Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Zarządu Powiatu - 2012 rok

Uchwały Zarządu Powiatu - IV kadencja: 2012 rok

 

- Uchwała Nr 545/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2012 rok (PDFUchwała Nr 545_2012.pdf (62,81KB))

- Uchwała Nr 544/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 grudnia 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Kłobucku (PDFUchwała Nr 544_2012.pdf (163,20KB))

- Uchwała Nr 543/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie przekazania na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłobucku ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 543_2012.pdf (77,94KB))

- Uchwała Nr 542/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie przekazania na rzecz Polskiego Związku Wędkarskiego Koło - Kłobuck Miasto ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 542_2012.pdf (84,10KB))

- Uchwała Nr 541/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2012 - 2021 (PDFUchwała Nr 541_2012.pdf (194,82KB))

- Uchwała Nr 540/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2012 rok (PDFUchwała Nr 540_2012.pdf (180,78KB))

- Uchwała Nr 539/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok (PDFUchwała Nr 539_2012.pdf (333,37KB))

- Uchwała Nr 538/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2012 rok (PDFUchwała Nr 538_2012.pdf (199,63KB))

- Uchwała Nr 537/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji na powiatowej nieruchomości (PDFUchwała Nr 537_2012.pdf (63,46KB))

- Uchwała Nr 536/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu garażu znajdującego się w Krzepicach przy ul. Ryły 26 na okres 3 lat (PDFUchwała Nr 536_2012.pdf (53,22KB))

- Uchwała Nr 535/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przekazania mienia Powiatu Kłobuckiego do Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku (PDFUchwała Nr 535_2012.pdf (45,16KB))

- Uchwała Nr 534/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2012 rok (PDFUchwała Nr 534_2012.pdf (83,22KB))

- Uchwała Nr 533/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok (PDFUchwała Nr 533_2012.pdf (84,10KB))

- Uchwała Nr 532/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2012 rok (PDFUchwała Nr 532_2012.pdf (366,26KB))

- Uchwała Nr 531/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok (PDFUchwała Nr 531_2012.pdf (358,46KB))

- Uchwała Nr 530/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji na powiatowej nieruchomości (PDFUchwała Nr 530_2012.pdf (59,84KB))

- Uchwała Nr 529/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2012 rok (PDFUchwała Nr 529_2012.pdf (264,68KB))

- Uchwała Nr 528/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok (PDFUchwała Nr 528_2012.pdf (124,36KB))

- Uchwała Nr 527/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 527_2012.pdf (75,30KB))

- Uchwała Nr 526/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 4 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury, sportu, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, promocji zdrowia i zdrowego stylu życia oraz pomocy społecznej w 2013 roku (PDFUchwała Nr 526_2012.pdf (379,89KB))

- Uchwała Nr 525/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 4 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyłączenie budynku zajmowanego przez Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Klobucku do lokalnej sieci ciepłowniczej (PDFUchwała Nr 525_2012.pdf (56,06KB))

- Uchwała Nr 524/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 4 grudnia 2012 roku w sprawie wynajmu pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa Powiatowego w Kłobucku przy ul. Ks. I. Skorupki 46A (PDFUchwała Nr 524_2012.pdf (61,75KB))

- Uchwała Nr 523/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 4 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie środka trwałego tj. części ogrodzenia Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Złochowicach (PDFUchwała Nr 523_2012.pdf (68,09KB))

- Uchwała Nr 522/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 4 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu konkursowego pn. "Wspólnie do celu - IV" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PDFUchwała Nr 522_2012.pdf (63,70KB))

- Uchwała Nr 521/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 4 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu konkursowego pn. "Dojrzały pracownik" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PDFUchwała Nr 521_2012.pdf (61,68KB))

- Uchwała Nr 520/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 4 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2012 rok (PDFUchwała Nr 520_2012.pdf (62,56KB))

- Uchwała Nr 519/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 4 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok w związku z podziałem rezerwy ogólnej (PDFUchwała Nr 519_2012.pdf (74,20KB))

- Uchwała Nr 518/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 4 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2012 rok (PDFUchwała Nr 518_2012.pdf (290,45KB))

- Uchwała Nr 517/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 4 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok (PDFUchwała Nr 517_2012.pdf (492,62KB))

- Uchwała Nr 516/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku (PDFUchwała Nr 516_2012.pdf (54,69KB))

- Uchwała Nr 515/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie przekazania do Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 515_2012.pdf (49,39KB))

- Uchwała Nr 514/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2012 rok (PDFUchwała Nr 514_2012.pdf (310,42KB))

- Uchwała Nr 513/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok (PDFUchwała Nr 513_2012.pdf (394,24KB))

wyrażenia zgody na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 512_2012.pdf (54,88KB))

