Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Zarządu Powiatu - 2011 rok

 Uchwały Zarządu Powiatu - IV kadencja: 2011 rok

 

- Uchwała Nr 284/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego na 2011 rok (PDFUchwała Nr 284_2011.pdf (155,39KB))

- Uchwała Nr 283/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie przekazania na rzecz Starostwa Powiatowego w Kłobucku ruchomości wycofanych z użytkowania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku (PDFUchwała Nr 283_2011.pdf (136,05KB))

- Uchwała Nr 282/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, promocji zdrowia i zdrowego stylu życia oraz pomocy społecznej w 2012 roku (PDFUchwała Nr 282_2011.pdf (887,05KB))

- Uchwała Nr 281/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2011 rok (PDFUchwała Nr 281_2011.pdf (165,16KB))

- Uchwała Nr 280/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy ogólnej (PDFUchwała Nr 280_2011.pdf (705,84KB))

- Uchwała Nr 279/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2011 rok (PDFUchwała Nr 279_2011.pdf (755,80KB))

- Uchwała Nr 278/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok (PDFUchwała Nr 278_2011.pdf (515,91KB))

- Uchwała Nr 277/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2011 rok (PDFUchwała Nr 277_2011.pdf (420,16KB))

- Uchwała Nr 276/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2011 rok (PDFUchwała Nr 276_2011.pdf (315,23KB))

- Uchwała Nr 275/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok (PDFUchwała Nr 275_2011.pdf (891,55KB))

- Uchwała Nr 274/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie darowizny ruchomości na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach (PDFUchwała Nr 274_2011.pdf (211,65KB))

- Uchwała Nr 273/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia darowizny ruchomości (PDFUchwała Nr 273_2011.pdf (216,65KB))

- Uchwała Nr 272/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 272_2011.pdf (134,89KB))

- Uchwała Nr 271/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie przekazania na rzecz Starostwa Powiatowego w Kłobucku ruchomości stanowiących wyposażenie Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku (PDFUchwała Nr 271_2011.pdf (136,11KB))

- Uchwała Nr 270/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie sprzedaży powiatowej nieruchomości położonej w Wąsoszu Górnym (PDFUchwała Nr 270_2011.pdf (158,75KB))

- Uchwała Nr 269/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu konkursowego pn. "Wspólnie do celu - III" współfinansowego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PDFUchwała Nr 269_2011.pdf (158,06KB))

- Uchwała Nr 268/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu konkursowego pn. "Szansa na lepsze jutro" współfinansowego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PDFUchwała Nr 268_2011.pdf (155,72KB))

- Uchwała Nr 267/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie likwidacji pojazdów usuniętych z dróg znajdujacych się na terenie Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 267_2011.pdf (249,43KB))

- Uchwała Nr 266/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2011 rok (PDFUchwała Nr 266_2011.pdf (203,16KB))

- Uchwała Nr 265/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok w związku z podziałem rezerwy celowej na realizację zadań oświatowych i wychowawczych (PDFUchwała Nr 265_2011.pdf (211,71KB))

- Uchwała Nr 264/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2011 rok (PDFUchwała Nr 264_2011.pdf (1,23MB))

- Uchwała Nr 263/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok (PDFUchwała Nr 263_2011.pdf (1,66MB))

- Uchwała Nr 262/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2011 rok (PDFUchwała Nr 262_2011.pdf (951,03KB))

- Uchwała Nr 261/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok (PDFUchwała Nr 261_2011.pdf (2,07MB))

- Uchwała Nr 260/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2011 rok (PDFUchwała Nr 260_2011.pdf (166,64KB))

- Uchwała Nr 259/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy ogólnej (PDFUchwała Nr 259_2011.pdf (184,21KB))

- Uchwała Nr 258/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie udzielenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie pomieszczeń Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku na okres 3 lat (PDFUchwała Nr 258_2011.pdf (163,12KB))

- Uchwała Nr 257/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Krzepicach przy ul. A.Ryły 24 (PDFUchwała Nr 257_2011.pdf (162,05KB))

- Uchwała Nr 256/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie mienia ruchomego powiatu będącego w użytkowaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku (PDFUchwała Nr 256_2011.pdf (279,36KB))

- Uchwała Nr 255/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie darowizny zestawu mebli na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach (PDFUchwała Nr 255_2011.pdf (254,78KB))

