Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Zarządu Powiatu - 2010 rok

Uchwały Zarządu Powiatu - IV kadencja: 2010 rok

 

- Uchwała Nr 39/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani mgr Małgorzacie Szymanek - Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu konkursowego pt.: "POWRACAMY" współfinansowanego przez Unię ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (PDFUchwała Nr 39_2010.pdf (305,90KB))

- Uchwała Nr 38/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2010 rok (PDFUchwała Nr 38_2010.pdf (1,09MB))

- Uchwała Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok (PDFUchwała Nr 37_2010.pdf (3,42MB))

- Uchwała Nr 36/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2010 rok (PDFUchwała Nr 36_2010.pdf (200,27KB))

- Uchwała Nr 35/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy ogólnej (PDFUchwała Nr 35_2010.pdf (213,01KB))

- Uchwała Nr 34/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2010 rok (PDFUchwała Nr 34_2010.pdf (872,31KB))

- Uchwała Nr 33/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie przekazania mienia Powiatu Kłobuckiego do Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku (PDFUchwała Nr 33_2010.pdf (136,62KB))

- Uchwała Nr 32/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, promocji zdrowia i zdrowego stylu życia oraz pomocy społecznej w roku 2011 (PDFUchwała Nr 32_2010.pdf (733,41KB))

- Uchwała Nr 31/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 31_2010.pdf (123,39KB))

- Uchwała Nr 30/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie niedochodzenia niektórych należności z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (PDFUchwała Nr 30_2010.pdf (186,72KB))

- Uchwała Nr 29/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg na 2010 rok (PDFUchwała Nr 29_2010.pdf (199,87KB))

- Uchwała Nr 28/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok (PDFUchwała Nr 28_2010.pdf (202,00KB))

- Uchwała Nr 27/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2010 rok (PDFUchwała Nr 27_2010.pdf (507,55KB))

- Uchwała Nr 26/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy celowej na realizację zadań oświatowych i wychowawczych (PDFUchwała Nr 26_2010.pdf (346,95KB))

- Uchwała Nr 25/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2010 rok (PDFUchwała Nr 25_2010.pdf (1,57MB))

- Uchwała Nr 24/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok (PDFUchwała Nr 24_2010.pdf (697,67KB))

- Uchwała Nr 23/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu: "Program Współpracy Powiatu Kłobuckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2011" (PDFUchwała Nr 23_2010.pdf (668,14KB))

- Uchwała Nr 22/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 21 grudnia 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Kłobucku (PDFUchwała Nr 22_2010.pdf (3,22MB))

- Uchwała Nr 21/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie mienia ruchomego powiatu będącego w użytkowaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku (PDFUchwała Nr 21_2010.pdf (371,38KB))

- Uchwała Nr 20/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości pozostającej w użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 20_2010.pdf (142,96KB))

- Uchwała Nr 19/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg publicznych położonych na terenie Gminy Kłobuck do kategorii dróg gminnych (PDFUchwała Nr 19_2010.pdf (132,04KB))

- Uchwała Nr 18/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu w Kłobucku do podjęcia czynności związanych z udzieleniem poręczenia odnawialnego kredytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 18_2010.pdf (145,87KB))

- Uchwała Nr 17/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego na 2010 rok (PDFUchwała Nr 17_2010.pdf (160,65KB))

- Uchwała Nr 16/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (PDFUchwała Nr 16_2010.pdf (187,19KB))

- Uchwała Nr 15/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2010 rok (PDFUchwała Nr 15_2010.pdf (377,59KB))

- Uchwała Nr 14/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok (PDFUchwała Nr 14_2010.pdf (247,95KB))

- Uchwała Nr 13/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego (PDFUchwała Nr 13_2010.pdf (152,89KB))

- Uchwała Nr 12/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego (PDFUchwała Nr 12_2010.pdf (154,68KB))

- Uchwała Nr 11/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Waleńczowie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w zakresie należącym do zadań Zespołu Szkół w Waleńczowie (PDFUchwała Nr 11_2010.pdf (144,70KB))

- Uchwała Nr 10/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Krzepicach do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w zakresie należącym do zadań Zespołu Szkół w Krzepicach (PDFUchwała Nr 10_2010.pdf (140,48KB))

- Uchwała Nr 9/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w zakresie należącym do zadań Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 9_2010.pdf (142,13KB))

