Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kłobucku przy ul. Staszica 12, oznaczonej jako działka nr 3607 o pow. 2357 m²

Zarząd  Powiatu  w  Kłobucku
ogłasza
pierwszy  przetarg   ustny    nieograniczony   na   sprzedaż

1. Nieruchomości położonej w Kłobucku przy ul. Staszica 12, oznaczonej jako działka nr 3607 o pow. 2357 m², zabudowanej budynkiem III-kondygnacyjnym o pow. użytkowej 605m² i budynkami I-kondygnacyjnymi, opisanej w Kw Nr 27796  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Częstochowie –  Zamiejscowy  Wydział Ksiąg  Wieczystych  w Kłobucku, stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań. Przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Kłobuck – Śródmieście na cele:  przeznaczenie podstawowe - usługi administracji a przeznaczenie dopuszczalne – usługi niematerialne, mieszkaniowe, usługi związane z przeznaczeniem obiektów .
2. Cena wywoławcza  nieruchomości wynosi 645000,00 zł. Cena wywoławcza, oraz cena ustalona w wyniku kolejnych postąpień w trakcie przetargu jest ceną brutto .
3. Przetarg odbędzie się w dniu 05.10.2005 r w siedzibie Starostwa  Powiatowego w Kłobucku ul. Rynek im Jana Pawła II 13 – pokój nr 15, początek przetargu o godzinie  1000 .
4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 64500,00 zł, które należy wpłacić na konto Starostwa  Powiatowego w Kłobucku Bank Ochrony Środowiska O/Częstochowa nr 48154010142001730841560013, najpóźniej do dnia 30.09.2005r.     Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone     zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej przepada na rzecz sprzedającego. Wadium uczestnika wpłacone przez osobę, która nie została ustalona jako nabywca nieruchomości będzie niezwłocznie zwrócone, najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, na konto wskazane przez tę osobę .  
5. Postąpienie nie może wynosić mniej niż   6450,00 zł.
6. Cena nieruchomości płatna jest jednorazowo, najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży. Koszt sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.
7. Szczegółowe informacje o przetargu , można uzyskać w Wydziale Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami  Starostwa Powiatowego w Kłobucku – pokój nr 106 lub 136   tel. ( 034) 3109561 lub 3109562.
Obiekt można oglądać po wcześniejszym ustaleniu terminu z w/w wydziałem.
1. Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny; w tym przypadku wadium podlega zwrotowi.

 

Opis nieruchomości będącej przedmiotem przetargu

Nieruchomość zabudowana zlokalizowana w strefie centralnej, miasta Kłobuck – grunty o dominującej funkcji usługowo-handlowej. Lokalizacja nieruchomości na terenie zorganizowanej zabudowy miejskiej o charakterze budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego i wielomieszkaniowego, w sąsiedztwie obiektów usługowo-handlowych oraz publiczno-społecznych (fot. 3)
Nieruchomość położona w bezpośrednim sąsiedztwie głównego szlaku komunikacji krajowej w relacji Częstochowa – Wieluń oraz głównego węzła komunikacji miejskiej (rondo – fot. 4). usytuowanie nieruchomości
W aktualnym stanie użytkowania nieruchomość stanowi teren zabudowany frontowym budynkiem III kondygnacyjnym oraz szeregiem I kondygnacyjnych budynków towarzyszących o charakterze magazynowo-gospodarczym (fot. 5, 6).
Nieruchomość stanowi teren w części utwardzony , z wydzielonymi miejscami parkingowymi. Dojazd do nieruchomości od strony ul. Staszica wyłącznie poprzez bramę przejazdową szer. 2,85 m. (fot. 7, 8)

Nieruchomość wyposażona jest w urządzenia infrastruktury technicznej:
- sieci wodociągowej
- sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
- sieci energetycznej
- sieć c.o. lokalna ( własna kotłownia ).

Nieruchomość położona w odległości:
- od siedziby obiektów administracji państwowej i samorządowej – ok. 0,9 km
- od węzła komunikacji miejskiej – ok. 0,2 km
- od głównego pasażu handlowo-usługowego – ok. 0,4 km.

Dokumentacja fotograficzna nierochomoci położonej w Kobucku przy ul. Staszica 12

fot. 3 Nieruchomość położona jest w sąsiedztwie obiektów fot.4 Nieruchomość położona w bezpośrednim sąsiedztwie głównego

fot. 5 Budynki towarzyszące o charakterze magazynowo-gospodarczym fot. 6 Budynki towarzyszące o charakterze magazynowo-gospodarczym

fot. 7 Widok od strony zachodniej Fot. 8 Dojazd do nieruchomości od strony ul. Staszica wyłącznie poprzez bramę przejazdową