Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zakup i dostawa kopiarki cyfrowej formatu A3

nowa podstrona, dodana 2004-11-05

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Starostwo Powiatowe w Kłobucku ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507 www.klobuck.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na: Zakup i dostawa kopiarki cyfrowej formatu A3  na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kłobucku (CPV 30121100-4)

 Miejsce realizacji: Kłobuck.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;

Opis przedmiotu zamówienia: Zakup i dostawa kopiarki cyfrowej formatu A3  na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kłobucku.

Przedmiot zamówienia: Kopiarki cyfrowa formatu A3  o minimalnych parametrach.

 1. kopiarka  cyfrowa - 22 kopie na minutę
 2. pokrywa oryginałów
 3. podajnik ręczny papieru
 4. czas nagrzewania poniżej 30 sekund
 5. zoom 25 - 400 %
 6. stolik pod kopiarkę
 7. 2 uniwersalne kasety A3-A5R,  jedna kaseta musi być dostosowana do obsługi materiałów eksploatacyjnych do 150g/m2
 8. zestaw materiałów eksploatacyjnych
 9. sieciowy moduł drukarki
 10. Ethernet 10 base-T/100 base-TX
 11. obsługuje protokoły sieciowe TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI,
 12. pamięć 128MB
 13. serwer wydruków - twardy dysk 20GB
 14. kody użytkownika – co najmniej 100  

Nie opuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany): 10.12.2004r.

Wadium nie jest wymagane.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
- cena 100 %

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 2 lub za zwrotnym potwierdzeniem.

Uprawniony do kontaktów z oferentami: Piotr Mach,  e-mail: zam_pub@klobuck.pl  tel. 34/3109502, fax. 34/3109507 pok. nr 2 w godz. 8:00-15:00.

Oferty należy składać: w siedzibie zamawiającego, pok. nr 20

Termin składania ofert upływa dnia: 22.11.2004 r. o godzinie 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 22.11.2004 r. o godzinie 10:30 w siedzibie zamawiającego, pok. nr 15.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki dodatkowe - spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert.

Starosta Kłobucki

Dariusz Desperak