Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych dla Powiatowego Urzędu Pracy - 9 części

                                                         

 logo.jpeg
 
 
PROJEKT SYSTEMOWY pn. „UWIERZ W SIEBIE” WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
 
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
 
Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych dla Powiatowego Urzędu Pracy – 9 części
( CPV 80423120-2, 80411200-0, 80423000-5 )
 
 
1.      Nazwa i adres Zamawiającego
Powiat Kłobucki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Kłobuckiego z siedzibą w Kłobucku Adres Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Kłobucku, 42-100 Kłobuck, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, tel. 343109500, e-mail: zam_pub@klobuck.pl, Fax.: 343109507,
2.      Tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
3.      Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.bip.klobuck.pl
4.      Określenie przedmiotu zamówienia wraz z zakresem zamówienia:
Część I - SPAWANIE METODĄ MAG (WYKONYWANIE SPOIN PACHWINOWYCH).
Szkolenie przeznaczone jest dla 12 osób bezrobotnych posiadających wykształcenie min. podstawowe oraz dobry stan zdrowia.
Celem szkolenia jest uzyskanie przez osoby bezrobotne praktycznych umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do pracy w zawodzie spawacza oraz uzyskanie uprawnień zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Szkolenie musi zostać przeprowadzone zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach i powinno obejmować 25 godzin teoretycznych oraz 120 godzin praktycznych. Powinno kończyć się egzaminem państwowym i wydaniem absolwentom szkolenia dokumentu ukończenia szkolenia wraz z informacją o realizowaniu szkolenia w ramach projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - jeżeli nie ma możliwości zamieszczenia odpowiedniej informacji na certyfikatach, świadectwach czy dyplomach (np. zaświadczenia na drukach MEN) – Wykonawca zobowiązany jest do wydania dodatkowego zaświadczenia zawierającego tę informację, - wydaniem Świadectwa Egzaminu Spawacza i Książki Spawacza.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wszelkie materiały niezbędne do przeprowadzenia szkolenia oraz odzież ochronną.
Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić niezbędne badania lekarskie.
Szkolenie musi odbyć się na terenie powiatu kłobuckiego lub miasta Częstochowy.
Koszt szkolenia powinien zatem dodatkowo obejmować:
·         badania lekarskie,
·         ubrania robocze i rękawice spawalnicze,
·         opłata za egzamin państwowy.
 
 
 
Część II PRAWO JAZDY KAT. C.
Szkolenie przeznaczone jest dla 20 osób bezrobotnych posiadających prawo jazdy kat. B. Osoby bezrobotne będą kierowane do przeszkolenia w dwóch grupach.
Szkolenie musi zostać przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 108 z 2005r., poz. 908 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. Nr 217 z 2005 r., poz. 1834 z późn. zm.) i powinno obejmować 20 godzin teoretycznych i 30 godzin praktycznych. Musi zakończyć się wydaniem absolwentom szkolenia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii C wraz z informacją o realizowaniu szkolenia w ramach projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - jeżeli nie ma możliwości zamieszczenia odpowiedniej informacji na zaświadczeniu – wydanie dodatkowego zaświadczenia zawierającego tę informację - oraz zgłoszeniem absolwentów szkolenia na egzamin państwowy.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wszelkie materiały szkoleniowe niezbędne do przeprowadzenia szkolenia.
Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić niezbędne badania lekarskie.
Szkolenie musi się odbyć na terenie powiatu kłobuckiego lub miasta Częstochowy.
Koszt szkolenia powinien zatem dodatkowo obejmować:
·         badania lekarskie,
·         opłata za egzamin państwowy.
 