- Uchwała Nr 254/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie symboli Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 254_2011.pdf (115,05KB))

- Uchwała Nr 253/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie symboli Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 253_2011.pdf (117,48KB))

- Uchwała Nr 252/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie przeprowadzania konsultacji projektu uchwały dotyczącej określania zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla sportowców i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej (PDFUchwała Nr 252_2011.pdf (1,05MB))

- Uchwała Nr 251/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącej trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego (PDFUchwała Nr 251_2011.pdf (842,56KB))

- Uchwała Nr 250/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji na powiatowej nieruchomości (PDFUchwała Nr 250_2011.pdf (151,79KB))

- Uchwała Nr 249/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 249_2011.pdf (114,68KB))

- Uchwała Nr 248/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2011 rok (PDFUchwała Nr 248_2011.pdf (786,58KB))

- Uchwała Nr 247/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok (PDFUchwała Nr 247_2011.pdf (2,71MB))

- Uchwała Nr 246/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie przekazania na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Kłobuck ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 246_2011.pdf (122,35KB))

- Uchwała Nr 245/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie przekazania dla Polskiego Związku Wędkarskiego Koło - Kłobuck Miasto ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 245_2011.pdf (120,41KB))

- Uchwała Nr 244/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2011 rok (PDFUchwała Nr 244_2011.pdf (157,97KB))

- Uchwała Nr 243/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Klobuckiego na 2011 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy ogólnej (PDFUchwała Nr 243_2011.pdf (185,71KB))

- Uchwała Nr 242/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2011 rok (PDFUchwała Nr 242_2011.pdf (751,07KB))

- Uchwała Nr 241/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok (PDFUchwała Nr 241_2011.pdf (1,51MB))

- Uchwała Nr 240/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia informacji o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2012 - 2013 (PDFUchwała Nr 240_2011.pdf (321,97KB))

- Uchwała Nr 239/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2012 - 2021 (PDFUchwała Nr 239_2011.pdf (1,55MB))

- Uchwała Nr 238/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok (PDFUchwała Nr 238_2011.pdf (2,99MB))

- Uchwała Nr 237/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2011 rok (PDFUchwała Nr 237_2011.pdf (897,01KB))

- Uchwała Nr 236/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok (PDFUchwała Nr 236_2011.pdf (1,56MB))

- Uchwała Nr 235/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2011 rok (PDFUchwała Nr 235_2011.pdf (182,86KB))

- Uchwała Nr 234/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku środka trwałego (PDFUchwała Nr 234_2011.pdf (145,67KB))

- Uchwała Nr 233/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie: udzielenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń Zakładów RTG Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku na okres 8 lat (PDFUchwała Nr 233_2011.pdf (127,53KB))

- Uchwała Nr 232/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 8 listopada 2011 roku w sprawie powołania członków komisji opiniującej wnioski o przyzanie nagrody zawodnikom i trenerom za wybitne osiągnięcia sportowe (PDFUchwała Nr 232_2011.pdf (129,67KB))

- Uchwała Nr 231/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 27 października 2011 roku w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (PDFUchwała Nr 231_2011.pdf (365,58KB))

- Uchwała Nr 230/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2011 rok (PDFUchwała Nr 230_2011.pdf (405,84KB))

- Uchwała Nr 229/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok (PDFUchwała Nr 229_2011.pdf (223,88KB))

- Uchwała Nr 228/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 27 października 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę ogrodzenia (PDFUchwała Nr 228_2011.pdf (127,58KB))

- Uchwała Nr 227/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 24 października 2011 roku w sprawie wyrażenia opinii o zaliczenie drogi położonej na terenie Gminy Kłobuck do kategorii dróg gminnych (PDFUchwała Nr 227_2011.pdf (110,32KB))

- Uchwała Nr 226/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 października 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 226_2011.pdf (134,91KB))

- Uchwała Nr 225/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 października 2011 roku w sprawie udzielenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy pomieszczeń Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 225_2011.pdf (144,18KB))

- Uchwała Nr 224/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 października 2011 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów na zbywanie, wydzierżawianie i wynajmowanie nieruchomości (PDFUchwała Nr 224_2011.pdf (267,47KB))

- Uchwała Nr 223/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 października 2011 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2011 rok (PDFUchwała Nr 223_2011.pdf (688,52KB))

- Uchwała Nr 222/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok (PDFUchwała Nr 222_2011.pdf (2,08MB))

