Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Zarządu Powiatu - 2013 rok

Uchwały Zarządu Powiatu - IV kadencja: 2013 rok

 

- Uchwała Nr 804/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku (PDFUchwała Nr 804_2013.pdf (50,72KB))

- Uchwała Nr 803/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia wyników Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, sportu, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, oraz pomocy społecznej w 2014 roku (PDFUchwała Nr 803_2013.pdf (206,32KB))

- Uchwała Nr 802/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednotek na 2013 rok (PDFUchwała Nr 802_2013.pdf (151,32KB))

- Uchwała Nr 801/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2013 rok (PDFUchwała Nr 801_2013.pdf (125,49KB))

- Uchwała Nr 800/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2013 rok (PDFUchwała Nr 800_2013.pdf (76,87KB))

- Uchwała Nr 799/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie udzielenia Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kłobucku zgody na oddanie w dzierżawę części środka trwałego w postaci ogrodzenia przy ośrodku zdrowia w Złochowicach (PDFUchwała Nr 799_2013.pdf (53,66KB))

- Uchwała Nr 798/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zaopiniowania projektu "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kłobuck na lata 2014-2017" (PDFUchwała Nr 798_2013.pdf (1,74MB))

- Uchwała Nr 797/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego na 2013 rok (PDFUchwała Nr 797_2013.pdf (60,11KB))

- Uchwała Nr 796/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2013 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy ogólnej (PDFUchwała Nr 796_2013.pdf (74,38KB))

- Uchwała Nr 795/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2013 rok (PDFUchwała Nr 795_2013.pdf (349,01KB))

- Uchwała Nr 794/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2013 rok (PDFUchwała Nr 794_2013.pdf (575,12KB))

- Uchwała Nr 793/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku (PDFUchwała Nr 793_2013.pdf (66,55KB))

- Uchwała Nr 792/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2013 - 2025 (PDFUchwała Nr 792_2013.pdf (710,37KB))

- Uchwała Nr 791/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2013 rok (PDFUchwała Nr 791_2013.pdf (264,79KB))

- Uchwała Nr 790/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2013 rok (PDFUchwała Nr 790_2013.pdf (342,49KB))

- Uchwała Nr 789/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 789_2013.pdf (56,42KB))

- Uchwała Nr 788/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 788_2013.pdf (63,27KB))

- Uchwała Nr 787/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2013 rok (PDFUchwała Nr 787_2013.pdf (65,48KB))

- Uchwała Nr 786/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2013 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy ogólnej (PDFUchwała Nr 786_2013.pdf (74,61KB))

- Uchwała Nr 785/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2013 rok (PDFUchwała Nr 785_2013.pdf (165,71KB))

- Uchwała Nr 784/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2013 rok (PDFUchwała Nr 784_2013.pdf (119,70KB))

- Uchwała Nr 783/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie udzielenia zgody na przeprowadzenie termomodernizacji budynków (PDFUchwała Nr 783_2013.pdf (61,33KB))

- Uchwała Nr 782/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie przekazania na rzecz Zespołu Szkół w Krzepicach ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 782_2013.pdf (199,17KB))

- Uchwała Nr 781/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie przekazania na rzecz Zespołu Szkół Nr 2 w Kłobucku ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 781_2013.pdf (303,62KB))

- Uchwała Nr 780/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie przekazania na rzecz Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 780_2013.pdf (273,10KB))

- Uchwała Nr 779/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2013 rok (PDFUchwała Nr 779_2013.pdf (348,67KB))

- Uchwała Nr 778/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2013 rok (PDFUchwała Nr 778_2013.pdf (166,44KB))

- Uchwała Nr 777/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2013 rok (PDFUchwała Nr 777_2013.pdf (113,87KB))

- Uchwała Nr 776/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2013 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy ogólnej i rezerwy celowej na realizację zadań oświatowych i wychowawczych (PDFUchwała Nr 776_2013.pdf (117,38KB))

- Uchwała Nr 775/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2013 rok (PDFUchwała Nr 775_2013.pdf (344,67KB))

- Uchwała Nr 774/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Kłobuckiego do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PDFUchwała Nr 774_2013.pdf (76,23KB))

- Uchwała Nr 773/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Kłobuckiego na 2014 rok (PDFUchwała Nr 773_2013.pdf (3,35MB))

- Uchwała Nr 772/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2014 - 2025 (PDFUchwała Nr 772_2013.pdf (1,05MB))

- Uchwała Nr 771/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2013 rok (PDFUchwała Nr 771_2013.pdf (68,65KB))