- Uchwała Nr 511/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2012 rok (PDFUchwała Nr 511_2012.pdf (118,65KB))

- Uchwała Nr 510/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok (PDFUchwała Nr 510_2012.pdf (86,20KB))

- Uchwała Nr 509/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu: "Programu Współpracy Powiatu Kłobuckiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 rok" (PDFUchwała Nr 509_2012.pdf (71,14KB))

- Uchwała Nr 508/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2012 rok (PDFUchwała Nr 508_2012.pdf (76,49KB))

- Uchwała Nr 507/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy celowej na realizację zadań oświatowych i wychowawczych (PDFUchwała Nr 507_2012.pdf (92,14KB))

- Uchwała Nr 506/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2012 rok (PDFUchwała Nr 506_2012.pdf (345,50KB))

- Uchwała Nr 505/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok (PDFUchwała Nr 505_2012.pdf (624,59KB))

- Uchwała Nr 504/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Kłobuckiego na 2013 rok (PDFUchwała Nr 504_2012.pdf (3,02MB))

- Uchwała Nr 503/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na rok 2013 (PDFUchwała Nr 503_2012.pdf (116,78KB))

- Uchwała Nr 502/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2013 - 2021 (PDFUchwała Nr 502_2012.pdf (636,90KB))

- Uchwała Nr 501/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 6 listopada 2012 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego (PDFUchwała Nr 501_2012.pdf (66,04KB))

- Uchwała Nr 500/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 6 listopada 2012 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2012 rok (PDFUchwała Nr 500_2012.pdf (92,12KB))

- Uchwała Nr 499/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 6 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy ogólnej i rezerwy celowej na realizację zadań oświatowych i wychowawczych (PDFUchwała Nr 499_2012.pdf (109,48KB))

- Uchwała Nr 498/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 25 października 2012 roku w sprawie przeprowadzania konsultacji projektu "Programu Współpracy Powiatu Kłobuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok" (PDFUchwała Nr 498_2012.pdf (833,53KB))

- Uchwała Nr 497/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 25 października 2012 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 497_2012.pdf (55,38KB))

- Uchwała Nr 496/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 25 października 2012 roku w sprawie przekazania na rzecz Zespołu Szkół w Krzepicach ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 496_2012.pdf (193,48KB))

- Uchwała Nr 495/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 25 października 2012 roku w sprawie przekazania na rzecz Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 495_2012.pdf (353,42KB))

- Uchwała Nr 494/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 25 października 2012 roku w sprawie przekazania na rzecz Zespołu Szkół Nr 2 w Kłobucku ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 494_2012.pdf (346,81KB))

- Uchwała Nr 493/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 25 października 2012 roku w sprawie przekazania na rzecz Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 493_2012.pdf (194,67KB))

- Uchwała Nr 492/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 25 października 2012 roku w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego na 2012 rok (PDFUchwała Nr 492_2012.pdf (66,61KB))

- Uchwała Nr 491/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 25 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy ogólnej (PDFUchwała Nr 491_2012.pdf (77,27KB))

- Uchwała Nr 490/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 25 października 2012 roku w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (PDFUchwała Nr 490_2012.pdf (126,67KB))

- Uchwała Nr 489/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 25 października 2012 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2012 rok (PDFUchwała Nr 489_2012.pdf (383,31KB))

- Uchwała Nr 488/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 25 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok (PDFUchwała Nr 488_2012.pdf (185,46KB))

- Uchwała Nr 487/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 16 października 2012 roku w sprawie użyczenia Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego w Kłobucku pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Kłobucku wraz z infrastrukturą techniczną i łączem telefonicznym  (PDFUchwała Nr 487_2012.pdf (71,81KB))

- Uchwała Nr 486/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 16 października 2012 roku w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 486_2012.pdf (47,69KB))

- Uchwała Nr 485/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 16 października 2012 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji w związku z projektem uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego (PDFUchwała Nr 485_2012.pdf (1,15MB))

- Uchwała Nr 484/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 16 października 2012 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2012 rok (PDFUchwała Nr 484_2012.pdf (140,12KB))

- Uchwała Nr 483/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 3 października 2012 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 483_2012.pdf (55,63KB))

- Uchwała Nr 482/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 3 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie symboli Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 482_2012.pdf (46,50KB))

- Uchwała Nr 481/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 3 października 2012 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2012 rok (PDFUchwała Nr 481_2012.pdf (90,18KB))

- Uchwała Nr 480/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 3 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy celowej na realizację zadań oświatowych i wychowawczych (PDFUchwała Nr 480_2012.pdf (79,77KB))

- Uchwała Nr 479/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 3 października 2012 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2012 rok (PDFUchwała Nr 479_2012.pdf (267,69KB))