- Uchwała Nr 221/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 października 2011 roku w sprawie przekazania ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 221_2011.pdf (245,32KB))

- Uchwała Nr 220/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 października 2011 roku w sprawie finansowania kosztów wkładu własnego ze środków budżetu Powiatu Kłobuckiego w 2012 roku w projekcie konkursowym pn. "Wspólnie do celu - III" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PDFUchwała Nr 220_2011.pdf (170,59KB))

- Uchwała Nr 219/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 11 października 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę budynku gospodarczego (PDFUchwała Nr 219_2011.pdf (128,92KB))

- Uchwała Nr 218/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 11 października 2011 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2011 rok (PDFUchwała Nr 218_2011.pdf (182,63KB))

- Uchwała Nr 217/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 11 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy ogólnej (PDFUchwała Nr 217_2011.pdf (785,33KB))

- Uchwała Nr 216/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 11 października 2011 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2011 rok (PDFUchwała Nr 216_2011.pdf (365,25KB))

- Uchwała Nr 215/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 11 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok (PDFUchwała Nr 215_2011.pdf (316,65KB))

- Uchwała Nr 214/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu: „Program Współpracy Powiatu Kłobuckiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2012 rok” (PDFUchwała Nr 214_2011.pdf (366,43KB))

- Uchwała Nr 213/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 września 2011 roku w sprawie użyczenia Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego w Kłobucku pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Kłobucku wraz z infrastrukturą techniczną (PDFUchwała Nr 213_2011.pdf (159,17KB))

- Uchwała Nr 212/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego na 2011 rok (PDFUchwała Nr 212_2011.pdf (173,43KB))

- Uchwała Nr 211/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok (PDFUchwała Nr 211_2011.pdf (194,87KB))

- Uchwała Nr 210/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2011 rok (PDFUchwała Nr 210_2011.pdf (363,60KB))

- Uchwała Nr 209/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok (PDFUchwała Nr 209_2011.pdf (224,83KB))

- Uchwała Nr 208/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego na 2011 rok (PDFUchwała Nr 208_2011.pdf (173,20KB))

- Uchwała Nr 207/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (PDFUchwała Nr 207_2011.pdf (200,68KB))

- Uchwała Nr 206/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 21 września 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Kłobuckiego, a będących w nieodpłatnym użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 206_2011.pdf (190,47KB))

- Uchwała Nr 205/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 21 września 2011 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2011 rok (PDFUchwała Nr 205_2011.pdf (618,79KB))

- Uchwała Nr 204/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 21 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok (PDFUchwała Nr 204_2011.pdf (509,19KB))

- Uchwała Nr 203/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 21 września 2011 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2011 rok (PDFUchwała Nr 203_2011.pdf (307,87KB))

- Uchwała Nr 202/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 21 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy ogólnej (PDFUchwała Nr 202_2011.pdf (311,29KB))

- Uchwała Nr 201/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 21 września 2011 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2011 rok (PDFUchwała Nr 201_2011.pdf (399,85KB))

- Uchwała Nr 200/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 13 września 2011 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu konkursowego pn. "Droga do kwalifikacji" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PDFUchwała Nr 200_2011.pdf (162,44KB))

- Uchwała Nr 199/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 13 września 2011 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu konkursowego pn. "Inwestuję w siebie" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PDFUchwała Nr 199_2011.pdf (162,67KB))

- Uchwała Nr 198/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 13 września 2011 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu konkursowego pn. "Nowe perspektywy" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PDFUchwała Nr 198_2011.pdf (162,08KB))

- Uchwała Nr 197/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 8 września 2011 roku w sprawie przystąpienia do podziału nieruchomości (PDFUchwała Nr 197_2011.pdf (365,86KB))

- Uchwała Nr 196/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 8 września 2011 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w zakresie należącym do zadań Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 196_2011.pdf (139,05KB))

- Uchwała Nr 195/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 8 września 2011 roku w sprawie przeprowadzania konsultacji projektu "Programu Współpracy Powiatu Kłobuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok" (PDFUchwała Nr 195_2011.pdf (1,99MB))

- Uchwała Nr 194/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 8 września 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu (PDFUchwała Nr 194_2011.pdf (137,52KB))