- Uchwała Nr 770/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2013 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy celowej na realizacje zadań oświatowych i wychowawczych (PDFUchwała Nr 770_2013.pdf (78,40KB))

- Uchwała Nr 769/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2013 rok (PDFUchwała Nr 769_2013.pdf (200,45KB))

- Uchwała Nr 768/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2013 rok (PDFUchwała Nr 768_2013.pdf (371,73KB))

- Uchwała Nr 767/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 8 listopada 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, sportu, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, promocji zdrowia i zdrowego stylu życia oraz pomocy społecznej w 2014 roku (PDFUchwała Nr 767_2013.pdf (308,11KB))

- Uchwała Nr 766/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 8 listopada 2013 roku w sprawie wskazania placówki oświatowej, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na nauczycieli będących emerytami lub rencistami, których Dom Dziecka w Kłobucku był ostatnim miejscem pracy (PDFUchwała Nr 766_2013.pdf (68,83KB))

- Uchwała Nr 765/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 8 listopada 2013 roku w sprawie zmianw planach finansowych jednostek na 2013 rok (PDFUchwała Nr 765_2013.pdf (85,12KB))

- Uchwała Nr 764/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 8 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2013 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy celowej na realizację zadań oświatowych i wychowawczych (PDFUchwała Nr 764_2013.pdf (273,88KB))

- Uchwała Nr 763/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 8 listopada 2013 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2013 rok (PDFUchwała Nr 763_2013.pdf (145,46KB))

- Uchwała Nr 762/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 8 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2013 rok (PDFUchwała Nr 762_2013.pdf (292,70KB))

- Uchwała Nr 761/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 października 2013 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 761_2013.pdf (53,42KB))

- Uchwała Nr 760/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 października 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg publicznych położonych na terenie Gminy Kłobuck do kategorii dróg gminnych (PDFUchwała Nr 760_2013.pdf (43,24KB))

- Uchwała Nr 759/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 października 2013 roku w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w zakresie należącym do zadań Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku (PDFUchwała Nr 759_2013.pdf (56,49KB))

- Uchwała Nr 758/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 października 2013 roku w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (PDFUchwała Nr 758_2013.pdf (120,28KB))

- Uchwała Nr 757/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 października 2013 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2013 rok (PDFUchwała Nr 757_2013.pdf (284,81KB))

- Uchwała Nr 756/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2013 rok (PDFUchwała Nr 756_2013.pdf (726,95KB))

- Uchwała Nr 755/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 22 października 2013 roku w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw (PDFUchwała Nr 755_2013.pdf (75,48KB))

- Uchwała Nr 754/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 22 października 2013 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku (PDFUchwała Nr 754_2013.pdf (52,11KB))

- Uchwała Nr 753/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 16 października 2013 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2013 rok (PDFUchwała Nr 753_2013.pdf (70,21KB))

- Uchwała Nr 752/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 16 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2013 rok (PDFUchwała Nr 752_2013.pdf (418,11KB))

- Uchwała Nr 751/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 października 2013 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa (PDFUchwała Nr 751_2013.pdf (53,17KB))

- Uchwała Nr 750/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 października 2013 roku w sprawie przekazania ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 750_2013.pdf (116,98KB))

- Uchwała Nr 749/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 października 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w Kłobucku przy ul. Ks. I. Skorupki 46 (PDFUchwała Nr 749_2013.pdf (47,85KB))

- Uchwała Nr 748/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 października 2013 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2013 rok (PDFUchwała Nr 748_2013.pdf (76,23KB))

- Uchwała Nr 747/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2013 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy ogólnej i rezerwy celowej na realizację zadań oświatowych i wychowawczych (PDFUchwała Nr 747_2013.pdf (86,46KB))

- Uchwała Nr 746/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 października 2013 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2013 rok (PDFUchwała Nr 746_2013.pdf (191,31KB))

- Uchwała Nr 745/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2013 rok (PDFUchwała Nr 745_2013.pdf (509,63KB))

- Uchwała Nr 744/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 3 października 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji na powiatowej nieruchomości (PDFUchwała Nr 744_2013.pdf (61,67KB))

- Uchwała Nr 743/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 3 października 2013 roku w sprawie przekazania nieodpłatnie w użytkowanie nieruchomości dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 743_2013.pdf (69,23KB))

- Uchwała Nr 742/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 3 października 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku położonym w Krzepicach przy ul. Ryły 24 wraz z placem manewrowym na okres 3 lat (PDFUchwała Nr 742_2013.pdf (56,13KB))

- Uchwała Nr 741/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 3 października 2013 roku w sprawie wynajmu pomieszczenia garażowego znajdującego się w budynku przy ul. Wieluńskiej 11 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 741_2013.pdf (53,37KB))

