Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Stypendia dla uczniów i studentów

nowa podstrona, dodana 2004-06-24STYPENDIA


 

Starostwo Powiatowe w Kłobucku, wystąpi z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego w celu pozyskania środków finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego  dla „Wsparcia rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej” oraz „Wsparcia rozwoju edukacyjnego studentów” w ramach działania: Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Program ten skierowany jest do uczniów i studentów zameldowanych na pobyt stały na terenie powiatu kłobuckiego, pochodzących z rodzin o dochodzie na osobę w rodzinie nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych zapisana w Ustawie  z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2003 nr 228 poz. 2255) znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (dochód na jednego członka rodziny nie przekracza wartości 504 PLN).

Pomocą stypendialną mogą być objęci

  1. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych stale zamieszkali na terenie obszarów wiejskich (stałe zameldowanie) oraz miast do 5 tyś. mieszkańców, podejmujący naukę lub uczący się w szkole umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości (maturalnego), z wyłączeniem szkół dla dorosłych, dla których Powiat Kłobucki jest organem prowadzącym.
  2. studenci szkół wyższych prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym pochodzących z obszarów wiejskich oraz miast do 20 tyś. mieszkańców, którzy natrafiają na bariery w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym z powodu trudnej sytuacji materialnej.

            W związku z powyższym prosimy wszystkich zainteresowanych uczniów o zgłoszenie się do swojej szkoły po stosowne wnioski.

Studenci mogą odebrać wnioski w macierzystej gminie lub w Starostwie Powiatowym w Kłobucku, w kancelarii Starostwa pokój nr 20.

 

 

DOCWniosek o przyznanie stypendiów uczniom i studentom (24,00KB)