- Uchwała Nr 478/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 3 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok (PDFUchwała Nr 478_2012.pdf (792,20KB))

- Uchwała Nr 477/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 3 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 477_2012.pdf (55,67KB))

- Uchwała Nr 476/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 3 października 2012 roku w sprawie przekazania dla Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kłobucku ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 476_2012.pdf (49,81KB))

- Uchwała Nr 475/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 3 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie symboli Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 475_2012.pdf (52,72KB))

- Uchwała Nr 474/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 3 października 2012 roku w sprawie sprzedaży lukalu mieszkalnego Nr 17 w Krzepicach przy ul. A.Ryły 24a (PDFUchwała Nr 474_2012.pdf (69,71KB))

- Uchwała Nr 473/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 3 października 2012 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 12 w Krzepicach przy ul. A.Ryły 24a (PDFUchwała Nr 473_2012.pdf (72,71KB))

- Uchwała Nr 472/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 3 października 2012 roku w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Kłobucku (PDFUchwała Nr 472_2012.pdf (151,78KB))

- Uchwała Nr 471/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 3 października 2012 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 471_2012.pdf (65,23KB))

- Decyzja Nr 470/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 27 września 2012 roku w sprawie wygaszenia trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Zespołu Szkół w Krzepicach dla nieruchomości lokalowych (PDFDecyzja Nr 470_2012.pdf (634,41KB))

- Decyzja Nr 469/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 27 września 2012 roku w sprawie przekazania w trwały zarząd Zespołowi Szkół w Krzepicach nieruchomości (PDFDecyzja Nr 469_2012.pdf (970,44KB))

- Uchwała Nr 468/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 27 września 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg publicznych położonych na terenie Gminy Lipie do kategorii dróg gminnych (PDFUchwała Nr 468_2012.pdf (314,41KB))

- Uchwała Nr 467/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 27 września 2012 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2012 rok (PDFUchwała Nr 467_2012.pdf (376,89KB))

- Uchwała Nr 466/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 27 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy ogólnej (PDFUchwała Nr 466_2012.pdf (527,88KB))

- Uchwała Nr 465/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 27 września 2012 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2012 rok (PDFUchwała Nr 465_2012.pdf (706,55KB))

- Uchwała Nr 464/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 27 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok (PDFUchwała Nr 464_2012.pdf (1,33MB))

- Uchwała Nr 463/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 18 września 2012 roku w sprawie darowizny nieruchomości położonej we Wręczycy Wielkiej (PDFUchwała Nr 463_2012.pdf (66,31KB))

- Uchwała Nr 462/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 18 września 2012 roku w sprawie finansowania kosztów wkładu własnego ze środków budżetu Powiatu Kłobuckiego w latach 2013 - 2014 w projekcie konkursowym pn. "Młodzi przeciw wykluczeniu" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PDFUchwała Nr 462_2012.pdf (74,95KB))

- Uchwała Nr 461/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 18 września 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku (PDFUchwała Nr 461_2012.pdf (905,30KB))

- Uchwała Nr 460/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 18 września 2012 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 460_2012.pdf (682,51KB))

- Uchwała Nr 459/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 18 września 2012 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2012 rok (PDFUchwała Nr 459_2012.pdf (74,93KB))

- Uchwała Nr 458/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 18 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy ogólnej (PDFUchwała Nr 458_2012.pdf (88,44KB))

- Uchwała Nr 457/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 18 września 2012 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2012 rok (PDFUchwała Nr 457_2012.pdf (226,08KB))

- Uchwała Nr 456/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 18 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok (PDFUchwała Nr 456_2012.pdf (134,97KB))

- Uchwała Nr 455/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu obrotowego oraz upoważnienia członków Zarządu Powiatu w Kłobucku do czynności prawnych związanych z zaciągnięciem kredytu (PDFUchwała Nr 455_2012.pdf (52,23KB))

- Uchwała Nr 454/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2012-2021 (
PDFUchwała Nr 454_2012.pdf (181,27KB))

- Uchwała Nr 453/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2012 rok (
PDFUchwała Nr 453_2012.pdf (67,13KB))

- Uchwała Nr 452/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy ogólnej (
PDFUchwała Nr 452_2012.pdf (71,52KB))

- Uchwała Nr 451/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2012 rok (
PDFUchwała Nr 451_2012.pdf (205,72KB))

- Uchwała Nr 450/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok (
PDFUchwała Nr 450_2012.pdf (275,52KB))

- Uchwała Nr 449/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego na 2012 rok (
PDFUchwała Nr 449_2012.pdf (67,67KB))

- Uchwała Nr 448/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 22 sierpnia 2012 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały dotyczącej określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla sportowców i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej (PDFUchwała Nr 448_2012.pdf (69,78KB))

