Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XVI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku

   W dniu 24 czerwca 2004 roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Kłobucku przy ulicy 11-go Listopada 6, odbędzie się XVI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku.


Proponowany porządek obrad XVI Sesji Rady Powiatu w Kłobucku

1. Otwarcie Sesji
2. Stwierdzenie prawomocności Sesji.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Informacja Starosty z działalności Zarządu z okresu między Sesjami.
7. Informacja Przewodniczących Komisji o wnioskach podjętych przez Komisje w okresie między sesjami.
8. Informacja nt. aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy.
9. Informacja nt. realizacji zadań wynikających ze Strategii Rozwoju Powiatu.
10. Informacja nt. rozwoju gospodarczego powiatu - ograniczenie bezrobocia.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku za rok 2003.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad zwalniania z odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu kłobuckiego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad zwalniania z odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia "Planu finansowego przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym" w Kłobucku na 2004 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych dla dorosłych wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Kilińskiego z siedzibą w Kłobucku przy ul. Zamkowej 6 w szkoły ponadgimnazjalne.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Jana Długosza z siedzibą w Kłobucku przy ul. 3 Maja 33 w szkołę ponadgimnazjalną.
19. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Szkoły Policealnej nr 2 dla Dorosłych z siedzibą w Kłobucku przy ul. 3 Maja 33.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół siedzibą w Krzepicach przy ul. Ryły 10 w szkołę ponadgimnazjalną.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół siedzibą w Waleńczowie przy ul. Częstochowskiej 8 w szkołę ponadgimnazjalną.
22. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Krzepicach przy ul. Ryły 26.
23. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Technikum Uzupełniającego z siedzibą w Krzepicach przy ul. Ryły 26.
24. Podjęcie uchwały w sprawie wdrażania działań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), dla których beneficjentem końcowym jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), (dla Priorytetu II - Działania 2.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne).
25. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kłobucku.
26. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2004 rok.
27. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu.
28. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2004 rok.
29. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu.
30. Interpelacje, wnioski i zapytania.
31. Zakończenie XVI Sesji Rady Powiatu.