- Uchwała Nr 193/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 8 września 2011 roku w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu Kłobuckiego do czynności prawnych związanych z zaciągnięciem kredytu w wysokości 324.260,00zł w BRE Bank Spółka Akcyjna O/Częstochowa na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (PDFUchwała Nr 193_2011.pdf (156,41KB))

- Uchwała Nr 192/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 8 września 2011 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2011 rok (PDFUchwała Nr 192_2011.pdf (296,00KB))

- Uchwała Nr 191/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 8 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok (PDFUchwała Nr 191_2011.pdf (191,08KB))

- Uchwała Nr 190/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie przekazania składnika majątkowego będącego własnością Starostwa Powiatowego w Kłobucku do Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku (PDFUchwała Nr 190_2011.pdf (102,19KB))

- Uchwała Nr 189/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie przekazania składnika majątkowego będącego własnością Starostwa Powiatowego w Kłobucku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku (PDFUchwała Nr 189_2011.pdf (106,07KB))

- Uchwała Nr 188/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2011 rok (PDFUchwała Nr 188_2011.pdf (73,24KB))

- Uchwała Nr 187/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy celowej na realizację zadań oświatowych i wychowawczych (PDFUchwała Nr 187_2011.pdf (76,72KB))

- Uchwała Nr 186/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2011 - 2021, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć (PDFUchwała Nr 186_2011.pdf (858,63KB))

- Uchwała Nr 185/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie przyjęcia "Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za I półrocze 2011 roku" (PDFUchwała Nr 185_2011.pdf (3,84MB))

- Uchwała Nr 184/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie przyjęcia "Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2011 roku" (PDFUchwała Nr 184_2011.pdf (3,33MB))

- Uchwała Nr 183/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego na 2011 rok (PDFUchwała Nr 183_2011.pdf (156,27KB))

- Uchwała Nr 182/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy ogólnej (PDFUchwała Nr 182_2011.pdf (184,82KB))

- Uchwała Nr 181/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2011 rok  (PDFUchwała Nr 181_2011.pdf (332,08KB))

- Uchwała Nr 180/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok (PDFUchwała Nr 180_2011.pdf (301,27KB))

- Uchwała Nr 179/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 1 w Krzepicach przy ul. A.Ryły 24 (PDFUchwała Nr 179_2011.pdf (170,98KB))

- Uchwała Nr 178/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Waleńczowie (PDFUchwała Nr 178_2011.pdf (118,41KB))

- Uchwała Nr 177/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 9 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2011 rok (PDFUchwała Nr 177_2011.pdf (168,01KB))

- Uchwała Nr 176/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 9 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy celowej na realizację zadań oświatowych i wychowawczych (PDFUchwała Nr 176_2011.pdf (196,08KB))

- Uchwała Nr 175/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 9 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2011 rok (PDFUchwała Nr 175_2011.pdf (414,96KB))

- Uchwała Nr 174/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 9 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok (PDFUchwała Nr 174_2011.pdf (1,15MB))

- Uchwała Nr 173/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 9 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż drewna pozostałego po usunięciu drzew z dróg powiatowych i wojewódzkich (PDFUchwała Nr 173_2011.pdf (117,70KB))

- Uchwała Nr 172/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 28 lipca 2011 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2011 rok (PDFUchwała Nr 172_2011.pdf (163,16KB))

- Uchwała Nr 171/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 28 lipca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy celowej na realizacje zadań oświatowych i wychowawczych (PDFUchwała Nr 171_2011.pdf (224,07KB))

- Uchwała Nr 170/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 28 lipca 2011 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2011 rok (PDFUchwała Nr 170_2011.pdf (721,10KB))

- Uchwała Nr 169/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 28 lipca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok (PDFUchwała Nr 169_2011.pdf (2,44MB))

- Uchwała Nr 168/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 28 lipca 2011 roku w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (PDFUchwała Nr 168_2011.pdf (388,21KB))

- Uchwała Nr 167/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 28 lipca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie symboli Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 167_2011.pdf (115,51KB))

- Uchwała Nr 166/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 lipca 2011 roku w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu Kłobuckiego do czynności prawnych związanych z zaciągnięciem kredytu w wysokości 9.487.542,00 zł w BRE Bank Spółka Ancyjna O/Częstochowa (PDFUchwała Nr 166_2011.pdf (140,73KB))

- Uchwała Nr 165/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 lipca 2011 roku w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu Kłobuckiego do czynności związanych z zaciągnięciem kredytu w wysokości 3.799.166,00 zł w BRE Bank Spółka Akcyjna O/Częstochowa na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (PDFUchwała Nr 165_2011.pdf (150,64KB))