Część III PRAWO JAZDY KAT. C+E.
Szkolenie przeznaczone jest dla 12 osób bezrobotnych posiadających prawo jazdy kat. C. Osoby bezrobotne będą kierowane do przeszkolenia w trzech grupach.
Szkolenie musi zostać przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 108 z 2005 r., poz. 908 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. Nr 217 z 2005 r., poz. 1834 z późn. zm.) i powinno obejmować 20 godzin teoretycznych i 25 godzin praktycznych. Musi zakończyć się wydaniem absolwentom szkolenia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii C+E wraz z informacją o realizowaniu szkolenia w ramach projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - jeżeli nie ma możliwości zamieszczenia odpowiedniej informacji na zaświadczeniu – wydanie dodatkowego zaświadczenia zawierającego tę informację - oraz zgłoszeniem absolwentów szkolenia na egzamin państwowy.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wszelkie materiały szkoleniowe niezbędne do przeprowadzenia szkolenia.
Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić niezbędne badania lekarskie.
Szkolenie musi się odbyć na terenie powiatu kłobuckiego lub miasta Częstochowy.
Koszt szkolenia powinien zatem dodatkowo obejmować:
·         badania lekarskie,
·         opłata za egzamin państwowy.
 
Część IV BUKIECIARSTWO Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ.
Szkolenie przeznaczone jest dla 10 osób bezrobotnych posiadających wykształcenie min. podstawowe.
Celem szkolenia jest przygotowanie osób bezrobotnych do wykonywania usług z zakresu bukieciarstwa.
Czas trwania szkolenia: 120 godzin (w tym godziny teoretyczne i praktyczne).
Szkolenie powinno obejmować m. in. zagadnienia (wykłady i ćwiczenia):
·         informacje na temat roślin ozdobnych,
·         utrwalanie roślin ozdobnych,
·         technologie wykonywania kompozycji z kwiatów: dekoracje pogrzebowe, wyroby ślubne i komunijne, wiązanki i dekoracje okolicznościowe, stroiki świąteczne,
·         zasady i techniki układania kwiatów w naczyniach,
·         obsługa kasy fiskalnej,
·         aktywne metody poszukiwania pracy.
Szkolenie powinno kończyć się egzaminem i wydaniem absolwentom szkolenia zaświadczeń o ukończeniu kursu wraz z informacją o realizowaniu szkolenia w ramach projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. - jeżeli nie ma możliwości zamieszczenia odpowiedniej informacji na certyfikatach, świadectwach czy dyplomach (np. zaświadczenia na drukach MEN) – wydanie dodatkowego zaświadczenia z zawierającego tę informację.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wszelkie materiały niezbędne do przeprowadzenia szkolenia.
Szkolenie musi odbyć się na terenie powiatu kłobuckiego lub miasta Częstochowy.
 
Część V KSIĘGOWOŚĆ Z OBSŁUGĄ KOMPUTEROWYCH PROGRAMÓW KSIĘGOWYCH.
Szkolenie przeznaczone jest dla 10 osób bezrobotnych posiadających wykształcenie min. średnie.
Celem szkolenia jest przygotowanie osób bezrobotnych do wykonywania czynności i obowiązków referenta księgowego oraz zdobycie przez nich umiejętności prowadzenia księgowości z wykorzystaniem komputera i komputerowych programów finansowo-księgowych
Czas trwania szkolenia: 150 godzin (w tym godziny teoretyczne i praktyczne).
Szkolenie powinno obejmować m. in. zagadnienia (wykłady i ćwiczenia):
·         podstawy rachunkowości,
·         rachunkowość finansowa i sprawozdawcza,
·         podatki oraz zasady ewidencji i rozliczeń zobowiązań podatkowych,
·         rozliczenia z ZUS.
·         ewidencja i obliczanie płac,
·         podstawy obsługi komputera,
·         praca na komputerowym programie finansowo-księgowym,
·         aktywne metody poszukiwania pracy.
Szkolenie powinno kończyć się egzaminem i wydaniem absolwentom szkolenia zaświadczeń o ukończeniu kursu wraz z informacją o realizowaniu szkolenia w ramach projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - jeżeli nie ma możliwości zamieszczenia odpowiedniej informacji na certyfikatach, świadectwach czy dyplomach (np. zaświadczenia na drukach MEN) – wydanie dodatkowego zaświadczenia z zawierającego tę informację.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wszelkie materiały niezbędne do przeprowadzenia szkolenia.
Szkolenie musi odbyć się na terenie powiatu kłobuckiego lub miasta Częstochowy.
 
