Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/05/05

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

 

Zarząd Powiatu w Kłobucku

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.klobuck.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

 

 

Informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3471/05/05  na wycenę nieruchomości położonych w Gruszewnii i w Kłobucku do celów ustalenia wartości odszkodowania za grunt zajęty pod drogę publiczną zadanie 1i 2 (CPV 70332 100 – 8) oraz określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Kłobucku ul. Stawowa do celów ustalenia wartości nieruchomości do oddania jej w użytkowanie zadanie 3 (CPV 70332 100 – 8) i określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Zawadach wraz z określeniem minimalnej stawki czynszu dzierżawnego (przeznaczenie – przeznaczenie na działalność gospodarczą i rekreacyjno - wypoczynkową zadanie 4 (CPV 70332 100 – 8 ).

 

Złożono ofert:  4, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0.

 

Wybrano oferty:

Zadanie 1 -  wycena określająca  wartości nieruchomości zajętych pod drogę krajową Nr 43 , położonych w Gruszewni gm. Kłobuck oznaczonych nr  działek : 205/8 o pow. 55 m², 205/7 o pow. 54 m², 190/3 o pow. 41 m², 224/5 o pow. 55 m², i 318/3 o pow. 11 m² - obręb Gruszewnia gm. Kłobuck  do celów  ustalenia odszkodowania w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ( Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późn. zm.), wygrała firma - Wycena Nieruchomości mgr inż. Władysław Żołnowski Rzeczoznawca Majątkowy, ul. M.C. Skłodowskiej 14, 42-160 Krzepice za kwotę 549,00 zł.

 

Zadanie 2 – wycena określająca wartości nieruchomości zajętej pod drogę gminną  Nr 0808003 , położonej w Kłobucku ul. Kręta  , oznaczonej nr działki 67/5  o pow.  100 m² - obręb Zakrzew m. Kłobuck  do celów ustalenia odszkodowania w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ( Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późn. zm.), wygrała firma - Wycena Nieruchomości mgr inż. Władysław Żołnowski Rzeczoznawca Majątkowy, ul. M.C. Skłodowskiej 14, 42-160 Krzepice za kwotę 134,20 zł

 

Zadanie 3 - określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Kłobucku ul. Stawowa , oznaczonej nr działek 538/1 , 539/1, 539/2 o pow. ogólnej 14.3837 ha – obręb Rybno m. Kłobuck do celów  oddania nieruchomości  w użytkowanie ,

wygrała firma - Wycena Nieruchomości mgr inż. Władysław Żołnowski Rzeczoznawca Majątkowy, ul. M.C. Skłodowskiej 14, 42-160 Krzepice za kwotę 695,40 zł.

 

Zadanie 4 - określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Zawadach gm. Popów oznaczonych nr działki 42/77 o pow. 0.1511ha z określeniem minimalnej stawki czynszu dzierżawnego ( przeznaczenie -  działalność gospodarczą)  i  dla użytku N o pow. 1.3542 ha w działce nr 504/2 obręb Zawady gm. Popów wraz z określeniem minimalnej stawki czynszu dzierżawnego (przeznaczenie - działalność rekreacyjno –wypoczynkową) wygrała firma – Doradztwo i Wycena Nieruchomości Zofia Majer, ul. Słoneczna 71, Czarna Wieś za kwotę 671,00 zł.

 

Starosta

mgr Dariusz Desperak