Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg położonych na terenie Powiatu Kłobuckiego oraz umieszczania i przechowywania ich na wyznaczonych parkingach strzeżonych

  Starostwo Powiatowe w Kłobucku

42 – 100 Kłobuck ul. Rynek im. Jana Pawła II nr. 13

  Ogłasza konkurs na:

Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg położonych na terenie Powiatu Kłobuckiego oraz umieszczania i przechowywania ich na wyznaczonych parkingach strzeżonych.

 Stosownie do przepisów art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. Nr 108 z 2005r., poz. 908 z późn. zm.)

 Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług (na koszt właściciela pojazdu) w zakresie:

  1. usuwania i przemieszczania pojazdów z dróg położonych w obrębie powiatu kłobuckiego.
  2. przyjmowania i przechowywania pojazdów na wyznaczonych parkingach strzeżonych.

 Termin realizacji umowy – 3 lata od dnia podpisania umowy.

Warunki wymagane od uczestników postępowania zostały zamieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kłobucku www.bip.klobuck.pl Można je również odebrać bezpłatnie, osobiście w Wydziale Komunikacji i Transportu, Kłobuck ul.     Wieluńska 11.Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Termin składania ofert upływa dnia 14 grudnia 2007r. o godz. 13 .

Oferty, sporządzone zgodnie z warunkami zawartymi w Specyfikacji należy składać w siedzibie zamawiającego w Kłobucku ul Rynek im. Jana Pawła II nr 13 ( Kancelaria ogólna p.20).

Szczegółowe informacje są udzielane w Starostwie Powiatowym w Kłobucku ul Wieluńska 11 p.1 (Wydział Komunikacji i Transportu).

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 9 lutego 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz.177 z poźn. zm).

Wicestarosta Kłobucki
              Roman Minkina

Dokumenty do pobrania:
- PDFDokumentacja konkursowa.pdf (148,00KB)
- JPEGzał 1.jpeg (122,58KB)
- JPEGzał 2.jpeg (98,73KB)
- JPEGzał 3.jpeg (84,24KB)