- Uchwała Nr 447/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 22 sierpnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego (
PDFUchwała Nr 447_2012.pdf (48,46KB))

- Uchwała Nr 446/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 22 sierpnia 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku (
PDFUchwała Nr 446_2012.pdf (99,54KB))

- Uchwała Nr 445/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 22 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2012-2021, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć (
PDFUchwała Nr 445_2012.pdf (788,41KB))

- Uchwała Nr 444/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 22 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia "Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za I półrocze 2012 roku" (
PDFUchwała Nr 444_2012.pdf (3,81MB))

- Uchwała Nr 443/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 22 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia "Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2012 roku" (
PDFUchwała Nr 443_2012.pdf (719,39KB))

- Uchwała Nr 442/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 22 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2012 rok (
PDFUchwała Nr 442_2012.pdf (172,66KB))

- Uchwała Nr 441/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 22 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok (
PDFUchwała Nr 441_2012.pdf (314,85KB))

- Uchwała Nr 440/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 22 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2012 rok (
PDFUchwała Nr 440_2012.pdf (74,56KB))

- Uchwała Nr 439/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 22 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy ogólnej
(PDFUchwała Nr 439_2012.pdf (75,92KB))

- Uchwała Nr 438/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 16 sierpnia 2012 roku w sprawie finansowania kosztów wkładu własnego ze środków budżetu Powiatu Kłobuckiego w latach 2013 - 2014 w projekcie konkursowym pn. "Wspólnie do celu - IV" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PDFUchwała Nr 438_2012.pdf (365,82KB))

- Uchwała Nr 437/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 16 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego wykorzystania instrumentu pn. "Rozwój kierowany przez lokalną społeczność" (ang. CLLD) w programowaniu dyslokacji środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020 (PDFUchwała Nr 437_2012.pdf (653,86KB))

- Uchwała Nr 436/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 16 sierpnia 2012 roku w sprawie udzielenia zgody na użyczenie na czas nieoznaczony części nieruchomości położonej na terenie Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Truskolasach (PDFUchwała Nr 436_2012.pdf (292,24KB))

- Uchwała Nr 435/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 16 sierpnia 2012 roku w sprawie udzielenia zgody na bezprzetargowe przedłużenie umowy dzierżawy pomieszczeń w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Przystajni (PDFUchwała Nr 435_2012.pdf (275,73KB))

- Uchwała Nr 434/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 16 sierpnia 2012 roku w sprawie udzielenia zgody na użyczenie na czas nieokreślony części nieruchomości położonej na terenie Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Złochowicach (PDFUchwała Nr 434_2012.pdf (287,84KB))

- Uchwała Nr 433/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 16 sierpnia 2012 roku w sprawie udzielenia zgody na bezprzetargowe przedłużenie umowy dzierżawy pomieszczeń w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Pankach (PDFUchwała Nr 433_2012.pdf (293,54KB))

- Uchwała Nr 432/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 16 sierpnia 2012 roku w sprawie udzielenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie pomieszczeń Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 5E w Kłobucku (PDFUchwała Nr 432_2012.pdf (280,34KB))

- Uchwała Nr 431/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 16 sierpnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe przedłużenie umowy dzierżawy pomieszczeń w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Pankach (PDFUchwała Nr 431_2012.pdf (311,94KB))

- Uchwała Nr 430/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie symboli Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 430_2012.pdf (48,96KB))

- Uchwała Nr 429/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla sportowców i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej (PDFUchwała Nr 429_2012.pdf (428,94KB))

- Uchwała Nr 428/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego na 2012 rok (PDFUchwała Nr 428_2012.pdf (66,63KB))

- Uchwała Nr 427/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy ogólnej (PDFUchwała Nr 427_2012.pdf (75,69KB))

- Uchwała Nr 426/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2012 rok (PDFUchwała Nr 426_2012.pdf (163,52KB))

- Uchwała Nr 425/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok (PDFUchwała Nr 425_2012.pdf (573,32KB))

- Uchwała Nr 424/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2012 rok (PDFUchwała Nr 424_2012.pdf (69,57KB))

- Uchwała Nr 423/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy celowej na realizację zadań oświatowych i wychowawczych (PDFUchwała Nr 423_2012.pdf (80,18KB))

- Uchwała Nr 422/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 24 lipca 2012 roku w sprawie wyznaczenia szkoły, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów Zespołu Szkół w Waleńczowie (PDFUchwała Nr 422_2012.pdf (66,54KB))

- Uchwała Nr 421/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 24 lipca 2012 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 421_2012.pdf (52,58KB))

- Uchwała Nr 420/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 24 lipca 2012 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Krzepicach (PDFUchwała Nr 420_2012.pdf (48,28KB))