- Uchwała Nr 164/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 lipca 2011 roku w sprawie wynajmu lokalu mieszkalnego w Kłobucku przy ul. Ks. J. Skorupki 46 (PDFUchwała Nr 164_2011.pdf (183,48KB))

- Uchwała Nr 163/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 lipca 2011 roku w sprawie przekazania nieodpłatnego na rzecz Gminy Kłobuck sieci oświetlenia ulicznego pomiędzy ulicami Powstańców Śląskich i Ks. Skorupki (PDFUchwała Nr 163_2011.pdf (122,93KB))

- Uchwała Nr 162/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 lipca 2011 roku w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu w Kłobucku do podjęcia czynności związanych z zaciągnięciem pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (PDFUchwała Nr 162_2011.pdf (119,20KB))

- Uchwała Nr 161/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 12 lipca 2011 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2011 rok (PDFUchwała Nr 161_2011.pdf (289,78KB))

- Uchwała Nr 160/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 12 lipca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok (PDFUchwała Nr 160_2011.pdf (1,37MB))

- Uchwała Nr 159/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 12 lipca 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia garażowego w Kłobucku przy ul. Wieluńskiej 11 z dotychczasowym najemcą (PDFUchwała Nr 159_2011.pdf (165,78KB))

- Uchwała Nr 158/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 12 lipca 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wynajmu lokalu mieszkalnego w Kłobucku ul. Ks. J. Skorupki 46 (PDFUchwała Nr 158_2011.pdf (178,77KB))

- Uchwała Nr 157/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu (PDFUchwała Nr 157_2011.pdf (126,42KB))

- Uchwała Nr 156/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2011 rok (PDFUchwała Nr 156_2011.pdf (427,77KB))

- Uchwała Nr 155/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok (PDFUchwała Nr 155_2011.pdf (202,25KB))

- Uchwała Nr 154/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2011 rok (PDFUchwała Nr 154_2011.pdf (895,96KB))

- Uchwała Nr 153/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Lokalnego Zespołu Koordynującego realizację Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 (PDFUchwała Nr 153_2011.pdf (215,49KB))

- Uchwała Nr 152/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego (PDFUchwała Nr 152_2011.pdf (152,45KB))

- Uchwała Nr 151/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego (PDFUchwała Nr 151_2011.pdf (151,71KB))

- Uchwała Nr 150/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego (PDFUchwała Nr 150_2011.pdf (152,51KB))

- Uchwała Nr 149/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego (PDFUchwała Nr 149_2011.pdf (157,59KB))

- Uchwała Nr 148/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego (PDFUchwała Nr 148_2011.pdf (158,78KB))

- Uchwała Nr 147/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2011-2021 (PDFUchwała Nr 147_2011.pdf (652,25KB))

- Uchwała Nr 146/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2011 rok (PDFUchwała Nr 146_2011.pdf (451,65KB))

- Uchwała Nr 145/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok (PDFUchwała Nr 145_2011.pdf (2,29MB))

- Uchwała Nr 144/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ul. Tarnogórskiej w Woźnikach (PDFUchwała Nr 144_2011.pdf (110,59KB))

 - Uchwała Nr 143/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie symboli Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 143_2011.pdf (116,16KB))

- Uchwała Nr 142/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie przystąpienia przez Powiat Kłobucki do realizacji zadania pn. "Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół nr 1 im. J. Kilińskiego w Kłobucku" (PDFUchwała Nr 142_2011.pdf (131,11KB))

- Uchwała Nr 141/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 7 czerwca 2011 roku w sprawie przystąpienia do grupy powiatów występujących w postępowaniu zbiorowym (PDFUchwała Nr 141_2011.pdf (118,71KB))

- Uchwała Nr 140/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 7 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie symboli Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 140_2011.pdf (115,86KB))

- Uchwała Nr 139/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 7 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie symboli Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 139_2011.pdf (114,95KB))

- Uchwała Nr 138/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 7 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia dotacji dla gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (PDFUchwała Nr 138_2011.pdf (155,89KB))

- Uchwała Nr 137/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 7 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2011 rok (PDFUchwała Nr 137_2011.pdf (227,16KB))

- Uchwała Nr 136/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 7 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok (PDFUchwała Nr 136_2011.pdf (1,48MB))

