Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości siedziby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kłobucku, położonej w Kłobucku przy ul. Wieluńskiej 11

nowa podstrona, dodana 2007-08-22


Zarząd Powiatu w Kłobucku
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości siedziby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kłobucku, położonej w Kłobucku przy ul. Wieluńskiej 11, stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego :
1.         powierzchni użytkowej 2m² w ciągu komunikacyjnym w budynku frontowym ,
2.         lokalu użytkowego o pow.31,20m2  w drugim budynku,
na okres 3 lat, z przeznaczeniem na działalność usługową .
 
Wywoławcza stawka miesięcznego czynszu najmu dla powierzchni w budynku frontowym wynosi 720,00 zł + podatek Vat, co stanowi kwotę 878,40 zł (stawka obejmuje koszty mediów ).
Wywoławcza stawka miesięcznego czynszu dla lokalu użytkowego wynosi 1000,00 zł + podatek Vat, co stanowi kwotę 1220,00 zł. (stawka nie obejmuje koszty mediów ).
Wadium w wysokości 10 % kwoty miesięcznego czynszu wywoławczego t.j. kwotę 87,84 zł do przedmiotu opisanego w pkt 1 i kwotę 122,00 zł do przedmiotu opisanego w pkt. 2 należy wpłacić osobno dla każdej nieruchomości na konto Starostwa Powiatowego w Kłobucku Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Cz-wa Ekspozytura w Kłobucku nr r-ku 48154010142001730841560013 najpóźniej do 20.09.2007. Wpłacając należy określić nieruchomość, którego ma wadium dotyczyć.
Przetarg odbędzie się 25.09.2007r o godz. 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłobucku ul. Rynek im. Jana Pawła II 13 – pokój nr 15 .
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet należnego czynszu najmu, a w przypadku uchylenia się od podpisania umowy najmu przepada na rzecz wynajmującego. Wadium wpłacone przez uczestnika, który nie wygra przetargu zostanieniezwłocznie zwrócone
Dodatkowych informacji udziela Wydział Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – telefon ( 034) 3109561 lub 3109562 . Ogłoszenie o przetargu wraz z regulaminem publikowane jest na stronach internetowych www.bip.klobuck.pl, www.powiatklobucki.pl .
Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu, w tym przypadku wadium podlega zwrotowi .
 

w/z Starosty
Roman Minkina
WICESTAROSTA