- Uchwała Nr 419/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 24 lipca 2012 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 419_2012.pdf (50,50KB))

- Uchwała Nr 418/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 24 lipca 2012 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 418_2012.pdf (50,40KB))

- Uchwała Nr 417/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 24 lipca 2012 roku w sprawie przekazania w użyczenie ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 417_2012.pdf (56,56KB))

- Uchwała Nr 416/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 24 lipca 2012 roku w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości położonej we Wręczycy Wielkiej (PDFUchwała Nr 416_2012.pdf (69,89KB))

- Uchwała Nr 415/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 24 lipca 2012 roku w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (PDFUchwała Nr 415_2012.pdf (128,40KB))

- Uchwała Nr 414/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 24 lipca 2012 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2012 rok (PDFUchwała Nr 414_2012.pdf (260,54KB))

- Uchwała Nr 413/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 24 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok (PDFUchwała Nr 413_2012.pdf (167,13KB))

- Uchwała Nr 412/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie udzielenia zgody na wykonanie prac budowlanych w placówkach Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 412_2012.pdf (54,78KB))

- Uchwała Nr 411/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 10 lipca 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia garażowego w Kłobucku przy ul. Wieluńskiej 11 z dotychczasowym najemcą (PDFUchwała Nr 411_2012.pdf (67,99KB))

- Uchwała Nr 410/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii o przebiegu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 410_2012.pdf (48,77KB))

- Uchwała Nr 409/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2012 rok (PDFUchwała Nr 409_2012.pdf (73,07KB))

- Uchwała Nr 408/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy ogólnej (PDFUchwała Nr 408_2012.pdf (78,61KB))

- Uchwała Nr 407/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2012 rok (PDFUchwała Nr 407_2012.pdf (92,39KB))

- Uchwała Nr 406/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok (PDFUchwała Nr 406_2012.pdf (93,59KB))

- Uchwała Nr 405/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentacji Powiatu Kłobuckiego w sprawach związanych z realizacją projektu "Ekonomia społeczna szansą na zatrudnienie" (PDFUchwała Nr 405_2012.pdf (256,27KB))

- Uchwała Nr 404/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji na powiatowej nieruchomości (PDFUchwała Nr 404_2012.pdf (504,22KB))

- Uchwała Nr 403/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Romanowi Minkinie - Staroście Kłobuckiemu do reprezentacji Powiatu Kłobuckiego w sprawach majątkowych (PDFUchwała Nr 403_2012.pdf (236,13KB))

- Uchwała Nr 402/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictw procesowych ogólnych (PDFUchwała Nr 402_2012.pdf (239,02KB))

- Uchwała Nr 401/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego (PDFUchwała Nr 401_2012.pdf (284,44KB))

- Uchwała Nr 400/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego (PDFUchwała Nr 400_2012.pdf (287,30KB))

- Uchwała Nr 399/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego (PDFUchwała Nr 399_2012.pdf (287,98KB))

- Uchwała Nr 398/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego (PDFUchwała Nr 398_2012.pdf (281,63KB))

- Uchwała Nr 397/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego (PDFUchwała Nr 397_2012.pdf (296,31KB))

- Uchwała Nr 396/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego (PDFUchwała Nr 396_2012.pdf (300,13KB))

- Uchwała Nr 395/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2012 - 2021 (PDFUchwała Nr 395_2012.pdf (879,06KB))

- Uchwała Nr 394/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2012 rok (PDFUchwała Nr 394_2012.pdf (946,35KB))

- Uchwała Nr 393/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok (PDFUchwała Nr 393_2012.pdf (2,73MB))

- Uchwała Nr 392/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2012 rok (PDFUchwała Nr 392_2012.pdf (542,10KB))

- Uchwała Nr 391/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 czerwca 2012 roku w sprawie przystąpienia powiatu Kłobuckiego do programu pn. "Aktywny Samorząd" (PDFUchwała Nr 391_2012.pdf (51,18KB))

- Uchwała Nr 390/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 czerwca 2012 roku w sprawie przekazania ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 390_2012.pdf (121,72KB))

- Uchwała Nr 389/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 czerwca 2012 roku w sprawie likwidacji pojazdu usuniętego z drogi znajdującej się na terenie Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 389_2012.pdf (60,71KB))

- Uchwała Nr 388/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2012 rok (PDFUchwała Nr 388_2012.pdf (69,79KB))

- Uchwała Nr 387/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy ogólnej (PDFUchwała Nr 387_2012.pdf (235,22KB))

- Uchwała Nr 386/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego (PDFUchwała Nr 386_2012.pdf (72,92KB))

- Uchwała Nr 385/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg publicznych położonych na terenie Gminy Lipie do kategorii dróg gminnych (PDFUchwała Nr 385_2012.pdf (49,63KB))

