Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyniku postępowania na wycenę nieruchomości położonych w Kłobucku stanowiących własność Skarbu Państwa do celów ustalenia wartości odszkodowania za grunt zajęty pod drogę publiczną

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

 

Zarząd Powiatu w Kłobucku

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.klobuck.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

 

Informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3471/04/05 na wycenę nieruchomości położonych w Kłobucku stanowiących własność Skarbu Państwa do celów ustalenia wartości odszkodowania za grunt zajęty pod drogę publiczną ( grupa CPV 70332100-8 ), zadanie 1 i 2. 

Złożonych ofert:  4, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0.

Wybrano oferty:

Zadanie 1 - wycena określająca  wartości nieruchomości zajętej pod drogę krajową Nr 43 , położonej w Kłobucku przy ul Wieluńskiej oznaczonej nr  działki 796/1 o pow. 64 m², do celów  ustalenia odszkodowania w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ( Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późn. zm.), wygrała firma - Doradztwo i Wycena Nieruchomości Zofia Majer, ul. Słoneczna 71, Czarna Wieś za kwotę 341,60zł

 

Zadanie 2 – wycena określająca wartości nieruchomości zajętej pod drogę wojewódzką Nr 491 położonej w Kamyku, oznaczonej nr działek: 61/4, 61/6, 61/8 o pow. ogólnej 1027 m2, do celów ustalenia odszkodowania w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ( Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm. )wygrała firma – Biuro Wyceny Nieruchomości Halina Gawęda, ul. Sienkiewicza 46, 42-130 Wręczyca Wielka za cenę brutto 335,50 zł.

 

Starosta

mgr Dariusz Desperak