Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do wykonania operatów szacunkowych

nowa podstrona, dodana 2004-07-29

Kłobuck dnia  29.07.2004r

Nr.  GKN.3422/ 24 /04                                                         

Starostwo Powiatowe w Kłobucku zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie operatów szacunkowych (CPV-70332100-8) dla nieruchomości gruntowych dla działek :

1)       nr  1042/3   o pow. 0,0077 ha  obręb Kłobuck m.Kłobuck ,

2)       nr  1051/17 o pow. 0,0071 ha obręb Zagórze m.Kłobuck  ,

3)       nr   434/1  o pow. 0,0042 ha obręb Krzepice m. Krzepice ,

stanowiące własność Skarbu Państwa, zabudowane stacjami transformatorowymi Zakładu Energetycznego do celów uwłaszczenia w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.u.z 2000r Nr 46 poz. 543 ) . 

Ustala się termin wykonania usługi -  do dnia  27 sierpnia 2004r. 

Przy wyborze oferty Starostwo Powiatowe będzie kierować się podaną dla  zadania ceną brutto.

Oferty pisemne z podaniem cen netto i brutto należy składać w zaklejonej kopercie z oznaczeniem sprawy nr GKN.3422/24/04,  w  terminie  do  dnia  5 sierpnia  2004r  do godz. 12.00 w  kancelarii tut. starostwa - pokój nr 20 .

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 107 w dniu 5 sierpnia 2004r do godz.1230.

Bliższą informację dotyczącą zakresu  oferty można uzyskać w Wydziale Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – pokój nr  136 lub telefonicznie (034)3109561 lub 3109562 w godzinach pracy urzędu .

Zapytanie o cenę następuje poza ustawą o zamówieniach publicznych . 

Postępowanie o udzielenie  zamówienia może zostać unieważnione w przypadku , gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą zamawiający przeznaczył na finansowanie zadań . 
informację wytworzył(a): wpisz imię i nazwisko lub nazwę
za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko lub nazwę
data wytworzenia: wpisz datę