Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego


Zarząd Powiatu w Kłobucku

 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego

 

 

Nieruchomość oznaczona jako działka nr 748/2 o pow. 3626m², obręb Krzepice m. Krzepice, położona w Krzepicach ul. Dąbrowskiego 69, w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej budowy północnej obwodnicy miasta Krzepice w ciągu drogi krajowej Nr 43, zabudowana jednopiętrowym budynkiem o pow. użytkowej 107,90m² i urządzeniami strzelnicy sportowej, zapisana w Kw Nr 33950 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Kłobucku.  Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań. Przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gm. Krzepice na cele - usługi oświaty, obiekty użyteczności publicznej lub usługi komercyjne, centrum handlu i usług oraz dopuszczalne cele mieszkaniowe, parkingi, urządzenia sportowe, garaże, drogi i place wewnętrzne.

Cena wywoławcza  nieruchomości  wynosi  150.000 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 03.01.2007r w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłobucku ul. Rynek im. Jana Pawła II 13–pokój nr 15, początek przetargu o godzinie  1000.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium wysokości 15.000 zł na konto Starostwa Powiatowego w Kłobucku Bank Ochrony Środowiska O/Częstochowa nr 48154010142001730841560013, najpóźniej do dnia 29.12.2006r.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej przepada na rzecz sprzedającego.

Wadium uczestnika wpłacone przez osobę, która nie została ustalona jako nabywca nieruchomości będzie niezwłocznie zwrócone, najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, na konto wskazane przez tę osobę .  

Postąpienie nie może wynosić mniej niż kwota  1.500 zł .

Cena wywoławcza, oraz cena ustalona w wyniku kolejnych postąpień w trakcie przetargu jest ceną brutto. Cena nieruchomości płatna jest jednorazowo, najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży.

Koszt sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Dodatkowej informacji o nieruchomości oraz przetargu udziela Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kłobucku – pokój nr 106 lub 136 tel.( 034) 3109561 lub 3109562. Ogłoszenie o przetargu wraz regulaminem publikowane jest na stronach internetowych www.bip.klobuck.pl i www.powiatklobucki.pl . 

Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, bądź jego unieważnienia; w tym przypadku wadium podlega zwrotowi .

 

Do pobrania 

 

- DOCRegulamin przeprowadzenia przetargu.doc (61,00KB)

 

 

Dokumentacja fotograficzna nieruchomości położonej

w Krzepicach przy ul. Dąbrowskiego 69

 

scan 1.jpeg

 

scan 2.jpeg

 

scan 3.jpeg

 

scan 4.jpeg