Część VI STYLIZACJA PAZNOKCI Z ELEMENTAMI WIZAŻU.
Szkolenie przeznaczone jest dla 10 osób bezrobotnych posiadających wykształcenie min. podstawowe.
Celem szkolenia jest przygotowanie osób bezrobotnych do wykonywania usług kosmetycznych.
Czas trwania szkolenia: 150 godzin (w tym godziny teoretyczne i praktyczne).
Szkolenie powinno obejmować m. in. zagadnienia (wykłady i ćwiczenia):
·         manicure, pielęgnacja dłoni i paznokci,
·         pedicure, pielęgnacja stóp,
·         stylizacja, malowanie i zdobienie paznokci,
·         przedłużanie paznokci (omówienie i wskazanie różnych metod przedłużania paznokci, ćwiczenia praktyczne z jednej metody),
·         elementy stylizacji ubioru, wizażu oraz makijażu,
·         aktywne metody poszukiwania pracy.
Szkolenie powinno kończyć się egzaminem i wydaniem absolwentom szkolenia zaświadczeń o ukończeniu kursu wraz z informacją o realizowaniu szkolenia w ramach projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - jeżeli nie ma możliwości zamieszczenia odpowiedniej informacji na certyfikatach, świadectwach czy dyplomach (np. zaświadczenia na drukach MEN) – wydanie dodatkowego zaświadczenia z zawierającego tę informację.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wszelkie materiały niezbędne do przeprowadzenia szkolenia.
Szkolenie musi odbyć się na terenie powiatu kłobuckiego lub miasta Częstochowy.
 
Część VII PALACZ C.O.
Szkolenie przeznaczone jest dla 10 osób bezrobotnych posiadających wykształcenie min. podstawowe.
Celem szkolenia jest przygotowanie osób bezrobotnych do pracy w charakterze palacza centralnego ogrzewania oraz uzyskanie przez nich stosownych uprawnień zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Czas trwania szkolenia: 60 godzin (w tym godziny teoretyczne i praktyczne).
Szkolenie powinno obejmować m. in. zagadnienia (wykłady i ćwiczenia):
·         podstawowe akty prawne dotyczące obsługi kotłów,
·         ogólne wiadomości z fizyki i termodynamiki,
·         elementy i budowa instalacji C.O.,
·         budowa kotłów, osprzętu, urządzeń zabezpieczających,
·         paliwa do kotłów,
·         awarie – oznaki, przyczyny i sposoby zapobiegania,
·         czynności obsługowe, przeglądy, konserwacja,
·         przepisy BHP i ppoż.,
·         aktywne metody poszukiwania pracy.
Szkolenie powinno kończyć się egzaminem państwowym URE i wydaniem absolwentom szkolenia zaświadczeń o ukończeniu kursu wraz z informacją o realizowaniu szkolenia w ramach projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - jeżeli nie ma możliwości zamieszczenia odpowiedniej informacji na certyfikatach, świadectwach czy dyplomach
(np. zaświadczenia na drukach MEN) – wydanie dodatkowego zaświadczenia z zawierającego tę informację - oraz świadectw kwalifikacyjnych.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wszelkie materiały niezbędne do przeprowadzenia szkolenia.
Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić niezbędne badania lekarskie.
Szkolenie musi odbyć się na terenie powiatu kłobuckiego lub miasta Częstochowy.
Koszt szkolenia powinien zatem dodatkowo obejmować:
·         badania lekarskie,
·         opłata za egzamin państwowy,
·         wydanie uprawnień.
 
