Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony na wykonanie nakładki w ciągu drogi powiatowej Nr S 2041 Kałmuki - Hutka

nowa podstrona, dodana 2004-08-23

Kłobuck, dnia  23.08.2004 r.

PZD-BZ - 3450/29/2004

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG,

42-100 Kłobuck, ul. Zamkowa 19 tel.319-82-50

Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie nakładki w ciągu drogi powiatowej Nr S 2041 Kałmuki - Hutka w km. od 0+000 do 0+480

Technologia i zakres:określone w kosztorysie przedmiarowym robót

Termin realizacji zamówienia: 29.10.2004 r. - zakończenie

Formularz oferty, oraz SIWZ można odebrać w siedzibie Zamawiającego -Powiatowy Zarząd Dróg Kłobucku, ul. Zamkowa 19./opłata 40 zł/

Uprawnieni do kontaktów z oferentami -Iwona Chłąd, Czesław Kalwik

Termin składania ofert /w zamkniętych kopertach/upływa dnia - 10.09.2004 r. godz.8:30. - w siedzibie Zamawiającego , pokój nr 1

Otwarcie ofert nastąpi dnia - 10.09.2004 r. o godz.9:40  w siedzibie Zamawiającego - Sala Konferencyjna

Kryterium oceny ofert - cena /waga 100 pkt/

Termin związania ofertą:30 dni

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy  z dnia 29.01.2004 r. - prawo o zamówieniach publicznych [Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 - tekst jednolity z późn. zm].