Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 ) podaje się do publicznej wiadomości, iż w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono dane dotyczące wniosku Pana Szczepana BUJAKA o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę: budowa masarni z ubojnią, budowa zbiornika na ścieki, budowa infrastruktury technicznej, do realizacji na działce nr ewid. 651/2 w miejscowości WILKOWIECKO ul. Żołnierzy Września, gm. Opatów.

W terminie do dnia 28 czerwca b.r. w Wydziale Architektury, Budownictwa i Urbanistyki w Starostwie Powiatowym w Kłobucku ( pokój nr 131 - II piętro ) można składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy.


ab