Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/08/05

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

 

Zarząd Powiatu w Kłobucku

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.klobuck.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

 

 

 

 

Informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3471/08/05 na: Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursów prawa jazdy - 3 zadania dla Powiatowego Urzędu Pracy

 

Złożono ofert:   1, z czego odrzucono 0.

 

Wybrano ofertę firmy:  Zakład Usługowy „ Test-Pakt”, ul. Leśna 11, 42-141 Przystajń

za cenę brutto:

Zadanie 1 - Prawo Jazdy kat. „C                    1.200,00 z ł / 1 osoba

(słownie: jeden tysiąc dwieście zł 00/100)

Zadanie 2 - Prawo Jazdy kat. „E/C”                 1.200,00 z ł /1 osoba

(słownie: jeden tysiąc dwieście zł 00/100)

Zadanie 3 - Prawo Jazdy kat. „D”                    1.950,00 z ł /1 osoba

(słownie: jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt zł 00/100)

 

 

Starosta

mgr Dariusz Desperak