- Uchwała Nr 8/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Kłobucku do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w zakresie należącym do zadań Zespołu Szkół Nr 2 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 8_2010.pdf (146,12KB))

- Uchwała Nr 7/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w zakresie należącym do zadań Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 7_2010.pdf (142,14KB))

- Uchwała Nr 6/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w zakresie należącym do zadań Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku (PDFUchwała Nr 6_2010.pdf (145,41KB))

- Uchwała Nr 5/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w zakresie należącym do zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku (PDFUchwała Nr 5_2010.pdf (141,82KB))

- Uchwała Nr 4/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w zakresie należącym do zadań Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 4_2010.pdf (160,43KB))

- Uchwała Nr 3/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w zakresie należącym do zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku (PDFUchwała Nr 3_2010.pdf (150,83KB))

- Uchwała Nr 2/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Dziecka w Kłobucku do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w zakresie należącym do zadań Domu Dziecka w Kłobucku (PDFUchwała Nr 2_2010.pdf (136,41KB))

- Uchwała Nr 1/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie upoważnienia Starosty Kłobuckiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu (PDFUchwała Nr 1_2010.pdf (117,01KB))

 


Uchwały Zarządu Powiatu - III kadencja: 2010 rok

 

- Uchwała Nr 638/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 26 listopada 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzania konsultacji projektu "Programu Współpracy Powiatu Kłobuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok" (PDFUchwała Nr 638_2010.pdf (185,01KB))

- Uchwała Nr 637/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2010 rok (PDFUchwała Nr 637_2010.pdf (514,69KB))

- Uchwała Nr 636/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok (PDFUchwała Nr 636_2010.pdf (380,43KB))

- Uchwała Nr 635/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom powiatu (PDFUchwała Nr 635_2010.pdf (137,07KB))

- Uchwała Nr 634/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie przekazania mienia Powiatu Kłobuckiego do Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku (PDFUchwała Nr 634_2010.pdf (116,76KB))

- Uchwała Nr 633/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 listopada 2010 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2010 rok (PDFUchwała Nr 633_2010.pdf (156,08KB))

- Uchwała Nr 632/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 listopada 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 632_2010.pdf (118,43KB))

- Uchwała Nr 631/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 listopada 2010 roku w sprawie wyboru podmiotu  do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 631_2010.pdf (33,59KB))

- Uchwała Nr 630/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 listopada 2010 roku w sprawie przeprowadzania konsultacji projektu "Programu Współpracy Powiatu Kłobuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok" (PDFUchwała Nr 630_2010.pdf (101,06KB), PDFZałącznik do Uchwały Nr 630_2010.pdf (493,70KB))

- Uchwała Nr 629/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok (PDFUchwała Nr 629_2010.pdf (4,53MB), PDFUzasadnienie i materiały informacyjne do uchwały budżetowej.pdf (4,66MB))

- Uchwała Nr 628/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2011-2021 (PDFUchwała Nr 628_2010.pdf (2,08MB))

- Uchwała Nr 627/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Kłobucku (PDFUchwała Nr 627_2010.pdf (199,58KB))

- Uchwała Nr 626/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok w związku z podziałem rezerwy ogólnej (PDFUchwała Nr 626_2010.pdf (216,91KB))

- Uchwała Nr 625/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2010 rok (PDFUchwała Nr 625_2010.pdf (507,28KB))

- Uchwała Nr 624/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok (PDFUchwała Nr 624_2010.pdf (458,97KB))

- Uchwała Nr 623/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2010 rok (PDFUchwała Nr 623_2010.pdf (698,20KB))

- Uchwała Nr 622/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zamiaru przystąpienia do realizacji budowy boiska przy Zespole Szkół Nr 2 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 622_2010.pdf (125,66KB))

- Uchwała Nr 621/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie przekazania na rzecz Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku ruchomości stanowiących wyposażenie Starostwa Powiatowego w Kłobucku (PDFUchwała Nr 621_2010.pdf (133,71KB))

- Uchwała Nr 620/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 27 października 2010 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Kłobuckiego w procesie inwestycyjnym związanym z adaptacją dokumentacji na budowę boisk sportowych typu ORLIK 2012 przy Zespole Szkół w Krzepicach ulica Ryły 23 (PDFUchwała Nr 620_2010.pdf (132,95KB))

- Uchwała Nr 619/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 27 października 2010 roku w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (PDFUchwała Nr 619_2010.pdf (357,44KB))

