Nr 312_2009.pdf)

- Uchwała Nr 311/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 stycznia 2009 rokuw sprawie przekazania składnika majątkowego będącego własnością Powiatu Kłobuckiego Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku (Uchwała Nr 311_2009.pdf)

- Uchwała Nr 310/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 stycznia 2009 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Kłobuckiego w procesie inwestycyjnym związanym ze zmianą funkcji budynku przy ulicy ks. Skorupki 46 w Kłobucku (Uchwała Nr 310_2009.pdf)

- Uchwała Nr 309/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 9 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, promocji zdrowia i zdrowego stylu życia oraz polityki społecznej (Uchwała Nr 309_2009.pdf)

- Uchwała Nr 308/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 9 stycznia 2009 roku w sprawie przekazania nieodpłatnie w użytkowanie nieruchomości dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (Uchwała Nr 308_2009.pdf)

- Uchwała Nr 307/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 9 stycznia 2009 roku w sprawie mienia ruchomego powiatu będącego w użytkowaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku (Uchwała Nr 307_2009.pdf)