- Uchwała Nr 384/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kłobuckim (PDFUchwała Nr 384_2012.pdf (1,70MB))

- Uchwała Nr 383/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2012 rok (PDFUchwała Nr 383_2012.pdf (116,63KB))

- Uchwała Nr 382/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok (PDFUchwała Nr 382_2012.pdf (86,89KB))

- Uchwała Nr 381/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie przyznania Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku nagrody rocznej (PDFUchwała Nr 381_2012.pdf (46,39KB))

- Uchwała Nr 380/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie przekazania mienia Powiatu Kłobuckiego do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku (PDFUchwała Nr 380_2012.pdf (58,45KB))

- Uchwała Nr 379/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie przekazania mienia Powiatu Kłobuckiego do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku (PDFUchwała Nr 379_2012.pdf (52,97KB))

- Uchwała Nr 378/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie przekazania mienia Powiatu Kłobuckiego do Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku (PDFUchwała Nr 378_2012.pdf (52,09KB))

- Uchwała Nr 377/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie przekazania mienia Powiatu Kłobuckiego do Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku (PDFUchwała Nr 377_2012.pdf (57,73KB))

- Uchwała Nr 376/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2012 rok (PDFUchwała Nr 376_2012.pdf (154,50KB))

- Uchwała Nr 375/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok (PDFUchwała Nr 375_2012.pdf (239,68KB))

- Uchwała Nr 374/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2012 rok (PDFUchwała Nr 374_2012.pdf (74,07KB))

- Uchwała Nr 373/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy ogólnej (PDFUchwała Nr 373_2012.pdf (80,68KB))

- Uchwała Nr 372/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (PDFUchwała Nr 372_2012.pdf (715,53KB))

- Uchwała Nr 371/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2012 rok (PDFUchwała Nr 371_2012.pdf (222,79KB))

- Uchwała Nr 370/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok (PDFUchwała Nr 370_2012.pdf (789,49KB))

- Uchwała Nr 369/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2012 rok (PDFUchwała Nr 369_2012.pdf (95,39KB))

- Uchwała Nr 368/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 8 maja 2012 roku w sprawie udzielenia dotacji na realizację powierzonego zadania publicznego w 2012 r. w zakresie utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji wodnej szczegółowej (PDFUchwała Nr 368_2012.pdf (110,39KB))

- Uchwała Nr 367/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 8 maja 2012 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 367_2012.pdf (66,41KB))

- Uchwała Nr 366/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 8 maja 2012 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji w związku z projektem uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego (PDFUchwała Nr 366_2012.pdf (619,87KB))

- Uchwała Nr 365/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 8 maja 2012 roku w sprawie udzielenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku na okres dłuższy niż 3 lata  (PDFUchwała Nr 365_2012.pdf (57,02KB))

- Uchwała Nr 364/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 8 maja 2012 roku w sprawie udzielenia zgody na  bezprzetargowe przedłużenie umowy dzierżawy pomieszczeń Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 364_2012.pdf (62,86KB))

- Uchwała Nr 363/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 8 maja 2012 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2012 rok (PDFUchwała Nr 363_2012.pdf (237,54KB))

- Uchwała Nr 362/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 8 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok (PDFUchwała Nr 362_2012.pdf (518,58KB))

- Uchwała Nr 361/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie przystąpienia do podziału powiatowej nieruchomości (PDFUchwała Nr 361_2012.pdf (281,89KB))

- Uchwała Nr 360/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na kolejny okres użyczenia (PDFUchwała Nr 360_2012.pdf (60,11KB))

- Uchwała Nr 359/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości położone w Miedźnie przy ul. Wyzwolenia (PDFUchwała Nr 359_2012.pdf (73,54KB))

- Uchwała Nr 358/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego na 2012 rok (PDFUchwała Nr 358_2012.pdf (64,11KB))

- Uchwała Nr 357/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok (PDFUchwała Nr 357_2012.pdf (70,38KB))

- Uchwała Nr 356/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za 2011 rok (PDFUchwała Nr 356_2012.pdf (875,50KB))

- Uchwała Nr 355/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (PDFUchwała Nr 355_2012.pdf (134,73KB))

- Uchwała Nr 354/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie przyznania stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 354_2012.pdf (56,52KB))

- Uchwała Nr 353/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie przyznania stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 353_2012.pdf (55,42KB))

- Uchwała Nr 352/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie przyznania stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 352_2012.pdf (54,46KB))

- Uchwała Nr 351/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie przyznania stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 351_2012.pdf (55,77KB))

- Uchwała Nr 350/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie przyznania stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 350_2012.pdf (55,83KB))