- Uchwała Nr 618/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 27 października 2010 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2010 rok (PDFUchwała Nr 618_2010.pdf (754,59KB))

- Uchwała Nr 617/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 27 października 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok (PDFUchwała Nr 617_2010.pdf (256,82KB))

- Uchwała Nr 616/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 października 2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego na 2010 rok (PDFUchwała Nr 616_2010.pdf (158,29KB))

- Uchwała Nr 615/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 października 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (PDFUchwała Nr 615_2010.pdf (186,21KB))

- Uchwała Nr 614/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 października 2010 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2010 rok (PDFUchwała Nr 614_2010.pdf (721,75KB))

- Uchwała Nr 613/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 października 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok (PDFUchwała Nr 613_2010.pdf (375,33KB))

- Uchwała Nr 612/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 października 2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego na 2010 rok (PDFUchwała Nr 612_2010.pdf (134,52KB))

- Uchwała Nr 611/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 4 października 2010 roku w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie należącym do zadań Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (PDFUchwała Nr 611_2010.pdf (262,93KB))

- Uchwała Nr 610/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 4 października 2010 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Waleńczowie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w zakresie należącym do zadań Zespołu Szkół w Waleńczowie (PDFUchwała Nr 610_2010.pdf (141,16KB))

- Uchwała Nr 609/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 4 października 2010 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w zakresie należącym do zadań Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 609_2010.pdf (142,72KB))

- Uchwała Nr 608/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 4 października 2010 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Kłobucku do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w zakresie należącym do zadań Zespołu Szkół Nr 2 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 608_2010.pdf (144,43KB))

- Uchwała Nr 607/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 4 października 2010 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności w zakresie należącym do zadań Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 607_2010.pdf (141,28KB))

- Uchwała Nr 606/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 4 października 2010 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Krzepicach do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w zakresie należącym do zadań Zespołu Szkół w Krzepicach (PDFUchwała Nr 606_2010.pdf (144,82KB))

- Uchwała Nr 605/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 4 października 2010 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w zakresie należącym do zadań Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku (PDFUchwała Nr 605_2010.pdf (147,34KB))

- Uchwała Nr 604/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 4 października 2010 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w zakresie należącym do zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku (PDFUchwała Nr 604_2010.pdf (148,96KB))

- Uchwała Nr 603/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 4 października 2010 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w zakresie należącym do zadań Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 603_2010.pdf (160,88KB))

- Uchwała Nr 602/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 4 października 2010 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w zakresie należącym do zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku (PDFUchwała Nr 602_2010.pdf (153,40KB))

- Uchwała Nr 601/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 4 października 2010 roku w sprawie upoważnienia  Dyrektora Domu Dziecka w Kłobucku do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w zakresie należącym do zadań Domu Dziecka w Kłobucku (PDFUchwała Nr 601_2010.pdf (139,48KB))

- Uchwała Nr 600/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 4 października 2010 roku w sprawie upoważnienia Starosty Kłobuckiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu (PDFUchwała Nr 600_2010.pdf (115,83KB))

- Uchwała Nr 599/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 września 2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Kłobucku na 2010 rok (PDFUchwała Nr 599_2010.pdf (170,35KB))

- Uchwała Nr 598/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 września 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok w związku z podziałem rezerwy ogólnej (PDFUchwała Nr 598_2010.pdf (186,66KB))

- Uchwała Nr 597/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 września 2010 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2010 rok (PDFUchwała Nr 597_2010.pdf (325,42KB))

- Uchwała Nr 596/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 września 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok (PDFUchwała Nr 596_2010.pdf (213,06KB))

- Uchwała Nr 595/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 września 2010 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2010 rok (PDFUchwała Nr 595_2010.pdf (229,58KB))

- Uchwała Nr 594/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 września 2010 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2010 rok (PDFUchwała Nr 594_2010.pdf (175,33KB))

- Uchwała Nr 593/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 17 września 2010 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2010 rok (PDFUchwała Nr 593_2010.pdf (470,19KB))

- Uchwała Nr 592/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 17 września 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok (PDFUchwała Nr 592_2010.pdf (1,45MB))

- Uchwała Nr 591/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 10 września 2010 roku w sprawie zgody na wydzierżawienie dotychczasowym dzierżawcom, w trybie bezprzetargowym, pomieszczeń Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku z przeznaczeniem na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii na okres trzech lat (PDFUchwała Nr 591_2010.pdf (894,94KB))

