Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłaszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem powierzchni użytkowej położonej w Kłobucku przy ul. Wieluńskiej 11

Zarząd Powiatu w Kłobucku

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem powierzchni użytkowej 2m² w ciągu komunikacyjnym w budynku frontowym siedziby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku, położonej w Kłobucku przy ul. Wieluńskiej 11, stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego, na okres 3 lat, z przeznaczeniem na działalność usługową .

Wywoławcza stawka miesięcznego czynszu najmu dla powierzchni użytkowej w budynku frontowym wynosi 792,13 zł netto ( bez podatku Vat ) .   
Wadium w wysokości 10 % kwoty miesięcznego czynszu wywoławczego t.j. kwotę 79,21 zł należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Kłobucku Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Częstochowa nr r-ku 48154010142001730841560013 najpóźniej do dnia  22.08.2008. 
Przetarg odbędzie się 27.08.2008r o godz. 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłobucku ul. Rynek im. Jana Pawła II 13 – pokój nr 15 .
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet należnego czynszu najmu, a w przypadku uchylenia się od podpisania umowy najmu przepada na rzecz wynajmującego. Wadium wpłacone przez uczestnika, który nie wygra przetargu zostanie niezwłocznie zwrócone . 
Dodatkowych informacji udziela Wydział Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – telefon ( 034) 3109561 lub 3109562 . Ogłoszenie o przetargu wraz z regulaminem publikowane jest na stronie internetowej www.bip.klobuck.pl.
Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu, w tym przypadku wadium podlega zwrotowi.

Pliki do pobrania:
- PDFGKN G III 7002 00003 08 Regulamin przetargu Wielunska 11.pdf (130,65KB)