Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu „Księgowość wspomagana komputerem” dla Powiatowego Urzędu Pracy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

 

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.klobuck.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

ogłasza
przetarg nieograniczony na:
Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu „Księgowość wspomagana komputerem” dla Powiatowego Urzędu Pracy

(CPV 80423000-5)

 

1.   Miejsce realizacji: Powiat kłobucki, miasto Częstochowa

2.   Opis przedmiotu zamówienia: Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu „Księgowość wspomagana komputerem”, dla Powiatowego Urzędu Pracy (CPV 80423000-5): kurs dla osób bezrobotnych, – ilość uczestników 20 osób, ilość godzin szkoleniowych 200 ( w tym: szkolenie teoretyczne – 65 szkolenie praktyczne – 135)

3.      Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

4.      Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

4.1.  Termin realizacji (wymagany): do 20.12.2005r.

4.2.  Zamawiający nie wymaga wadium;

5.      Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
- cena 100 %

6.  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 2 lub za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Cena

7.  Uprawniony do kontaktów z oferentami:

7.1.   w zakresie przedmiotu zamówienia: Inspektor – Jolanta Filak, Powiatowy Urząd Pracy, ul. Długosza 114 pok. nr 304 tel. (34) 3171568,

7.2.   w zakresie procedury przetargowej: Inspektor ds. zamówień publicznych – Piotr Mach, Starostwo Powiatowe, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, pok. nr 2, tel.  34 / 3109502

8.   Oferty należy składać: w siedzibie zamawiającego, pok. nr 20

9.   Termin składania ofert upływa dnia: 10.11.2005 r. o godzinie 1000.

10.  Otwarcie ofert nastąpi dnia: 10.11.2005 r. o godzinie 1030 w siedzibie zamawiającego, pok. nr 15.

11. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki dodatkowe

11.1.  spełniający warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

11.2.  spełniający warunki art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych;

11.3.  są wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych;

11.4.  dysponują miejscem szkolenia teoretycznego zlokalizowanym na terenie powiatu kłobuckiego lub miasta Częstochowy.

12. Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert.

 

Starosta Kłobucki

Krzysztof Nowak