- Uchwała Nr 590/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 10 września 2010 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2010 rok (PDFUchwała Nr 590_2010.pdf (548,14KB))

- Uchwała Nr 589/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 10 września 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok (PDFUchwała Nr 589_2010.pdf (356,79KB))

- Uchwała Nr 588/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie terminów rozpoczecia i zakończenia likwidacji gospodarstwa pomocniczego Warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 588_2010.pdf (116,23KB))

- Uchwała Nr 587/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 587_2010.pdf (4,48MB))

- Uchwała Nr 586/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przyjęcia "Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2010 roku" (PDFUchwała Nr 586_2010.pdf (1,86MB))

- Uchwała Nr 585/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2010 rok (PDFUchwała Nr 585_2010.pdf (370,50KB))

- Uchwała Nr 584/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok (PDFUchwała Nr 584_2010.pdf (312,87KB))

- Uchwała Nr 583/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2010 rok (PDFUchwała Nr 583_2010.pdf (483,56KB))

- Uchwała Nr 582/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego na 2010 rok (PDFUchwała Nr 582_2010.pdf (194,49KB))

- Uchwała Nr 581/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego (PDFUchwała Nr 581_2010.pdf (155,16KB))

- Uchwała Nr 580/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 17 sierpnia 2010 roku w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu Kłobuckiego do czynności prawnych związanych z zaciągnięciem kredytu w wysokości 7.318.654,00 zł w BGK O/ Katowice (PDFUchwała Nr 580_2010.pdf (141,83KB))

- Uchwała Nr 579/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 17 sierpnia 2010 roku w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu Kłobuckiego do czynności prawnych związanych z zaciągnięciem kredytu w wysokości 8.874.024 zł w BGK O/ Katowice na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (PDFUchwała Nr 579_2010.pdf (161,00KB))

- Uchwała Nr 578/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 17 sierpnia 2010 roku  w sprawie przekazania nieodpłatnie nieruchomości dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 578_2010.pdf (165,34KB))

- Uchwała Nr 577/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 17 sierpnia 2010 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na własność Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 577_2010.pdf (193,07KB))

- Uchwała Nr 576/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 10 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2010 rok (PDFUchwała Nr 576_2010.pdf (512,10KB))

- Uchwała Nr 575/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 10 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok (PDFUchwała Nr 575_2010.pdf (462,33KB))

- Uchwała Nr 574/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 10 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Kłobucku na 2010 rok (PDFUchwała Nr 574_2010.pdf (182,04KB))

- Uchwała Nr 573/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 10 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok w związku z podziałem rezerwy ogólnej (PDFUchwała Nr 573_2010.pdf (190,11KB))

- Uchwała Nr 572/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 10 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2010 rok (PDFUchwała Nr 572_2010.pdf (312,81KB))

- Uchwała Nr 571/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 10 sierpnia 2010 roku w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Zajączkach Drugich (PDFUchwała Nr 571_2010.pdf (168,89KB))

- Uchwała Nr 570/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 6 sierpnia 2010 roku w sprawie zgody na wydzierżawienie dotychczasowym dzierżawcom, w trybie bezprzetargowym, pomieszczeń Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku z przeznaczeniem na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz świadczeń z zakresu stomatologii na okres 3 lat (PDFUchwała Nr 570_2010.pdf (839,00KB))

- Uchwała Nr 569/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 6 sierpnia 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu w Kłobucku do podjęcia czynności związanych z zaciągnięciem pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (PDFUchwała Nr 569_2010.pdf (147,28KB))

- Uchwała Nr 568/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie stypendiów artystycznych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury (PDFUchwała Nr 568_2010.pdf (46,10KB))

- Uchwała Nr 567/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (PDFUchwała Nr 567_2010.pdf (263,30KB))

- Uchwała Nr 566/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2010 rok (PDFUchwała Nr 566_2010.pdf (124,76KB))

- Uchwała Nr 565/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok (PDFUchwała Nr 565_2010.pdf (66,12KB))

- Uchwała Nr 564/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 23 lipca 2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Kłobucku na 2010 rok (PDFUchwała Nr 564_2010.pdf (59,54KB))

- Uchwała Nr 563/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 23 lipca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok w związku z podziałem rezerwy ogólnej (PDFUchwała Nr 563_2010.pdf (62,31KB))