- Uchwała Nr 135/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie  przekazania składnika majątkowego będącego własnością Powiatu Kłobuckiego dla Polskiego Związku Wędkarskiego Koło - Kłobuck Miasto (PDFUchwała Nr 135_2011.pdf (129,01KB))

- Uchwała Nr 134/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (PDFUchwała Nr 134_2011.pdf (1,95MB))

- Uchwała Nr 133/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2011 rok (PDFUchwała Nr 133_2011.pdf (906,02KB))

- Uchwała Nr 132/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok (PDFUchwała Nr 132_2011.pdf (330,11KB))

- Uchwała Nr 131/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2011 rok (PDFUchwała Nr 131_2011.pdf (181,08KB))

- Uchwała Nr 130/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy ogólnej (PDFUchwała Nr 130_2011.pdf (197,49KB))

- Uchwała Nr 129/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie udzielenia szkołom ponadgimnazjalnym Powiatu Kłobuckiego zgody na użyczenie pomieszczeń Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 129_2011.pdf (136,99KB))

- Uchwała Nr 128/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za 2010 rok (PDFUchwała Nr 128_2011.pdf (1,96MB))

- Uchwała Nr 127/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2011 rok (PDFUchwała Nr 127_2011.pdf (433,96KB))

- Uchwała Nr 126/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok (PDFUchwała Nr 126_2011.pdf (364,79KB))

- Uchwała Nr 125/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie stypendiów artystycznych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury (PDFUchwała Nr 125_2011.pdf (140,35KB))

- Uchwała Nr 124/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie stypendiów artystycznych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury (PDFUchwała Nr 124_2011.pdf (139,51KB))

- Uchwała Nr 123/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie stypendiów artystycznych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury (PDFUchwała Nr 123_2011.pdf (139,92KB))

- Uchwała Nr 122/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie stypendiów artystycznych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury (PDFUchwała Nr 122_2011.pdf (144,18KB))

- Uchwała Nr 121/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie stypendiów artystycznych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury (PDFUchwała Nr 121_2011.pdf (140,85KB))

- Uchwała Nr 120/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie stypendiów artystycznych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury (PDFUchwała Nr 120_2011.pdf (141,65KB))

- Uchwała Nr 119/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie stypendiów artystycznych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury (PDFUchwała Nr 119_2011.pdf (142,25KB))

- Uchwała Nr 118/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie stypendiów artystycznych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury (PDFUchwała Nr 118_2011.pdf (140,25KB))

- Uchwała Nr 117/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie stypendiów artystycznych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury (PDFUchwała Nr 117_2011.pdf (139,03KB))

- Uchwała Nr 116/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie stypendiów artystycznych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury (PDFUchwała Nr 116_2011.pdf (139,48KB))

- Uchwała Nr 115/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie stypendiów artystycznych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury (PDFUchwała Nr 115_2011.pdf (142,93KB))

- Uchwała Nr 114/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie stypendiów artystycznych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury (PDFUchwała Nr 114_2011.pdf (138,01KB))

- Uchwała Nr 113/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2011 roku (PDFUchwała Nr 113_2011.pdf (151,73KB))

- Uchwała Nr 112/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku (PDFUchwała Nr 112_2011.pdf (130,94KB))

- Uchwała Nr 111/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku (PDFUchwała Nr 111_2011.pdf (129,25KB))

- Uchwała Nr 110/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (PDFUchwała Nr 110_2011.pdf (371,82KB))

- Uchwała Nr 109/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2011 rok (PDFUchwała Nr 109_2011.pdf (193,66KB))

- Uchwała Nr 108/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu (PDFUchwała Nr 108_2011.pdf (132,21KB))

- Uchwała Nr 107/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych niektórych dróg położonych na terenie Miasta Lublińca i Gminy Kochanowice (PDFUchwała Nr 107_2011.pdf (148,25KB))

- Uchwała Nr 106/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych niektórych dróg powiatowych położonych na terenie miasta Lublińca (PDFUchwała Nr 106_2011.pdf (183,93KB))

- Uchwała Nr 105/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zarządowi Województwa Śląskiego (PDFUchwała Nr 105_2011.pdf (144,51KB))

- Uchwała Nr 104/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom powiatu (PDFUchwała Nr 104_2011.pdf (139,12KB))

