Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wycena-określenie wartości nieruchomości zajętej pod drogę krajową i wojewódzką

nowa podstrona, dodana 2004-07-01


Kłobuck dnia 01.07.2004r.
Postępowanie Nr GKN.3422/20/04
Starostwo Powiatowe w Kłobucku zaprasza  do składania ofert na wykonanie opisanych zadań  :

1.Wycena-określenie wartości nieruchomości zajętej pod drogę krajową,  położonej obręb Libidza gmina Kłobuck, oznaczonej jako działka nr 1050/1 o powierzchni 0,0894 ha,karta mapy 7, do celów ustalenia odszkodowania w trybie art.73 ustawy z dnia 13 października 1998 r-Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U.Nr 133,poz.872 z późn.zm.)
2.Wycena-określenie wartości nieruchomości zajętej pod drogę wojewódzką,położonej obręb Kamyk gmina Kłobuck,oznaczonej jako działka nr 400/1 o powierzchni 0,0129 ha,karta mapy 5,do celów ustalenia odszkodowania w trybie art.73 ustawy z dnia 13 pażdziernika 1998r-Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U.Nr 133,poz.872 z późn.zm.)

Ustala się termin wykonania usługi - 21 dni  licząc od daty zlecenia .
Przy wyborze oferty Starostwo Powiatowe będzie kierować się ceną brutto za usługę odrębnie dla każdego zadania.
Oferty pisemne należy składać w zaklejonej kopercie z oznaczeniem sprawy GKN.3422/20/04 i numerem zadania w terminie  do dnia 9 lipca 2004 roku do godz.  12.00  w kancelarii tut.Starostwa-pokój nr 20.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w pokoju  nr 107 w dniu 9 lipca 2004 r. o godz. 12.30
Bliższą informację dotyczącą zakresu oferty można uzyskać w Wydziale Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - pokój nr 136 lub telefonicznie (034) 3109561.
 Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia   może   zostać     unieważnione w przypadku , gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą zamawiający przeznaczył na finansowanie zadania .