- Uchwała Nr 562/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 lipca 2010 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na 2010 rok (PDFUchwala Nr 562_2010.pdf (85,35KB))

- Uchwała Nr 561/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 lipca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwy celowej na realizację zadań oświatowych i wychowawczych (PDFUchwala Nr 561_2010.pdf (97,73KB))

- Uchwała Nr 560/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 lipca 2010 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na 2010 rok (PDFUchwala Nr 560_2010.pdf (210,13KB))

- Uchwała Nr 559/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 lipca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok (PDFUchwala Nr 559_2010.pdf (451,65KB))

- Uchwała Nr 558/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 lipca 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwala Nr 558_2010.pdf (48,76KB))  

- Uchwała Nr 557/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 lipca 2010 roku w sprawie  zatrudnienia Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwala Nr 557_2010.pdf (42,06KB))

- Uchwała Nr 556/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 lipca 2010 roku w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Kamyku przy ul. Reymonta (PDFUchwala Nr 556_2010.pdf (50,29KB))

- Uchwała Nr 555/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 lipca 2010 roku w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu w Kłobucku do podjęcia czynności związanych z zaciągnięciem pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (PDFUchwala Nr 555_2010.pdf (40,08KB))

- Uchwała Nr 554/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 8 lipca 2010 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2010 rok  (PDFUchwała Nr 554_2010.pdf (316,26KB))

- Uchwała Nr 553/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 8 lipca 2010 roku w sprawie sprzedaży lokalu  mieszkalnego  Nr 2 w Pankach ul. 1 Maja 11 (PDFUchwała Nr 553_2010.pdf (189,81KB))

- Uchwała Nr 552/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 8 lipca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na  przedłużenie umowy użyczenia na kolejny okres (PDFUchwała Nr 552_2010.pdf (150,48KB))

- Uchwała Nr 551/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 551_2010.pdf (720,08KB))

- Uchwała Nr 550/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego (PDFUchwała Nr 550_2010.pdf (235,50KB))

- Uchwała Nr 549/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego (
PDFUchwała Nr 549_2010.pdf (234,45KB))

- Uchwała Nr 548/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 czerwca 2010 roku w prawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego (
PDFUchwała Nr 548_2010.pdf (237,39KB))

- Uchwała Nr 547/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie powołania członków Komisji  Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego (
PDFUchwała Nr 547_2010.pdf (237,34KB))

- Uchwała Nr 546/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego (
PDFUchwała Nr 546_2010.pdf (242,56KB))

- Uchwała Nr 545/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie powołania członków Komisji  Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego (PDFUchwała Nr 545_2010.pdf (234,02KB))

- Uchwała Nr 544/2010 Zarządu Powiatu w  Kłobucku z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie powołania członków Komisji  Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego (
PDFUchwała Nr 544_2010.pdf (234,09KB))

- Uchwała Nr 543/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o stopień  nauczyciela mianowanego (
PDFUchwała Nr 543_2010.pdf (237,98KB))

- Uchwała Nr 542/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego (
PDFUchwała Nr 542_2010.pdf (232,70KB))

- Uchwała Nr 541/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg publicznych położonych na terenie Gminy Kłobuck do kategorii dróg gminnych (
PDFUchwała Nr 541_2010.pdf (119,50KB))

- Uchwała Nr 540/2010 Zarządu Powiatu w  Kłobucku z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2010 rok (
PDFUchwała Nr 540_2010.pdf (458,73KB))

- Uchwała Nr 539/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2010  rok (PDFUchwała Nr 539_2010.pdf (508,04KB))

- Uchwała Nr 538/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010  rok (PDFUchwała Nr 538_2010.pdf (374,01KB))

- Uchwała Nr 537/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie stypendiów artystycznych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury (PDFUchwała Nr 537_2010.pdf (126,15KB))

- Uchwała Nr 536/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie stypendiów artystycznych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury (PDFUchwała Nr 536_2010.pdf (134,68KB))

- Uchwała Nr 535/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia garażowego w Kłobucku przy ul. Wieluńskiej 11 z dotychczasowym najemcą (PDFUchwała Nr 535_2010.pdf (168,20KB))

- Uchwała Nr 534/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na obciążenie prawem służebności gruntowej nieruchomości w Kłobucku przy ul. 3 Maja 33 (PDFUchwała Nr 534_2010.pdf (133,34KB))

