Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do składania ofert na sprzedaż zużytych tonerów i zbiorników z atramentem

Kłobuck, dnia 1 grudnia 2004

 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 w Kłobucku

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck, tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

 zaprasza

do składania pisemnych ofert na sprzedaż zużytych tonerów i zbiorników z atramentem w ilościach podanych niżej.

 

Wykaz zużytych tonerów i zbiorników z atramentem

Rodzaj tonera

 

Ilość sztuk

HP LaserJet 1100

 

15

HP LaserJet 1200

 

13

HP LaserJet 5x00

 

6

HP LaserJet 6L

 

1

HP LaserJet 3020

 

1

Xerox

 

3

Rodzaj zbiornika z atramentem

Ilość sztuk

HP DesignJet 500

black

3

HP DesignJet 500

yellow

3

HP DesignJet 500

cyan

2

HP DesignJet 500

magenta

2

 

  1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
  2. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
  3. Termin realizacji (wymagany): 20.12.2004r.
  4. Kryteria wyboru ofert: - cena 100 %

Cenę oferty należy określić z należytą starannością, z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania wynikających z zakresu prac niezbędnych do wykonania zadania i doliczyć do powstałej kwoty inne składniki wpływające na ostateczną cenę. Cena ta będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

  1. Uprawniony do kontaktów z oferentami: Piotr Mach,  e-mail: zam_pub@klobuck.pl  tel. (34) 3109502, fax. 34/3109507 pok. nr 2 w godz. 800-15:00.
  2. Oferty należy składać: w siedzibie zamawiającego, pok. nr 20
  3. Termin składania ofert upływa dnia: 16.12.2004 r. o godzinie 1000.
  4. Otwarcie ofert nastąpi dnia: 16.11.2004 r. o godzinie 1030 w siedzibie zamawiającego, pok. nr 107.
  5. Odbiór zużytych tonerów i zbiorników z atramentem nastąpi po dokonaniu wpłaty na konto Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kłobucku osobiście lub za zaliczeniem pocztowym.

                                        Naczelnik Wydziału Geodezji Kartografii,      

                                        Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

                                        Witold Kacperczyk