Część VIII KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z WYMIANĄ BUTLI GAZOWYCH.
Szkolenie przeznaczone jest dla 12 osób bezrobotnych posiadających wykształcenie min. podstawowe oraz dobry stan zdrowia.
Celem szkolenia jest uzyskanie przez osoby bezrobotne uprawnień dających prawo do kierowania wózkami jezdniowymi z napędem silnikowym oraz uprawnień do wymiany butli z gazem propan-butan w wózkach zasilanych gazem, zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Szkolenie musi zostać przeprowadzone zgodnie z wytycznymi Ośrodka Doskonalenia Kadr Ministerstwa Gospodarki w Mysłowicach i zawierać dodatkowe przeszkolenie z zakresu bezpiecznego użytkowania butli gazowych, w tym ich bezpiecznej wymiany w wózkach jezdniowych zasilanych gazem i powinno obejmować 67 godzin (w tym 47 godzin teoretycznych i 20 godzin praktycznych). Powinno kończyć się egzaminem Urzędu Dozoru Technicznego i wydaniem absolwentom szkolenia zaświadczeń o ukończeniu kursu wraz z informacją o realizowaniu szkolenia w ramach projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - jeżeli nie ma możliwości zamieszczenia odpowiedniej informacji na certyfikatach, świadectwach czy dyplomach (np. zaświadczenia na drukach MEN) – wydanie dodatkowego zaświadczenia zawierającego tę informację - oraz wydaniem zaświadczeń odnośnie bezpiecznej obsługi - wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych zasilanych gazem i zaświadczeń kwalifikacyjnych UDT.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wszelkie materiały szkoleniowe niezbędne do przeprowadzenia szkolenia.
Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić niezbędne badania lekarskie – psychotechniczne.
Szkolenie musi się odbyć na terenie powiatu kłobuckiego lub miasta Częstochowy.
Koszt szkolenia powinien zatem dodatkowo obejmować:
·         badania lekarskie - psychotechniczne,
·         opłata za egzamin państwowy.
 
Część IX PRACOWNIK DS. KADROWYCH I PŁACOWYCH.
Szkolenie przeznaczone jest dla 15 osób bezrobotnych posiadających wykształcenie min. średnie.
Celem szkolenia jest przygotowanie osób bezrobotnych do pracy w charakterze pracownika kadrowo-płacowego i uzyskanie przez nich praktycznych umiejętności i kwalifikacji w ww. zakresie.
Czas trwania szkolenia: 120 godzin (w tym godziny teoretyczne i praktyczne).
Szkolenie powinno obejmować m. in. zagadnienia (wykłady i ćwiczenia):
·         prawo pracy,
·         prowadzenie dokumentacji kadrowej,
·         prowadzenie dokumentacji płacowej,
·         rozliczenia z ZUS, US,
·         podstawy obsługi komputera,
·         praca na komputerowym programie kadrowym,
·         aktywne metody poszukiwania pracy.
Szkolenie powinno kończyć się egzaminem i wydaniem absolwentom szkolenia zaświadczeń o ukończeniu kursu wraz z informacją o realizowaniu szkolenia w ramach projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jeżeli nie ma możliwości zamieszczenia odpowiedniej informacji na certyfikatach, świadectwach czy dyplomach (np. zaświadczenia na drukach MEN) – wydanie dodatkowego zaświadczenia z zawierającego tę informację.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wszelkie materiały niezbędne do przeprowadzenia szkolenia.
Szkolenie musi odbyć się na terenie powiatu kłobuckiego lub miasta Częstochowy.
 
Dotyczy wszystkich części:
- Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem, skierowane na szkolenie osoby bezrobotne powyżej 25 roku życia (Zamawiający przekaże Wykonawcy listę uczestników szkolenia, ze wskazaniem osób, które należy ubezpieczyć od następstw nieszczęśliwych wypadków).
Koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków zostanie sfinansowany przez Zamawiającego, na podstawie przedłożonej polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej wysokość poniesionych kosztów oraz odrębnej faktury-rachunku wystawionej przez Wykonawcę na kwotę brutto wynikającą z polisy.
- Wykonawca zobowiązany jest umieszczać logo POKL, logo EFS, emblemat Unii Europejskiej oraz informację o realizowaniu szkolenia w ramach projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na wszystkich dokumentach związanych z organizacją szkolenia takich jak: harmonogram szkolenia, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, certyfikaty, dyplomy, listy obecności, wykaz osób, które ukończyły szkolenie, protokół z egzaminu, faktury itp.
- Wykonawca zobowiązany jest w miejscu organizacji zajęć szkoleniowych umieszczać plakaty, przekazane przez Zamawiającego, informujące o organizacji szkolenia w ramach projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ponadto zobowiązany jest umieszczać w widocznym miejscu flagę z emblematem Unii Europejskiej.
- Wykonawca zobowiązany jest do rejestrowania i bieżącego aktualizowania danych o organizowanym szkoleniu w ramach projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w internetowej bazie ofert szkoleniowych dostępnej pod adresem www.inwestycjawkadry.info.pl. Informacje na temat rejestracji nowej instytucji oraz dodawania nowej oferty szkoleniowej znajdują się w zakładce - Rejestracja instytucji szkoleniowej. Informacja o organizowaniu szkolenia powinna zostać umieszczona na ww. portalu internetowym na 10 dni kalendarzowych przed jego rozpoczęciem.
 
