Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji geodezyjnej

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

zaprasza do składania ofert na:

 

Zadanie 1

- podział nieruchomości położonej w Częstochowie przy ul. Armii Krajowej Nr 55, obręb 29b, oznaczonej jako działka nr 12 o pow. 0.1703 ha, polegający na wydzieleniu:

a) działki o powierzchni około 1390 m² przeznaczonej do zwrotu spadkobiercom byłych właścicieli

b) oraz części zajętej pod pas drogi publicznej.

 

Zadanie 2

- podział nieruchomości położonej w Częstochowie przy ul. Kujawskiej, obręb 82,oznaczonej jako działki nr 38/153, 38/155, 38/157, 38/42, 38/162, polegający na wydzieleniu z przedmiotowej nieruchomości działek przeznaczonych do zwrotu spadkobiercom byłych właścicieli.

 

Ustala się termin wykonania usług - 60 dni od daty podpisania umowy

Przy wyborze oferty Starostwo Powiatowe będzie kierować się ceną brutto za usługę.

Oferty pisemne należy składać w terminie do dnia 04 czerwca 2012r. do godz. 15°° w Kancelarii Starostwa - pokój nr 25, w zaklejonej kopercie odrębnie na każde zadanie z oznaczeniem sprawy Nr GKN.6821.00053.2011 GF oraz dopiskiem nie otwierać do dnia 05.06 2012r. do godz. 9°°.

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w dniu 05 czerwca 2012r. o godz.9°° .

Wykonawca, którego oferta będzie najkorzystniejsza zostanie telefonicznie poinformowany o terminie podpisania umowy.

 

Bliższą informację dotyczącą zakresu oferty można uzyskać w Wydziale GKN – pokój nr 90 tel. (34) 310-95-50.

Postępowanie o udzielenie zamówienia może zostać unieważnione w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą zamawiający przeznaczył na finansowanie zadania .

 

 

Kierownik PODGiK

/Jacek Kuźnik/ 

Kłobuck, dnia 21.05.2012 r.