- Uchwała Nr 533/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2010 rok (PDFUchwała Nr 533_2010.pdf (314,34KB))

- Uchwała Nr 532/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok (PDFUchwała Nr 532_2010.pdf (1,00MB))

- Uchwała Nr 531/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 14 czerwca 2010 roku  w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2010 rok (PDFUchwała Nr 531_2010.pdf (1,02MB))

- Uchwała Nr 530/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 14 czerwca 2010 roku w sprawie budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok (PDFUchwała Nr 530_2010.pdf (2,61MB))

- Uchwała Nr 529/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 7 czerwca 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wynajmu lokalu mieszkalnego w Kłobucku ul. Ks. J. Skorupki 46 (PDFUchwała Nr 529_2010.pdf (175,05KB))

- Uchwała Nr 528/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 7 czerwca 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wynajmu lokalu mieszkalnego w Kłobucku ul. Ks. J. Skorupki 46 (PDFUchwała Nr 528_2010.pdf (174,84KB))

- Uchwała Nr 527/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie wygaszenia prawa służebności gruntowej na działce 1797/9 w Rębielicach Królewskich przy ul. Głównej 24, stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 527_2010.pdf (167,92KB))

- Uchwała Nr 526/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 526_2010.pdf (164,50KB))

- Uchwała Nr 525/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1  w Kłobucku na 2010 rok (PDFUchwała Nr 525_2010.pdf (174,50KB))

- Uchwała Nr 524/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok (PDFUchwała Nr 524_2010.pdf (819,68KB))

- Uchwała Nr 523/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie termomodernizacji budynków Przychodni Rejonowej Nr 1 w Kłobucku ul. Staszica 28 i Przychodni Rejonowej w Krzepicach ul. Częstochowska 1 (PDFUchwała Nr 523_2010.pdf (142,69KB))

- Uchwała Nr 522/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie stypendiów artystycznych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury (PDFUchwała Nr 522_2010.pdf (135,35KB))

- Uchwała Nr 521/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie stypendiów artystycznych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury (PDFUchwała Nr 521_2010.pdf (135,18KB))

- Uchwała Nr 520/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (Uchwała Nr 520_2010.pdf)

- Uchwała Nr 519/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2010 rok (PDFUchwała Nr 519_2010.pdf (1,48MB))

- Uchwała Nr 518/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok (PDFUchwała Nr 518_2010.pdf (2,26MB))

- Uchwała Nr 517/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 maja 2010 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2010 rok (PDFUchwała Nr 517_2010.pdf (289,65KB))

- Uchwała Nr 516/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 maja 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok (
PDFUchwała Nr 516_2010.pdf (1,13MB))

- Uchwała Nr 515/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 maja 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na najem na okres powyżej 3 lat (
PDFUchwała Nr 515_2010.pdf (215,04KB))

- Uchwała Nr 514/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 13 maja 2010 roku w sprawie udzielenia dotacji dla gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (PDFUchwała Nr 514_2010.pdf (155,15KB))

- Uchwała Nr 513/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 13 maja 2010 roku w sprawie stypendiów artystycznych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury (
PDFUchwała Nr 513_2010.pdf (135,29KB))

- Uchwała Nr 512/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 13 maja 2010 roku w sprawie stypendiów artystycznych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury (
PDFUchwała Nr 512_2010.pdf (133,88KB))

- Uchwała Nr 511/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 13 maja 2010 roku w sprawie stypendiów artystycznych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury (
PDFUchwała Nr 511_2010.pdf (134,34KB))

- Uchwała Nr 510/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 13 maja 2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku na 2010 rok (
PDFUchwała Nr 510_2010.pdf (164,38KB))

- Uchwała Nr 509/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 13 maja 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat (
PDFUchwała Nr 509_2010.pdf (490,36KB))

- Uchwała Nr 508/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (PDFUchwała Nr 508_2010.pdf (350,74KB))

- Uchwała Nr 507/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2010 rok (
PDFUchwała Nr 507_2010.pdf (371,84KB))

- Uchwała Nr 506/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok (
PDFUchwała Nr 506_2010.pdf (908,28KB))

- Uchwała Nr 505/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego na 2010 rok (
PDFUchwała Nr 505_2010.pdf (176,73KB))

- Uchwała Nr 504/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy ogólnej (PDFUchwała Nr 504_2010.pdf (199,72KB))

