Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zakup i dostawę bonów towarowych do Starostwa Powiatowego w Kłobucku (CPV 22865000)

nowa podstrona, dodana 2004-11-03

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Starostwo Powiatowe w Kłobucku ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507 www.klobuck.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na zakup i dostawę bonów towarowych do Starostwa Powiatowego w Kłobucku (CPV 22865000)

Miejsce realizacji: Kłobuck.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony do 60 000 euro;

Przedmiot zamówienia:

dostawa bonów towarowych do Starostwa Powiatowego w Kłobucku o następujących nominałach:

Nominał 100 zł      szt.          503

Nominał 50 zł        szt.            64

Nominał 20 zł        szt.              1

Nominał 10 zł        szt.              1

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany): do 15 grudnia 2004r.

Zamawiający nie wymaga wadium.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena 50%

ilość punktów sprzedaży (sklepów)  na terenie powiatu kłobuckiego 50 %

Specyfikację istotnych warunków zamówienia) można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 2 lub za zwrotnym potwierdzeniem.

Uprawniony do kontaktów z oferentami: Piotr Mach,  e-mail: zam_pub@klobuck.pl  tel. (34) 3109502, fax. 34/3109507 pok. nr 2 w godz. 8:00-15:00.

Oferty należy składać: w siedzibie zamawiającego, pok. nr 20

Termin składania ofert upływa dnia: 18 listopada 2004 r. o godzinie 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 18 listopada 2004 r. o godzinie 10:30 w siedzibie zamawiającego, pok. nr 15.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki dodatkowe - spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert.

Starosta Kłobucki

Dariusz Desperak