Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do składania ofert na wycenę nieruchomosci

nowa podstrona, dodana 2004-06-22

Zaproszenie do składania ofert

 

Postępowanie Nr GKN.3422/18/04

Starostwo Powiatowe w Kłobucku zaprasza do składania ofert na wykonanie opisanego zadania:

Wycena-określenie wartości nieruchomości zajętej pod drogę krajową, położonej obręb Kłobuck gmina Kłobuck, oznaczonej jako działka nr 1650/1 o powierzchni 0,0195 ha, karta mapy 12, do celów ustalenia odszkodowania w trybie art.73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. -Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U.Nr 133 poz.872 z późn. zm.)

Ustala się termin wykonania usługi - 21 dni licząc od daty zlecenia.

Przy wyborze oferty Starostwo Powiatowe będzie kierować się ceną brutto za usługę .

Oferty pisemne należy składać w zaklejonej kopercie z oznaczeniem sprawy GKN.3422/18/04 w terminie do dnia 30 czerwca 2004 roku do godz. 1200  w kancelarii tut. Starostwa-pokój nr 20.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 107 w dniu 30 czerwca 2004 r. o godz.1230

Bliższą informację dotyczącą zakresu oferty można uzyskać w Wydziale Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,  pokój nr 136 lub telefonicznie (034) 3109561.

Postępowanie o udzielenie zamówienia może zostać unieważnione

w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą zamawiający przeznaczył na finansowanie zadania .

 

Kłobuck, dnia 22.06.2004r.