Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłaszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Kłobucku przy ul. Częstochowskiej, oznaczonej jako działka nr 3792/10

 PDFOgłaszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Kłobucku przy ul. Częstochowskiej.pdf (28,20KB)

 

Opis nieruchomości będącej przedmiotem przetargu

 

Nieruchomość położona w strefie centralnej, miasta  Kłobuck – grunty o dominującej funkcji usługowo-handlowej .

Lokalizacja nieruchomości na terenie zorganizowanej zabudowy miejskiej o charakterze budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, w sąsiedztwie obiektów usługowo - handlowych .

Nieruchomość położona w bezpośrednim sąsiedztwie głównego szlaku komunikacji krajowej w relacji Częstochowa – Wieluń oraz głównego węzła komunikacji miejskiej (rondo).

W aktualnym stanie użytkowania nieruchomość stanowi teren zieleni , w strefach ochrony konserwatorskiej :

1)     strefie „B” – ochrony konserwatorskiej obejmującej układ wpisany do rejestru zabytków wraz z otuliną w obrębie której plan nakłada obowiązek uzyskania opinii Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla projektów budowlanych obiektów nowo wznoszonych, projektów ogrodzeń od strony ulic publicznych, projektów obiektów małej architektury, projektów infrastruktury podziemnej i naziemnej oraz projektów nowych nasadzeń zieleni wysokiej ;

2)     strefie „OW” – obserwacji archeologicznej w obrębie której plan nakłada  obowiązek prowadzenia inwestycji pod nadzorem archeologicznej, w przypadku podejmowania działań związanych z naruszeniem gruntu;

3)     obszarze wpisanym do rejestru zabytków w obrębie którego ustalono obowiązek uzgodnień jak w pkt.1 oraz obowiązek uzyskania decyzji Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zezwalającej na wszelkie inwestycje . 

 

Działanie inwestycyjne podejmowane na terenie przedmiotowej działki wymaga uzgodnienia m.in. ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków ( w zakresie ochrony konserwatorskiej) Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad  ( w zakresie obsługi komunikacyjnej ). 

mapa.jpeg