Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Kłobuck, dnia 28 maja 2004

Nr EKZ 3471/04/04

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Starostwo Powiatowe w Kłobucku ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck, tel. 34/3109500 fax. 34/3109507 www.klobuck.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl informuje o udzieleniu zamówienia  

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
- cena 100 %

Najkorzystniejszą ofertą dla zadania 1 okazała się oferta firmy:

INTER-ES Piotr Ponikowski ul. Wykładowa 61 51-520 Wrocław, oddział Częstochowa ul Jesienna 87/89 42-200 Częstochowa za kwotę ryczałtową brutto 39 215,00 ( słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście piętnaście złotych 00/100 )

Najkorzystniejszą ofertą dla zadania 2 okazała się oferta firmy:

„BIS” Karol Kowalski ul. Niepodległości 41A 42-200 Częstochowa za kwotę ryczałtową brutto 28 363,00 ( słownie dwadzieścia osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy złote 00/100 )