- Uchwała Nr 740/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 3 października 2013 roku w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku ruchomości będącej własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 740_2013.pdf (43,40KB))

- Uchwała Nr 739/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 3 października 2013 roku w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 739_2013.pdf (44,70KB))

- Uchwała Nr 738/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 3 października 2013 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2013 rok (PDFUchwała Nr 738_2013.pdf (132,96KB))

- Uchwała Nr 737/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 3 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2013 rok (PDFUchwała Nr 737_2013.pdf (138,02KB))

- Uchwała Nr 736/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 24 września 2013 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 736_2013.pdf (55,95KB))

- Uchwała Nr 735/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2013 rok (PDFUchwała Nr 735_2013.pdf (85,79KB))

- Uchwała Nr 734/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2013 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy celowej na realizację zadań oświatowych i wychowawczych i rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (PDFUchwała Nr 734_2013.pdf (95,35KB))

- Uchwała Nr 733/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2013 rok (PDFUchwała Nr 733_2013.pdf (221,46KB))

- Uchwała Nr 732/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2013 rok (PDFUchwała Nr 732_2013.pdf (712,21KB))

- Uchwała Nr 731/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 17 września 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji na powiatowej nieruchomości (PDFUchwała Nr 731_2013.pdf (54,14KB))

- Uchwała Nr 730/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 17 września 2013 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2013 rok (PDFUchwała Nr 730_2013.pdf (139,60KB))

- Uchwała Nr 729/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 17 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2013 rok (PDFUchwała Nr 729_2013.pdf (96,04KB))

- Uchwała Nr 728/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 17 września 2013 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2013 rok (PDFUchwała Nr 728_2013.pdf (93,08KB))

- Uchwała Nr 727/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 10 września 2013 roku w sprawie  zmian w planach finansowych jednostek na 2013 rok (PDFUchwała Nr 727_2013.pdf (91,77KB))

- Uchwała Nr 726/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 10 września 2013 roku w sprawie  zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2013 rok (PDFUchwała Nr 726_2013.pdf (72,12KB))

- Uchwała Nr 725/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 10 września 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku aktywów trwałych  (PDFUchwała Nr 725_2013.pdf (44,20KB))

- Uchwała Nr 724/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 5 września 2013 roku w sprawie  przekazania ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 724_2013.pdf (110,07KB))

- Uchwała Nr 723/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 5 września 2013 roku w sprawie  zmian w planach finansowych jednostek na 2013 rok (PDFUchwała Nr 723_2013.pdf (138,60KB))

- Uchwała Nr 722/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 5 września 2013 roku w sprawie  zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2013 rok (PDFUchwała Nr 722_2013.pdf (150,01KB))

- Uchwała Nr 721/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 5 września 2013 roku w sprawie użyczenia Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego w Kłobucku pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Kłobucku wraz z infrastrukturą techniczną i łączem telefonicznym (PDFUchwała Nr 721_2013.pdf (60,64KB))

- Uchwała Nr 720/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 2 września 2013 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2013 rok (PDFUchwała Nr 720_2013.pdf (70,30KB))

- Uchwała Nr 719/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 2 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2013 rok w związku z częściowym podziałem rezery celowej na realizację zadań oświatowych i wychowawczych (PDFUchwała Nr 719_2013.pdf (75,74KB))

- Uchwała Nr 718/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 2 września 2013 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w zakresie należącym do zadań Powiatowej Poradni Psychologiczno-Predagogicznej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 718_2013.pdf (50,30KB))

- Uchwała Nr 717/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 2 września 2013 roku w sprawie uchylenia uchwały upoważniającej Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w zakresie należącym do zadań Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 717_2013.pdf (52,93KB))

- Uchwała Nr 716/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu: "Program Współpracy Powiatu Kłobuckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok" (PDFUchwała Nr 716_2013.pdf (64,80KB))

- Uchwała Nr 715/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie udzielenia zgody na przeprowadzenie termomodernizacji budynków Ośrodków Zdrowia w Miedźnie, Pankach oraz Przystajni (PDFUchwała Nr 715_2013.pdf (56,50KB))

- Uchwała Nr 714/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie udzielenia Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kłobucku zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym pomieszczeń Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku pod działalność w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz stomatologii (PDFUchwała Nr 714_2013.pdf (286,84KB))

- Uchwała Nr 713/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie udzielenia Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kłobucku zgody na oddanie w dzierżawę pomieszczenia przeznaczonego na udzielanie świadczeń z zakresu opieki paliatywnej (PDFUchwała Nr 713_2013.pdf (56,36KB))