- Uchwała Nr 103/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2011 rok (PDFUchwała Nr 103_2011.pdf (430,73KB))

- Uchwała Nr 102/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok (PDFUchwała Nr 102_2011.pdf (1,39MB))

- Uchwała Nr 101/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2011 rok (PDFUchwała Nr 101_2011.pdf (175,84KB))

- Uchwała Nr 100/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy celowej na realizację zadań oświatowych i wychowawczych (PDFUchwała Nr 100_2011.pdf (188,84KB))

- Uchwała Nr 99/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 99_2011.pdf (160,47KB))

- Uchwała Nr 98/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 98_2011.pdf (169,71KB))

- Uchwała Nr 97/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji na powiatowej nieruchomości (PDFUchwała Nr 97_2011.pdf (145,60KB))

- Uchwała Nr 96/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani mgr Magłorzacie Szymanek - Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektów konkursowych współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PDFUchwała Nr 96_2011.pdf (158,49KB))

- Uchwała Nr 95/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych części drogi powiatowej Nr 4523 E Ruda - Niżankowice (PDFUchwała Nr 95_2011.pdf (126,46KB))

- Uchwała Nr 94/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż drewna pozostałego po usunięciu drzew z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu (PDFUchwała Nr 94_2011.pdf (131,25KB))

- Uchwała Nr 93/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu (PDFUchwała Nr 93_2011.pdf (143,35KB))

- Uchwała Nr 92/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu lokalu mieszkalnego (PDFUchwała Nr 92_2011.pdf (146,27KB))

- Uchwała Nr 91/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 7 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie pomieszczeń w użytkowaniu Zespołu Opieki Zrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 91_2011.pdf (149,26KB))

- Uchwała Nr 90/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 7 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji na powiatowej nieruchomości (PDFUchwała Nr 90_2011.pdf (147,97KB))

- Uchwała Nr 89/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 7 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na roboty budowlane na powiatowej nieruchomości (PDFUchwała Nr 89_2011.pdf (135,99KB))

- Uchwała Nr 88/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 7 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2011 rok (PDFUchwała Nr 88_2011.pdf (213,02KB))

- Uchwała Nr 87/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 7 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy ogólnej i rezerwy celowej na realizację zadań oświatowych i wychowawczych (PDFUchwała Nr 87_2011.pdf (236,02KB))

- Uchwała Nr 86/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 7 kwietnia 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 86_2011.pdf (161,71KB))

- Uchwała Nr 85/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Kłobuckiego za 2010 rok (PDFUchwała Nr 85_2011.pdf (2,16MB))

- Uchwała Nr 84/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 84_2011.pdf (127,87KB))

- Uchwała Nr 83/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 83_2011.pdf (127,72KB))

- Uchwała Nr 82/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 82_2011.pdf (137,73KB))

- Uchwała Nr 81/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2011 rok (PDFUchwała Nr 81_2011.pdf (210,26KB))

- Uchwała Nr 80/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy ogólnej i rezerwy celowej na realizację zadań oświatowych i wychowawczych (PDFUchwała Nr 80_2011.pdf (229,87KB))

- Uchwała Nr 79/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2011 rok (PDFUchwała Nr 79_2011.pdf (318,12KB))

- Uchwała Nr 78/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok (PDFUchwała Nr 78_2011.pdf (194,55KB))

- Uchwała Nr 77/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2011 rok (PDFUchwała Nr 77_2011.pdf (704,79KB))

- Uchwała Nr 76/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku za 2010 rok (PDFUchwała Nr 76_2011.pdf (2,60MB))

- Uchwała Nr 75/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za 2010 rok (PDFUchwała Nr 75_2011.pdf (132,78KB), PDFSprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za 2010 rok.pdf (4,95MB), PDFZałączniki Nr 1 - 12.pdf (4,12MB))

- Uchwała Nr 74/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie odmowy uchylenia uchwały nr 53/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 17 lutego 2011 roku (PDFUchwała Nr 74_2011.pdf (130,93KB))

- Uchwała Nr 73/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie powołania członków komisji stypendialnej na lata 2011-2014 oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji (PDFUchwała Nr 73_2011.pdf (285,10KB))

- Uchwała Nr 72/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie umorzenia należności wymagalnej od Małgorzaty Klekowskiej i spadkobierców Marka Klekowskiego i spadkobierców Marka Klekowskiego z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (PDFUchwała Nr 72_2011.pdf (419,52KB))

