Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych położonych w Kłobucku ul. Staszica 12

Treść ogłoszenia

 

Zarząd  Powiatu  w  Kłobucku ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych położonych w Kłobucku ul.Staszica 12 na działce nr 3607, obręb Kłobuck stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego z przeznaczeniem na działalność biurową, usługowo-handlową wg poniższego oznaczenia:

- Nr 1.1 budynek frontowy parter lewa strona  pow. użytkowa 58,15 m² - wywoławcza stawka  miesięcznego czynszu 1 m² wynosi 15,00 zł ,

- Nr 1.2 budynek frontowy parter prawa strona pow. użytkowa 95,51m² wywoławcza stawka  miesięcznego czynszu 1 m² wynosi 14,00 zł

- Nr 1.3 budynek frontowy I piętro pow. użytkowa 252,39 m² , wywoławcza stawka miesięcznego czynszu 1 m² wynosi 14,00 zł

- Nr 1.4 budynek frontowy II piętro pow. użytkowa 268,24m². wywoławcza stawka miesięcznego czynszu 1 m² wynosi 13,00 zł

- Nr 2  budynek socjalno-administracyjny pow. użytkowa 50,97m² , wywoławcza stawka  miesięcznego czynszu 1 m² wynosi 12,00 zł

- Nr 3 budynek zaplecza technicznego pow. użytkowa 163,72m² , wywoławcza stawka miesięcznego czynszu 1 m² wynosi 12,00 zł ,

- Nr 4 Wiata magazynowa pow. użytkowa 189,95m2 , wywoławcza stawka miesięcznego czynszu 1 m² wynosi 11,00 zł.

Stawka czynszu brutto zostanie powiększona o podatek Vat 22 %. Stawka nie dotyczy odpłatności za korzystanie z mediów i innych opłat związanych z najmem.

Wadium w wysokości 10 % kwoty miesięcznego czynszu wg stawki wywoławczej netto tj. dla: lokalu Nr 1.1 kwotę 87,22 zł, lokalu Nr 1.2 kwotę 133,71 zł, lokalu Nr 1.3 kwotę 353,35 zł, lokalu Nr 1.4 kwotę 348,71 zł, lokalu Nr 2 kwotę 61,16 zł, lokalu Nr 3 kwotę 196,46 zł ,lokalu Nr 4 kwotę 208,94 zł należy wpłacić osobno dla każdej nieruchomości na konto Starostwa Powiatowego w Kłobucku BOŚ S.A. O/Cz-wa Ekspozytura w Kłobucku nr r-ku 48154010142001730841560013 najpóźniej do 23.10.2004r, określając lokal, którego ma wadium dotyczyć.

W przypadku braku ofert na najem całych powierzchni lokali dopuszcza się najem ich części . Przy ofertach dot. części tych samych powierzchni w obrębie wykazanych lokali pierwszeństwo w rozstrzygnięciu przetargowym będzie miała oferta obejmująca większą powierzchnię . W tych przypadkach obowiązuje wpłata wadium ustalona jak wyżej .

Przetarg odbędzie się 27.10.2004r  o  godz. 1200  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłobucku ul. Rynek im.Jana Pawła II 13 – pokój nr 15 .

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet należnego czynszu najmu, w przypadku uchylenia się od podpisania umowy przepada na rzecz wynajmującego a wpłacone przez uczestnika, który nie wygra przetargu zostanie niezwłocznie zwrócone. 

Dodatkowych informacji udziela Starostwo Powiatowe w Kłobucku Wydział Geodezji Kartografii  Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.- telefon ( 034) 3109561 lub 3109562 .