- Uchwała Nr 712/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie udzielenia Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kłobucku zgody na oddanie w dzierżawę pomieszczenia przeznaczonego na gabinet stomatologiczny (PDFUchwała Nr 712_2013.pdf (54,65KB))

- Uchwała Nr 711/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie sprzedaży powiatowej nieruchomości położonej w Złochowicach (PDFUchwała Nr 711_2013.pdf (62,27KB))

- Uchwała Nr 710/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2013 rok (PDFUchwała Nr 710_2013.pdf (72,39KB))

- Uchwała Nr 709/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2013 - 2021, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć (PDFUchwała Nr 709_2013.pdf (1,17MB))

- Uchwała Nr 708/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia "Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2013 roku" (PDFUchwała Nr 708_2013.pdf (734,82KB))

- Uchwała Nr 707/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia "Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za I półrocze 2013 roku" (PDFUchwała Nr 707_2013.pdf (3,91MB))

- Uchwała Nr 706/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2013 rok (PDFUchwała Nr 706_2013.pdf (323,21KB))

- Uchwała Nr 705/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2013 rok (PDFUchwała Nr 705_2013.pdf (736,31KB))

- Uchwała Nr 704/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w planach finasowych jednostek na 2013 rok (PDFUchwała Nr 704_2013.pdf (65,57KB))

- Uchwała Nr 703/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2013 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy ogólnej (PDFUchwała Nr 703_2013.pdf (75,15KB))

- Uchwała Nr 702/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 14 sierpnia 2013 roku w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku ruchomości będącej własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 702_2013.pdf (47,11KB))

- Uchwała Nr 701/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 14 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego aktualizacji Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (PDFUchwała Nr 701_2013.pdf (218,74KB))

- Uchwała Nr 700/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 lipca 2013 roku w sprawie przeprowadzania konsultacji projektu "Programu Współpracy Powiatu Kłobuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok" (PDFUchwała Nr 700_2013.pdf (763,99KB))

- Uchwała Nr 699/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 lipca 2013 roku w sprawie wynajmu pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa Powiatowego w Kłobucku przy ul. Ks. I. Skorupki 46A (PDFUchwała Nr 699_2013.pdf (60,43KB))

- Uchwała Nr 698/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 lipca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Ks. I. Skorupki 46a w Kłobucku (PDFUchwała Nr 698_2013.pdf (53,34KB))

- Uchwała Nr 697/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 lipca 2013 roku w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (PDFUchwała Nr 697_2013.pdf (117,47KB))

- Uchwała Nr 696/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 lipca 2013 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2013 rok (PDFUchwała Nr 696_2013.pdf (116,89KB))

- Uchwała Nr 695/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 lipca 2013 roku w sprawie zmian budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2013 rok (PDFUchwała Nr 695_2013.pdf (274,44KB))

- Uchwała Nr 694/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 lipca 2013 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w zakresie należącym do zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku (PDFUchwała Nr 694_2013.pdf (61,22KB))

- Uchwała Nr 693/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 lipca 2013 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego (PDFUchwała Nr 693_2013.pdf (62,75KB))

- Uchwała Nr 692/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 lipca 2013 roku w sprawie przyznania Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku nagrody rocznej za 2011 rok (PDFUchwała Nr 692_2013.pdf (42,47KB))

- Uchwała Nr 691/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 lipca 2013 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2013 rok (PDFUchwała Nr 691_2013.pdf (92,23KB))

- Uchwała Nr 690/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2013 rok (PDFUchwała Nr 690_2013.pdf (246,37KB))

- Decyzja Nr 689/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 lipca 2013 roku uchylająca za zgodą stron decyzję Nr 470/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wygaszenia trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Zespołu Szkół w Krzepicach dla nieruchomości lokalowych znajdujących się na działce obręb Krzepice (PDFDecyzja Nr 689_2013.pdf (77,32KB))

- Uchwała Nr 688/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie udzielenia dotacji na realizację powierzonego zadania publicznego w 2013 r. w zakresie utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji wodnej szczegółowej (PDFUchwała Nr 688_2013.pdf (101,70KB))

- Uchwała Nr 687/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2013 rok (PDFUchwała Nr 687_2013.pdf (71,72KB))

- Uchwała Nr 686/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 10 lipca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie czynszu za dzierżawę pomieszczeń biurowych (PDFUchwała Nr 686_2013.pdf (225,01KB))

- Uchwała Nr 685/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 4 lipca 2013 roku w sprawie wyrażenia Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kłobucku zgody na użyczenie garaży (PDFUchwała Nr 685_2013.pdf (52,80KB))

