Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.12.2013.I pn. Remont mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2033 S w km 0+950 nad rzeką Pankówką

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (265,25KB)

PDFModyfikacja treści SIWZ.pdf (208,30KB)

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (1,47MB)

PDFSIWZ.pdf (3,53MB)


DOCZestawienie załączników Nr 1-4.doc (93,50KB)

PDFZałącznik nr 5 - wzór umowy.pdf (72,76KB)

PDFPrzedmiar.pdf (1,05MB)

PDFProjekt budowlany.pdf (184,97KB)

PDFST_Spis treści.pdf (35,30KB)

PDFST_Str tyt.pdf (137,24KB)

PDFST_wymagania ogólne.pdf (147,48KB)

PDFST Nawierzchnie z mieszanki SMA.pdf (139,87KB)

PDFST_asfalt lany.pdf (174,07KB)

PDFST_barieroporęcze.pdf (53,97KB)

PDFST_beton niekontr.pdf (100,64KB)

PDFST_beton_konstr.pdf (184,82KB)

PDFST_beton_PCC.pdf (177,17KB)

PDFST_geodezja.pdf (575,55KB)

PDFST_hydroizolacja zgrzewalna.pdf (134,42KB)

PDFST_krawężnik mostowy.pdf (108,12KB)

PDFST_naw_epoksydowa.pdf (43,02KB)

PDFST_nawierzchnia.pdf (129,70KB)

PDFST_Oczyszczanie i skrapianie warstw.pdf (49,81KB)

PDFST_odwodnienie_izol_pomostu.pdf (278,40KB)

PDFST_Roboty ziemne.pdf (69,12KB)

PDFST_Rozbiórka elementów dróg.pdf (44,94KB)

PDFST_Rozbiórka obiektów budowlanych.pdf (39,25KB)

PDFST_stal zbrojeniowa.pdf (78,84KB)

PDFST_umocnienie skarp i koryta.pdf (48,29KB)

PDFST_zabezpieczenie antykorozyjne.pdf (199,98KB)

PDF0_Orientacja.pdf (130,26KB)

PDF1_Mapa ewidencyjna.pdf (523,30KB)

PDF2_Plan sytuacyjny.pdf (217,93KB)

PDF3_Rysunek ogólny - stan istniejący.pdf (166,09KB)

PDF4_Rysunek ogólny - stan projektowany.pdf (218,81KB)

PDF5_Płyta pomostowa.pdf (297,33KB)

PDF6_Kapa chodnika.pdf (189,04KB)

PDF7_Skrzydło.pdf (190,19KB)

PDF8_Profil podłużny.pdf (167,98KB)

PDF9_Przekroje poprzeczne.pdf (201,60KB)