Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapraszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie podziału zabudowanej nieruchomości.

nowa podstrona, dodana 2004-07-06

 

Kłobuck dnia 05.07.2004 r.

Postępowanie Nr GKN.3422/21/904

Starostwo Powiatowe w Kłobucku zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania:

- wykonanie podziału zabudowanej nieruchomości położonej w Rebielicach Królewskich przy ul. Głównej 24, oznaczonej jako działka nr 1797/4 o pow. 0,1087 ha, obręb Rębielice Królewskie gm. Popów, stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego, zgodnie z projektem podziału (opinia o sposobie i możliwości podziału budynku w zakresie zadania).

Ustala się termin wykonania usługi - do dnia 30 września przekazanie ostatecznej dokumentacji z podziału .

Przy wyborze oferty Starostwo Powiatowe będzie kierować się ceną brutto za usługę.

Oferty pisemne należy składać w Kancelarii Starostwa Powiatowego, pokój nr 20 w zaklejonej kopercie lub przesyłać na adres Starostwa z oznaczeniem sprawy „ Oferta nr GKN. 3422/ 21 /04 ” w terminie do dnia 12 lipca  2004r. do godz. 12.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 lipca 2004 r o godz. 13,00 w pokoju Nr 106.

Bliższą informację dotyczącą zakresu oferty można uzyskać w Wydziale GKN – pokój nr 136 (tel. 034  3109562).

Postępowanie o udzielenie zamówienia może zostać unieważnione w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą zamawiający przeznaczył na inansowanie zadania.

 

Z up. Starosty Kłobuckiego

mgr inż. Witold Kacperczyk

Naczelnik Wydziału Geodezji,

Kartografii Katastru

i Gospodarki Nieruchomościami