- Uchwała Nr 684/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 4 lipca 2013 roku w sprawie udzielenia Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kłobucku zgody na wydzierżawienie gabinetu lekarskiego (PDFUchwała Nr 684_2013.pdf (55,70KB))

- Uchwała Nr 683/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 4 lipca 2013 roku w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego na 2013 rok (PDFUchwała Nr 683_2013.pdf (81,93KB))

- Uchwała Nr 682/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 4 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2013 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy celowej na realizację zadań oświatowych i wychowawczych oraz rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (PDFUchwała Nr 682_2013.pdf (96,35KB))

- Uchwała Nr 681/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 27 czerwca 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego (PDFUchwała Nr 681_2013.pdf (58,60KB))

- Uchwała Nr 680/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 680_2013.pdf (55,81KB))

- Uchwała Nr 679/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 679_2013.pdf (52,06KB))

- Uchwała Nr 678/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku (PDFUchwała Nr 678_2013.pdf (50,48KB))

- Uchwała Nr 677/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku (PDFUchwała Nr 677_2013.pdf (47,57KB))

- Uchwała Nr 676/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie mienia ruchomego powiatu będącego w użytkowaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku (PDFUchwała Nr 676_2013.pdf (226,67KB))

- Uchwała Nr 675/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu konkursowego pn. "Pomysł na pracę" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PDFUchwała Nr 675_2013.pdf (61,61KB))

- Uchwała Nr 674/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Kłobucku (PDFUchwała Nr 674_2013.pdf (1,97MB))

- Uchwała Nr 673/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2013 - 2021 (PDFUchwała Nr 673_2013.pdf (804,02KB))

- Uchwała Nr 672/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2013 rok (PDFUchwała Nr 672_2013.pdf (193,47KB))

- Uchwała Nr 671/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2013 rok (PDFUchwała Nr 671_2013.pdf (276,86KB))

- Uchwała Nr 670/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2013 rok (PDFUchwała Nr 670_2013.pdf (71,20KB))

- Uchwała Nr 669/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2013 rok (PDFUchwała Nr 669_2013.pdf (66,36KB))

- Uchwała Nr 668/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2013 rok (PDFUchwała Nr 668_2013.pdf (161,02KB))

- Uchwała Nr 667/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2013 rok (PDFUchwała Nr 667_2013.pdf (95,64KB))

- Uchwała Nr 666/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2013 rok (PDFUchwała Nr 666_2013.pdf (83,45KB))

- Uchwała Nr 665/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2013 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy ogólnej (PDFUchwała Nr 665_2013.pdf (111,61KB))

- Uchwała Nr 664/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników majątkowych stanowiących wyposażenie Domu Dziecka w Kłobucku (PDFUchwała Nr 664_2013.pdf (77,65KB))

- Uchwała Nr 663/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie przekazania do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 663_2013.pdf (46,57KB))

- Uchwała Nr 662/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego (PDFUchwała Nr 662_2013.pdf (82,99KB))

- Uchwała Nr 661/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego (PDFUchwała Nr 661_2013.pdf (83,91KB))

- Uchwała Nr 660/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego (PDFUchwała Nr 660_2013.pdf (86,80KB))

- Uchwała Nr 659/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji w związku z projektem uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego (PDFUchwała Nr 659_2013.pdf (1,03MB))

- Uchwała Nr 658/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 658_2013.pdf (63,23KB))

- Uchwała Nr 657/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 657_2013.pdf (47,16KB))

- Uchwała Nr 656/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 656_2013.pdf (47,88KB))

- Uchwała Nr 655/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikom jednostek Powiatu (PDFUchwała Nr 655_2013.pdf (71,50KB))

- Uchwała Nr 654/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji na powiatowej nieruchomości (PDFUchwała Nr 654_2013.pdf (133,69KB))

- Uchwała Nr 653/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 653_2013.pdf (55,98KB))

- Uchwała Nr 652/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 6 czerwca 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku (PDFUchwała Nr 652_2013.pdf (137,47KB))

- Uchwała Nr 651/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych  (PDFUchwała Nr 651_2013.pdf (812,47KB))

- Uchwała Nr 650/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2013 rok (PDFUchwała Nr 650_2013.pdf (173,56KB))

- Uchwała Nr 649/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2013 rok (PDFUchwała Nr 649_2013.pdf (255,75KB))

- Uchwała Nr 648/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2013 rok (PDFUchwała Nr 648_2013.pdf (74,36KB))

- Uchwała Nr 647/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2013 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy celowej na realizację zadań oświatowych i wychowawczych (PDFUchwała Nr 647_2013.pdf (85,80KB))

