Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony na dostawę soli w związku z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2004/2005

Kłobuck, dnia  12.10.2004 r.

PZD-BZ - 3450/36/2004

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG,

42-100 Kłobuck, ul. Zamkowa 19 tel.319-82-50

Ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę soli w związku z zimowym  utrzymaniem  dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2004/2005

Technologia i zakres robót: określone w „Szczegółowej specyfikacji technicznej zimowego utrzymania dróg w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2004/2005”

Termin realizacji zamówienia: od 8 listopada 2004 r.  do 31 marca 2005 r.

Formularz oferty, oraz SIWZ można odebrać w siedzibie Zamawiającego -Powiatowy Zarząd Dróg Kłobucku, ul. Zamkowa 19.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami -Iwona Chłąd, Czesław Kalwik

Termin składania ofert /w zamkniętych kopertach/upływa dnia - 29.10.2004 r. godz.8:30. - w siedzibie Zamawiającego , pokój nr 1

Otwarcie ofert nastąpi dnia - 29.10.2004 r. o godz.9:30  w siedzibie Zamawiającego - Sala Konferencyjna

Kryterium oceny ofert - cena /waga 100 pkt/

Termin związania ofertą:30 dni

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy  z dnia 29.01.2004 r. - prawo o zamówieniach publicznych [Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 -  z późn. zm].