- Uchwała Nr 349/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie przyznania stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 349_2012.pdf (55,89KB))

- Uchwała Nr 348/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie przyznania stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 348_2012.pdf (56,22KB))

- Uchwała Nr 347/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie przyznania stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 347_2012.pdf (55,82KB))

- Uchwała Nr 346/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie przyznania stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 346_2012.pdf (55,83KB))

- Uchwała Nr 345/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie przyznania stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 345_2012.pdf (55,53KB))

- Uchwała Nr 344/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie przyznania stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 344_2012.pdf (56,39KB))

- Uchwała Nr 343/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2012 rok (PDFUchwała Nr 343_2012.pdf (250,61KB))

- Uchwała Nr 342/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok (PDFUchwała Nr 342_2012.pdf (479,07KB))

- Uchwała Nr 341/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2012 rok (PDFUchwała Nr 341_2012.pdf (80,80KB))

- Uchwała Nr 340/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy celowej (PDFUchwała Nr 340_2012.pdf (85,96KB))

- Uchwała Nr 339/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 339_2012.pdf (754,00KB))

- Uchwała Nr 338/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 10 kwietnia 2012 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kłobucku (PDFUchwała Nr 338_2012.pdf (68,83KB))

- Uchwała Nr 337/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 3 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego na 2012 rok (PDFUchwała Nr 337_2012.pdf (79,70KB))

- Uchwała Nr 336/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 3 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (PDFUchwała Nr 336_2012.pdf (235,40KB))

- Uchwała Nr 335/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2012 rok (PDFUchwała Nr 335_2012.pdf (139,38KB))

- Uchwała Nr 334/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok (PDFUchwała Nr 334_2012.pdf (440,79KB))

- Uchwała Nr 333/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie umorzenia należności z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (PDFUchwała Nr 333_2012.pdf (61,38KB))

- Uchwała Nr 332/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Kłobuckiego za 2011 rok (PDFUchwała Nr 332_2012.pdf (805,79KB))

- Uchwała Nr 331/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom powiatu (PDFUchwała Nr 331_2012.pdf (56,61KB))

- Uchwała Nr 330/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za 2011 rok (PDFUchwała Nr 330_2012.pdf (4,72MB))

- Uchwała Nr 329/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku za 2011 rok (PDFUchwała Nr 329_2012.pdf (844,94KB))

- Uchwała Nr 328/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na najem na kolejny okres 3 lat (PDFUchwała Nr 328_2012.pdf (61,64KB))

- Uchwała Nr 327/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg publicznych położonych na terenie Gminy Kłobuck do kategorii dróg gminnych (PDFUchwała Nr 327_2012.pdf (43,61KB))

- Uchwała Nr 326/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg publicznych położonych na terenie Gminy Lipie do kategorii dróg gminnych (PDFUchwała Nr 326_2012.pdf (243,80KB))

- Uchwała Nr 325/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 marca 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku (PDFUchwała Nr 325_2012.pdf (317,07KB))

- Uchwała Nr 324/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie symboli Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 324_2012.pdf (50,03KB))

- Uchwała Nr 323/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 13 marca 2012 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z siedzibą w Kłobucku przy ul. 3 Maja 33 (PDFUchwała Nr 323_2012.pdf (214,41KB))

- Uchwała Nr 322/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji na powiatowej nieruchomości (PDFUchwała Nr 322_2012.pdf (333,54KB))

- Uchwała Nr 321/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe przedłużenie umowy dzierżawy pomieszczeń Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 321_2012.pdf (63,92KB))

- Uchwała Nr 320/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 320_2012.pdf (53,87KB))

- Uchwała Nr 319/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 5 marca 2012 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Kłobuck składników wyposażenia Domu Dziecka w Kłobucku (PDFUchwała Nr 319_2012.pdf (200,17KB))

- Uchwała Nr 318/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 5 marca 2012 roku w sprawie przekazania na rzecz Starostwa Powiatowego w Kłobucku ruchomości stanowiących wyposażenie Domu Dziecka w Kłobucku (PDFUchwała Nr 318_2012.pdf (198,88KB))

- Uchwała Nr 317/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 5 marca 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2012 - 2021 (PDFUchwała Nr 317_2012.pdf (520,90KB))

- Uchwała Nr 316/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 5 marca 2012 roku w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikom jednostek powiatu (PDFUchwała Nr 316_2012.pdf (247,03KB))

- Uchwała Nr 315/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 5 marca 2012 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2012 rok (PDFUchwała Nr 315_2012.pdf (358,39KB))

- Uchwała Nr 314/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 5 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok (PDFUchwała Nr 314_2012.pdf (652,30KB))