- Uchwała Nr 646/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2013 rok (PDFUchwała Nr 646_2013.pdf (192,80KB))

- Uchwała Nr 645/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kłobuckim (PDFUchwała Nr 645_2013.pdf (1,67MB))

- Uchwała Nr 644/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie przyjęcia projektu "Altualizacji Programu ochrony środowiska dla Powiatu Kłobuckiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na lata 2013-2016 z uwzględnieniem lat 2017-2020" (PDFUchwała Nr 644_2013.pdf (81,29KB), PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr 644_2013 - program ochrony środowiska - cz.1.pdf (3,16MB), PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr 644_2013 - program ochrony środowiska - cz.2.pdf (4,02MB), PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr 644_2013 - program oddziaływania na środowisko.pdf (2,94MB), PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr 644_2013 - obwieszczenie.pdf (78,91KB))

- Uchwała Nr 643/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kłobuckiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych (PDFUchwała Nr 643_2013.pdf (66,82KB))

- Uchwała Nr 642/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 642_2013.pdf (484,31KB))

- Uchwała Nr 641/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie symboli Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 641_2013.pdf (43,93KB))

- Uchwała Nr 640/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2013 rok (PDFUchwała Nr 640_2013.pdf (97,75KB))

- Uchwała Nr 639/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2013 rok (PDFUchwała Nr 639_2013.pdf (243,48KB))

- Uchwała Nr 638/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2013 rok (PDFUchwała Nr 638_2013.pdf (80,18KB))

- Uchwała Nr 637/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2013 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy ogólnej i rezerwy celowej na realizację zadań oświatowych i wychowawczych (PDFUchwała Nr 637_2013.pdf (94,06KB))

- Uchwała Nr 636/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 7 maja 2013 roku w sprawie odstąpienia od realizacji inwestycji rozpoczętej w 2008 roku pod nazwą "Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku przy ul. Zamkowa 6" (PDFUchwała Nr 636_2013.pdf (47,59KB))

- Uchwała Nr 635/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 7 maja 2013 roku w sprawie finasowania kosztów wkładu własnego ze środków budżetu Powiatu Kłobuckiego w 2014 r. w projekcie systemowym pn. "Kierunek przedsiębiorczość" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PDFUchwała Nr 635_2013.pdf (64,94KB))

- Uchwała Nr 634/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 7 maja 2013 roku w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (PDFUchwała Nr 634_2013.pdf (62,93KB))

- Uchwała Nr 633/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2013 rok (PDFUchwała Nr 633_2013.pdf (65,40KB))

- Uchwała Nr 632/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2013 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy ogólnej (PDFUchwała Nr 632_2013.pdf (75,80KB))

- Uchwała Nr 631/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji na powiatowej nieruchomości (PDFUchwała Nr 631_2013.pdf (60,17KB))

- Uchwała Nr 630/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 630_2013.pdf (301,71KB))

- Uchwała Nr 629/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 629_2013.pdf (63,89KB))

- Uchwała Nr 628/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani mgr Małgorzacie Szymanek - Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektów systemowych współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PDFUchwała Nr 628_2013.pdf (64,03KB))

- Uchwała Nr 627/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (PDFUchwała Nr 627_2013.pdf (122,21KB))

- Uchwała Nr 626/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2013 rok (PDFUchwała Nr 626_2013.pdf (276,39KB))

- Uchwała Nr 625/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2013 rok (PDFUchwała Nr 625_2013.pdf (544,20KB))

- Uchwała Nr 624/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego na 2013 rok (PDFUchwała Nr 624_2013.pdf (69,27KB))

- Uchwała Nr 623/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego za 2013 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (PDFUchwała Nr 623_2013.pdf (81,96KB))

- Uchwała Nr 622/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 622_2013.pdf (57,38KB))

- Uchwała Nr 621/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kłobuckiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych (PDFUchwała Nr 621_2013.pdf (692,60KB))

- Uchwała Nr 620/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie przyznania stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 620_2013.pdf (55,16KB))

- Uchwała Nr 619/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie przyznania stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 619_2013.pdf (53,75KB))

- Uchwała Nr 618/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie przyznania stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 618_2013.pdf (55,55KB))

- Uchwała Nr 617/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie przyznania stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 617_2013.pdf (54,82KB))

- Uchwała Nr 616/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie przyznania stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 616_2013.pdf (53,86KB))

- Uchwała Nr 615/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie przyznania stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 615_2013.pdf (56,33KB))

- Uchwała Nr 614/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie przyznania stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 614_2013.pdf (55,04KB))

- Uchwała Nr 613/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie przyznania stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 613_2013.pdf (54,35KB))

- Uchwała Nr 612/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie przyznania stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 612_2013.pdf (54,40KB))

- Uchwała Nr 611/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie przyznania stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 611_2013.pdf (55,89KB))

- Uchwała Nr 610/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie przyznania stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 610_2013.pdf (54,13KB))

- Uchwała Nr 609/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie przyznania stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 609_2013.pdf (52,23KB))

- Uchwała Nr 608/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie przyznania stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 608_2013.pdf (53,51KB))

- Uchwała Nr 607/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie przyznania stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 607_2013.pdf (52,66KB))

- Uchwała Nr 606/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie przyznania stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 606_2013.pdf (54,57KB))

- Uchwała Nr 605/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie przyznania stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 605_2013.pdf (52,31KB))

- Uchwała Nr 604/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie przyznania stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 604_2013.pdf (53,93KB))

- Uchwała Nr 603/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie przyznania stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 603_2013.pdf (54,72KB))

- Uchwała Nr 602/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2013 rok (PDFUchwała Nr 602_2013.pdf (235,64KB))

- Uchwała Nr 601/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2013 rok (PDFUchwała Nr 601_2013.pdf (592,71KB))

- Uchwała Nr 600/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 11 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2013 rok (PDFUchwała Nr 600_2013.pdf (384,78KB))

- Uchwała Nr 599/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 4 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku na 2013 rok (PDFUchwała Nr 599_2013.pdf (82,69KB))

- Uchwała Nr 598/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 4 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2013 rok (PDFUchwała Nr 598_2013.pdf (69,49KB))

- Uchwała Nr 597/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 4 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego (PDFUchwała Nr 597_2013.pdf (52,93KB))

- Uchwała Nr 596/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie przyznania nagród i wyróżnień dla sportowców i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe (PDFUchwała Nr 596_2013.pdf (57,38KB))

- Uchwała Nr 595/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2013 rok (PDFUchwała Nr 595_2013.pdf (134,67KB))

- Uchwała Nr 594/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2013 rok (PDFUchwała Nr 594_2013.pdf (513,56KB))

- Uchwała Nr 593/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Kłobuckiego za 2012 rok (PDFUchwała Nr 593_2013.pdf (1,17MB))

- Uchwała Nr 592/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za 2012 rok (PDFUchwała Nr 592_2013.pdf (4,47MB))

- Uchwała Nr 591/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego oraz części gruntu położonych w Przystajni przy ul. Targowej 18 na okres kolejnych 3 lat (PDFUchwała Nr 591_2013.pdf (60,35KB))

- Uchwała Nr 590/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku za 2012 rok (PDFUchwała Nr 590_2013.pdf (810,86KB))

- Uchwała Nr 589/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentacji Powiatu Kłobuckiego jako pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym (PDFUchwała Nr 589_2013.pdf (47,64KB))

- Uchwała Nr 588/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2013 - 2021 (PDFUchwała Nr 588_2013.pdf (692,70KB))

- Uchwała Nr 587/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2013 rok (PDFUchwała Nr 587_2013.pdf (137,92KB))

- Decyzja Nr 586/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie przekazania w trwały zarząd Powiatowemu Zarządowi Dróg w Kłobucku nieruchomości drogowej stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego (PDFDecyzja Nr 586_2013.pdf (168,23KB))

- Decyzja Nr 585/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie przekazania w trwały zarząd Powiatowemu Zarządowi Dróg w Kłobucku nieruchomości drogowej stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego (PDFDecyzja Nr 585_2013.pdf (164,69KB))

- Decyzja Nr 584/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie przekazania w trwały zarząd Powiatowemu Zarządowi Dróg w Kłobucku nieruchomości drogowej stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego (PDFDecyzja Nr 584_2013.pdf (167,37KB))

- Uchwała Nr 583/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji na powiatowej nieruchomości (PDFUchwała Nr 583_2013.pdf (61,56KB))

- Uchwała Nr 582/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2013 rok (PDFUchwała Nr 582_2013.pdf (78,50KB))

- Uchwała Nr 581/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2013 rok (PDFUchwała Nr 581_2013.pdf (269,39KB))

- Uchwała Nr 580/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie likwidacji pojazdu usuniętego z drogi znajdującej się na terenie Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 580_2013.pdf (59,16KB))

- Uchwała Nr 579/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie wydawania czasopisma finansowanego przez Powiat Kłobucki (PDFUchwała Nr 579_2013.pdf (69,59KB))

- Uchwała Nr 578/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie zmian w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy na 2013 rok (PDFUchwała Nr 578_2013.pdf (70,07KB))

- Uchwała Nr 577/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Obwodu Drogowego Nr 1 w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kłobucku do załatwiania spraw (PDFUchwała Nr 577_2013.pdf (61,02KB))

- Uchwała Nr 576/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały w sprawie likwidacji II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Kłobucku (PDFUchwała Nr 576_2013.pdf (67,10KB))

- Uchwała Nr 575/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały w sprawie likwidacji I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Kłobucku (PDFUchwała Nr 575_2013.pdf (68,66KB))

- Uchwała Nr 574/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 1 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 574_2013.pdf (67,21KB))

- Uchwała Nr 573/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2013 roku (PDFUchwała Nr 573_2013.pdf (62,94KB))

- Uchwała Nr 572/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom powiatu (PDFUchwała Nr 572_2013.pdf (52,81KB))

- Uchwała Nr 571/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2013 rok (PDFUchwała Nr 571_2013.pdf (117,60KB))

- Uchwała Nr 570/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2013 rok (PDFUchwała Nr 570_2013.pdf (355,43KB))

- Uchwała Nr 569/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego budowy ronda w miejscowości Łobodno (PDFUchwała Nr 569_2013.pdf (101,63KB))

- Uchwała Nr 568/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 lutego 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku (PDFUchwała Nr 568_2013.pdf (60,50KB))

- Uchwała Nr 567/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego się w Krzepicach przy ul. Ryły 24 na okres kolejnych 3 lat (PDFUchwała Nr 567_2013.pdf (53,72KB))

- Uchwała Nr 566/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 lutego 2013 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2013 rok (PDFUchwała Nr 566_2013.pdf (143,52KB))

- Uchwała Nr 565/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 lutego 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2013 rok (PDFUchwała Nr 565_2013.pdf (316,21KB))

- Uchwała Nr 564/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 7 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia wyników Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, sportu, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, promocji zdrowia i zdrowego stylu życia oraz pomocy społecznej w 2013 roku (PDFUchwała Nr 564_2013.pdf (198,00KB))

- Uchwała Nr 563/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 7 lutego 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 1 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 563_2013.pdf (285,11KB))

- Uchwała Nr 562/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 7 lutego 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie likwidacji II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Kłobucku (PDFUchwała Nr 562_2013.pdf (295,03KB))

- Uchwała Nr 561/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 7 lutego 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały w sprawie likwidacji I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Kłobucku (PDFUchwała Nr 561_2013.pdf (275,78KB))

- Uchwała Nr 560/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 7 lutego 2013 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2013 rok (PDFUchwała Nr 560_2013.pdf (74,22KB))

- Uchwała Nr 559/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2013 rok (PDFUchwała Nr 559_2013.pdf (61,18KB))

- Uchwała Nr 558/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2013 rok (PDFUchwała Nr 558_2013.pdf (62,90KB))

- Uchwała Nr 557/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikom jednostek powiatu (PDFUchwała Nr 557_2013.pdf (97,93KB))

- Uchwała Nr 556/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (PDFUchwała Nr 556_2013.pdf (108,10KB))

- Uchwała Nr 555/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Wąsoszu przy ul. Witosa 8 (PDFUchwała Nr 555_2013.pdf (57,95KB))

- Uchwała Nr 554/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie zamiany powiatowej nieruchomości położonej w Kamyku (PDFUchwała Nr 554_2013.pdf (61,00KB))

- Uchwała Nr 553/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kłobucki (PDFUchwała Nr 553_2013.pdf (121,89KB))

- Uchwała Nr 552/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie skierowania wniosku do Prokuratury Rejonowej w Częstochowie (PDFUchwała Nr 552_2013.pdf (56,84KB))

- Uchwała Nr 551/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 rok (PDFUchwała Nr 551_2013.pdf (650,36KB))

- Uchwała Nr 550/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 18 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2013 rok (PDFUchwała Nr 550_2013.pdf (137,92KB))

- Uchwała Nr 549/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 18 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2013 rok (PDFUchwała Nr 549_2013.pdf (394,65KB))

- Uchwała Nr 548/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 18 stycznia 2013 roku w sprawie przyznania nagrody Powiatu w dziedzinie kultury (PDFUchwała Nr 548_2013.pdf (48,54KB))

- Uchwała Nr 547/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 18 stycznia 2013 roku w sprawie przyznania nagrody Powiatu w dziedzinie kultury (PDFUchwała Nr 547_2013.pdf (46,44KB))

- Uchwała Nr 546/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie uchylenia uchwały upoważniającej Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w zakresie należącym do zadań Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku (PDFUchwała Nr 546_2013.pdf (54,43KB))