Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz aktów prawa miejscowego

Na podstawie i w granicach Upoważnień zawartych w ustawach, Rada Powiatu Kłobuckiego stanowi Akty Prawa Miejscowego obowiązujące na obszarze Powiatu Kłobuckiego.
 

V Kadencja: 2014 – 2018

- Uchwała Rady Powiatu nr 161/XXI/2016 z 29 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia herbu, flagi, baneru i pieczęci Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 161_XXI_2016.pdf (1,31MB))

- Uchwała Nr 42/VII/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (Uchwała Nr 42_VII_2015.pdf)

- Uchwała Nr 19/IV/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kłobuckiego za 2014 rok (PDFUchwała Nr 19_IV_2015.pdf (288,52KB))

- Uchwała Nr 12/III/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2015 rok (PDFUchwała Nr 12_III_2014.pdf (1,23MB))

 

IV Kadencja: 2010 – 2014

- Uchwała Nr 292/XXX/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi na obszarze powiatu kłobuckiego oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdów (Uchwała Nr 292_XXX_2014.pdf)

- Uchwała Nr 291/XXX/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kłobuckiego (Uchwała Nr 291_XXX_2014.pdf)

- Uchwała Nr 289/XXX/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego (Uchwała Nr 289_XXX_2014.pdf)

- Uchwała Nr 283/XXIX/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 9 września 2014 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Kłobuckiego (Uchwała Nr 283_XXIX_2014.pdf)

- Uchwała Nr 274/XXVIII/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 26 czerwca 2014 roku zmieniająca uchwałę Nr 205/XXIX/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 4 września 2009 roku w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolengo, zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz zwalniania ich od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i psychologów w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kłobucki (PDFUchwała Nr 274_XXVIII_2014.pdf (373,11KB))

- Uchwała Nr 273/XXVIII/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kłobucki (PDFUchwała Nr 273_XXVIII_2014.pdf (163,68KB))

- Uchwała Nr 262/XXVII/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 221/XXII/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 12 września 2013 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego (PDFUchwała Nr 262_XXVII_2014.pdf (700,91KB))

- Uchwała Nr 258/XXVI/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zamian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 258_XXVI_2014.pdf (353,21KB))

- Uchwała Nr 245/XXV/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 6 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kłobuckiego za 2013 rok (PDFUchwała Nr 245_XXV_2014.pdf (474,85KB))

- Uchwała Nr 242/XXIV/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2014 rok (Uchwała Nr 242_XXIV_2013.pdf)

- Uchwała Nr 234/XXIII/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi na obszarze powiatu kłobuckiego oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdów (Uchwała Nr 234_XXIII_2013.pdf)

- Uchwała Nr 233/XXIII/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie Statutu Powiatu Kłobuckiego (Uchwała Nr 233_XXIII_2013.pdf)

- Uchwała Nr 214/XXI/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (Uchwała Nr 214_XXI_2013.pdf)

- Uchwała Nr 203/XX/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kłobuckiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych (Uchwała Nr 203_XX_2013.pdf)

- Uchwała Nr 189/XIX/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Długosza w Kłobucku (Uchwała Nr 189_XIX_2013.pdf)

- Uchwała Nr 188/XIX/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku (Uchwała Nr 188_XIX_2013.pdf)

- Uchwała Nr 187/XIX/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku (Uchwała Nr 187_XIX_2013.pdf)

- Uchwała Nr 185/XIX/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kłobuckiego za 2012 rok (Uchwała Nr 185_XIX_2013.pdf)

- Uchwała Nr 181/XVIII/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2013 rok (PDFUchwała Nr 181_XVIII_2012.pdf (7,49MB))

- Uchwała Nr 177/XVIII/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi na obszarze powiatu kłobuckiego oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstapienia od usunięcia pojazdów (PDFUchwała Nr 177_XVIII_2012.pdf (231,53KB))

- Uchwała Nr 170/XVII/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego (PDFUchwała Nr 170_XVII_2012.pdf (2,23MB))

- Uchwała Nr 160/XVI/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 12 października 2012 roku w sprawie nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (Uchwała Nr 160_XVI_2012.pdf)

- Uchwała Nr 153/XV/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla sportowców i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej (PDFUchwała Nr 153_XV_2012.pdf (947,48KB))

- Uchwała Nr 146/XIV/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego (Uchwała Nr 146_XIV_2012.pdf)

- Uchwała Nr 136/XIII/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 18 maja 2012 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Powiatu Kłobuckiego (Uchwała Nr 136_XIII_2012.pdf)

- Uchwała Nr 135/XIII/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 18 maja 2012 roku w sprawie nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (Uchwała Nr 135_XIII_2012.pdf)

- Uchwała Nr 130/XII/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kłobucku (Uchwała Nr 130_XII_2012.pdf)

- Uchwała Nr 129/XII/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Waleńczowie (Uchwała Nr 129_XII_2012.pdf)

- Uchwała Nr 128/XII/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Waleńczowie (Uchwała Nr 128_XII_2012.pdf)

- Uchwała Nr 127/XII/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Waleńczowie (Uchwała Nr 127_XII_2012.pdf)

- Uchwała Nr 126/XII/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Waleńczowie (Uchwała Nr 126_XII_2012.pdf)

- Uchwała Nr 124/XII/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Kłobucku (Uchwała Nr 124_XII_2012.pdf)

- Uchwała Nr 118/XI/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 2 marca 2012 roku w sprawie nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (Uchwała Nr 118_XI_2012.pdf)

- Uchwała Nr 114/XI/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 2 marca 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (Uchwała Nr 114_XI_2012.pdf)

- Uchwała Nr 108/X/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla sportowców i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej (Uchwała Nr 108_X_2012.pdf)

- Uchwała Nr 107/X/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego (Uchwała Nr 107_X_2012.pdf)

- Uchwała Nr 105/X/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kłobuckiego za 2011 rok (Uchwała Nr 105_X_2012.pdf)

- Uchwała Nr 93/IX/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przyznawania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (Uchwała Nr 93_IX_2011.pdf)

- Uchwała Nr 92/IX/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (Uchwała Nr 92_IX_2011.pdf)

- Uchwała Nr 91/IX/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok (Uchwała Nr 91_IX_2011.pdf)

- Uchwała Nr 87/IX/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Powiatu Kłobuckiego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz trybu postępowania i sposobu jej rozliczania (Uchwała Nr 87_IX_2011.pdf)

- Uchwała Nr 86/IX/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi na obszarze powiatu kłobuckiego oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdów (Uchwała Nr 86_IX_2011.pdf)

- Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kłobuckiego (Uchwała Nr 81_VIII_2011.pdf)

- Ustalenie wysokości opłaty za usuwanie i przechowywanie pojazdów na obszarze Powiatu Kłobuckiego (Uchwała Nr 66_VI_2011.pdf).

- Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kłobuckiego za 2010 rok (Uchwała Nr 27_IV_2011.pdf)

- Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok (Uchwała Nr 22_III_2010.pdf)

- Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kłobuckiego (Uchwała Nr 15_III_2010.pdf)