Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kłobuckiego

Zarząd  Powiatu  w  Kłobucku

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego

Działka nr  4350/228 o pow. 358m², obręb Kłobuck,  położona w  Kłobucku ul. 9 Maja, niezabudowana, zapisana w Kw Nr 17744 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Kłobucku. Nieruchomość wolna  od obciążeń i zobowiązań.  W  studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłobuck działka położona jest w strefie mieszkalnictwa o wysokiej intensywności zabudowy. Dostęp do drogi publicznej przewiduje się ustanowić poprzez służebność gruntową .
  Cena wywoławcza  nieruchomości  wynosi  30000 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 06.12.2005 r. w  siedzibie  Starostwa  Powiatowego w Kłobucku ul. Rynek im. Jana Pawła II 13–pokój nr 15, początek przetargu o godzinie 10.00.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium wysokości 3000 zł, na konto Starostwa Powiatowego w Kłobucku Bank Ochrony Środowiska O/Częstochowa nr 48154010142001730841560013, najpóźniej do dnia 02.12.2005r.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej przepada na rzecz sprzedającego.
Wadium uczestnika wpłacone przez osobę, która nie została ustalona jako nabywca nieruchomości będzie niezwłocznie zwrócone, najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, na konto wskazane przez tę osobę .  
Postąpienie nie może wynosić mniej niż kwota  300  zł. Cena wywoławcza, oraz cena ustalona w wyniku kolejnych postąpień w trakcie przetargu jest ceną brutto .
Cena nieruchomości płatna jest jednorazowo, najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży. Koszt sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca. Szczegółowe informacje o przetargu, można uzyskać w Wydziale Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kłobucku – pokój nr 106 lub 136   tel. (034) 3109561 lub 3109562, oraz na stronach internetowych www.bip.klobuck.pl i www.powiatklobucki.pl.
Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, bądź jego  unieważnienia bez podania przyczyny; w tym przypadku wadium podlega zwrotowi.

STAROSTA

mgr Krzysztof Nowak