5.      Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
6.      Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
7.      Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Część I                  od lipca 2008 r. do 15 września 2008 r.
Część II                 od lipca 2008 r. do 30 listopada 2008 r. (dwie grupy osób skierowanych)
Część III                od lipca 2008 r. do 30 listopada 2008 r. (trzy grupy osób skierowanych)
Część IV                 od lipca 2008 r. do 30 września 2008 r.
Część V                  od lipca 2008 r. do 30 września 2008 r.
Część VI                 od sierpnia 2008 r. do 30 września 2008 r.
Część VII                od września 2008 r. do 15 października 2008 r.
Część VIII               od września 2008 r. do 31 października 2008 r.
Część IX                 od października 2008 r. do 30 listopada 2008 r.
 
8.      Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
9.      Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
§         posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
§         posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
§         w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 1 usługę szkoleniową dla minimum 10 osób każda, o tematyce tożsamej ze składaną ofertą,
§         znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
§         nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków zgodnie z formułą - spełnia - nie spełnia - w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach,
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
§         Ofertę (wzór - zał. nr 1 do SIWZ);
§         Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt.1-4 i art. 24 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór - zał. nr 2 do SIWZ);
§         Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
§         Oświadczenie że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (wzór - zał. nr 3 do SIWZ);
§         Preliminarz kosztów, który powinien zawierać koszt szkolenia jednego uczestnika oraz koszt osobogodziny szkolenia;
§         Program szkolenia który musi odpowiadać wymogom określonym w § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03 luty 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2006 Nr 31, poz. 216) i spełniać wymogi, jeżeli takie istnieją, wynikające z odrębnych przepisów. Wskazane jest aby program szkolenia wykorzystywał elementy standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych, dostępne w bazach danych prowadzonych przez MPiPS, znajdujących się na stronie internetowej www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl (wzór – zał. nr 4 do SIWZ));
§         Wykaz usług szkoleniowych o tematyce tożsamej ze składaną ofertą, zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie (wzór - zał. nr 5 do SIWZ);
§         Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także ilości przeprowadzonych szkoleń w zakresie, który obejmuje zamówienie – (wzór - zał. nr 6 do SIWZ);,
§         Wzór zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji;
§         Aktualne zaświadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy;
§         Certyfikat jakości usług, (jeżeli Wykonawca posiada). Certyfikat jakości usług może dotyczyć zarówno kierunku szkolenia, na które Wykonawca złoży ofertę, jak również Wykonawcy, jako instytucji szkoleniowej świadczącej usługi szkoleniowe. Wśród certyfikatów przedstawianych mogą się znaleźć np: certyfikat zarządzania jakością kształcenia/szkolenia, wydany na podstawie międzynarodowych norm ISO, standard HACCP, certyfikat dla szkół językowych PASE lub inny znak jakości, akredytacje Kuratora Oświaty itd.;
§         Zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kandydatów na kierowców wydane przez właściwego Starostę Powiatowego – dotyczy części II i III.
10. Wymagane wadium:
Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.
11. Kryteria oceny ofert:
cena oferty                                                                        70%,
doświadczenie Wykonawcy                                                  20%,
posiadanie przez Wykonawcę certyfikatu jakości usług           10%.
12. Miejsce i termin składania ofert:
Starostwo Powiatowe w Kłobucku, 42-100 Kłobuck, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, pok. Nr 25, 9 lipca 2008 roku, godzina 1000,
13. Termin związania ofertą:
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert
14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
15. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
16. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
17. Niniejsze postępowanie zostało ogłoszone w dniu 26 czerwca 2008 roku w siedzibie Zamawiającego - Starostwo Powiatowe w Kłobucku ul. Rynek im. Jana Pawła II 13 42-100 Kłobuck, na stronie internetowej www.bip.klobuck.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych.
 
 
 
 
                                Starosta Kłobucki
                                 Stanisław Garncarek
 
 
Dokumenty do pobrania: