Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony na wykonanie nakładki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 492 na odcinku ul. 3 Maja i ul. 11 Listopada w Kłobucku

nowa podstrona, dodana 2004-08-20

Kłobuck, dnia  20.08.2004 r.

PZD-BZ - 3450/28/2004

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG,

42-100 Kłobuck, ul. Zamkowa 19 tel.319-82-50

Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie nakładki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 492 na odcinku ul. 3 Maja i ul. 11 Listopada w Kłobucku

Technologia i zakres:określone w kosztorysie przedmiarowym robót

Termin realizacji zamówienia: 29.10.2004 r. - zakończenie

Formularz oferty, oraz SIWZ można odebrać w siedzibie Zamawiającego -Powiatowy Zarząd Dróg Kłobucku, ul. Zamkowa 19./opłata 40 zł/

Uprawnieni do kontaktów z oferentami -Iwona Chłąd, Czesław Kalwik

Termin składania ofert /w zamkniętych kopertach/upływa dnia - 10.09.2004 r. godz.8:30. - w siedzibie Zamawiającego , pokój nr 1

Otwarcie ofert nastąpi dnia - 10.09.2004 r. o godz.9:20  w siedzibie Zamawiającego - Sala Konferencyjna

Kryterium oceny ofert - cena /waga 100 pkt/

Termin związania ofertą:30 dni

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy  z dnia 29.01.2004 r. - prawo o zamówieniach publicznych [Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 - tekst jednolity z późn. zm].