- Uchwała Nr 313/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie przystąpienia do podziału powiatowej nieruchomości (PDFUchwała Nr 313_2012.pdf (466,89KB))

- Uchwała Nr 312/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu Kłobuckiego do czynności prawnych polegających na podpisaniu aneksu do umowy kredytowej Nr 23/041/11/Z/IN z dnia 27.07.2011 roku w BRE Bank Spółka Akcyjna O/Częstochowa (PDFUchwała Nr 312_2012.pdf (155,12KB))

- Uchwała Nr 311/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (PDFUchwała Nr 311_2012.pdf (183,04KB))

- Uchwała Nr 310/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie termomodernizacji budynków Gminnego Ośrodka Zdrowia we Wręczycy Wielkiej (PDFUchwała Nr 310_2012.pdf (146,20KB))

- Uchwała Nr 309/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie przekazania mienia Powiatu Kłobuckiego do Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku (PDFUchwała Nr 309_2012.pdf (141,28KB))

- Uchwała Nr 308/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2012 rok (PDFUchwała Nr 308_2012.pdf (578,07KB))

- Uchwała Nr 307/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok (PDFUchwała Nr 307_2012.pdf (1,84MB))

- Uchwała Nr 306/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wyników Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, promocji zdrowia i zdrowego stylu życia oraz pomocy społecznej w 2012 roku (PDFUchwała Nr 306_2012.pdf (496,00KB))

- Uchwała Nr 305/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 9 lutego 2012 roku w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego na 2012 rok (PDFUchwała Nr 305_2012.pdf (163,32KB))

- Uchwała Nr 304/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 9 lutego 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy ogólnej (PDFUchwała Nr 304_2012.pdf (194,08KB))

- Uchwała Nr 303/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 9 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kłobucki (PDFUchwała Nr 303_2012.pdf (342,08KB))

- Uchwała Nr 302/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 9 lutego 2012 roku w sprawie udzielenia dotacji dla gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostakmi samorządu terytorialnego (PDFUchwała Nr 302_2012.pdf (160,82KB))

- Uchwała Nr 301/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 9 lutego 2012 roku w sprawie udzielenia dotacji dla gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostakmi samorządu terytorialnego (PDFUchwała Nr 301_2012.pdf (162,04KB))

- Uchwała Nr 300/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 9 lutego 2012 roku w sprawie udzielenia dotacji dla gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostakmi samorządu terytorialnego (PDFUchwała Nr 300_2012.pdf (145,92KB))

- Uchwała Nr 299/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 9 lutego 2012 roku w sprawie przeprowadzania konsultacji projektu uchwały dotyczącej szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (PDFUchwała Nr 299_2012.pdf (1 008,40KB))

- Uchwała Nr 298/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2012 rok (PDFUchwała Nr 298_2012.pdf (191,90KB))

- Uchwała Nr 297/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok (PDFUchwała Nr 297_2012.pdf (640,38KB))

- Uchwała Nr 296/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2012 rok (PDFUchwała Nr 296_2012.pdf (558,03KB))

- Uchwała Nr 295/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (PDFUchwała Nr 295_2012.pdf (356,94KB))

- Uchwała Nr 294/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie udzielenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony lokalu mieszkalnego w budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku przy ul. Ks. Skorupki 46 (PDFUchwała Nr 294_2012.pdf (136,09KB))

- Uchwała Nr 293/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie udzielenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony lokalu mieszkalnego nr 19 przy ul. Ryły 24 w Krzepicach (PDFUchwała Nr 293_2012.pdf (131,76KB))

- Uchwała Nr 292/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2012 - 2021 (PDFUchwała Nr 292_2012.pdf (462,86KB))

- Uchwała Nr 291/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego na 2012 rok (PDFUchwała Nr 291_2012.pdf (180,63KB))

- Uchwała Nr 290/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok (PDFUchwała Nr 290_2012.pdf (1,83MB))

- Uchwała Nr 289/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie użyczenia lokalu w Kłobucku przy ul. Wieluńskiej 11 pod działalność Stowarzyszenia Oficerów Ziemi Kłobuckiej (PDFUchwała Nr 289_2012.pdf (138,21KB))

- Uchwała Nr 288/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 288_2012.pdf (140,20KB))

- Uchwała Nr 287/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie upoważnienia Sekretarza Powiatu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w zakresie należącym do zadań Starostwa Powiatowego w Kłobucku (PDFUchwała Nr 287_2012.pdf (123,69KB))

- Uchwała Nr 286/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały dotyczącej określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla sportowców i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej (PDFUchwała Nr 286_2012.pdf (189,49KB))

- Uchwała Nr 285/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały dotyczącej trybu powoływania cżłonków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego (PDFUchwała Nr 285_2012.pdf (403,67KB))