- Uchwała Nr 503/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2010 rok (PDFUchwała Nr 503_2010.pdf (673,20KB))

- Uchwała Nr 502/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy ogólnej (PDFUchwała Nr 502_2010.pdf (185,31KB))

- Uchwała Nr 501/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego na 2010 rok (PDFUchwała Nr 501_2010.pdf (171,52KB))

- Uchwała Nr 500/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego na 2010 rok (PDFUchwała Nr 500_2010.pdf (178,06KB))

- Uchwała Nr 499/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy ogólnej (
PDFUchwała Nr 499_2010.pdf (184,82KB))

- Uchwała Nr 498/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2010 rok (
PDFUchwała Nr 498_2010.pdf (326,73KB))

- Uchwała Nr 497/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok
(PDFUchwała Nr 497_2010.pdf (1,58MB))

- Uchwała Nr 496/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia dotacji dla gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (PDFUchwała Nr 496_2010.pdf (226,08KB))

- Uchwała Nr 495/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia dotacji dla gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (
PDFUchwała Nr 495_2010.pdf (235,34KB))

- Uchwała Nr 494/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie powołania członków komisji stypendialnej oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji (PDFUchwała Nr 494_2010.pdf (97,20KB))

- Uchwała Nr 493/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego na 2010 rok (PDFUchwała Nr 493_2010.pdf (89,15KB))

- Uchwała Nr 492/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (PDFUchwała Nr 492_2010.pdf (65,79KB))

- Uchwała Nr 491/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie samochodu osobowego marki Daewoo Lanos (PDFUchwala Nr 491_2010.pdf (40,44KB))

- Uchwała Nr 490/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku za 2009 rok (
PDFUchwala Nr 490_2010.pdf (968,98KB))

- Uchwała Nr 489/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za 2009 rok (
PDFUchwala Nr 489_2010.pdf (4,77MB))

- Uchwała Nr 488/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2010 rok (
PDFUchwala Nr 488_2010.pdf (252,31KB))

- Uchwała Nr 487/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok (
PDFUchwala Nr 487_2010.pdf (1,40MB))

- Uchwała Nr 486/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2010 rok (
PDFUchwala Nr 486_2010.pdf (128,63KB))

- Uchwała Nr 485/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2010 rok (
PDFUchwala Nr 485_2010.pdf (107,64KB))

- Uchwała Nr 484/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2010 rok (
PDFUchwala Nr 484_2010.pdf (1,12MB))

- Uchwała Nr 483/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów finansowych na 2010 rok (
PDFUchwala Nr 483_2010.pdf (2,47MB))

- Uchwała Nr 482/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 18 marca 2010 roku zmieniająca uchwałę Nr 474/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku w sprawie nie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na kolejny okres
(PDFUchwala Nr 482_2010.pdf (92,15KB))

- Uchwała Nr 481/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 9 marca 2010 roku w sprawie przystąpienia do podziału nieruchomości (PDFUchwała Nr 481_2010.pdf (350,19KB))

- Uchwała Nr 480/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 9 marca 2010 roku w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu  do przejmowania mienia Skarbu Państwa (
PDFUchwała Nr 480_2010.pdf (153,93KB))

- Uchwała Nr 479/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 9 marca 2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku środka trwałego (
PDFUchwała Nr 479_2010.pdf (177,67KB))

- Uchwała Nr 478/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku dnia 9 marca 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku (
PDFUchwała Nr 478_2010.pdf (173,01KB))

- Uchwała Nr 477/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie przekazania ruchomości Starostwa Powiatowego w Kłobucku (PDFUchwała Nr 477_2010.pdf (224,93KB))

- Uchwała Nr 476/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na kolejny okres (PDFUchwała Nr 476_2010.pdf (164,05KB))

- Uchwała Nr 475/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na kolejny okres (PDFUchwała Nr 475_2010.pdf (163,02KB))

- Uchwała Nr 474/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na kolejny okres (PDFUchwała Nr 474_2010.pdf (162,96KB))

- Uchwała Nr 473/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na kolejne lata (PDFUchwała Nr 473_2010.pdf (164,25KB))

- Uchwała Nr 472/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie zatwierdzenia wyników Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, promocji zdrowia i zdrowego stylu życia oraz pomocy społecznej (PDFUchwała Nr 472_2010.pdf (255,24KB))