- Uchwała Nr 71/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2011 rok (PDFUchwała Nr 71_2011.pdf (452,04KB))

- Uchwała Nr 70/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok (PDFUchwała Nr 70_2011.pdf (1,31MB))

- Uchwała Nr 69/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu (PDFUchwała Nr 69_2011.pdf (802,47KB))

- Uchwała Nr 68/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie zgody na zmianę decyzji o warunkach zabudowy (PDFUchwała Nr 68_2011.pdf (131,29KB))

- Uchwała Nr 67/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie udzielenia dotacji dla gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (PDFUchwała Nr 67_2011.pdf (157,00KB))

- Uchwała Nr 66/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie udzielenia dotacji dla gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (PDFUchwała Nr 66_2011.pdf (152,45KB))

- Uchwała Nr 65/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 65_2011.pdf (163,06KB))

- Uchwała Nr 64/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego na 2011 rok (PDFUchwała Nr 64_2011.pdf (156,89KB))

- Uchwała Nr 63/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie przekazania składnika majątkowego będącego własnością Powiatu Kłobuckiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej (PDFUchwała Nr 63_2011.pdf (122,61KB))

- Uchwała Nr 62/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu (PDFUchwała Nr 62_2011.pdf (197,46KB))

- Uchwała Nr 61/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2011 rok (PDFUchwała Nr 61_2011.pdf (61,44KB))

- Uchwała Nr 60/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie zatwierdzenia wyników Otwarteo Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, promocji zdrowia i zdrowego stylu życia oraz pomocy społecznej w 2011 r. (PDFUchwała Nr 60_2011.pdf (534,06KB))

- Uchwała Nr 59/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych (PDFUchwała Nr 59_2011.pdf (255,35KB))

- Uchwała Nr 58/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie zmian w planiach finansowych jednostek na 2011 rok (PDFUchwała Nr 58_2011.pdf (196,42KB))

- Uchwała Nr 57/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego na 2011 rok (PDFUchwała Nr 57_2011.pdf (232,71KB))

- Uchwała Nr 56/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 56_2011.pdf (719,29KB))

- Uchwała Nr 55/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w zakresie należącym do zadań Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 55_2011.pdf (147,14KB))

- Uchwała Nr 54/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 54_2011.pdf (127,74KB))

- Uchwała Nr 53/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie odwołania z funkcji Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 53_2011.pdf (118,47KB))

- Uchwała Nr 52/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 11 lutego 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do przeprowadzania postępowań i udzielania zamówień publicznych (PDFUchwała Nr 52_2011.pdf (145,71KB))

- Uchwała Nr 51/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 8 lutego 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia odcinka dawnej drogi krajowej nr 43 zlokalizowanego na terenie miasta Krzepice do kategorii dróg powiatowych (PDFUchwała Nr 51_2011.pdf (125,49KB))

- Uchwała Nr 50/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 2 lutego 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku (PDFUchwała Nr 50_2011.pdf (487,56KB))

- Uchwała Nr 49/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 49_2011.pdf (130,72KB))

- Uchwała Nr 48/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie przyznania Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku nagrody rocznej  (PDFUchwała Nr 48_2011.pdf (111,06KB))

- Uchwała Nr 47/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2011 rok (PDFUchwała Nr 47_2011.pdf (225,76KB))

- Uchwała Nr 46/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy ogólnej i rezerwy celowej na realizację zadań oświatowych i wychowawczych (PDFUchwała Nr 46_2011.pdf (227,38KB))

- Uchwała Nr 45/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 stycznia 2011 roku w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego na 2011 rok (PDFUchwała Nr 45_2011.pdf (190,10KB))

- Uchwała Nr 44/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 stycznia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie (PDFUchwała Nr 44_2011.pdf (1,12MB))

- Uchwała Nr 43/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 stycznia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2011 rok (PDFUchwała Nr 43_2011.pdf (1,61MB))

- Uchwała Nr 42/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia planów finansowych na 2011 rok (PDFUchwała Nr 42_2011.pdf (2,16MB))

- Postanowienie Nr 41/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 11 stycznia 2011 roku (PDFPostanowienie Nr 41_2011.pdf (434,94KB))

- Uchwała Nr 40/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 11 stycznia 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Krzepicach (PDFUchwała Nr 40_2011.pdf (128,27KB))