Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony na wykonanie chodnika w Kalei

nowa podstrona, dodana 2004-06-21

Kłobuck, dnia  17.06.2004 r.
PZD-BZ - 3450/25/2004
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG,
42-100 Kłobuck, ul. Zamkowa 19 tel.319-82-50
Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie chodnika w Kalei w ul. Cmentarnej i ul. Głównej.
Technologia i zakres: określone w dokumentacji budowlanej.Termin realizacji zamówienia: 15.07.2004 r.-rozpoczęcie;30.10.2004 r. - zakończenie
Formularz oferty można odebrać w siedzibie Zamawiającego -Powiatowy Zarząd Dróg Kłobucku, ul. Zamkowa 19.
Uprawnieni do kontaktów z oferentami -Iwona Chłąd, Czesław Kalwik
Termin składania ofert /w zamkniętych kopertach/upływa dnia ? 7.07.2004 r. godz.8:30.
Otwarcie ofert nastąpi dnia ? 7.07.2004 r. o godz.9:00  w siedzibie Zamawiającego.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy  z dnia 29.01.2004 r. - prawo o zamówieniach publicznych [Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 - tekst jednolity].